Vasiyetname Nedir, Nasıl Düzenlenir?

Makale İçeriği

Vasiyetname Nedir, Nasıl Düzenlenir? Vasiyetname ile kişi ölümünden sonra mallarının kime kalacağını belirleyebilir. Modern hayatla birlikte insanlar artık daha geç evlenmekte, bu sebeple de hiç çocuğu olmayanların sayısı artmakta. Eğer güçlü aile ilişkileri de bulunmuyorsa, malvarlıklarının aile bireylerine kalmasını istemeyenler olabilmekte. Böyle kimseler, miraslarının tüm akrabalarına dağıtılmasındansa sadece daha iyi ilişki içinde bulundukları kimselere bırakmak istiyorlar. Bazen de mal varlıklarının tamamını dernek ve vakıflara vasiyet etmektedirler. 

Vasiyetname ile evinizi, arabanızı, bankadaki paranızı oğlunuza, kızınıza, eşinize ya da bir arkadaşınıza bırakabilirsiniz. Vasiyet siz öldükten sonra yerine getirilecektir. Siz hayatta olduğunuz sürece kimse bu malları sizden isteyemez. Vasiyet ile kendinize mirasçı atayabilirsiniz, belirli mallarınızı istediğiniz kişiye bırakabilirsiniz, yedek mirasçı belirleyebilirsiniz. Bu yazımızda vasiyet ile ilgili en çok merak edilen soruları cevapladık.

Vasiyetname nedir? Vasiyetname nasıl yazılır? Vasiyetname düzenlemenin faydaları nelerdir? Vasiyetnamede neler yazar? Vasiyetname değiştirilebilir mi? Vasiyetname düzenleyen kişinin yaşı önemli midir? Vasiyetname için sağlık raporu gerekli midir? Vasiyetname iptal olur mu? Alzheimer hastası bir kişi vasiyetname düzenleyebilir mi? Mirasımı kimlere vasiyet edebilirim? Vasiyetname ile birini mirasçılıktan çıkarmak mümkün mü? Vasiyetnamenin açılması nasıl olur?

Vasiyetname Ne Demek?

Bu yazıda vasiyetnamenin ne olduğu, çeşitlerini, içeriğinde nelerin olabileceğini, değiştirilmesini, açılmasını, vasiyetname ile nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını, vasiyetnamenin iptal edilip edilemeyeceğini, hangi durumlarda vasiyetnamenin iptal edilebileceğini anlatmaya çalışacağım.

Vasiyetname bir kişinin ölümünden sonra ona ait malvarlığının kimlere verilmesini istediğini açıklayan bir irade açıklamasıdır. Vasiyetnamenin ne şekilde yapılması gerektiği, hangi şartlarda iptal edilebileceği Türk Medeni Kanununda yer almaktadır. Türk Medeni Kanununda Vasiyet ile ilgili hükümler madde 531 ile madde 544 arasında düzenlenmiştir.

Ölen kişi sağlığında düzenlediği vasiyetname ile mirasının kendi istediği şekilde paylaştırılmasını sağlayabilir. Kişi düzenlediği vasiyetname ile mirasçılarından bazılarının mirastan daha çok ya da daha az pay almasını sağlayabilir. Ancak bu serbesti sınırsız değildir. Mesela 3 çocuğu olan bir kişi tüm mal varlığını çocuklarından sadece birisine bıraktığını ifade eden Vasiyet düzenlemiş olsa, diğer çocuklar süresi içinde dava açarak saklı paylarını talep edebilirler. Çocuğu ve eşi olmayan bir kişi, mal varlığı kardeşlerine kalmasın diye mirasını başkasına bırakabilir mi? Evet, saklı paylı mirasçısı olmayan bir kişi, vasiyetname düzenleyerek mal varlığını istediği kişi veya kişilere bırakabilir.

Vasiyetname, kişisel ve ailevi bakımdan oldukça mühim bir belgedir. Bir kişinin vefatından sonra mal varlığının nasıl dağıtılacağını belirleyen bu resmi belge, döküman sahibinin son arzularını hukuka uygun bir şekilde yansıtır. Vasiyetnamenin kişisel ve ailevi önemi üzerine odaklanmak gerekirse: Vasiyetname hazırlanırken bir avukatla çalışmak bu süreçteki zorluğu azaltır ve belgenin hukuki geçerliliğinin yanı sıra kişisel ve ailevi amaçların da en iyi şekilde karşılanmasını sağlar.

Vasiyatname Nedir?

Vasiyetname, bir kişinin hayatının sona ermesinin ardından, mal varlığının ve sahip olduğu hakların nasıl paylaştırılacağını belirten hukuki bir belgedir. Kişinin ölümünden sonra isteklerinin nasıl yerine getirileceğini açıkça ifade ettiği bu belge, sadece maddi varlıkların dağılımını değil, aynı zamanda kişisel dilekler, özel mesajlar ve hatta cenaze töreninin nasıl yapılması gerektiği gibi konuları da kapsayabilir. Vasiyetnamenin temel amacı, mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkmasını önlemek ve vasiyet sahibinin son isteklerinin yerine getirilmesini sağlamaktır. Bu yazıda, vasiyetnamenin önemi, nasıl hazırlanması gerektiği, hukuki geçerliliği ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duracağız

Vasiyatnamenin Önemi

Vasiyetname, kişinin ölümünden sonra mal varlığının ve diğer haklarının kime ve nasıl dağıtılacağını belirler. Bu, özellikle birden fazla mirasçı varsa veya mal varlığı karmaşık hukuki mülkiyet ilişkileri içeriyorsa önemlidir. Vasiyetname olmadığı takdirde, mirasın dağılımı miras hukuku kurallarına göre yapılır ki bu da vasiyet sahibinin asıl isteklerinden farklı olabilir. Ayrıca, vasiyetname, mirasçılar arasında olası anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur ve mirasın hızlı ve verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Vasiyetname Nasıl Yazılır 

Vasiyetname düzenlenmesi uzmanlık gerektiri. Bu sebeple de alanında uzman bir avukattan yardım alınması gerekir. Öncelikle, notere giderek vasiyet yazdırmak zorunda değilsiniz. Elinize kâğıt ve kalem alarak vasiyetinizi yazabilirsiniz. Bu şekilde düzenlenen vasiyetnameye el yazılı vasiyet denilmektedir. Evinizde yazdığınız bu vasiyetname de geçerli olacaktır.

Hukuki bir belge olan vasiyetnamenin, açık ve resmi bir dille yazılması esastır. Günlük konuşma dilinin kullanılması, ifadelerin farklı yorumlanmasına neden olabilmektedir. Vasiyetnamede kullanılan ifadelerin belirsiz olması, yasal uyuşmazlıklara yol açabilir. Kişinin talimatlarının net ve açık olması, yasal sürecin sorunsuz ilerlemesine katkıda bulunur.

El yazılı vasiyetname dışında noterde de vasiyet düzenleyebilirsiniz. Vasiyetinizi kendiniz yazarken şahit gerekmezken, noter vasiyeti için 2 tanık gerekmektedir. Ayrıca vasiyetnamenizi noterde yazdırırsanız, saklamak zorunda değilsiniz; çünkü noter sizin için vasiyetnameyi saklamak zorunda. Böylelikle vasiyetinizin kaybolması, bir başkasının eline geçmesi mümkün olmayacaktır. Noterde düzenlenen resmi vasiyetname hakkında daha fazla bilgi için yazımızı okuyabilirsiniz. Vasiyet verilmesi için ne işlemler yapılmalı?

Vasiyetnamenin hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır:

 • Yasal Şartlar: Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için, hukuk sistemi tarafından belirlenen belirli yasal şartları karşılaması      gerekir. Bu şartlar vasiyetnamenin yazılı olması, vasiyet sahibinin belgeyi imzalaması ve belgenin tanıklar huzurunda imzalanması gibi unsurları içerir.
              
 • Açık ve Anlaşılır İfade: Vasiyetname, vasiyet sahibinin isteklerini açık ve anlaşılır           bir şekilde ifade etmelidir. Belirsiz ifadeler veya çelişkili talimatlar, yorum farklılıklarına ve hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir.
              
 • Mirasın Dağılımı: Vasiyet sahibi, mal varlığını nasıl ve kime dağıtmak istediğini detaylı bir şekilde belirtmelidir. Ayrıca, varsa özel eşyaların             kimlere verileceği gibi konular da belirtilmelidir.
              
 • Yedek Mirasçılar: Olası bir durumda ana mirasçıların vasiyeti kabul etmediği durumlar için yedek mirasçılar belirlenmelidir.
              
 • Yasal Danışmanlık:    Vasiyetnamenin hukuki geçerliliği ve isteklerin uygun bir şekilde ifade edilmesi açısından, bir avukat ile çalışmak önemlidir.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Vasiyet düzenlemek için notere giderken yanınızda en az iki tane vesikalık fotoğraf bulundurmalısınız. Noter vasiyetnamesinin üzerine fotoğraf yapıştırılması zorunludur. Vasiyet düzenlenirken iki tane şahit olmak zorunda. Tanık olacak kişilerin okuma yazma bilmesi ve kısıtlı olmaması gerekmektedir. Aldığı bir hapis cezası sebebiyle ya da akıl hastalığı nedeniyle kısıtlanan kişiler şahit olamazlar. Bunun yanında kısıtlı olmasa da bazı kişilerin noter vasiyetinde şahit olması mümkün değildir. Vasiyetname ile kendisine mal bırakılan kişiler ve eşleri şahit olamazlar. Miras bırakanın alt soyu ve eşleri de şahit olamayacak kişilerdendir.

 El yazılı vasiyet ve resmi vasiyetnameden başka, sözlü vasiyet de mümkündür. Sözlü vasiyet her zaman geçerli değildir. Sözlü vasiyetin geçerli olması için bulunması gereken bazı şartlar vardır. Öncelikle bir kişinin diğer yollarla vasiyet düzenlemesi mümkünken yapacağı sözlü vasiyet geçerli olmaz. Bir kişinin video veya ses kaydı ile sözlü vasiyet yapması geçerli değildir. Çevresinde bulunan 2 şahide vasiyetini sözlü olarak açıklamalıdır. Sonrasında bu iki tanık vasiyeti yazıya dökmelidirler. En kısa sürede de mahkemeye başvurmalıdırlar. Buradaki süre 1 ya da 2 gün olmalıdır. Daha fazla gecikilmemelidir.

Evde Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Evde düzenleyebileceğiniz vasiyet el yazılı vasiyetname olacaktır. Kural olarak resmi Vasiyet düzenlemek için notere sizin gitmeniz gerekir. Ücreti ödendiği takdirde noterler hapishaneye, hastaneye veya ev ve iş yerlerine giderler; ancak bu çok istisnaidir. Hukuken notere eve gelmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Biz evde el yazısı ile vasiyetname düzenleme ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Eğer vasiyetname hazırlama konusunda yeterli bilginiz yoksa bir avukata danışmanızı öneririz.

Yoksa yapacağınız bir hata vasiyetinizin iptal edilmesine sebep olabilir. Evde vasiyetinizi yazarken bir başkasından yardım alabilirsiniz; fakat unutmayın ki kalemi alıp sizin yazmanız zorunludur. El yazısı güzel diye bir başkasına yazdırdığınız vasiyet geçersiz olur. Yine bu vasiyetinizi bilgisayar ya da daktilo ile yazamazsınız. Zaman içinde yıpranacağı için kaliteli bir kağıt seçmenizi öneririm. bu kağıt çizgisiz olabileceği gibi çizgili veya kareli de olabilir. Mürekkebi dağılmayacak ve zaman içinde de silinmeyecek bir tükenmez kalem kullanabilirsiniz.

Yazım hataları yaparsanız üstüne tek bir çizgi çizmeniz yeterli olacaktır. Kesinlikle karalama yapmayın veya daksil gibi ürünleri kullanmayın. Evde Vasiyet hazırlarken şahit gerekmez. Bu sebeple vasiyeti sadece siz imzalayın. Bir başkasının imzasının vasiyetnamede olmasını istemeyiz. Evde düzenlediğiniz bu vasiyetnameyi saklaması için notere bırakabilirsiniz. Güvendiğiniz bir yakınınıza veya arkadaşınıza da verebilirsiniz. Önemli olan siz öldükten sonra vasiyetnameyi mahkemeye teslim etmesi 

Birden Fazla Vasiyetname Düzenlenmesi?

Akıllara gelen bir soru; birden fazla vasiyet yazabilir miyim? Üzerine tarih attıktan sonra istediğiniz kadar vasiyet yazabilirsiniz. Tarih sayesinde en son hangi vasiyetin yazıldığı anlaşılacaktır. Eğer bir kişi vasiyet yazdıktan sonra pişman olmuşsa veya bir sebeple vasiyetini değiştirmek isterse her zaman yeni bir vasiyet yazabilir. İsterse yeni vasiyetinde önceki vasiyetinden döndüğünü yazabilir ama yazması şart değildir. Kural en son tarihli vasiyetin geçerli olmasıdır.

Diyelim ki; vatandaş bir vasiyet düzenledi ve Üsküdar’daki evini kızına bıraktığını yazdı. İki yıl sonra yeni bir vasiyet yazarak aynı evi bu defa oğlu Mustafa’ya bıraktığını yazabilir. Böyle bir durumda birbiri ile çelişen iki farklı vasiyet söz konusu olacaktır. Vatandaş Ahmet’in düzenlediği ikinci vasiyet ile ilk vasiyetinden döndüğü, onu iptal ettiği kabul edilir. Bazen de birden fazla vasiyet aynı anda geçerli olur.

Vasiyetler birbiri ile çelişmiyorsa tamamı geçerli olur. Diyelim ki vatandaş Ahmet 2020 yılında yazdığı vasiyetname ile Sarıyer’deki evini kızı Ayşe’ ye bıraktı. 2021 yılında da yeni bir vasiyet düzenledi ve bu defa Beşiktaş’ta bulunan evini oğlu Mustafa’ya bıraktı. Bu durumda her iki vasiyetname birlikte geçerli olacaktır. İkinci defa vasiyet düzenlemesi ilk vasiyetini geçersiz yapmaz. Sonraki vasiyetinde, önceki vasiyetlerimden dönüyorum artık geçerli değiller yazdı ise durum değişir. Artık sadece son vasiyet geçerli olur. 

65 Yaş Üstü Vasiyetname

Seksen yaşında olanlar da vasiyet yazabilirler. Belirli bir yaşın üzerinde olmak vasiyet bırakmaya engel değildir. Kanun vasiyet düzenleyecek kişilerde  ayırt etme gücünün bulunmasını aramıştır. Herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Miras bırakanın ileri yaşlarında düzenlediği vasiyetler genelde iptal davalarına konu olmaktadırlar. Bu sebeple sağlık raporu almanızı öneriyoruz. Mümkünse psikoloji ve nöroloji uzmanı doktorların da imzası olan heyet raporu alın. Eğer notere gitmeden evde kendiniz yazacaksanız, özellikle doktordan rapor aldığınızı vasiyet metninin içine yazın. Aldığınız sağlık raporunu zımba ile vasiyetinize ekleyebilirsiniz.

Yazacağınız vasiyette mirasınızı kimlere bırakmak istediğinizi açık, kısa ve net olarak belirleyin. Eğer saklı paylı mirasçınız yoksa mirasınızı istediğiniz kişiye bırakabilirsiniz. Miras bırakmak istediğiniz kişinin adını soyadını, biliyorsanız kimlik numarasını ve adresini de yazmanız faydalı olacaktır. Mirasınızı vakıflara veya derneklere de bırakabilirsiniz. Bunun için mal varlığınızı bırakacağınız kurumun tam adını vasiyetinize mutlaka yazın. Bir şekilde vasiyetiniz iptal olursa mirasınız yasal mirasçılarınıza kalacaktır. Hiç bir mirasçı bırakmadan ölen kişilerin mirasçısı devlet olacağından, en son devlete kalır. 

Vasiyetname İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Seksen beş yaşında yazılan vasiyetnamenin nasıl olması gerekiyor?  Sağlık raporu için devlet hastanesine mi gitmem gerekiyor özel hastaneden rapor alsam olmaz mı? Resmi vasiyet düzenlemek için notere gittiğinizde büyük ihtimalle sizden sağlık raporu isteyecektir. Sağlık raporunun devlet hastanesinden alınmasını istiyorlar.  

Vasiyet düzenlenirken 65 yaşının üzerinde olan kişilerin sağlık raporu alması zorunlu değildir. Sağlık raporu almadan düzenlenen vasiyet sırf bu sebeple iptal edilmez. Kişinin ayırt etme gücünün olup olmadığı araştırılır. Eğer kişi faydasına ve zararına olabilecek şeyleri fark edebiliyorsa ayırt etme gücü vardır. 

Vasiyetname Düzenleme Yaşı

Her yaşta kimse vasiyetname düzenleyebilir mi yoksa belirli bir yaşın üzerinde bulunan kişilerin vasiyetname düzenlemesini yasaklayan ya da sınırlayan bir kanun var mı? Ben 57 yaşındayım, vasiyetimin geçerli olması için ne yapmam lazım. Miras hukukumuzda vasiyet düzenlemek için belirli bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır. 120 yaşındaki bir kişi bile vasiyet bırakabilir. Akıl hastaları ve çocukların yazdıkları vasiyet ise geçersiz olur. Türk Medeni Kanununun 502 maddesi gereğince; onbeş yaşını dolduran ve ayırt etme gücüne sahip olan herkes vasiyet düzenleyebilir. Türk vatandaşı olmayan yabancıların vasiyetname düzenlemesini yasaklayan herhangi bir kanun hükmü yoktur. En az 15 yaşını tamamlamış olmalısınız. Üst yaş sınırı ise bulunmamaktadır. Akıl sağlığı yerinde olan yetişkin kişiler her yaşta vasiyetname yazabilir.

Amerika Vasiyetname Düzenleme

Miras hukuku ülkelerin medeni kanunlarına göre belirlenir. Bir Türk vatandaşının Amerika’da vasiyet yazması geçerlidir. Önemli olan yazılan vasiyetin Türk Hukukuna göre geçerli olmasıdır. Yine Amerikan vatandaşı bir kişi de Türkiye’deki taşınmaz malları için vasiyet yazmış olabilir. Eğer ortadan Türk Hukukuna göre geçerli bir vasiyet varsa yazan kişinin yabancı olması önem arz etmez.

Eğer Amerika’da bulunan taşınmaz mallarınızla ilgili bir vasiyet yazmak istiyorsanız Amerikalı bir avukattan yardım almanız doğru olacaktır. Zira Amerika’da bulunan bir taşınmazın vasiyet ile devri, ABD Hukukuna göre olacaktır. Yurt dışında ve yabancı bir dilde düzenlenmiş vasiyetnamenin Türkiye’de uygulanması için öncelikle Türkçe’ye çevrilmesi gerekmektedir. Bir vasiyetnamenin yabancı dilde yazılmış olması geçerliliğini etkilemez. 

Emekli Maaşı Vasiyet Edilir Mi?

Bir kişi vasiyetname düzenleyerek emekli maaşını vasiyet edemez. Ölen kişinin hangi yakınlarına maaş ödeneceği bellidir. Bu konu Sosyal Güvenlik Hukukunun konusunu oluşturur. Emekli maaşı alırken ölen kişinin eşine ve bekar olan  kızına bazı şartların varlığı halinde dul ve yetim aylığı ödenir. Kişiye sağlığında ödenen emekli maaşı, onun mirasının içinde değildir. Diyelim ki vatandaş Ahmet düzenlediği vasiyetnamede; emekli maaşımı oğlum Mustafa’ya bırakıyorum yazdı. Vasiyetin bu bölümü geçersiz olacaktır. Eğer dul ve yetim aylığı alma şartını taşıyan kişiler varsa, SGK emekli maaşını onlara ödeyecektir. Mirası reddeden kişinin mirasçılık sıfatı son bulur ama buna rağmen kendisine dul ve yetim aylığı ödenebilir. 

Vasiyetname Düzenlemenin Faydaları Nelerdir?

Genellikle mirasın paylaşılmasında çıkan sorunlar sebebi ile aile ilişkileri zarar görmekte, anlaşmazlıklar sebebi ile mal varlıkları ortaklığın giderilmesi davasına konu olmaktadır. Bu da tüm mirasçıların ayrıca ekonomik olarak da yıpranmasına yol açmaktadır. Bu sonuçlara engel olmak ve mirasçıların arasında sorun çıkmasını engellemek için vasiyetiniziyazabilirsiniz. Böylelikle sahip olduğunuz taşınmazlarından hangisini kime bırakmak istediğinizi açıklayabilirsiniz. Ayrıca bankadaki paranızı kime veya kimlere hangi oranda bırakmak istediğinizi de yazabilirsiniz. 

Noter onaylı bir vasiyetname, yargı mercileri tarafından tam anlamıyla geçerli sayılır. Bu, mirasın paylaşımı sırasında olası uyuşmazlıkların önlenmesinde kritik bir rol oynar. Vasiyetname, mirasçılara mal varlığının geleceği hakkında netlik sağlar, böylece mal varlığının yönetiminde belirsizlik ortadan kalkar. Vasiyetname, olası hukuki uyuşmazlıkları azaltır, çünkü herkes miras bırakanın iradesinin yasalar çerçevesinde nasıl belirlendiğini bilir. 

Vasiyetnamenizde mirasınızı nasıl paylaştırmak istediğinizi belirleyebildiğiniz gibi, bazı mirasçılarınızı mirasçılıktan çıkarabilirsiniz. Mirastan men ettiğiniz bu kişiler artık sizin mal varlıklarınızdan pay alamazlar. Biz toplam dört kardeşiz. Babamın farklı şehirlerde gayrimenkulleri var. Babam hayattayken tüm mirasını dört kardeş arasında paylaştırmak istiyor. En küçük kız kardeşimin kocası bunu kabul etmedi. her bir taşınmazın kendi içerisinde bölünüp paylaşılmasını istedi. Aslında babamın onlara bırakmak istediği yazlık bize verilecek olan evlerden daha değerli.

Babam şuan  82 yaşında ve sağlıklı, herhangi bir sağlık sorunu yok. ​Böyle bir durumda vasiyet yazmak en doğrusu olacaktır. Babanız vasiyetini yazıp paylaştırma kurallarını belirlemezse ölümü sonrasında mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar doğacaktır. Tüm mirasçıların katıldığı bir miras paylaşma sözleşmesi yapamazsanız, zorunlu olarak ortaklığın giderilmesi davası ile miras paylaşımı yaparsınız.

Bunun da çok büyük maliyeti olur. Öncelikle taşınmazlarınız ihale ile değerinin altında bir fiyata satılabilir. Sonrasında satış parası üzerinden yaklaşık % 14 harç alınır. Bunların yanında dava açması için avukata da para ödemek durumundasınız. Eşimle evliyken 2017 yılında birlikte bir ev aldık. Evin bedelinin yarısını peşin verdik, kalan kısmı için ise kredi çektik.

Hala evin kredi borcunu ödüyoruz. İkimizin de çocuğumuz yok. Ev tapuda eşimin adına kayıtlı. Kardeşleri eşimin ölümü halinde, kendilerinin de evden hak alacağını söylediler. Kocam bu duruma çok kızdı ve kardeşlerine kesinlikle mirastan pay vermek istemiyor. Dava açıp geri alamayacakları şekilde evi bana bırakmak istiyor. Ne yapabiliriz yardımcı olur musunuz? Yapacağınız vasiyetname ile mirasınızı istediğiniz kişiye bırakabilirsiniz. Böylelikle istemediğiniz kişilerin mirasınızdan pay almasını önleyebilirsiniz. 

Mirasımı Kimlere Vasiyet Edebilirim?

Bir kişi düzenlediği vasiyetname ile mirasını istediği kişiye bırakabilir. Yani aile bireyleri dışındaki kişilere de miras bırakılabilir. İsteğe bağlı olarak mirasınızı bir arkadaşınıza, komşunuza, bir dernek veya vâkıfa da bırakabilirsiniz. Mehmetçik Vakfına veya Sivaslılar Derneğine de mirasınızı bırakabilirsiniz. Burada önemli olan Vasiyet düzenleyen kişinin saklı paylı mirasçılarının haklarının ihlal edilmemesidir. Saklı paylı mirasçısı olmayan kişiler düzenledikleri vasiyetname ile mirasını istediği kişilere bırakabilirler. Saklı paylı mirasçıların kimler olduğunu ve saklı paylarının ne kadar olduğunu öğrenmek için saklı paylı mirasçılar başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Benim biyolojik çocuğum yok ama manevi bir kızım var. Onu mirasıma dâhil edebilir miyim? Nasıl yapmalıyım? Kişi vasiyetinde mirasının bir kısmını ya da tamamını istediği kişiye bırakabilir. Önemli olan mirasınızı bırakmak istediğiniz kişinin kimliğini açık ve anlaşılır olarak yazmanızdır. Bu sebeple mirasınızı bıraktığınız kişinin ad soyadı yanında diğer kimlik bilgilerini de yazmanızı öneririz.

Diyelim ki, bir kişi vasiyetinde, Ayvalıkta bulunan yazlığımı arkadaşım İsa’ya bırakıyorum yazmış olsun. Eğer miras bırakanın İsa adında birden fazla mirasçısı varsa, bu belirsizlik kargaşaya sebep olacaktır. Miras bıraktığınız kişiyi diğerlerinden ayırmak için, baba ya da anne adını yazabilirsiniz, varsa kimlik numarasını yazabilirsiniz. Türkiye’de miras hukukunda resmi mirasçıların dışında mirasçı atayabiliyor musunuz?

Vasiyet düzenleyerek istediğiniz herhangi birini mirasçı olarak belirleyebilirsiniz. Mirasınızı gerçek kişilere bırakabileceğiniz gibi tüzel kişilere de bırakabilirsiniz. Yani mirasınızı dernek ve vakıflara da bırakabilirsiniz. Bu şekilde belirlenen mirasçılara atanmış mirasçı denir. Mirasçı atama sadece vasiyetname ile yapılabilir.

Eşimle bizim çocuğumuz yok. İleride Allah korusun eşime bir şey olursa kardeşlerinin evimde hakkı oluyormuş. Çocuğumuzun olması için uzun süre tedavi gördük ama çocuğumuz olmadı. Neden evin tamamı direk eşine kalmıyor. Biz kıt kanaat çalışıp, kredi ödeyerek aldık o evi, bu büyük bir haksızlık.  Ev tapuda eşimin adına kayıtlı, bunun için ne yapılabilir?

İşte tam da böyle bir durumda vasiyetname düzenlemelisiniz. Bahsedilen örnekte miras bırakanın eşi dışında saklı paylı başka mirasçısı olmadığı için vasiyet yazarak tüm mal varlığını eşine bırakabilir. Çocuğu ve eşi olmayan bir kişi mirasını bir devlet kurumuna bıraksa geride kalan mirasçılar bu mirastan pay alabiliyorlar mı? Bir kişinin saklı paylı mirasçısı yoksa vasiyetname ile tüm mal varlığını istediği kişiye bırakabilir. Bu durumda yasal mirasçıları mirastan pay alamazlar.

Vasiyatnamenin Hukuki Geçerliliği

Vasiyetnamenin hukuki geçerliliği, Türk Medeni Kanununda belirtilen şartlara bağlıdır. Vasiyet sahibinin tam ehliyetli olması, belgenin serbest irade ile hazırlanması ve yasal gerekliliklerin karşılanması gerekir. Vasiyetname, belirli durumlar dışında, vasiyet sahibinin ölümünden sonra değiştirilemez veya iptal edilemez.

Vasiyatnamenin Uygulanması

Vasiyet sahibinin ölümünden sonra, vasiyetname bir mahkeme sürecinden geçirilir. Bu süreçte, vasiyetnamenin geçerliliği resmi olarak onaylanır ve mirasın dağıtımı için yasal işlemler başlatılır. Vasiyetnamenin uygulanması sırasında, vasiyeti yerine getirme görevlisi belirlenen talimatları yerine getirir. Bu kişi, vasiyet sahibi tarafından belirlenmiş veya mahkeme tarafından atanmış olabilir.

Vasiyetname Çeşitleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanununun 531 maddesi gereğince: vasiyet resmi şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak olmak üzere üç farklı şekilde yapılabilir. Her birinin kendine özgü kuralları ve hazırlanma şekilleri vardır, dolayısıyla kişinin niyetlerini ve durumunu en iyi şekilde yansıtabilecek seçeneği belirlemek önemlidir. Resmi vasiyetname, bir noter huzurunda hazırlanır ve noter tarafından onaylanması gerekir.

Vasiyet eden kişinin iki şahit huzurunda, notere kendi iradesiyle vasiyetini bildirmesi ve bunun noter tarafından kayıt altına alınması esastır. Bu tür vasiyetnameler, çeşitli nedenlerle okuma yazma bilmeyen, yatağa bağımlı hastalar veya konuşma güçlüğü çekenler için de uygundur çünkü noter bu durumları kayıt altına alabilir. Sağlık durumu elverişli olmayan kişiler için resmi vasiyetname eve veya hastaneye gidilerek de yapılabilir. Resmi vasiyetnamelerin diğer avantajı, noter tarafından saklanması ve kaybolma veya çalınma gibi risklerin en aza indirilmiş olmasıdır.

El yazılı vasiyetname, vasiyetçi tarafından kendi el yazısıyla yazılıp imzalanarak hazırlanabilir. Tümüyle vasiyetçinin el yazısıyla yazılmış olması ve tarih ile imza taşıması mecburidir. Her iki vasiyetname türü de kişisel tercihlere ve duruma göre avantajlar ve dezavantajlar sunar. Resmi vasiyetname daha fazla resmiyet ve güvenlik sunarken, el yazılı vasiyetname daha basit ve kişisel bir süreci temsil edebilir. Kişisel durum ve tercihlere göre, her iki vasiyet türü de geçerlidir.  Vasiyetnamenin hazırlanış biçimi, vasiyetçinin amaçlarına ve kişisel durumuna göre seçilmelidir. Bu nedenle, vasiyetnamenin geçerli ve yasalara uygun bir şekilde hazırlanması hayati önem taşır. Her vasiyetname türünün kendine özgü şartları vardır ve bu şartlar yerine getirilmedikçe, vasiyetnamenin hukuki geçerliliği risk altında olabilir.

Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname, ölüm halinde bir kişinin mal varlığı ve son isteklerinin hukuka uygun bir şekilde yerine getirilmesi için, kanuni şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmış yazılı bir belgedir. Bu tür bir vasiyetname herkes tarafından itibar edilen ve yerine getirilmesi zorunlu olan kanuni bir hükmü temsil eder. Resmi vasiyetname, kişinin mülkünü kime ve nasıl bırakmak istediğini açıkça ortaya koyar.

Vasiyetname çeşitlerinden ilki olan resmi vasiyet iki memurun katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlenir. Resmi vasiyetnameler genelde noterler tarafından düzenlenmektedir; fakat sulh hukuk mahkemesinde de düzenlenebilir. Resmi vasiyetnamenin hazırlanışı miras hukuku tarafından belirlenen yasal şartlara tabidir. Bu şartlar; vasiyetnamenin yazılı şekilde olması, noter huzurunda veya resmi makamlarca tanzim edilmesi ve tanıkların huzurunda yapılması gibi hususları içerir. Aynı zamanda miras paylaşımında saklı pay sahiplerinin hakları gibi sınırlamalar da mevcuttur. Resmi vasiyetname, miras hukuku çerçevesinde kabul edilmesi durumunda mirasın aktarımında anahtar rol oynar. Miras, belirtildiği üzere ve yasal düzenlemelere uygun olarak mirasçılara geçer.

Daha detaylı bilgi için resmi vasiyetname başlıklı yazımı okuyabilirsiniz. Türk Medeni Kanununda vasiyetnamenin üç farklı şekilde yazılabileceği düzenlenmişse de esas olan el yazılı vasiyet ve resmi vasiyettir. El yazısı ile vasiyet düzenleyebilmeniz için okuma yazma bilmeniz gerekmektedir.

Okuma yazma bilmeyenler ile okuma yazma bilmesine rağmen yaşlılık veya hastalık sebebi ile yazı yazamayanlar için tek yol resmi vasiyetname düzenlemektir. Resmi vasiyet düzenlemek için size en yakın notere gidebilirsiniz. Türkiye’de herhangi bir notere gidebilirsiniz. Gerekli görmesi durumunda, noter sizden sağlık raporu isteyebilir. Noterde yapılan resmi vasiyete iki tanığın katılması zorunludur. Tanıkların adı da vasiyete yazılır ve imzalamaları istenir. Tanık olmadan düzenlenen resmi vasiyetnameler geçersizdir. 

Ben geçen yıl vasiyetname yaptım. Yanımda iki şahit götürmüştüm. Noter hanım bana, şahide gerek yok, kapalı vasiyet yapacağız dedi ve şahit istemedi. Yani noter bilmez mi? 2,500₺ de para verdim. Bilmelisiniz ki her yıl binlerce vasiyetin iptali davası açılmakta ve bunların bir kısmı iptal edilmektedir. Noterlerin düzenlediği resmi vasiyetnameler de iptal edilebiliyor. Eğer yapacağınız vasiyetnamenin iptal edilmemesi sizin için çok önemliyse, notere avukatınız ile gitmenizi öneriz. Noter vasiyetnamenin bir nüshasını da size verilecektir. Avukatınızdan vasiyeti incelemesini de isteyebilirsiniz. Böylelikle yapılan bir hata varsa hayattayken düzeltebilir ve vasiyetinizi yeniden yazdırabilirsiniz.

Resmi Vasiyetname Nasıl Yapılır?

Resmi vasiyetname düzenlemek için öncelikle vasiyet metnini hazırlamanız gerekmektedir. Bu metni düzenlemek için bir miras avukatından yardım almalısınız. Eğer evlerinizin birini kızınıza diğerini oğlunuza bırakacaksanız, sadece tapu örnekleri ile de notere gidebilirsiniz. Eğer vasiyet ile daha karmaşık bir tasarrufta bulunacaksanız, istediğinizin hukuken mümkün olup olmadığı konusunda ayrıca isteklerinizin hukuki olarak metne aktarılmasında mutlaka bir miras avukatından yardım almalısınız.

Sizin bildirdiğiniz isteklerinize göre vasiyet taslağı yazıldıktan sonra okumanız için noter tarafından size verilir. Okuma yazma bilmeyenler için, yazılanları noter size okur. İstekleriniz eksiksiz olarak yazılmışsa vasiyeti imzalarsınız, sizden sonra da noter ve şahitler imzalar. 

El Yazılı Vasiyetname

Vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur. El yazılı vasiyet düzenlemek için resmi memur veya tanık gerekmemektedir. Daha detaylı bilgi için el yazılı vasiyetname başlıklı yazımı okuyabilirsiniz. El yazılı vasiyetnamenin üzerine tarih yazarak imzalamak zorundasınız. Yazı üzerinde karalama yapmamalısınız. Vasiyet yazarken oluşan yazım hatalarının üzerini çizmeniz yeterli olacaktır. Vasiyetinizi yazdığınız kağıt üzerinde, üstü çizilmiş yerler yazılmamış sayılır. Hatalı yazılan yerlerin üstünü karalamanızı önermiyoruz.

Çünkü bu karalamayı vasiyeti yazan mı yaptı yoksa sonradan mı karalandı, bunu bilemeyiz. Vasiyetnamenizi çizgisiz kâğıda yazabileceğiniz gibi kareli veya çizgili kâğıda da yazabilirsiniz. Kullanacağınız kalemin rengi önemli değildir. Mavi renkli kalemle yazabileceğiniz gibi siyah veya kırmızı renkli bir kalemle de yazabilirsiniz. Tükenmez kalemle yazabileceğiniz gibi dolma kalemle de yazabilirsiniz. Kurşun kalemle de yazsanız vasiyetnameniz geçerli olacaktır; fakat zaman içinde solma ve silinme olasılığı bulunmaktadır.

Yazdığınız vasiyet birden fazla sayfadan oluşuyorsa her sayfanın altına numara vermenizi öneriyoruz. Zorunlu olmasa da vasiyetinizin her sayfasına tarih yazmanızı ve sayfanın altını da imzalamanızı tavsiye ediyoruz. Yazdığınız bu vasiyetnameyi kapalı bir zarf içinde saklamanız doğru olacaktır. Saklamak için çekmecenize bırakabileceğiniz gibi bir arkadaşınıza da teslim edebilirsiniz. Vasiyetinizi bıraktığınız kişinin, siz öldükten sonra, zarfı açmadan mahkemeye teslim etmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Vasiyetnameyi ne şekilde yazacağınızı bilmiyorsanız bize veya tecrübeli bir avukata danışabilirsiniz. 

Vasiyetnamede Tarih

İkinci olarak, yazdığınız vasiyetnameye mutlaka tarih atın. Vasiyetname yazmaya başlamadan sayfanın en üstünü tarih atabileceğiniz gibi, vasiyeti yazdıktan sonra yazının en altına da tarih atabilirsiniz. Tarih yazarken gün, ay ve yılın tamamını yazmalısınız. Sadece 2023 olarak bulunduğumuz yılı yazmış olmanız yeterli değildir. Tarih yazarken tamamen rakam kullanabilirsiniz, 01.01.2023 gibi. Tarih kısmında bulunan ayın ismini yazmanız da geçerlidir. 10 Mart 2023 gibi. Vasiyetnamenin yazıldığı saati yazmanız gerekmiyor. Benzer şekilde vasiyeti yazdığınız yeri de yazmanız zorunlu değil, isterseniz vasiyetinizi yazdığınız il veya ilçenin adını da Vasiyet üzerinde herhangi bir yere yazabilirsiniz. Önceki medeni kanunumuzda vasiyetnamenin yazıldığı yerin vasiyetname üzerinde bulunması zorunluydu ama artık zorunlu değil.

Vasiyetnamede İmza

Yazmış olduğunuz vasiyetnameyi imzalamanız gerekmekte. İmzalanmamış vasiyetnameler geçerli kabul edilmezler. Vasiyetname yazan kişinin vasiyeti imzalamaması, vasiyetten vazgeçtiği anlamına gelir. Yazdığınız Vasiyet birden fazla sayfadan oluşuyorsa her sayfanın imzalanmasını ve sayfalara numara verilmesini öneririz.

Sözlü Vasiyetname

Türk Medeni Kanununun 531 maddesi gereğince: Miras bırakanın; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.

Sözlü vasiyetnamenin geçerli sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar bulunmalıdır.

 1. Vasiyet edenin “ölüm hastalığı” içinde olması,
 2. Vasiyet edenin, yazılı bir vasiyetname yapacak durumda olmaması veya mümkün olmaması,
 3. Vasiyetin, en az iki şahit huzurunda yapılması,
 4. Şahitlerin, vasiyetin içeriğini ve kabul edildiği andaki durumu mahkemede doğrulaması,
 5. Vasiyetin, vasiyet edenin ölümünden sonra en kısa sürede mahkemeye bildirilmesi ve tescil edilmesi.  

Sözlü vasiyetname hukuki bir işlem olduğundan, bu şartların tamamının varlığı aranır. Eğer sözlü vasiyetnamenin yapılmasına ilişkin şartlar eksik ise veya uygun şekilde kanıtlanamıyorsa, bu vasiyet geçersiz kabul edilebilir. Vasiyet eden kişinin ölüm döşeğindeyken tam bir bilinç ve irade sahibi olduğunun da kanıtlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, sağlıklı koşullarda yapılmış yazılı bir vasiyetnamenin aksine, sözlü vasiyetnameler yargı sürecinde daha fazla incelemeye tabi tutulur ve geçerliliği daha hassas değerlendirilir.

Daha detaylı bilgi için sözlü vasiyet başlıklı yazımı okuyabilirsiniz. Esas olan resmi Vasiyet ve el yazılı vasiyetnamedir, sözlü vasiyetname ise çok sınırlı hallerde geçerlidir.  Eşimi teyzesinin çocuğu yok. Kendisini teyzesi büyütmüş ve eşimi oğlu gibi severdi. Teyze vefatından önce tüm kardeşlerinin şahitliğinde sözlü olarak ben öldükten sonra evim Eren’indir, evimi Eren’e bırakıyorum dedi.

Mirasçılık belgesinde teyze’nin mirasçısı olarak görünen altı kişinin tamamı oradaydı. Mirasçılardan başka ogün orada olan 3 tane şahidimiz de var. Teyzenin sözlü vasiyeti olmasına rağmen, ne yazık ki bu vasiyete uymadılar. Bu durumda yapılabilecek bir şey var mıdır? Kirayı yıllardır onlar alıyor. Kiracısı evi satın almak istiyor ona da yanaşmıyorlar. Böyle bir durumda ortada kanunun aradığı şartları taşıyan geçerli bir vasiyetname olmadığı için, ne yazık ki yapılabilecek bir şey yok. Şahitlerin olması birşey değiştirmez.

Elinizde miras bırakan teyzeye ait ses kaydı veya video kaydı da olsa sonuç değişmez. Babam sağlığında miras olarak bana söz verdiği daireyi tapuda anneme devretmiş. İki ay önce babam vefat etti. Annem bugün o evi asla bana vermeyeceğini söyledi. Tüm sülale, konu komşu, tanıdığım herkes babamın bana söz verdiğini biliyor. Bu durumda anneme dava açsam kazanma şansım ne kadar? Tanıdığım herkesi bu duruma şahit olarak getirebilirim.

Ortada geçerli bir vasiyetname olmadığı için ne yazık ki yapılabilecek hiçbir şey yok. Babanız televizyona da çıksa, evi size miras olarak bırakacağını canlı yayında söyleseydi bile ortada geçerli bir Vasiyet yoktur. Bu sebeple vasiyetnamenin tenfizini isteyemezsiniz. Son arzuların bir kamera karşısında anlatılarak yapılan vasiyetname geçerli değildir. Belki ileride video kayıt ile de vasiyetname düzenlenmesi mümkün olabilir; fakat mevcut hukuk sistemi bu şekilde düzenlenen vasiyetnameyi geçerli kabul etmemektedir. 

Vasiyetnamede Neler Yazar?

Vasiyetname kişinin son isteklerini ve kendisine ait olan mal varlıklarının mirasçılar arasında ne şekilde paylaşılmasını istediğini anlatır. Kişi vasiyetname düzenleyerek kime ne bırakmak istediğini, kimleri mirasçılığından çıkarmak istediğini, mirasçılarından birinin kendisinden önce ölmesi durumunda art mirasçının veya yedek mirasçının kim olacağını belirleyebilir. Yine yasal mirasçılarına mal bırakmak istemeyen kişiler vasiyetname düzenleyerek ölümünden sonra mal varlıklarının bir kısmının veya tamamının vakıf ve derneklere bırakılmasını vasiyet edebilirler. Ayrıca yasal mirasçısı olmayan bir kişiyi mirasçı olarak atayabilirler. Peki, vasiyet düzenlerken neler yazmanız gerekiyor.

Tüm mal varlığımı kızım Sevim’e bırakıyorum, diğer çocuklarıma hiç bir şey bırakmıyorum yazsanız bu vasiyetname geçerli olur mu? Birçok kişi vasiyetname yazarak farklı şeyleri amaçlamaktadır. Önemli olan ise Vasiyet ile bu amaca ulaşılıp ulaşılamayacağıdır. Kimse yazdığı vasiyetnamenin iptal edilmesini istemez. Ne yazık ki yapılan hatalar sebebiyle birçok vasiyet iptal edilmektedir. Vasiyetname yazmadan önce mutlaka deneyimli bir avukatta danışmanızı öneririz.

Şarta Bağlı Vasiyetname

Vasiyetnamenin çeşitli koşul ve yüklemelere bağlı olarak düzenlenmesi mümkündür. Ancak bu koşul ve yüklemeler hukuka ve ahlaka aykırı olmamalıdır. Mesela, kanlım olan Ahmet’i öldürürse evimi ve arabamı arkadaşım İsa’ya bırakıyorum şeklindeki vasiyetname geçersiz olacaktır. Üniversiteyi bitirmesi şartıyla kızım Zeynep’e İstanbul Kadıköy’deki evimi bırakıyorum şeklindeki vasiyet geçerli olacaktır. Ya da uyuşturucuyu bırakması ve tedavi olması şartıyla Muğla Bodrum’daki yazlığımı oğlum Mustafa’ya bırakıyorum şeklinde vasiyet edilmesi mümkündür. Üzerine öğrenci yurdu yapılması şartıyla bir arsanızı bir vakfa vasiyet edebilirsiniz.

Avukat olması halinde kütüphanemdeki kitaplarımın tamamını kızım Bilge’ye bırakıyorum şeklindeki vasiyet de geçerli olacaktır. Vasiyetnamede şartlar belirlenebileceği gibi yüklemeler de yer alabilir. Öldüğüm tarihte eşim hayatta ise, ölünceye kadar tüm bakımını kızım Bilge’nin yapmasını istiyorum diye yazabilirsiniz. Benzer şekilde vasiyet bıraktığınız kişinin, fakir çocuklara öğrenim bursu vermesini ya da yoksullara yiyecek dağıtmasını yükleyebilirsiniz.

Evlilik Dışı Çocuğunuzu Tanıyabilirsiniz

Diyelim ki Murat evli ve iki çocuk babasıdır; ancak evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunmaktadır. Murat hayatta iken bu çocuğun kendi çocuğu olduğunu kabul ederek nüfusuna kaydettirebilir. Böylelikle çocuk da babasının mirasçısı olur. Murat çeşitli nedenlerle evlilik dışı olan bu çocuğunu gizlemeyi tercih edebilir. Düzenleyeceği vasiyetnamede ise bu çocuğu tanıyabilir. 

Bazı Taşınır Veya Taşınmazları Belirli Bir Mirasçıya Bırakabilirsiniz

Mirasın paylaşılması sırasında birçok anlaşmazlıkların yaşandığı bilinen bir gerçektir. Mirasçılar uzlaşamadıklarında, ortaklığın giderilmesi davası açmakta ve miras kalan taşınmaz değerinin çok altında satılmakta. Buna ek olarak mirasçılar dava masrafı ve avukat ücreti de ödemek zorunda kalmaktadırlar. İşte bu sebeple, bu olumsuz durumları önlemek amacıyla vasiyetname düzenlenebilirsiniz.

İki kızı ve iki evi olan bir kişi vasiyetnamesinde İstanbul Kadıköy’de bulunan evimi kızım Saadet’e bırakıyorum.  Balıkesir Burhaniye’de bulunan evimi de diğer kızım Sema’ya bırakıyorum şeklinde vasiyette bulunabilir. Miras bırakan kişi, evini ya da yazlığını özellikle bir mirasçısına bırakmak isteyebilir. Bunun farklı sebepleri olabilir. Mirasçısının kimi davranışları ile bu taşınmazı hak ettiğini düşünüyor olabilir.

Kendisi öldükten sonra da anılarının yaşatılacağına inandığı için de böyle bir vasiyet yapabilir. Vasiyetname ile emekli maaşınızı istediğiniz kişiye bırakamazsınız. Emekli maaşı mirasa dâhil değildir ve kime ödeneceği sosyal güvenlik hukukuna göre belirlenir. Bu sebeple emekli maaşı ile ilgili vasiyetnameniz geçerli sonuç doğurmaz. Mirasınızı yasal mirasçılarınıza bırakabileceğiniz gibi aile dışından kimselere de bırakabilirsiniz. Amerika’da yaşayan oğlunuza da mirasınızı bırakabilirsiniz. Gerçek kişiler yanında tüzel kişilere de mirasınızı bırakabilirsiniz. Üzerinde okul yapmak şartıyla arsanızı Milli Eğitim Bakanlığı’na miras bırakabilirsiniz. Benzer şekilde üzerinde cami yapılması şartıyla arazinizi Diyanet’e bırakabilirsiniz.

Vasiyetname İle Mirastan Mahrum Bırakma

Bazı şartların varlığı halinde kişinin yasal mirasçısını mirasçılıktan çıkarması mümkündür. Bunun sonucu olarak kişi miras bırakanın mirasçısı olduğu halde mal varlığından hiç pay alamayacaktır. Hazırlayacağınız bu vasiyetname ile bazı mirasçılarınızı mirasçılıktan çıkarabilirsiniz; ancak bunun sebebini belirtmeniz gerekir. Böyle bir arzusu bulunan kişi vasiyetnamesinde mirasçılıktan çıkarmak istediği kişinin kim olduğunu ve mirasçılıktan çıkarma sebebini yazmalıdır. Mirasçılıktan çıkarma sebebiniz kanunda yer alan nedenlerden bir olmalıdır.  Kızım Neriman’dan çikolatalı kek yapmasını istediğimde bana daha önemli işleri olduğunu söyledi ve bu isteğimi yerine getirmedi.

Bu sebeple kızım Neriman’ı mirasçılıktan çıkarıyorum şeklindeki vasiyetiniz geçerli olmayacaktır. Mirasçılıktan çıkarmak için kanunun aradığı şartların var olması zorunludur. Bunlar olmadan mirasçılıktan çıkarma geçerli olmaz. Bu konuda bir avukata danışmanızı öneririm. Vasiyetnamenin açılması ile sulh hukuk mahkemesi mirasçıya mirasçılıktan çıkarıldığı bildirecektir. Bunun üzerine mirasçı süresi içerisinde mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası açabilecektir. Daha detaylı bilgi için mirastan men etme başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Biz 17 yıllık evliyiz ve çocuğumuz olmadı. Eşlerden birinin ölmesi durumunda mal paylaşımı nasıl oluyor? Bir de başkasına miras bırakmak istemiyoruz. Nasıl bir önlem alabiliriz? Çocuğu ve torunu olmayan bir kimse eğer evliyse, mirasının yarısı eşinin olur diğer yarısı da anne ve babasına kalır. Anne ve babadan birinin hayatta olmaması durumda ise, onun hakkı miras bırakanın kardeşlerine kalır.

Eğer siz kardeşlerinize miras bırakmak istemiyor, tüm malınızın eşinize kalmasını istiyorsanız vasiyet bırakmalısınız. Ölümünüzden sonra tüm mirasınızı eşinize bırakarak kardeşlerinizi mirasçılıktan çıkarmış olursunuz. Eğer vasiyet bırakmadan ölürseniz kardeşleriniz yasal mirasçılarınız olacağı için mirastan pay alacaklardır. 

Benim iki ablam da evli ve maddi durumları bana göre çok iyi. Bu sebeple babam tüm mal varlığını (daire+yazlık+dükkan) ölümü durumunda bana bırakmak için vasiyetname düzenlemek istiyor. Babam henüz 60 yaşında, bu arada annem de sağ. Ömrünün sonuna kadar annemle ve babamla ben ilgileneceğim. Kanunlara göre saklı payları var ama babam onu bile almalarını istemiyor; çünkü babamın damatları ile pek arası yok. Tam teşekküllü hastaneden rapor da alabiliriz.

Annemin ve ablamların saklı pay hakkını da iptal edebileceğimiz bir vasiyetname veya bakım sözleşmesi yapılabilir mi? Mirasçılıktan çıkarma sebeplerinin neler olduğu medeni kanunumuzda yazılmıştır. Sizin olayınızda mirasçılıktan çıkarma sebebinin bulunup bulunmadığını öğrenebilmek için bir avukata danışmanızı öneririz. Vereceğiniz bilgilere göre Vasiyet düzenlemeniz ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmanız faydanıza olabilir. Bu sebeple mutlaka bir avukata danışmanızı tavsiye ediyoruz. 

Annem ve babam hayatta değil Çocuğum da yok. Kardeşlerimden birini mirasımdan tamamen mahrum etmek istiyorum,. Bunun için ne yapmalıyım. Vasiyetinizi yazarak mirasınızı istediğiniz kişi ya da kuruma bırakabilirsiniz. Saklı paylı mirasçılarınız olmadığı için vasiyetinizin tenkisi de istenemez. 

Mirasçılıktan Çıkarma

Benim hiç kimsem yok, ölünce anne ve baba tarafından kimseye bitimi bile bırakmak istemiyorum. Beni çok üzdüler. Ben öldükten sonra onlara hiçbir şey bırakmak istemiyorum.  Bunun için nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Böyle bir durumda vasiyet yazarak mal varlıklarınızı istediğiniz kişilere bırakabilirsiniz. Çocuklarınız ya da torunlarınız da olmadığından vasiyetiniz iptal edilemeyecektir. 

Kardeşleri Mirasçılıktan Çıkarmak

Şuan bekarım ve hiç evlenmedim. Çocuğum yok. Bir kardeşimi ve çocuklarını mirasımdan çıkarmak istiyorum. Hangi yolu izlemem lazım ? Eşi ve çocukları olmayan kişinin yasal mirasçıları anne ve babasıdır. Anne ve babasının hayatta olmaması halinde kardeşleri mirasçı olacaktır. Kardeşler saklı paylı mirasçı olmaktan çıkarılmıştır. Artık kardeşlerin saklı payları yoktur. Bu sebeple vasiyetname düzenleyerek mirasınızı istediğiniz kişiye bırakabilirsiniz. Kardeşleriniz vasiyetin tenkisi davası da açamazlar. 

Vasiyetten Dönme

Bir kişi düzenlediği vasiyetnameden istediği zaman dönebilir. Vasiyetnameyi iptal ederek yeni bir tane düzenleyebilir. Bunun için kimseden izin almasına ihtiyaç yoktur. Vasiyetçi vasiyetnamesini değiştirmek için sebep göstermek zorunda değildir. Vasiyetten dönme Türk Medeni Kanununun 542 ile 542 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Miras bırakan, vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebilir. Vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebilir. Bir kişinin ölümü sonrasında eğer birden fazla vasiyetnamesi ortaya çıkarsa; hangisinin geçerli olacağı sorunu ortaya çıkmaktadır.

Böyle bir durumda vasiyetnameleri düzenleme tarihlerine göre sıraya koymak gerekir. Kural olarak en son düzenlenen vasiyetname, kendisinden önce düzenlenen vasiyetnameyi hükümsüz kılar. Eğer bir kişi, ilk düzenlediği vasiyetnamede evini oğluna bıraktığını ifade edip, sonradan düzenlediği vasiyetname ile aynı evi kızına vasiyet ettiğini yazdıysa; ev kızının olacaktır.

Kayınpederim 30 yıl önce vasiyetname de mallarını paylaştırmış. Daha sonra malları satış yaparak çocuklarına ve yeni eşine bırakmış. Şu anda oturduğumuz ev vasiyetnamede iki kardeşe yarı yarıya bölünecektir yazıyor. Daha sonra bu ev eşimin üzerine satış yapılıyor. Vasiyetname iptali yapmamış ve şu anda yapacak durumda değil. Benim sorum vasiyetname yapıldıktan sonra tekrar satış yapıldığı için bu vasiyetnamenin geçerliliği oluyor mu? Vasiyetnamenin yerine getirilebilmesi için; taşınmazın miras bırakan adına kayıtlı olması gerekiyor. Miras bırakan vasiyet ile bir kişiye bıraktığı taşınmazı daha sonra devreder ve elden çıkarırsa; örtülü olarak vasiyetinden döndüğü kabul edilir. 

Vasiyetnamemi Değiştirebilir Miyim?

Kural olarak kişi hayatta olduğu sürece vasiyetnamesini değiştirebilir. Vasiyetnamenin bir kısmı değiştirilip kalan kısmı korunabilir. Ayrıca, vasiyetnamenin bir kısmını değiştirmek için ek yazılar ekleyebilir. Bunun yanında vasiyetname tamamen de değiştirilebilir. Vasiyetnamenin değiştirilmesi halinde ortada birden fazla vasiyet bulunacaktır. Bunlardan hangisinin geçerli olduğu sorunu ortaya çıkacaktır. Bu sorun üzerlerinde yer alan düzenleme tarihine bakılarak çözülür. En son düzenlenen vasiyetnamenin geçerli olduğu kabul edilir. Bu sebeple el yazısı ile düzenlediğiniz vasiyetlere mutlaka tarih yazmalısınız

.El yazısı ile hazırlayıp sakladığınız vasiyetinizi değiştirmek istiyorsanız, bunu yırtabilir veya yakabilirsiniz. Bu yolla vasiyetnamenizi değiştirebilirsiniz. Düzenlemiş olduğu vasiyetname ile 2 evini oğlu Mehmet’e bırakmak istediğini vasiyet eden baba, oğlunun kendisi ile eskisi gibi ilgilenmemesi veya oğlunun kendisinden önce ölmüş olması sebebiyle vasiyetnamesinde değişiklik yapmak isteyebilir.

Vasiyetname Örneği

Bazı durumlarda da vasiyetnameler birbiri ile çelişmezler ve birbirlerini tamamlarlar. Örnek olarak; ilk düzenlediği vasiyetname ile yazlık evini oğluna bırakan bir baba, sonradan düzenlediği Vasiyet ile kışlık evini de kızına bırakmışsa; her iki vasiyetname de geçerli kabul edilir. Sonradan düzenlenen vasiyetnamenin ilkini hükümsüz kıldığı söylenemez. Buraya kadar bahsettiğimiz olasılıklar her iki vasiyetnamenin de geçerli olduğu kabulüne dayalıdır. Bir şekilde, sonradan düzenlenen vasiyetname eğer iptal edilirse, önceki Vasiyet geçerli hale gelecektir.

Vasiyetname düzenlemek istiyorsanız ve vasiyet örneğine ihtiyacınız varsa yazımızın devamında yer alan vasiyetname örneğini inceleyebilirsiniz. Vasiyetname örneği ile mirasınızın istediğiniz şekilde paylaşılmasını sağlayabilirsiniz. Birçok Vasiyet düzenleyen kişinin ölümünden sonra iptal edilmektedir. Vasiyetnamenin iptal edilmesinin sebebi ise yapılan hatalardır. Vasiyetname düzenlerken, bazı hususlara dikkat ederek vasiyetnamenin iptal edilme olasılığını azaltabilirsiniz.  Vasiyetname karşılıksız olarak yapılan bir bağıştır. Vasiyetnameyi düzenleyen kişinin ölümünden sonra sonuç doğurur. Vasiyet düzenleyen bu vasiyetname ile bağlı değildir. İstediği zaman vasiyetnamesini iptal edebilir ve yenisini düzenleyebilir.

Okuma yazma bilenler vasiyetnamelerini kendileri yazabileceği gibi noterde de Vasiyet düzenleyebilirler. Okuma yazma bilmeyenler ise noterde vasiyetname düzenleyebilirler. Vasiyetname düzenlemek için kişinin 15 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 15 yaşının altındakiler vasiyetname düzenleyemezler. Vasiyetname düzenlemek için üst yaş sınırı yoktur. 90 yaşında da vasiyet düzenlenebilir, 100 yaşında da vasiyetname düzenlenebilir.

 • İleride ortaya atılacak iddialara karşı sağlık raporu almanız önemli.
 • Vasiyetname düzenlenirken 2 tanık zorunludur.
 • Tanık olarak yanınızda bulunacak kişilerin yabancı olmasına, akrabalık ilişkisinin bulunmamasına dikkat edin.
 • Tanıkların 18 yaşını bitirmiş olması ve okur yazar olması gerekir.
 • Vekaletname ile vasiyetname düzenlenemez, bizzat bulunmanız gerekmekte.
 • Kimlik kartınız veya pasaportunuz yanınızda olması gerekmekte, ehliyetname yeterli değildir.
 • Vasiyetname düzenlemek için notere gittiğinizde yanınızda en az 2 mümkünse 3 tane fotoğrafınız bulunmalı.

Vasiyetname daha çok ölen kişinin mal varlığını kimlere bırakmak istediğini açıklayan bir belgedir. Vasiyetname hazırlamak çok ciddi bir iştir. Yapılan hatalar sebebi ile vasiyetname iptal edilebilir. Vasiyet düzenlemeden önce mutlaka bir miras avukatından yardım almanızı öneririz. Vasiyetname örneği başlıklı bu yazımız size sadece Vasiyet hakkında bir fikir vermesi amacıyla yazılmıştır. Vasiyet düzenlemek istiyorsanız, yazımızın sonunda yer alan vasiyetname örneğini inceleyebilirsiniz.

Vasiyetname örneği olarak hazırlanan bu belge çok temel olup her ihtiyaca cevap vermeyecektir. Vasiyetname düzenlemek isteyen her bir kişinin bundaki amacı farklı olabilir. Detaylı ve size özel vasiyetname hazırlanması için bu konuda çalışan tecrübeli bir miras avukatına başvurmanız sizler için en doğrusu olacaktır.

Atatürk Vasiyetname Örneği
Vasiyetname Nedir, Nasıl Düzenlenir? 2

Resmi Vasiyetname Örneği

Sahibi ve hissedarı bulunduğum İstanbul İLİ, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, Demirciler Sokakta vaki ve kâin tapuda 8 pafta, 301 ada ve 2 parsel numarasında kayıtlı olan kargir ev vasfındaki gayrimenkuldeki 1/6 hissemin tamamını ölümümden sonra dilediği gibi kullanmak, satmak ve hür türlü tasarrufta bulunmak üzere Ali ve Ayşe oğlu, Üsküdar, 01.01.1980 doğumlu, 1********** T.C. Kimlik numaralı Mustafa Kök’e bırakıyor ve vasiyet ediyorum. Mustafa Kök bu gayrimenkulü benim ölümümden sonra ilgili tapu dairesine adına tescil ettirmeye, her türlü tasarrufta bulunmaya yetkilidir. Diğer mirasçılarımın da bu vasiyetime harfiyen uymalarını istiyor ve arzu ediyorum. En son arzu ve isteklerim bunlardan ibarettir.

El Yazılı Vasiyetname Örneği

Kanuni ikametgâhım olan Kızıltoprak Mahallesi, Bağdat Caddesi Cihan Apartmanı No: 95/3 Kadıköy/İstanbul adresindeki dairemde hiçbir tazyik altında olmadan akıl ve şuurum yerinde olarak: Vefatımda terekemde zuhur edecek menkul ve gayrimenkul mallarımı yeğenim Mustafa Kök’e terk ve vasiyet ederim. Bugün 2023 yılı Mayıs ayının on üçüncü cumartesi günüdür. 13.05.2023

Örnek Vasiyetname

Burada yer alan vasiyetname örneği bir kişinin ölümünden sonra bankadaki parasını kime bırakmak istediğini, adına kayıtlı ev, arsa, tarla gibi taşınmazlarının kimin olmasını istediğini açıklamaktadır. Vasiyetname örneğini kullanarak kendiniz de vasiyetnamenizi yazabilirsiniz. Vasiyetnamenizi notere gitmeden yazacaksanız bilmeniz gereken bazı hususlar var. Öncelikle vasiyetnamenin kâğıda yazılmış olması gerektiği ile başlayalım.

Bilgisayarda yazmış olduğunuz vasiyetnamenin geçerliliği yoktur. Bir kâğıt ve bir kalem alarak, vasiyetinizi kendiniz yazmalısınız. Yazım çok kötü, okunamıyor, bir tanıdığa yazdırsam olmaz mı demeyin. Olmaz. Vasiyetnameyi kendiniz yazmalısınız ki, siz öldükten sonra, bu vasiyetnameyi siz mi yazdınız yoksa bir başkası mı yazdı, belli olabilsin. Antalya İli, Alanya İlçesi, Saray Mahallesi, Kale Sokakta No: 39 adresinde yer alan ve tapunun 15 pafta, 100 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine kurulu kat irtifakına göre; ikinci kat, 12(on iki)” numaralı bağımsız bölümün tamamını Hüseyin oğlu, 03.06.1983 doğumlu Mustafa Kök’e vasiyet ediyorum.

Vasiyetnamenin Saklanması

Noterde düzenlenen vasiyetname noter kasasında saklanılmaktadır. Fakat noterde Vasiyet düzenlemek istemeyip de el yazısı ile vasiyetname düzenlemek istemiş olabilirsiniz. Yazdığınız vasiyetnameyi evde saklayabilirsiniz. Bir arkadaşınıza ya da akrabanıza veya avukatınıza bırakabilirsiniz. Vasiyetnamenizi saklaması için notere vermeniz de mümkün.

Vasiyetname Nasıl Açılır?

Vasiyetnamede yazılı olanların mirasçılara okunması işlemine vasiyetnamenin açılması denilmektedir. Vasiyetname düzenleyen kişinin ölümünden sonra vasiyetnamesi sulh hukuk mahkemesi tarafından tüm mirasçılara açıklanır. Resmi Vasiyet düzenlenmesi halinde noter vasiyetnameyi açıklanması için mahkemeye gönderecektir. Miras bırakanın el yazılı vasiyetnamesini bulursanız zaman kaybetmeden sulh hukuk mahkemesine teslim etmelisiniz. Daha detaylı bilgi için “vasiyetnamenin açılması” başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.

Vasiyetnamenin açılması için bir süresi var mıdır? Zaman aşımına uğrar mı? Yazıldıktan sonra 10 sene geçti. Şimdi ise vasiyetnamenin iptal edilmesi için dava açıldı. Vasiyetnamenin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içinde vasiyetnamenin iptali davası açılabilir. Ancak burada bahsettiğim süre miras bırakanın ölümünden sonra başlayacaktır. Yoksa bir kişi 20 yaşında iken bir vasiyetname düzenlese ve üzerinden 60 sene sonra 80 yaşında iken vefat etse, aradan geçen 60 sene vasiyetnamenin geçerliliğini hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetname Nasıl Bozulur?

Vasiyetname düzenlemek çok ciddi bir iştir. Bazı hallerin gerçekleşmesi durumunda vasiyetnamenin iptal edilebilir. Bu haller bulunmuyorsa vasiyetnameniz iptal edilmez. İptal davası dışında vasiyetnameye karşı tenkis davası da açılabilir. Tenkis davasını sadece saklı paylı mirasçılar açabilir. Kardeşler ve yeğenler saklı paylı mirasçılardan olmadığından tenkis davası açma hakları bulunmamaktadır. Bu sebeple saklı payını elinden aldığı iddiası ile mal kaçırma davası açamazlar.

Evlenme, boşanma veya yasal mirasçılardan birinin ölümü gibi hayatın olağan akışı içinde meydana gelen değişiklikler, vasiyetnamedeki hükümlerin geçersiz hale gelmesine neden olabilir. 

Annem noterde vasiyetname düzenleyip tüm mal varlığını bana bırakacağını söylüyor bunu erkek kardeşim ileride bozabilir mi? Kişiler vasiyetname düzenleyerek bir çocuğuna daha fazla mal bırakabilir; ancak geçerli bir sebebi yoksa tamamını birine bırakıp diğerlerinden mal kaçırması durumunda vasiyetnamenin iptali istenebilir. Vasiyetnamenin iptali davasını süresinde açmanız gerekmektedir. Süresinde vasiyetnamenin iptali davası açmazsanız, bu vasiyetname geçerli hale gelir. 

Bizim evliliğimizde hiç çocuğumuz olmadı. Tüm hayatımız boyunca birlikte çalışarak bir ev aldık. Kimseden de beş kuruş yardım almadık. Bu  ev tapuda eşimin adına kayıtlı olduğu için kocam noterde şahitler önünde evi bana vasiyet etti.  Eşim öldükten sonra kız kardeşi ya da yeğenleri vasiyeti bozabilir mi? Eşinizin tüm mal varlığını size vasiyet etmesi sebebi ile vasiyetname iptal edilemez. Ayrıca eşinizin kardeşi ve kardeşinin çocukları saklı paylı mirasçı olmadıkları için tenkis davası da açamazlar. Yasal mirasçı oldukları için vasiyetnamenin açılması ve okunması davasına mahkeme onları da davet edecektir. 

Babamın 5 yıl önce vasiyetname düzenleyerek bütün mal varlığını oğullarına bıraktığını öğrendim.  Babam çok yaşlı ancak vasiyet düzenlerken sağlık raporu almış. Biz ikisi kız ikisi erkek toplam 4 kardeşiz. Bu vasiyetnameyi geçersiz kılmanın bir yolu var mı? Böyle bir vasiyetname karşısında başvurabileceğiniz hukuki yollar bulunabilir. Bunun için Vasiyet örneğinin ve babanızın hastane ve ilaç kayıtlarının incelenmesi gerekir. Hak kaybı yaşamamanız adına en kısa sürede bir avukata başvurmanızı öneririm.

Kanunun aradığı şartları taşımayan vasiyetnamenin iptali istenebilir. Vasiyetnamenin iptali davası mirasçılar tarafından açılabilir. Vasiyetnamenin iptal sebepleri Türk Medeni Kanununun 557 maddesinde düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu madde 557 – Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir. Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka ve ahlaka aykırı ise, Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.Daha detaylı bilgi için vasiyetnamenin iptali davası başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.

Tenkis Davası

Eğer vasiyetname ile miras bırakan tasarruf oranını aşarsa, saklı payı zedelenen mirasçılar tenkis davası açabilirler. Tenkis davası açmak hak düşürücü süreye tabi olduğu için süreyi kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. Vasiyetname sebebi ile tenkis davası açmak için önce vasiyetnamenin açılması ve okunması gerekir. Mirasçılar vasiyetnameden ancak bu şekilde haberdar olacaklar ve tenkis davası açma süresi de vasiyetnamenin açılması ile başlayacaktır. 

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile evimi Kızılay’a bıraktım. Sadece bir oğlum var. Ben öldükten sonra itiraz edebilirler mi? Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, ölünceye kadar bakma sözleşmesi bir vasiyet değildir. Bu sebeple de ölünceye kadar bakma sözleşmesi karşısında tenkis davası açılamaz. Gereken şartlar varsa muris muvazaasına dayalı tapu iptal davası açılabilir. Eğer Kızılay’a evinizi vasiyet ile bırakmış olsaydınız, oğlunuz saklı payını almak için tenkis davası açabilirdi. Biz bir erkek dört kız toplam beş kardeşiz. Babam vasiyet ile tüm malını oğluna, gelinine ve torununa bırakıp, bize hiç vermeyebilir mi? Babam vasiyetini böyle yazarsa bizim hiç itiraz hakkımız olamaz mı?

Babanız bahsettiğiniz şekilde bir vasiyet yazarsa tenkis davası açabilirsiniz. Bir baba veya anne tüm çocuklarına eşit miktarda mal bırakmak zorunda değil. Bazı çocuklarına daha çok mal vermek isteyebilir ve bu hukuken mümkündür. Buradaki tek şart saklı payların ihlal edilmemesidir. Mirastan saklı payını alamayanlar hak düşürücü süre geçmeden dava açabilirler. Annem tüm mirasını bana vermek istiyor. Erkek kardeşime hiç birşey vermek istemiyor. Ne yapmalı. Anneniz düzenlediği vasiyet ile tüm mirasını size bırakırsa, kardeşiniz tenkis davası açabilir. Kardeşinizin tenkis davasını açmasını engellemek istiyorsanız ve şartları da varsa, anneniz kardeşinizi mirasçılıktan çıkarabilir. 

İkinci evliliğimi yaptım. Benim ilk evliliğimden çocuğum yok ama eşimin iki kızı var. Ben ölürsem benim ailemden kalacak miras eşimin çocuklarına kalır mı? Noter huzurunda kardeşime mirasımı bıraksam, ben öldükten sonra eşim vasiyeti bozabilir mi ? Eğer evliliğiniz devam ederken siz eşinizden önce ölürseniz; eşiniz size mirasçı olacaktır ve ailenizden size kalan miras payının yarısında hak sahibi olacaktır. Sizden eşinize kalan miras, eşinizden de onun çocuğuna kalabilir.

Vasiyetname ile tüm mirasınızı kardeşinize bıraksanız da eşiniz tenkis davası açarak saklı payını talep edebilir. Bu durumu eşiniz ile konuşabilir ve onu ikna edebilirseniz, birlikte mirastan feragat sözleşmesi imzalayabilirsiniz. 1990 yılında babam öldü. Amcam mal varlığı bize kalmasın diye tüm mal varlığını diğer amcamın çocuklarına vasiyet bırakmış. Amcam 2021 yılında öldü, evli değildi, çocuğu da yoktu. Vasiyetnameye karşı mal kaçırma davası açamazsınız tenkis davası ya da vasiyetnamenin iptali davası açabilirsiniz. Anlattığınız örnekte ölen amcanızın saklı paylı mirasçısı olmadığı için tenkis davası da açılamaz. 

Sağlık Raporu Alınmazsa Vasiyetname İptal Edilebilir Mi?

Babam 73 yaşında ve vasiyetname ile torununa bir daire bırakmak istiyor. Sağlık raporu alınmazsa vasiyetname iptal edilebilir mi? Vasiyet düzenlenirken 65 yaşının üzerinde olan kişilerin sağlık raporu alması zorunlu değildir. Sağlık raporu almadan düzenlenen vasiyet sırf bu sebeple iptal edilmez. Kişinin ayırt etme gücünün olup olmadığı araştırılır. Eğer kişi faydasına ve zararına olabilecek şeyleri fark edebiliyorsa ayırt etme gücü vardır. Ayrıca vasiyet yazan kişinin vasiyet düzenlendikten sonra akıl sağlığının bozulması veya ehliyetinin kısıtlanması gibi haller vasiyetnamenin geçerliliğine etki etmez.

Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin uygulanabilirliği ve icra edilmesi, vasiyetnamenin hazırlanmasından sonraki en hayati aşamadır. Bu süreç, vasiyetnamenin hukuki geçerliliğinin ve vasiyet bırakan kişinin (murisin) son arzularının yerine getirilmesinin temelini oluşturur. Vasiyetnamenin icrasını sağlamak için, öncelikle vasiyetnamenin  kabul edilebilir bir şekilde olması gerekir. Türk Medeni Kanununa göre, vasiyetnamenin hazırlanış biçimi belirli kurallara tabi tutulmuştur. Vasiyetname hükümlerinin yasal sınırlamalar içerisinde olması ve kamu düzenine aykırı hiçbir madde içermemesi gerekir. Vasiyetnamenin uygulanabilirliği ve icrası, miras hukuku içerisinde uzmanlaşmış bir avukat tarafından desteklenmesi faydalı olabilir. Bu sayede, murisin son dilekleri ve mirasçıların hakları en iyi şekilde korunmuş olur.

Vasiyetname Tenfizi Ne Demek

Vasiyetin tenfizi vasiyetin yerine getirilmesi demektir. Diyelim ki dedeniz ya da babanız bir vasiyetname düzenlemiş ve ölümü ile vasiyetnamesi ortaya çıktı. Vasiyetname ile size bir ev, dükkan ya da arsa bırakıldı. Bu Vasiyet kendiliğinden uygulanmaz. Tapu müdürlüğüne gidip, tapunun adınıza kayıt edilmesini talep etmeniz durumunda bu isteğiniz ret edilecektir. Tapuda adınıza kayıt edilebilmesi için önce vasiyetnamenin yerine getirilmesi davası açmanız gerekmektedir. Vasiyetnamenin tenfizi davası asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

Vasiyetname Hazırlarken Yapılan Yaygın Hatalar

Bu belgeyi hazırlarken yapılan hatalar, kişinin son isteklerinin uygulanamamasına neden olabilir. İşte resmi vasiyetname hazırlarken yapılan bazı yaygın hatalar: Yasal olarak zorunlu olan imza ve iki şahit bulunmaması, vasiyetnamenin geçersiz sayılmasına sebep olabilir. Vasiyetnamenin düzenli olarak güncellenmemesi, ölen kişinin en son isteklerini yansıtmayabilir. Özellikle mal varlığı konusunda değişiklikler olduğunda, bu değişikliklerin belgeye işlenmesi gerekir. Vasiyetnamede duygusal ifadelere yer vermek, hukuki anlamda yorum karmaşalarına neden olabilir. Bu durum, mirasın dağıtımı konusunda anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Eğer bir kişinin saklı paylı mirasçıları varsa, bırakılacak mal varlığının paylaşımı konusunda yasal sınırlamalar vardır. Bu sınırlamaların göz ardı edilmesi, vasiyetnamenin bazı kısımlarının geçersiz sayılmasına neden olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Eşim vasiyet bırakmış. Öldükten sonra vasiyeti açıldı ve okundu. Vasiyetinde bana sadece evimizde ölünceye kadar oturma hakkı vermiş. Tüm mal varlığını vakfa bırakmış. Vasiyetnamenin iptali davası açabilir miyim. Kişi vasiyetname yazarak mal varlıklarını istediği kişilere bırakabilir; ancak saklı paylı mirasçılarının hakkını vermesi gerekir. Miras bırakan kişinin eşi saklı paylı mirasçısıdır. Sağ kalan eş eğer altsoy veya anne ve baba ile birlikte mirasçı ise saklı payı yasal miras payının tamamıdır. Diğer kişilerle birlikte mirasçı olması durumunda ise yasal miras payının dörtte üçü saklı payıdır.  Yukarıda anlatılan örnekte, saklı payını alamayan sağ kalan eş, vasiyetin tenkisi için dava açabilir. Dava sonunda kendisine saklı payı ödenecektir. 

Biz altı kardeşiz. Ben bekârım ve hiç evlenmedim. Evlilik dışı veya evlilik içinde bir çocuğum yok. Babam vefat etti sadece annem yaşıyor. Bu durumda mirasım kime kalıyor? Vasiyetname ile tüm malvarlığımı abime bırakabilir miyim?  Şuan veraset intikal yapılmamış halde bekleyen babamdan bana kalan mirası da vasiyetname ile abime bırakabilir miyim? Yani vasiyetname ile engelleyemediğim kişiler var mı benim de? Anneniz saklı paylı mirasçınız; fakat kardeşleriniz saklı paylı mirasçı değiller.   Eğer anneniz sizden sonra ölürse vasiyetinizin tenkisi için dava açabilir. Buna karşın anneniz sizden önce ölürse saklı paylı mirasçınız kalmaz ve diğer mirasçılarınız tenkis davası açamazlar. 

Ben ikinci evliliğimi yaptım. Eşimle birlikte noter huzurunda karşılıklı mirastan feragat sözleşmesi imzaladık.  Şuan eşimle ayrı yaşıyoruz. Ben ölürsem mal varlığımdan kendisi alabilir mi? Fiziken bir yıldır ayrıyız ama resmi nikahımız mevcut. Resmi olarak evli çiftlerden birinin ölümü üzerine diğeri mirasçı olur. Boşanma kararı kesinleşmedikçe eşler birbirlerine mirasçı olurlar. Mirastan feragat sözleşmesi imzalanmanız durumunda mirasçılık sıfatını kaybedersiniz. Bahsettiğiniz örnekte eşiniz de size mirasçı olamaz.

Ben kızımı mirasımdan çıkarmak istiyorum; çünkü o bizi istemiyor.  Hangi işlemleri yapmam gerekiyor. Türk Medeni Kanununa göre bir kişinin mirasçılarından birini ya da birkaçını mirasından mahrum edebilir. Bunun için vasiyetname yazması gerekir. Vasiyetname yazmadan mirasçılıktan çıkarma söz konusu değildir. Mirasçılıktan çıkarma sebebinin vasiyetnamede açıkça yazılması gerekir. 

Kayınpeder, eşim ve diğer oğullarına evlenirken birer daire verdi. Ben otuz iki senedir diğerleri kırk ve kırk üç senedir bu dairelerde oturuyoruz? Vefatından sonra kızlar şimdi bizim de payımız var diyor. Sözlü olarak onlara da başka arsadan pay vericem demişti. Bahsettiğiniz bu örnek olayda geçerli bir sözlü vasiyet söz konusu değil. 

Akli dengesi sınırlı olan ve para kontrolü olmayan çocuğumuza mirasımızı aylık halinde bırakabilir miyiz? Evet, bu isteğiniz mümkün

Benim eşimin bir amcası var. Amca şuan 82 yaşında ve hiç çocuğu yok. Kentsel dönüşümde yapılmayı bekleyen iki dairesi var. Evlerden birini eşimin üzerine devretmek istiyor. Bunu bize satmış gibi göstererek üzerimize alırsak ileride eşimin halalari veya bu amcanın hanımının akrabaları bize haksız kazanç yada mal kaçırma gibi davalarda bulunabilirler mi? Ne yapmamız gerekiyor? Amcamızın akıl sağlığı yerinde ve ısrarla evi vermek istiyor. Bu arada eşim tek çocuk ve kardeşi yok. Amcanın soy ismini bir tek biz taşıyoruz diye dairesinin birini bize vermeye gönüllü. Gerçek bir bedel ödeme söz konusu olmadan tapuda yapacağınız satış işlemi sebebiyle muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası açabilirler. Bunun yerine amcanız evler için size belirli mal vasiyetinde bulunabilir. 

Ben 63 yaşındayım, evliyim ve hiç çocuğum yok. Eşimin ilk evliliğinden bir oğlu var.  Ben noterde vasiyet etmek istiyorum. Yaşım sebebiyle sağlık raporu almam gerekiyor mu? Ölene kadar benim olması şartıyla her şeyimi bir vakfa bağışlamak istiyorum. Vasiyet yazarken sağlık raporu şart değil. İşlem yapmak için gittiğiniz noter size sağlık raporu isteyip istemeyeceğini söyleyecektir. Vasiyet yazan herkesten sağlık raporu istenmiyor. Eşiniz saklı paylı mirasçınız olduğu için ve tüm mal varlığınızı bir vakfa bırakacağınız için, eşiniz vasiyetin tenkisi davası açabilir. Eşiniz sizden önce ölürse, eşinizin oğlu vasiyetin tenkisi davası açamaz. 

Biz iki kardeşiz. Annemin adına tapuda kayıtlı bir evi var. Babam ile birlikte çalışarak almışlardı. Babam bundan 7 sene önce öldü. Annem evini vasiyet olarak bana bırakırsa abim mirastan hak iddia edebilir mi? Anneniz vasiyet yazarak size daha çok mal bırakabilir; fakat mirasının tamamını size bırakırsa abiniz tenkis davası açabilir. Vasiyetin açılmasından itibaren bir yıl içinde bu davayı açması gerekir. 

Babam 86 yaşında ve bundan beş sene önce vasiyetini hazırladı. Biz iki kardeşiz, annemle babam bundan seneler önce boşandılar ve yıllardır görüşmüyorlar. Babam üstündeki tüm mal varlıklarını bana bırakmış. Bu vasiyetname babam vefat edince ablam tarafından bozulabilir mi? Babam benimle oturuyor ve bakımını ben üstlendim. Babam gençken hem bana hem de ablama birer dükkan ve ikişer ev verdi. Kendisine ben bakıyorum diye de diğer mal varlıklarını bana vermeyi uygun gördü. Vasiyet yazılırken akli dengesi yerinde rapor alındı ve işlem noterden yapıldı. Babanız düzenlediği bu vasiyet ile eğer saklı pay kuralını ihlal ettiyse ablanız vasiyetnamenin tenkisi davası açabilir ve saklı payını alabilir. 

Kız Kardeşim öldü ve dört yaşında bir yeğenim var. Kardeşimin eşi bir yıl sonra evlendi. Kendisi çok iyi bir insan ama müsrif birisi. Annemin ve babamın mal varlığının kız kardeşime düşen hakkını, yani yeğenimin hakkını damat ve yeni eşine vermeden nasıl koruyabiliriz? Düzenlediğiniz vasiyete yazacağınız şart ve yüklemeler ile istediklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için bir avukata danışmanızı öneririz. 

Sık Sorulan Sorular

Vasiyetnameyi kim hazırlayabilir?

Vasiyetnameyi hazırlama hakkı, genellikle tam ehliyetli (reşit ve akıl sağlığı yerinde olan) her bireye aittir. Bu kişiler, kendi mal varlıklarını ve haklarını ölümleri sonrası nasıl dağıtmak istediklerine karar verebilirler. Vasiyetname hazırlarken, bireyin serbest iradesiyle ve baskı altında olmadan hareket etmesi önemlidir. Ayrıca, birçok yargı alanında, vasiyetnamenin yazılı olması ve tanıkların huzurunda imzalanması gibi yasal şartlar da vardır. Yasal gerekliliklerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi için bir avukatla çalışmak tavsiye edilir.

Vasiyetname nasıl yasal geçerlilik kazanır?

Vasiyetnamenin yasal geçerliliği, vasiyetname çeşidine göre değişiklik gösterir. Genel olarak, vasiyetnamenin yasal geçerli olabilmesi için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:
Yasal Kapasite: Vasiyet sahibinin yasal olarak vasiyetname hazırlama kapasitesine (ayırt etme gücüne)sahip olması, yani reşit ve akıl sağlığının yerinde olması gerekir.
            
Serbest İrade: Vasiyetname,            vasiyet sahibinin serbest iradesiyle hazırlanmalıdır.
            
Şekil Şartları: Yazılı olma, imza, ve resmi vasiyet durumunda tanık gereklilikleri gibi şekil şartlarına uyulması gerekir.
            
Özgünlük: Vasiyetnamenin orijinal bir belge olması ve sahtecilikten uzak durulması önemlidir.

Vasiyetnamede neler belirtilebilir?

Vasiyetnamede, vasiyet sahibinin mal varlığının ve haklarının nasıl dağıtılacağı belirtilir. Bunun yanı sıra, şu unsurlar da belirtilebilir:
Mal varlığının bölüşümü ve mirasçılara bırakılacak özel eşyalar.
            
Evlilik dışı çocukların tanınması        
 
Özel talimatlar, dilekler ve cenaze düzenlemeleri.
            
Hayır işleri veya bağışlar.
            
İşletmeler ve diğer mülkiyetlerin yönetimi.
            
Vasiyeti yerine getirme görevlisinin atanması 

Vasiyetname ne zaman geçersiz sayılır?

Vasiyetname, aşağıdaki durumlarda geçersiz sayılabilir:
Yasal şekil şartlarının yerine getirilmemesi.
            
Vasiyet sahibinin ayırt etme gücüne sahip olmadığının tespiti (reşit olmamak veya akıl sağlığının yerinde olmaması).
            
Vasiyetnamenin baskı, zorlama veya aldatma yoluyla hazırlanmış olması.
            
Daha sonraki bir tarihte vasiyet sahibi tarafından yeni bir vasiyetname hazırlanması veya mevcut vasiyetnamenin iptal edilmesi.
            
Belgenin sahtecilik veya hile yoluyla değiştirilmiş olması.

Vasiyetname değiştirilebilir mi?

Evet, vasiyet sahibi hayatta olduğu sürece vasiyetnameyi istediği zaman değiştirebilir veya iptal edebilir. Bu değişiklikler, yeni bir vasiyetname hazırlayarak veya mevcut vasiyetnamenin üzerine eklemeler yaparak gerçekleştirilebilir. Ancak, her türlü değişiklik veya iptal işlemi de yasal şekil şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Vasiyet sahibinin vefatıyla birlikte, vasiyetname açılır ve okunur. 
Vasiyetname, kişisel ve mali dileklerin gelecek nesillere aktarılmasında kritik bir rol oynar. Bu nedenle, sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi ve vasiyetnamenin yasal gerekliliklere uygun olarak hazırlanması büyük önem taşır.


“Vasiyetname Nedir, Nasıl Düzenlenir?” üzerine 2 yorum

 1. MERHABA. BEN EVLİYİM ÜZERİME BİR EV VAR. BENİM ÇOCUĞUM OLMADI BELKİDE OLMAYACAK ALLAH BİLİR. BEN BU EVİMİ BEN ÖLENE KADAR BENİM BEN ÖLDÜKTEN SONRA EŞİMİN EŞİM ÖLDÜKTEN SONRA DİYANETE BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM. YANİ NE BENİM KARDEŞİM YİĞENLERİM NE EŞİMİN KARDEŞLERİ NE YİĞENLERİ KİMSEYE GEÇMESİNİ İSTEMİYORUM İKİMİZDE ÖLDÜKTEN SONRA DİYANETE KALMASINI İSTİYORUM. BEN NE YAPMALIYIM BİLGİLERİNİZİ RİCA EDERİM.

  Yanıtla
  • Vasiyetname yazarak bu isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer notere gitmeden kendiniz vasiyet yazmak istiyorsanız diğer yazılarınızı okuyabilirsiniz. Başkaca sorularınız için bizi 0530 821 53 16 bu numaradan arayabilirsiniz.

   Yanıtla

Yorum yapın

Ara WhatsApp