İstanbul Miras Avukatı

Avukat Mustafa KÖK

İstanbul Miras Avukatı, deneyimli ve uzman avukat kadrosuyla hukukun her alanında faaliyet göstermektedir. Çalışmalarının büyük çoğunluğunu özel hukuk alanında, miras hukuku ve gayrimenkul hukuku üzerine yoğunlaştırmıştır.

Miras Hukuku

Maltepe Miras Avukatı

Maltepe’de yer alan hukuk büromuzda, Miras hukukunun her noktasında geniş bir yelpazede danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz.

İncele

Aile Hukuku

Maltepe Boşanma Avukatı

Maltepe’de yer alan hukuk büromuzda, Aile hukukunun her noktasında geniş bir yelpazede danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz.

İncele

Kira Hukuku

Maltepe Kira Avukatı

Maltepe’de yer alan hukuk büromuzda, Kira hukukunun her noktasında geniş bir yelpazede danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz.

İncele

Araç Değer Kaybı

Maltepe Araç Değer Kaybı Avukatı

Maltepe’de yer alan hukuk büromuzda, Araç Değer Kaybı hukukunun her noktasında geniş bir yelpazede danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz.

İncele
hakkımızda

Av. Mustafa Kök

KÖK Hukuk Danışmanlık Bürosu 2018 yılında Av. Mustafa KÖK tarafından İstanbul Maltepe’de kurulmuştur. Türkiye’de çeşitli sektörlerde yerli ve yabancı şirketlere, kurumlara, gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır. Avukat Mustafa KÖK lisans eğitiminin ardından Galatasaray Üniversitesinde tez çalışmalarına devam etmiştir. Tez çalışmasını Özel Hukuk Anabilim dalında Miras Hukuku üzerine yapmaktadır.

kök hukuk bürosu

İstanbul Maltepe’de yer alan hukuk büromuzda miras hukuku ve gayrimenkul hukuku ağırlıklı olmak üzere medeni hukuk alanında hizmet vermekteyiz. Miras hukuku alanında vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi ve mirastan feragat sözleşmesi düzenlenmesi konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Evlilik öncesinde ve sonrasında eşlerin arasında imzalamak istedikleri evlilik sözleşmesini düzenleme konusunda hizmet sunmaktayız. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme ve iptali için dava açmak konusunda danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktayız. Danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunduğumuz diğer davalar aşağıda yer almaktadır.

 • Mirasçılık Belgesinin Alınması
 • Tahliye Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • Vasi ve Kayyım Atanması Davası
 • Mirasın Reddi
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası
 • Kira Tespit ve Kira Bedelinin Artırılması Davası
 • Tenkis ve Mirasta İade Davası
 • Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası
 • Vasiyetnamenin İptali Davası
 • Tapu İptali ve Tescili Davası
 • Şuf’a (Önalım) Davası
 • Ecrimisil Davası
 • Kamulaştırma Davası
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası
 • Evlat Edinme Davası
 • Boşanma Davası
 • Dava Nasıl Açılır?

Dava dilekçesinin mahkeme kalemine teslim edilmesi ile dava açılır. Ödenmesi gereken harç ve dava masrafları hesaplanarak, dava açılırken ödemeniz istenir. Ceza davalarını sadece cumhuriyet savcıları açabilir. Bu sebeple ceza davası açamazsınız; ancak ilgili başsavcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Açılacak dava türüne göre görevli ve yetkili mahkemenin hangi mahkeme olduğunu tespit etmelisiniz. Yanlış mahkemede dava açmak size zaman ve emek kaybettirecektir. Eğer bir boşanma davası açacaksanız davanızı aile mahkemesinde, kıdem tazminatını alabilmek için işverene dava açacaksanız, davanızı iş mahkemesinde açmanız gerekmektedir.

Dava açmadan önce, ihtiyacınız olan delillerin neler olduğunu öğrenerek delil toplamaya başlamalısınız. Dava dilekçesinde iddialarınızı sırası ile yazmalı ve bu iddialarınızı hangi delillerle ispat edeceğinizi anlaşılır şekilde belirtmelisiniz. Dava dilekçeniz mahkeme tarafından incelendikten sonra varsa dilekçenizdeki eksikliklerinizitamamlamak için bir haftalık süre verilir. Mahkeme tarafından dava dilekçeniz davalı tarafa gönderilir ve davalı tarafa davaya cevap dilekçesi vermek için iki haftalık süre verilir. Mahkeme ayrıca her iki tarafa da ilk duruşmanın yapılacağı tarihi ve saati yazılı olarak bildirir. Bildirilen gün ve saatte duruşma salonunda hazır bulunmanız gerekmektedir. İlk duruşma ön inceleme duruşması olarak yapılır ve taraflar arasındaki anlaşmazlık tespit edilerek duruşma tutanağına yazılır. Sonraki duruşmalarda varsa tarafların tanıkları dinlenir. Gerekiyorsa keşif ve bilirkişi incelemesi yapılır. Bilirkişinin düzenlediği rapor taraflara yazılı olarak bildirilir ve iki haftalık süre içinde varsa itiraz ve beyanlarını sunmaları istenir.

Türk hukuk sisteminde davaların avukatla takip edilmesi zorunlu değildir. Avukat olmaksızın da dava açabilirsiniz. Buna rağmen bir davayı avukat ile takip etmenin birçok faydası bulunmaktadır. Bir davada mahkeme talep etmediğiniz hiçbir şeye karar veremez. Ayrıca talep ettiğinizden fazlasına da karar veremez. Bu sebeple açacağınız davada neyi talep etmeniz gerektiğini ve ne miktarda talep etmeniz gerektiğini çok iyi bilmeniz gerekir. Tarafı olduğunuz bir davayı kazanmak için ispatla yükümlü olduğunuz hususları hangi delillerle ispat etmeniz gerektiğini, hangi delilleri kullanabileceğinizi ve hangi delillerin de yasaklı delil olduğunu bilmeniz önemlidir.

Birlikte çalışacağınız bir avukat sizlere bu konularda büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca bilmelisiniz ki; davayı kaybeden taraf kazanan tarafın avukatına avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak ücreti, yargılama masrafı olarak ödemek zorundadır. Davayı kaybetmeniz durumunda hem hakkınız olana kavuşamayacaksınız hem de karşı tarafın avukatına hatırı sayılır miktarda bir ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. Karşı vekalet ücretine ek olarak tebligat ücreti, keşif ücreti, bilirkişi ücreti ve benzeri diğer masrafları oluşan yargılama giderlerinin tamamını ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu sebeple de davanızı bir avukatla takip etmek faydanıza olacaktır. Bir kişiye vekalet vererek sizin adınıza belediyede, tapuda veya herhangi bir başka kurumda sizi temsil edebilir; ama mahkemeler önünde sizi sadece baroya kayıtlı bir avukat temsil edebilir. Avukatlar dışında herhangi bir başka meslek mensubu mahkemede sizi temsil edemez.

Avukat ücreti dava çeşidine göre değişmektedir. Bazı davalar için avukat ücreti olarak belirli bir miktar para kararlaştırılmaktadır; fakat bazı davaların ücreti ise dava değeri üzerinden yüzde olarak belirlenmektedir. Özellikle ceza davalarında avukat ücreti belirli bir miktar para olarak belirlenir. Buna karşılık gayrimenkul davalarında ve miras davalarında, dava konusu taşınmazın değerinin belli bir oranı avukat ücreti olarak belirlenebilir. Bu bir zorunluluk olamayıp, her avukat bu şekilde sözleşme yapmak zorunda da değildir.  Bir avukat ile çalışmaya karar vermeniz durumunda avukatlık ücret sözleşmesi yapmanızı tavsiye ederiz. Böylelikle ileride ücret miktarı bakımında oluşabilecek olası bir anlaşmazlığı önleyebilirsiniz.

İstanbul Avukatlık ücreti her dava için aynı değildir. Her bir davanın ücreti farklıdır. Örneğin hakaret suçu sebebi ile asliye ceza mahkemesinde yargılandığınız bir dava için ödeyeceğiniz avukat ücreti ile kasten adam öldürme suçu sebebiyle ağır ceza mahkemesinde yargılandığınız bir dava için ödeyeceğiniz ücret aynı olmayacaktır. Ayrıca belirli bir dava için her bir avukatın size vereceği ücret teklifi de farklı olacaktır. Avukatlar takip edeceği bir dava için isteyeceği ücreti kendisi belirler. Ücreti belirlerken de kendisinin benzer işlerdeki tecrübesini, bilgi birikimini, davayı takip ederken harcayacağı emek ve mesaiyi göz önünde bulundurur. Elinde bulunan iş sayısı da dahil olmak üzere birçok değişkene göre talep edeceği ücreti belirleyecektir.

    İstanbul Avukat İletişim Bilgileri

✅ İstanbul Avukat Avukat Mustafa Kök
✅ Telefon : +90 533 769 56 98
✅ Adres: Üsküdar İçerenköy Yolu Caddesi Bikeç APT. No:4/5 İçerenköy-Ataşehir/İstanbul
✅ Mail: info@mustafakok.av.tr

Hukuki Bilgiler

Son Makaleler

Ara WhatsApp