Blog

Miras Hukuku

Muris Muvazaası

Bazı anne ve babalar tüm miraslarını erkek çocuklarına bırakmak isterler. Kız çocuklarına ise bir şey ...

Miras Hukuku

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık belgesi miras bırakan kişinin mirasçılarının isim listesinin yer aldığı bir belgedir. Eskiler mirasçılık belgesine ...

İş Hukuku

İş Kazası

İş kazası sonucunda oluşan sürekli sakatlanma sebebiyle oluşan maddi ve manevi zarar sebebiyle tazminat davası açabilirsiniz. Böyle ...

Aile Hukuku

Evlilik Sözleşmesi

Evlilik sözleşmesi eşlerin evlilikte edindikleri malları ne şekilde paylaşacaklarını belirleyen kurallardır. Bu sözleşme evlenmeden önce ...