Maltepe Kira Avukatı

Maltepe Kira Avukatı

Maltepe Kira Avukatı kapsamında sunulan hizmetler, kiracı ve mal sahiplerinin karşılaşabilecekleri sorunlara profesyonel çözümler getirir. Kira sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu (TBK) hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi, revize edilmesi ve kira ilişkisinden doğan her türlü uyuşmazlık durumunda etkili temsil sağlanması bu avukatlık hizmetinin temelini oluşturur.

Maltepe’de faaliyet gösteren İstanbul Kira Avukatı, müvekkillerin kira kontratlarını inceler ve mevcut sözleşmeleri detaylı bir biçimde gözden geçirir. Böylelikle, sözleşmelerin her iki tarafın da haklarını koruyacak ve TBK’ye uygun olacak şekilde revize edilmesini sağlar.

Kira hukuku kaynaklı sorunlar gibi tahliye ve kira tespit davalarında avukatlık hizmeti veren Maltepe kira avukatı, kiracı ve mal sahibi arasındaki çatışmaları hukuka uygun yoldan çözüme kavuşturmayı amaçlar. Bu kapsamda, tahliye davaları gibi süreçlerde müvekkillerini temsil ederek haklarını korur ve hak kaybına uğramalarının önüne geçer.

Kira sözleşmesi ve ilgili protokollerin hazırlanmasında uzmanlık gerektiren bu alanda, Maltepe merkezli kira hukuku avukatı müvekkiller için kişiselleştirilmiş sözleşme ve protokoller oluşturarak, uzun vadeli güvenli kiralamaların temelini atar.

Maltepe’de kira avukatı arayışınız varsa, kira hukuku konusunda bilgili ve tecrübeli bir avukatla çalışmanız, hem mevcut hem de potansiyel kira sorunlarınızda size avantaj sağlayacaktır. Maltepe ve çevresinde hukuki destek almak için yerel uzmanlara başvurarak, kira hukuku alanındaki ihtiyaçlarınızı güvenle karşılayabilirsiniz.

maltepe kira-kiracı davalarına bakan avukat

Ağırlıklı olarak kira hukuku alanında çalışan avukatlara Maltepe kira avukatı denilmektedir. Kiraya verilen eşyanın kira bedelinin ödenmemesi durumunda icra müdürlüğünde ilamsız icra takibi yapılabileceği gibi, sulh hukuk mahkemesinde kira ilişkisine dayalı alacak davası açılabilir. Son zamanlarda kiracılar ve mal sahipleri kira artış oranı konusunda sık sık anlaşmazlık yaşamaktadırlar. Kira sözleşmesi kurulduktan 5 yıl geçtikten sonra kira bedelinin artırılması davası açılabilir.

Beş yıl dolmadan önce kira uyarlama davası açılamaz. Kiracı süresi içinde kira bedelini eksiksiz ödediği sürece kira sözleşmesi her defasında bir yıl için yenilenir. Kira sözleşmesi 10 defa yenilendikten sonra, mal sahibini kiracıyı üç ay önceden ihtar etmesi şartıyla tahliye davası açabilir. Mal sahibi bu süreden önce tahliye davası açamaz. Bunun istisnası ise ihtiyaç sebebi ile tahliye davasıdır. İhtiyaç sebebi ile tahliye istenebilmesi için mal sahibinin ya da çocuklarının daireyi kullanmaya ihtiyacının olması gerekir. Diyelim ki polis memuru Murat Tunceli’de görev yaparken İstanbul Maltepe’de bir daire almış ve bu daireyi Nilay’a kiralamış olsun. İki sene sonra Murat’ın İstanbul’a tayin olduğunu var sayalım. Böyle bir olasılıkta Murat, ihtiyaç sebebi ile evin tahliye edilmesini dava edebilir.

Kira Hukuku Nedir?

Taşınır veya taşınmaz eşyanın dönemsel ücret karşılığında bir başkasının kullanılmasına bırakılması kira sözleşmesinin konusunu oluşturur. Bir taşınmazın konut olarak ya da iş yeri olarak kiraya verilmesi ya da bir taşınır olan motorlu taşıtın kiraya verilmesi kira hukukuna tabidir. Bunun yanında pirinç ekmek için bir tarlanın hasılat kirasına verilmesi de kira hukukunun konusuna girer.

Kira hukuku Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Kira sözleşmesinde kiralanan eşyanın ne olduğu, ne için kullanılacağı, kira süresinin ve kira bedelinin ne kadar olduğu mutlaka yazılmalıdır. Konut ve işyeri kiraları için, sözleşme süresi 1 yıl olarak kararlaştırılmış olsa da, kira bedeli ödendiği ve kiracı sözleşmeye devam etmek istediği sürece, kira sözleşmesi her defasında bir yıl olarak uzar. Kira sözleşmesi her seferinde 1 yıllık süre ile 10 defa yenilenmediği sürece mal sahibi kira sözleşmesini sonlandıramaz ve kiracıyı çıkaramaz.

Arsa ve tarla kiralamalarında bu kural uygulanmaz. Konut ve işyeri kiralarında yıllık kira artışı sözleşmede belirlenebilir. Türk Borçlar Kanunundaki hüküm gereğince kira artış oranı belli bir değerin üzerinde olamaz. Bu oran ise, son 12 ayın TÜFE oranının ortalamasından fazla olamaz. Türkiye İstatistik Kurumu her ay son 12 aya ait TÜFE oranını açıklamaktadır. Yıllık kira artışı bu şekilde belirlenirken, zaman içinde kira bedeli çevredeki emsal kiralara göre düşük kalmış olabilir. Bunu düşünen kanun koyucu mal sahiplerine kira tespit davası açma hakkı tanımıştır. Kira tespit davası açabilmek için konut ve işyeri kira sözleşmesi düzenlemenizin üzerinden 5 yıl geçmesi gerekir. Beş yıl geçmeden kira uyarlama davası açamazsınız.

Maltepe Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar

Kiralanan taşınmazın tahliyesi için açılan davalara Maltepe kira avukatı bakar. Kiralanan eşya için ödenmesi kararlaştırılan kira bedelinin ödenmemesi durumunda kira tahliye davası açılabilir. Kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye davasının açılabilmesi için öncelikle kiracı aleyhine icra takibi yapılmalıdır. Bu icra takibinde verilen süre içinde kira bedelinin ödenmemesi durumunda tahliye edileceği kiracıya ihtar edilmelidir. Bu ihtar yapılmaksızın gönderilen ödeme emrine dayanarak tahliye istenilemez. Tahliye ihtarı ile gönderilen icra ödeme emrinde kiracıya en az 30 günlük süre verilmesi gerekmektedir. Verilen bu süre içinde eğer kiracı tüm borcu öderse hakkında tahliye kararı verilemez.

Süresi içinde ödeme yapılmazsa ya da kısmi ödeme yapılırsa, icra hukuk mahkemesinde ödemede gecikme sebebi ile tahliye davası açılır. Bu davada icra hukuk mahkemesi hakimi, kiracıya icra ödeme emrinin uygun şekilde tebliğ edilip edilmediğini, ödeme emrinde kendisine tahliye ihtarı yapılıp yapılmadığını ve son olarak da verilen süre içinde borcun tamamının ödenip ödenmediğini inceler. Gerekli şartların varlığı hakkında kiracının tahliye edilmesine karar verir. Mahkeme tarafından verilen tahliye kararın kesinleşmesi üzerine, icra müdürlüğüne başvurarak kiralananın tahliye edilmesini talep etmelisiniz.

Kira sözleşmesinin arka arkaya 10 defa yenilenmesinden sonra, mal sahibi noter kanalı ile kiracıya, kira sözleşmesini bir daha yenilemek istemediğini, sözleşme yenileme tarihinden en geç üç ay içinde bildirmelidir. Benzer şekilde, bir işyerini veya daireyi satın alıp, ihtiyaç sebebiyle tahliye etmek isteyen yeni malikin kiracıya noter kanalı ile ihtarname göndermesi gerekir. Kiracıya gönderilmesi gereken ihtarnamelerin hazırlanması konusunda Maltepe kira avukatı yardımı almanız faydanıza olacaktır.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kira hukuku alanında dava açmadan önce somut olay iyi değerlendirilmeli ve dava şartlarının bulunup bulunmadığı titizlikle araştırılmalıdır. Benzer davalarda Yargıtay’ın son zamanlarda verdiği güncel emsal kararlar takip edilmelidir. Özellikle kiracı tahliye davalarında belirli süre öncesinden kiracıya noterden ihtarname gönderilmesi dava şartıdır. Bu şarta uymadan açacağınız dava ret edilecektir. Bunun sonucu olarak hem davadan istediğiniz kararı alamazsınız hem de davayı kaybettiğiniz için dava masraflarından sorumlu olursunuz.

Taşınmazı kiraya veren mal sahibinin ihtiyaç sebebiyle sözleşmeyi sonlandırmak istemesi durumunda farklı süreler uygulanır, evi satın alan kişinin ihtiyaç sebebi ile kiracıyı tahliye etmek istemesi durumunda farklı süreler uygulanır. Bu sebeple bu tür davalarda davayı takip eden avukatın önemi büyüktür.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık ücreti müvekkil ile Maltepe kira avukatı arasında serbestçe kararlaştırılır. Avukatlık ücreti ile ilgili yasal sınırlama avukatlık asgari ücret tarifesi ile belirlenir. Ayrıca İstanbul Barosu’nun yayınladığı en az ücret çizelgesi bulunmaktadır. Söz konusu tarifeye göre kiracı tahliye davası için tavsiye edilen avukatlık en az ücreti 21.000-TL olarak belirlenmiştir. Kira tespit ve kira bedelinin artırılması davası için tavsiye edilen avukatlık ücreti en az 20.000-TL olarak belirlenmiştir.İhtarname ve ihbarname düzenleme avukatlık en az ücreti 9.000-TL olarak belirlenmiştir. Avukatlık ücretinin miktarı ve ödeme şeklini taraflar serbestçe belirleyeceklerdir. Size verilecek avukatlık ücret teklifini belirleyecek birçok faktör bulunmaktadır.

Bu sebeple açılacak davanın veya takip edilecek işin tüm detayları konuşulmalı ve buna göre ücret belirlenmelidir. Kira hukukunda bazı davalar her zaman açılamaz, süresinden önce açılan davalar sırf bu sebeple ret edilebilir. Yine bazı davaların açılması için kiracıya ihtarname gönderilmesi şarttır. İhtarname gönderilmesine rağmen süresinden sonra gönderilmiş olabilir ve sırf bu nedenlerle kazanılabilecek davalar kaybedilebilir. Bu sebeple avukatlık ücretinden daha önce yasal düzenlemeler çerçevesinde hakkınızı ne zaman, nasıl ve ne şekilde talep edebileceğinizi değerlendirmeniz daha doğru olacaktır.

Ara WhatsApp