Blog

Miras Hukuku

Muris Muvazaası

Bazı anne ve babalar tüm miraslarını erkek çocuklarına bırakmak isterler. Kız çocuklarına ise bir şey ...

Miras Hukuku

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık belgesi miras bırakan kişinin mirasçılarının isim listesinin yer aldığı bir belgedir. Eskiler mirasçılık belgesine ...

Ceza Hukuku

TCK 53

Türk Ceza Kanunu, bireylerin işledikleri suçların cezalarına dair önemli düzenlemeler içermekte olup, TCK’nin 53. maddesi ...

Eşya Hukuku

Kat Maliki Ne Demek?

Kat maliki, bina içinde yer alan bağımsız bölümlerin her birinin özel mülkiyet sahibi anlamına gelir. ...

Miras Hukuku

Vasiyet Nasıl Yazılır ?

Vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne şekilde dağıtılacağını ve son isteklerinin neler olduğunu belirtmek ...

Miras Hukuku

Müteveffa Ne Demek?

Miras Hukukunun temel kavramlarından biri olan “müteveffa”, genellikle hukuk terminolojisi içerisinde yerini alır. Bu terim ...

Ceza Hukuku

Teşebbüs Nedir?

Ceza hukukunda suça teşebbüs, bir suçun işlenmesi maksadıyla harekete geçilmesi ve bu icra hareketlerinin failin ...

Ceza Hukuku

Sanık Nedir ?

Ceza yargılamasında sanık nedir sorusunu cevaplamak için, kişinin yargılama sürecindeki konumuna ve hukuki statüsüne bakmak ...

Ceza Hukuku

Nefsi Müdafaa Nedir?

Nefsi müdafaa, kişinin kendini veya başkalarını yapılan bir saldırıya karşı koruma amacıyla gerçekleştirdiği savunma eylemidir. ...