Vasiyetname üç farklı şekilde yapılabilmektedir. Bunlardan ilki el yazısı vasiyetnamedir. Bir kişi notere gitmeden de kendi vasiyetnamesini yazabilir. El yazısıyla vasiyetname Türk Medeni Kanununun 538 maddesinde düzenlenmiştir.

El Yazılı Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

El yazısıyla vasiyetname

El yazısıyla vasiyetname

Bunu için vasiyetnamenin tamamının el ile yazılması şarttır. Hiçbir kısmı bilgisayar ile veya daktilo ile yazılmamalıdır. Bilgisayarda hazırlanana vasiyetnamenin imzalanması şeklinde hazırlanan vasiyetname geçerli olmayacaktır. Kişinin eline kâğıt ve kalem alarak ve bir başkasından yardım almadan vasiyetnameyi hazırlaması gerekmektedir.

Yine vasiyetnamede bulunan el yazısının tamamı miras bırakana ait olmalıdır. Vasiyet bırakan bu yazıyı hazırlarken bir başkasından yardım almamalıdır. Miras bırakan tüm isteklerini bir yakınına söylese ve ondan bunları yazmasını istese, bu şekilde hazırlanan vasiyetname geçersiz olacaktır. Önemli olan, yazının vasiyet bırakana ait olmasıdır. El yazısının güzel ya da çirkin olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

Sağlık Raporu almak gerekir mi?

Vasiyetnameyi düzenleyen kişinin ölümü üzerine yazdığı vasiyetnamesi açılıp okunacaktır. Diğer vasiyetname çeşitlerinde olduğu gibi, el yazılı vasiyetnamenin de iptali mümkündür. İptal sebeplerinin başında da ehliyetsizlik gelmektedir. Bu sebeple vasiyet düzenlemek isteyen kişinin sağlık raporu almasının faydası olacaktır. Noterde düzenlenen vasiyetnamede olduğu gibi, alınan sağlık raporu sadece o gün için geçerli olacaktır.

Bilgisayarda Hazırlanan Vasiyetnamenin Hükmü

Diyelim ki miras bırakan notere gitmeden vasiyetname düzenlemeye karar verdi ve bilgisayarında hazırladığı evrakı yazıcıdan çıkardı ve imzaladı. Ne yazık ki bu vasiyetname geçerli olmayacaktır.

Ya da Ahmet el yazısı pek de okunaklı olmadığı için bir arkadaşı onun yerine vasiyetnameyi yazdı ve Ahmet de altını imzaladı. Bu durumda da ne yazık ki hazırlanan vasiyetnameler geçersiz olacaklardır.

Okuma Yazma Bilmeyenler El Yazılı Vasiyetname Düzenleyebilir mi?

Kişinin vasiyetnameyi kendisinin yazması zorunludur. Bu sebeple okuma yazma bilmeyen kimseler el yazılı vasiyetname düzenleyemezler. Okuma yazma bilmeyenler notere giderek resmi vasiyetname düzenletmelidirler. Okuma yazma bilmeyen bir kişinin düzenlediği iddia edilen vasiyetname geçerli olmaz.

Okuyabilen Ancak Yazamayan Kişiler

Vasiyetnameyi sürekli olarak veya geçici olarak kendi el yazısı ile yazacak durumda olmayan kişilerin noterden resmi vasiyetname düzenlemesi daha doğru olacaktır. Eli veya parmağı kırılan ya da kopanlar için en doğrusu, vasiyetnameyi noterde düzenlemeleridir.

Vasiyetnameye tarih ve düzenleme yerinin yazılması

Vasiyetname üzerinde düzenlendiği tarihin yazılması şarttır. El yazılı vasiyetname tarih içermemesi durumunda geçersiz olacaktır. Tarihin gün, ay ve yıl içermesi yeterli olup saatin yazılması zorunlu değildir. Vasiyetnamenin düzenlendiği yerin yazılması da artık şart değildir. Vasiyetnamenin düzenlendiği yerin kâğıdın üzerine yazılmasının hiçbir sakıncası bulunmamaktadır.

Vasiyetnamede imza

Son olarak vasiyetnamenin altı imzalanmalıdır. İmza içermeyen el yazılı vasiyetname de geçersiz olacaktır. İmza kişinin tespitini sağlayan bir işarettir.

Vasiyetname ayrıca noterde resmi şekilde ve istisnai olarak sözlü olarak da düzenlenebilir. Noterde düzenlenen vasiyetname ile ilgili daha fazla bilgi için “resmi vasiyetname” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Yine sözlü vasiyetname ile ilgili daha fazla bilgi için de “sözlü vasiyetname” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.