Maltepe Ceza Avukatı

Maltepe ceza Avukatı

Ceza davaları, özellikle Maltepe ve çevresinde yaşayan bireyler için büyük önem arz eder. Bu noktada, kaliteli ve uzman bir Maltepe ceza avukatı bulmak, yargılama sürecinde kişilerin sahip olduğu hakların korunmasında kritik bir role sahiptir. İster şüpheli, ister sanık, isterse mağdur olun, bir ceza avukatı, sizi ceza mahkemesinde hukuki yönden temsil ederek sürecin adil ve verimli ilerlemesini sağlamak için kritik kararlar alır ve savunma stratejileri geliştirir.

Maltepe’de ceza avukatı hizmeti veren bir hukuk bürosu, müvekkillerine yargılama sürecinde titiz ve detaylı bir desteği garanti eder. Müvekkillerin hakları kanun önünde en etkin şekilde savunulurken, avukatlar yalnızca çıkarlarını korumakla kalmaz, aynı zamanda yargılama sürecinin adil ve hakkaniyetli işlemesini de sağlar.

Adalete erişim, hukuki sürecin temelini oluşturduğundan, Maltepe ceza avukatı seçerken dikkatli olmalısınız. Seçeceğiniz avukat, ceza hukukunun karmaşık dünyasında yolu doğru şekilde aydınlatacak bir kılavuz gibi hareket eder. Alanında uzman bir avukat, yargı sürecinin her safhasında mevzuat hükümlerini lehinize en doğru biçimde interpretasyon yaparak, usul ve ceza yasalarının karmaşık yapısını sizin için kolaylaştıracaktır.

Böylece Maltepe ceza avukatı sayesinde, ceza mahkemelerinde maruz kalabileceğiniz cezai sonuçlar minimuma indirilirken, haklarınızın tam manasıyla korunmasının yönünde proaktif çalışmalar yapılabilir. Ceza yargılamalarının getirebileceği stres ve karmaşıklık göz önüne alındığında, profesyonel bir avukatın rehberliğinde ilerlemek, kişisel ve hukuki güvenliğiniz için olmazsa olmazdır.

Ceza Davalarına bakan avukatlar maltepe, istanbul

Daha çok ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemelerinde görev yapan avukatlara ceza avukatı denilir. Esasen tüm avukatlar ceza davalarında müvekkillerinin haklarını savunabilir. Hukukumuzda maltepe avukat, ceza avukatı diye ayrı bir avukat bulunmamaktadır. Yeni mezun bir avukat da ağır ceza mahkemesinde sanık müdafi olarak görev alabilir. Peki neden bazı avukatlar kendilerini ceza avukatı olarak tanıtır?  Bazı avukatlar  ceza davalarında uzmanlaşmak istedikleri için sadece ceza hukuku alanında çalışırlar. Mesleki bilgi ve tecrübesi ağırlıklı olarak ceza hukuku alanında olan avukatlar ceza avukatı olarak bilinirler. Ceza davaları kimi zaman bir yakalama ya da arama ile başlar.

Suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin cumhuriyet savcılığı tarafından ya da kolluk tarafından ifadesi alınır. Soruşturma aşamasında bir avukattan hukuki yardım alınması çok faydalı olacaktır. Polis ya da jandarma karakolunda ifadesi alınacak şüphelinin kanuni haklarını savunması için bir avukattan yardım alması anayasal hakkıdır. Böyle bir durumda ifadenizi avukatınız ile birlikte vermek istediğiniz söylemeniz ve avukatınıza haber verilmesini istediğini söylemelisiniz.

Mahkeme sürecinde de sizi bir avukatın savunmasını isteyebilirsiniz. Dosyayı inceleyen avukatınız lehinize olan delillerin toplanmasını talep edecek, etkin pişmanlık başta olmak üzere lehinize olan kanun maddelerinin uygulanması için talepte bulunabilir. İşlediğiniz iddia edilen bir suç sebebi ile tutuklanmanız ve cezaevine gönderilmeniz durumunda da savunmanızı etkin olarak yapabilmek için avukatınızla ceza evinde herhangi bir sınırlama olmaksızın görüşebilirsiniz. 

Maltepe Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Türk ceza kanunu, terörle mücadele kanunu, kaçakçılıkla mücadele kanunu, gümrük kanunu, vergi usul kanunu ve diğer kanunlarda suç olarak tanımlanmış fiilleri işleyen kişilerin yargılandığı ceza davalarına ceza avukatı bakar. Hayata karşı işlenen suçlarla ilgili davalara ceza avukatı bakar. Cinayet olarak da bilinen kasten öldürme davasına, silahla ya da bıçakla bir kişinin vücuduna zarar vermek anlamına gelen kasten yaralama, trafikte araba ile çarpma sonucu meydana gelen kaza ile öldürme davalarında bir ceza avukatından yardım almalısınız.

Bir kişiye ya da yakınlarına zarar verileceğinin söylenmesi ile oluşan tehdit suçu, bir kişiyi zorla bir yerde hapsederek oluşan kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu, izin almadan bir kimsenin evine zorla girerek işlenen konut dokunulmazlığını ihlal suçu, bir kişiye yakışıksız sözler söyleyerek ve küfür ederek oluşan hakaret suçuna ceza avukatı bakar.

Özel hayatın gizliliğini ihlal edenler, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirenler, bir başkasına ait olan eşyayı izin almadan alıp gidenler, kasıtlı olarak bir başkasının malına zarar verenler, dolandırıcılık suçunu işleyenler, trafikte kaza ile birini öldürenler ya da yaralayanların ceza mahkemelerindeki davalarına ceza avukatı bakar. Vergi kaçakçılığı davalarına, cinsel saldırı davalarına, şantaj davalarına,  resmi belgede sahtecilik davalarına, suç işlemek amacıyla örgüt kurma davalarına, zimmet davalarına, rüşvet davalarına, cumhurbaşkanına hakaret davalarına, terör örgütü propagandası yapma davalarına ceza avukatı bakar. 

Maltepe Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar? 

Bazı suçlarla ilgili yargılamaları ağır ceza mahkemeleri inceler. Asliye ceza mahkemeleri tek hakimle karar verirken ağır ceza mahkemeleri kararları üç hakim ile birlikte verirler. Buradan da anlaşılacağı üzere ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar toplumsal barışı daha çok bozan suçluların yargılamasına yapan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu suçlar kanunda tek tek sayılmıştır. Sayılan suçlar sebebiyle yargılama ağır ceza mahkemesinde yapılır. Ağır ceza mahkemesinin görevli olmadığı davalara ise asliye ceza mahkemeleri bakar. Her il merkezinde ve bazı ilçelerde ağır ceza mahkemesi bulunur. Asliye ceza mahkemelerinde bir hakim  tek başına karar verirken ağır ceza mahkemeleri üç hakim ile karar verir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, ömür boyu hapis ve on yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili davalara ağır ceza mahkemesi bakar. Terörle mücadele kanunu kapsamında yer alan suçlar sebebiyle açılan davalarda ağır ceza mahkemesi görevlidir. Yağma (gasp), irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları sebebiyle açılan davalarda da ağır ceza mahkemesi görevlidir. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçu, düşmanla işbirliği yapma suçu, anayasayı ihlal suçu, cumhurbaşkanına suikast suçu, halkı askerlikten soğutma suçu sebebiyle açılan davalarda da ağır ceza mahkemesi görevlidir. 

Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı Ücretleri

Avukatların ücretsiz iş almaları yasaktır. Bir avukatın alacağı ücretin ne kadar olacağı birçok etkene göre değişir. Aynı dava için farklı avukatlar sizden farklı ücretler isteyecektir. Avukat ücreti avukatın tecrübesine ve uzmanlığına göre değişecektir. Daha önce benzer davalarda başarılı olmuş avukatın isteyeceği ücret doğal olarak daha fazla olabilir. Barolar tarafından avukatların her bir davada alacakları en az ücret belirlenmiştir. Bu listede yer alan fiyatlar en az ücret olup maltepe ceza avukatı tarafında daha fazla ücret istenebilir. Avukatlık ücretinin belirleyen tek husus avukatın tecrübesi ve uzmanlığı değildir. Eldeki dava dosyasının içeriği de dava için avukatın isteyeceği ücreti belirler. Dosya içeriği gereği bazı davalar zor olarak kabul edilir.

Bunun anlamı daha az ceza almanızı sağlayacak hukuki yolların ispat edilmesinin zor olduğudur. Somut bir delil olmaksızın hakkında ceza davası açılan bir kişinin beraat etme olasılığı yüksek iken, suç işlendiği sırada olay yerinde birden çok tanık olması, olay yerini gören kamera bulunması ve sanığın suç işlediği kabul etmesi hallerinde ceza alma olasılığı bir hayli yüksektir. Dosyayı inceleyen avukat bu durumları göz önünde bulundurarak sizden ona göre ücret talep edecektir. Örneğin kasten yaralama suçu sebebiyle yargılanan iki kişiden, aynı avukat, birinden istediği ücret diğerinden istediğinin iki katı bile olabilir. Bunun sebebi ise dosya içeriği olacaktır. 

Maltepe Ceza Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmelidir?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi aslında avukatlar Maltepe ceza avukatı, Maltepe boşanma avukatı olarak ayrılmazlar. Tüm avukatlar ceza davalarında sizi savunabilir. Maalesef mevcut hukuk düzeni avukatların uzmanlık sıfatları almasına izin vermemektedir. Çok tabidir ki, bir kişi sürekli aynı işi yaparak o alanda uzmanlaşır.  Bu sebeple daha önce bu alanda bir çok iş yapmış avukatlar ile çalışmak daha mantıklı görünmekte. Daha önce benzer ceza davaları sebebiyle bir arkadaşınıza hukuki hizmet vermiş olan bir avukatla anlaşabilirsiniz.

Ceza yargılamalarının bir kısmı tutuklu olarak yapılmaktadır. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ileride verilecek cezadan düşecektir. Bir yakının cezaevinde bulunmasının üzüntüsü ile bir an önce çıkması umut edilmektedir.  Kanunda yazılı bazı suçları işlediği konusunda kuvvetli şüphe bulunması halinde yargılamanın tutuklu olarak yapılmasına karar verilebilir. Hakkında ceza davası devam eden kişinin adliyede bir dosyası bulunur. Bu dosya içinde sanık hakkında arama tutanakları, yakalama tutanakları, şüpheli ifade tutanakları, tanık anlatımları, ses ve görüntü kayıtları, suç eşyası ve benzeri deliller bulunur.

Ceza dava dosyası incelendikten sonra sanığın ne kadar ceza alabileceği, suçsuz olduğunu ispat edebilmek için hangi delillerin toplanmasının talep edilmesinin gerektiği belirlenmelidir. Eğer sanık gerçekten iddia edilen suçu işlediyse, daha az ceza alması için etkin pişmanlıktan yararlanılabilir, karşı tarafın zararı ödenebilir. Bu konuda Maltepe ceza avukatı size tavsiyelerde bulunacak ve sürecin gelişimi hakkında bilgi verecektir. Dava dosyasındaki deliller sizin suç işlediğinizi kesin olarak ispat ediyorsa istanbul Maltepe ceza avukatı sizin bu suçtan beraat etmenizi sağlayamaz belki ama daha az ceza almanızı ya da ceza evine girmemenizi sağlayabilir.

Ara WhatsApp