İstanbul Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Gayrimenkul Avukatı

İstanbul gayrimenkul avukatı, mülk satışları, kiralamalar, ipotek işlemleri, tapu sorunları gibi gayrimenkul ile ilgili hukuki iş ve işlemlerde müvekkillerini temsil eder. Gayrimenkul hukuku, özellikle İstanbul gibi büyük ve karmaşık emlak piyasasına sahip şehirlerde, geniş ve detaylı bir uzmanlık alanını ifade eder. Bu avukatlar, gayrimenkul alımlarından inşaat anlaşmazlıklarına kadar çeşitli konularda danışmanlık ve dava hizmeti sunar.

İstanbul Gayrimenkul Avukatı
İstanbul Gayrimenkul Avukatı 2

Gayimenlul Davalarına bakan avukatlar istanbul

İstanbul’da bir gayrimenkul avukatının varlığı, müvekkillerin hukuki haklarının korunmasında hayati bir rol oynar. Yatırımcılar, inşaat şirketleri, mülk sahipleri ve kiracılar için rehberlik eder ve potansiyel riskleri azaltırlar. Karmaşık yasal süreçleri yönetebilmek için gerekli uzmanlığa sahiptirler. Onların hizmetleri sadece anlaşmazlık anlarında değil, aynı zamanda önleyici hukuki danışmanlık ile de risklerin en aza indirilmesine yardımcı olur. 

Gayrimenkul avukatları, alım-satım işlemlerinden inşaat hukukuna, kira anlaşmazlıklarından tapu işlemlerine kadar bir dizi önemli alanda görev yaparlar. Bu görevler şunlardır:

 • Müvekkillerin gayrimenkul mevzuatı hakkında bilgilendirilmesi ve işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak. 
 • Satış vaadi, kira sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi gibi çeşitli gayrimenkul sözleşmelerinin hazırlanması ve detaylı bir şekilde gözden geçirilmesi. 
 • Tapu devir işlemlerinin yürütülmesinde rehberlik etmek ve varsa anlaşmazlıkları çözmek. 
 • Müvekkillerin menfaatlerini korumak adına gayrimenkul davalarında onları mahkemede temsil etmek. 
 • İmar planlarında yapılacak değişikliklerin incelenmesi ve izinlerin alınmasında yardımcı olmak. 
 • Gayrimenkul avukatlarının sunduğu hizmetler, müvekkillerin yasal riskleri en aza indirmelerine ve daha bilinçli kararlar almalarına olanak tanırken, aynı zamanda onları hukuki süreçlerde zorlu ve karmaşık durumlar karşısında destekler.
 • Taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştırarak, anlaşmazlığın mahkemeye taşınmadan çözüme ulaştırılması için arabuluculuk hizmetleri sunar. Eğer anlaşmazlık mahkeme aşamasına ulaşırsa, avukat yasal süreçlerin yönetimi ve mahkemede etkili savunma yapma görevini üstlenir. 
 • Anlaşmazlığa yol açan sözleşmelerin detaylı incelemesini yapar ve ileride benzer sorunların önlenmesi için gerekli sözleşme değişikliklerini önerir.

Gayrimenkul Dava Türleri Nelerdir?

Gayrimenkul davaları, taşınmaz mallarla ilgili hukuki uyuşmazlıkları ele alır ve çeşitli türleri bulunmaktadır. Bireyler ya da kurumlar, farklı sebeplerden ötürü gayrimenkul hukukuna dayalı davalar açabilirler.

 • Tapu iptal ve tescil davaları: Bir gayrimenkulün mülkiyet haklarının hatalı ya da haksız bir şekilde başkasına geçirilmesi durumlarında açılır. Tapu sicilindeki kaydın düzeltilmesini talep eder.
 • İmar davaları: İmar planlarına, yapı ruhsatlarına veya yapı kullanma izinlerine yönelik itirazları içerir. İdari işlemlerin iptali ve mülkün durumunu düzenleyen kararların değiştirilmesi için açılabilir.
 • Kiralama ve tahliye davaları: Kiracı veya ev sahibi arasında çıkan çeşitli anlaşmazlıklar sebebiyle, kiracının tahliyesi ya da kiralanan mülk ile ilgili uyuşmazlıkların çözülmesini amaçlar.
 • Kamulaştırma davaları: Devletin veya kamu kuruluşlarının özel mülkiyetteki gayrimenkulleri, kamu yararı gerekçesi ile el koyması durumlarında, tazminat ya da kamulaştırma işlemlerinin geçersizliği gibi konular ele alınır.
 • İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları: Birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olduğu gayrimenkulün paylaşımını düzenler. Ortaklığın giderilmesi veya mülkün satışı yoluyla taksimini talep eder.

Bunların dışında kat mülkiyeti, sınır tespiti, elatmanın önlenmesi gibi diğer gayrimenkul davaları da vardır. Her bir dava türü, ilgili hukuki süreci ve özel delil gereksinimlerini barındırır. Bu davalardaki karmaşıklık ve önem, gayrimenkul avukatının bilgi ve deneyiminin değerini daha da arttırmaktadır.

Gayrimenkul hukuku, birçok kompleks sorun ve uyuşmazlığı içinde barındırır. İstanbul gibi büyük şehirlerde bu sorunlar daha da karmaşıktır. İşte karşılaşılan bazı yaygın sorunlar ve çözüm önerileri: 

 • Tapu kayıtlarındaki yanlışlıklar veya eksiklikler çeşitli anlaşmazlıklara sebebiyet verebilir. Burada çözüm, tapu kayıtlarının dikkatli bir şekilde incelenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için bir gayrimenkul avukatıyla çalışmaktır. 
 • Miras yoluyla gayrimenkul devralındığında ortak mülkiyet veya miras paylaşımı konularında anlaşmazlıklar olabilir. Bir avukat mirasçıların haklarını koruyarak ve miras hukuku çerçevesinde adil bir paylaşım planı oluşturarak bu sorunları çözebilir. 
 • Kiracı ve ev sahibi arasındaki kira sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar sıkça karşılaşılan bir diğer konudur. 
 • İnşaat projeleri ve tadilatlar sıklıkla imar mevzuatına uygunluk açısından denetlenir. İmar hukukuyla ilgili uyuşmazlıklarda avukatlar, ilgili yasal süreçleri izleyerek uygun çözümler sunabilirler. 
 • Komşular arasındaki sınır çizgileri, gürültü ve diğer yaşam hakkı ihlalleri konusunda ihtilaflar yaşanabilir. Bu durumlarda, avukatlar arabuluculuk yaparak veya mahkemede temsil ederek taraflar arasında uzlaşma sağlamaya çalışırlar. 

Her gayrimenkul hukuku sorununun kendine özgü yönleri ve çözümü için gerekli olan hukuki bilgi vardır. Bu nedenle, karşılaşılan her türlü sorunda, doğru ve etkili çözümler üretebilmek için bir gayrimenkul avukatıyla çalışmak büyük önem taşır.

Gayrimenkul avukatları, alım-satım işlemleri sırasında önemli danışmanlık hizmetleri verir. Taraflar arasındaki sözleşmelerin hukuka uygun hazırlanmasında, tapu işlemlerinin sorunsuz yürütülmesinde aktif roller üstlenirler. Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki mülkiyet edinme süreçlerinde karşılaşabilecekleri yasal engeller, avukatlar tarafından öngörülerek çözüme kavuşturulabilir. İnşaat projelerinde, imar mevzuatından kaynaklanan prosedürlerin doğru işlemesi için gayrimenkul avukatları önemli bir kaynak teşkil eder. Kiralama işlemlerinde, kira sözleşmelerinin tarafların haklarını koruyacak şekilde düzenlenmesi ve ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi için avukat desteği esastır. Gayrimenkulün devrinden doğan vergisel yükümlülükler veya diğer yasal sorumluluklar, avukatlarca analiz edilerek müvekkillerin bilgilendirilmesi sağlanır.

İstanbul Gayrimenkul Avukatı Ne İş Yapar?

Gayrimenkul avukatı çeşitli iş ve işlemlerle ilgilenir. İşte temel görevleri ve sorumlulukları:

 • Danışmanlık Hizmetleri: Müvekkillerine, taşınmaz malların alım-satımı, kiralama ve yönetimi konularında hukuki danışmanlık sağlamaktadırlar. Aynı zamanda tapu işlemleri, imar hukuku ve kentsel dönüşüm projeleri gibi konularda rehberlik ederler.
 • Sözleşme Hazırlama ve İnceleme: Satış vaadi, kira, müteahhitlik sözleşmeleri gibi gayrimenkul sözleşmelerini hazırlamak, incelenmesi ve müvekil lehine maddelerin eklenmesini sağlarlar.
 • Dava Takibi: Gayrimenkul ile ilgili anlaşmazlıklarda davaların takibi ve temsili, icra işlemleri ve tescil davaları gibi konularda hizmet verirler.
 • Ticari Gayrimenkul İşlemleri: İstanbul’daki büyük ticari gayrimenkul projelerinde hukuki destek sağlamak, yatırımcılar için risk analizleri yapmak ve danışmanlık vermek.
 • Emlak Hukuku Mevzuatı Güncellemeleri: Emlak hukuku mevzuatındaki değişiklikleri takip ederek müvekkillerini bilgilendirmek ve uygulamalarını güncel tutmalarına yardımcı olurlar.
 • Miras ve Şufa Hakkı Gibi Konular: Müvekkillerin, miras yoluyla gayrimenkul edinme veya şufa hakkı gibi konularda hukuki temsili ve lehlerine sonuçlar elde etmeleri için çalışmak.

Gayrimenkul sektöründe yapılan yatırımlar, çoğu kez yüksek meblağlar barındırdığı için sahtecilik gibi hukuki riskler her zaman mevcuttur. Bu nedenle alım satım, kiralama gibi işlemlerde her zaman dikkatli olmak ve önlemler almak önemlidir. İstanbul’da bir gayrimenkul avukatı, sahtecilik riskine karşı sizi koruma altına alabilir. Gayrimenkul avukatları, İstanbul’da gayrimenkul piyasasının karmaşıklığı ve rekabeti göz önünde bulundurarak, müvekkillerinin mülkiyet haklarını koruma görevini üstlenirler.

Gayrimenkul Davalarında Avukatın Önemi Nedir?

Gayrimenkul hukuku, yasal terimler ve karmaşık süreçleri içerdiğinden, gayrimenkul davalarında bir avukatın rehberliğine başvurmak büyük önem taşır. Bir gayrimenkul avukatı, mülkiyet hukuku, miras hukuku ve kira hukuku gibi gayrimenkulü etkileyen çeşitli hukuk dallarında uzmandır. Avukat, mevcut yasaları, içtihadı ve dava sürecini bilir, böylece hukuki hatalardan kaçınarak davanın başarılı sonuçlanmasına yardımcı olur. Avukat, davayı mahkemeye taşımak, dava süreci boyunca müzakereler yapmak ve müvekkilleri temsil etmek için en uygun stratejiyi belirler.

Avukatın olmazsa olmaz görevlerinden biri, müvekkilinin haklarını korumaktır. Bu, tapu iptali ve tescili, kira anlaşmazlıkları ve imar hukuku ile ilgili davalarda, müvekkillerin haklarının savunulması ve hukuki menfaatlerinin korunmasını içerir. Gayrimenkul davaları uzun ve yıpratıcı olabilir. Avukat, süreçleri hızlandırarak ve zamanında hareket ederek müvekkillerinin zamanını korur. Uzlaşma yolunun davalara göre daha az maliyetli ve daha hızlı olduğu durumlarda, avukat etkili müzakereler yürüterek en iyi sonucu almayı hedefler. Doğru ve tam dokümantasyon, gayrimenkul davalarında kritik öneme sahiptir.

Avukat, resmi evrakların doğru bir şekilde hazırlanmasından ve sunulmasından sorumludur. Bir gayrimenkul avukatının uzmanlığı, davaların karmaşıklığı düşünüldüğünde, İstanbul gibi büyük ve hukuki çeşitliliğin fazla olduğu şehirlerde, gayrimenkul davalarıyla ilgilenen herkes için vazgeçilmez bir değerdir.

İstanbul Tapu Avukatı

İstanbul’da gayrimenkul alım satım işlemleri söz konusu olduğunda, tapu avukatının önemi tartışılmaz. Bir tapu avukatı, müvekkilleri için tapu ve kadastro işlemlerini hukuki açıdan temsil etme, yönlendirme ve danışmanlık yapma rolünü üstlenir. Tapu avukatı, tapu sicili kayıtlarını detaylı bir şekilde inceleyerek, gayrimenkulün geçmişteki tüm işlemlerinin yasal olduğunu ve herhangi bir hukuki problem olmadığını teyit eder.

Gayrimenkulu etkileyebilecek ipotekler, şerhler ve diğer yükümlülükler konusunda ayrıntılı bir araştırma yaparak, alım-satım işlemlerinde müvekkilin haklarını korur. Tapu avukatı, satış vaadi sözleşmesinden tapu devir sözleşmesine kadar tüm hukuki belgeleri hazırlar ve müzakerelerde müvekkilin menfaatlerini en iyi şekilde koruyacak şekilde inceleyip düzenler. Satış işlemi sırasında tapu dairesindeki işlemlerin tam ve doğru şekilde yürütülmesini sağlamak için tüm süreç boyunca avukatın etkin bir takip yapması gerekir.

Tapu avukatının görevleri arasında ayrıca, imar durumu gibi gayrimenkulle ilgili diğer önemli konularında danışmanlık yapmak ve müvekkilleri bu konularda bilgilendirmek yer alır. İstanbul gibi büyük ve karmaşık gayrimenkul piyasasına sahip bir şehirde, tapu avukatlarının uzmanlığı ve tecrübesi müvekkiller için paha biçilemez bir kaynaktır.

Gayrimenkul Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli

Gayrimenkul hukuku, karmaşık yapıları ve çeşitli hukuki süreçleri nedeniyle tecrübeli bir avukat gerektirir. İstanbul gibi büyük bir şehirde gayrimenkul avukatı seçimi yaparken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Avukatınızın gayrimenkul hukuku üzerine geniş bir deneyime sahip olması önemlidir. Özellikle İstanbul gibi gayrimenkul piyasasının yoğun olduğu şehirlerde, özel davalarda uzmanlaşmış avukatları tercih etmek yararlıdır.

Avukatın hukuki terimleri açıklarken anlaşılır olması ve müvekkil ile düzenli iletişim kurması gerekir. Müvekkilin süreç hakkında bilgi sahibi olması ve olası riskler konusunda uyarması önemlidir. Daha önce avukatlık hizmeti almış müşterilerden tavsiye almak, avukatın hizmet kalitesi hakkında fikir edinmenize yardımcı olabilir. Avukatın talep ettiği ücretin piyasa koşullarına ve sunulan hizmetin niteliğine uygun olması önemlidir. Ayrıca, maliyetin şeffaf bir şekilde açıklanması ve ek ücretlerin önceden belirtilmesi gereklidir. Bu faktörler, gayrimenkul avukatınızı seçerken size rehberlik edecek temel unsurlardır. 

Kira Hukuku ve Tahliye Davalarında Avukatın Önemi

Kira hukuku, kiracılar ile ev sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve oldukça karmaşık hukuki işlemler içeren bir alandır. Tahliye davaları ise, genellikle kira sözleşmesinde belirtilen koşullara uyulmaması sonucu ortaya çıkan ve kiracının taşınmasını gerektiren yasal işlemlerdir. Bu tür davalarda avukatın rolü, müvekkilinin haklarını koruma ve hukuki süreçleri yönetme noktasında kritik öneme sahiptir. Avukatlar, kira hukuku mevzuatındaki güncellemeleri takip etmekle yükümlüdür.

Mevzuatta yer alan hükümleri müvekkilinin lehine nasıl uygulayacağını iyi bilmelidir. Tahliye davaları sıkı takip gerektiren, karmaşık yargılama usullerini içerir. Avukat, dava sırasında profesyonel temsil sağlar ve müvekkilin menfaatleri doğrultusunda hareket eder. Avukat, dava sürecinde savunmanın temelini oluşturacak stratejiyi belirler. Davanın niteliğine göre delillerin toplanması ve tanıkların hazırlanması gibi önemli görevleri üstlenir. Tahliye davaları hassas zamanlama gerektiren işlemlerdir.

Avukat, gerekli belgelerin ve dilekçelerin zamanında hazırlanıp sunulmasında kritik rol oynar. Kira hukuku ve tahliye davalarında avukat, taraflar arasındaki olası bir uzlaşma sürecini yönetebilir ve müzakere etme becerisiyle müvekkilinin çıkarlarını korur. Kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlık çözümünde hukuki danışmanlık sunar. Hukuki prosedürleri, müvekkillerine anlaşılır bir şekilde açıklama görevini üstlenir. Kira hukuku ve tahliye davaları konusunda bilgili ve tecrübeli bir avukatın hizmetleri, karmaşık hukuki süreçlerde rehberlik ederek müvekkillerine zaman ve maliyet tasarrufu sağlar, aynı zamanda yasal haklarının korunmasını garantiler.

Tapu İşlemleri ve İmar Hukuku

Tapu işlemleri ve imar hukuku, gayrimenkul hukukunun en önemli dallarından iki tanesidir. İstanbul gibi büyük şehirlerde bu alanlarda yaşanabilecek sorunlar, gayrimenkul avukatları tarafından çözümlenebilir. İşte avukatların bu bağlamda sunabileceği hizmetler: Avukatlar, tapu dairesinde gerçekleştirilecek işlemler öncesinde hangi belgelerin gerekli olduğunu, süreçlerin nasıl işlediğini müvekkillerine detaylı bir şekilde anlatarak hazırlıklı olmalarını sağlarlar. Satış, ipotek gibi tapu işlemleri gerçekleştiren kişilerin karşısına çıkabilecek sözleşme ayrıntıları ve hukuki konular, avukatlar tarafından incelenir.

Tapu iptali, kadastro tespit davaları gibi konularda, mahkemelerde müvekkilleri adına itiraz sürecini yönetir ve dava açabilirler. Bölgenin imar planlarında yapılacak değişikliklerin yasallığı ve bu değişikliklerin müvekkilin mülkiyetine etkilerini değerlendirirler. İlgili yasal mevzuatlardaki değişiklikleri takip ederek, müvekkillerini bu değişikliklerden haberdar eder ve uygulama konusunda yol gösterirler. İmar hukuku kapsamında, belediyelerin ve diğer kamu kurumlarının alacağı imar kararlarının yasal çerçevesi veya mevcut imara aykırı yapılaşma gibi meselelerde avukatlar, yol gösterici olur ve müvekkilin haklarının korunmasında etkin rol oynarlar. Genel olarak, gayrimenkul avukatları tapu ve imar işlemleri konusunda tecrübeleri sayesinde, karmaşık hukuki süreçlerin üstesinden gelmekte müvekkillerine önemli katkılar sağlamaktadırlar.

Bize Ulaşın

Aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz, sizi aramamız için iletişim formunu doldurabilirsiniz.

+90 530 821 5316

info@mustafakok.av.tr

Üsküdar İçerenköy Yolu Caddesi Bikeç APT. No:4/5 İçerenköy-Ataşehir/İstanbul

Ara WhatsApp