Maltepe Boşanma Avukatı

Maltepe boşanma Avukatı

Maltepe Boşanma Avukatı, Maltepe ilçesinde yaşayan bireylerin boşanma süreciyle ilgili yaşadıkları hukuki problemleri, kararlı ve titiz bir yaklaşımla, müvekkillerin haklarını sonuna kadar savunarak çözüme kavuşturur. Alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış bu avukatlar, özellikle boşanma, nafaka, velayet ve kadın hakları gibi ailenin hukuki konularında uzmanlaşmıştır. Aile hukukunun inceliklerini bilerek hareket eden Maltepe boşanma avukatı, müvekkillerinin menfaatlerini en üst düzeyde tutarak boşanma süreçlerinin hızla ve etkili bir şekilde yönetilmesi için çalışır.

Boşanma davaları sırasında nafaka, tazminat ve özellikle çocukların velayeti gibi konular, müvekkillerin çıkarları doğrultusunda dikkatlice ele alınır. Avukat müvekkillerinin taleplerinin yetkili aile mahkemelerinde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlayarak haklarının tam olarak korunmasını hedefler.

İstanbul boşanma avukatı, yetkinlik alanına giren konular yalnızca Türk Medeni Kanunu ile sınırlı değildir. Ayrıca, Türkiye’nin imza attığı uluslararası antlaşmalar, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve suç unsurunun bulunması durumlarında Ceza Kanunu gibi geniş bir yasal çerçevede hizmet verir. Bu kanunlarla ilgili güncel Yargıtay kararlarını sürekli takip eden Maltepe boşanma avukatı, bu sayede müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki yardımı sağlayabilmektedir.

Müvekkillerin boşanma ve boşanmanın getirdiği hukuki yükümlülüklerle ilgili en uygun sonuçlara varılması için İstanbul Aile Mahkemelerindeki davaları bizzat yöneten avukatlar, karşılaşılan uyuşmazlıkları başarıyla çözüme kavuşturan tecrübelere sahiptirler.

Maltepe bölgelerinde hukuki yardım arayan herkes için Maltepe boşanma avukatı, müvekkillerinin haklarını üst seviyede koruma taahhüdüyle, uzmanlık ve deneyimlerini sunmaktadır.

Çekişmeli ve Anlaşmalı boşanma avukatı maltepe, istanbul

Boşanmak isteyen eşlerin davalarını takip eden avukata maltepe boşanma avukatı denilir. Boşanma davası eşlerden herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemede açılabilir. Bunun yanı sıra eşlerin son altı ay içinde birlikte yaşadıkları yerde bulunan mahkemede de boşanma davası açılabilir. Boşanma davasındaki yetki kesin yetki olmadığı için, özellikle anlaşmalı boşanma davaları Türkiye’de bulunan herhangi bir yerdeki mahkemede de açılabilir. Yetkisiz bir mahkemede  açılan dava üzerine eğer tarafların bir itirazı yoksa, mahkeme kendiliğinden yetkisizlik kararı veremez. Anlaşmalı boşanma davalarında eğer evlilik en az bir yıl sürmüşse ve tarafların ikisi de boşanmak istiyorsa, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise boşanmak isteyen eş ya özel boşanma sebeplerinden birinin gerçekleştiğini iddia ve ispat etmelidir. Özel boşanma sebepleri ise; zina, akıl hastalığı, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranışlarda bulunmak ve terktir. Bunların yanında evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ispat etmeniz şartıyla da boşanmanıza karar verilebilir. Siz boşanma davası açmış olmanıza rağmen hakim boşanmanıza karar vermeyebilir. Çekişmeli boşanma davasında her iki eş de boşanmayı istemesine rağmen, hakim talebi ret edebilir. Aile mahkemesi hakimi boşanma yerine tarafların belli bir süre ile ayrılmalarına da karar verebilir. Boşanma yerine ayrılık kararı verilebilmesi için; eşlerin ortak hayatı yeniden kurabilme olasılığı var olmalıdır.

Boşanma Davası Nedir?

Evli kişiler zaman içinde anlaşamayabilirler ve evliliklerini sonlandırmak isteyebilirler. Eşler arasındaki evlilik birliğinin sonlandırılması için mahkemeden karar alınması zorunludur. Evlenirken eşlerin imzası yeterli iken boşanma için mahkeme kararı gerekmektedir. Eşlerin aralarındaki evlilik birliğini sonlandırmak için açtıkları davaya boşanma davası denilir. Boşanma davaları genel olarak anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davası çok kısa sürede sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları yıllarca sürebilir. Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin her ikisinin de boşanmak istemeleri, ortak çocukların kimde kalacağı konusunda, nafaka ile maddi ve manevi tazminat miktarı konusunda anlaşmaları durumunda hakim boşanma kararı verecektir.

Aynı durum çekişmeli boşanma davasında söz konusu değildir. Çekişmeli boşanma davasında taraflar boşanmak için haklı sebeplerinin olduğunu, evliliğe devam etmenin kendisinden beklenemeyeceğini iddia ve ispat etmeleri gerekmektedir. Boşanma davası sonucu eşlerinden birinin diğerine yoksulluk nafakası ödemesine karar verilebilmesi için, talep eden eşin diğer eşe göre daha az kusurlu bulunması gerekmektedir. Benzer durum boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat talepleri için de geçerlidir. Bu konularda karar verecek olan hakim tarafların kusur durumunu inceler. Dosyada yer alan delillere göre hangi tarafın asli kusurlu olduğunu, hangi tarafın diğerine göre daha fazla kusurlu olduğunu belirler. Aile mahkemesi hakimi bu konudaki tespitlerini gerekçesi ile kararında göstermek zorundadır. 

Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma ve ayrılık davalarında hukuki haklarınızın korunması için sizlere hukuki destek veren avukatlara halk arasında maltepe boşanma avukatı denilmektedir. Boşanma davalarında eşlerin evliliklerinin sonlandırılmasına veya ayrılmalarına karar verilir. Bunun yanında ortak çocukların anne yanında mı baba yanında mı kalacağına da boşanma davasında karar verilir. Boşanma davası sonrasında da velayetin düzenlenmesine veya değiştirilmesine de karar verilebilir. Boşanma avukatı size velayetin düzenlenmesi ve değiştirilmesi davalarında da hukuki yardımda bulunan kişidir. Boşanma davası ile birlikte eşlerin birbirlerine ödeyecekleri yoksulluk nafakası ile ortak çocuklara ödeyecekleri iştirak nafaka hakkında da karar verilir. Bu sebeple maltepe boşanma avukatı yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası konularında taraflara hukuki yardımda bulunan avukatlardır.

Ayrıca tarafların birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talepleri hakkında da boşanma davasında karar verilir. Diyebiliriz ki maltepe boşanma avukatı boşanmanın feri niteliğinde olan maddi ve manevi tazminat alacakları konusunda taraflara hukuki yardımda bulunan avukattır. Boşanma avukatı ile yapacağınız görüşmede size sorular sorarak boşanma nedenlerinizi neler olduğunu ve elinizde ne tür deliller olduğunu öğrenmeye çalışacaktır. Sizden aldığı bilgiler sonucunda boşanma avukatı dilekçenizi hazırlayacağı için kendisine tüm detayları anlatmanız faydanıza olacaktır. Boşanma avukatı sizin ona sunacağınız delillerin hangisinin davada kullanılabileceğini söyleyecektir. Elinizde bulunan delil durumuna göre boşanma kararı verilecek ya da davanız ret edilecektir. Bunun yanı sıra, nafaka ile maddi ve manevi tazminat talepleriniz hakkında verilecek kararı delil durumunuz belirleyecektir. 

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davasını açarken dilekçenizde mutlaka boşanma sebebinizi yazmalısınız. Ancak evlilik birliğini temelinden sarsan sebeplerin varlığı halinde  boşanmaya karar verilir. Eşlerin birbirini aldatması mutlak boşanma sebebi olarak sayılmıştır. Evlilik devam ederken eşlerden birinin karşı cinsten birisi ile cinsel bir birliktelik yaşadığı ispat edilirse hakim boşanmalarına karar verecektir. Aldatıldığını öğrenen eş zina sebebi ile boşanma davası açmak istiyorsa, altı ay içinde dava açmalıdır. Aldatıldığını öğrendikten sonra altı ay içinde boşanma davası açmayan kişinin eşini affettiği kabul edilir. Bu sebeple de zinanın oluş tarihinden altı ay geçtikten sonra zina sebebiyle açılan boşanma davası reddedilir.

Buna rağmen aldatma fiili güven sarsıcı bir davranış olduğu için evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılabilir. Eşlerden birinin diğerini terk etmesi de Türk Medeni Kanununda boşanma nedeni olarak sayılmıştır. Esas olan eşlerin ortak konutta birlikte yaşamalarıdır. Herhangi bir sebep olmadan ortak konutu terk eden eşe karşı boşanma davası açılabilir. Bunun için öncelikle evi terk eden eş, ortak konuta davet edilmelidir. Bu davet noterden gönderilen bir davetiye ile olabileceği gibi mahkeme tarafından gönderilen bir ihtarname ile de olabilir. Bu yol ile, evi terk eden eş ortak konuta davet edilir ve verilen süre içinde ev dönmemesi halinde terk sebebi ile boşanma davası açılacağı kendisine bildirilir. Eşlerden birinin akıl hastası olması da boşanma sebepleri arasında sayılmıştır. 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası mahkemeye sunulacak dava dilekçesi ile açılır. Dava açmak için bir Maltepe boşanma avukatı çalışmanız zorunlu değildir. Boşanma davasını kendiniz yapabileceğiniz gibi duruşmalara da Maltepe avukat olmaksızın yalnız katılabilirsiniz. Dava dilekçesinde bulunması gereken bazı zorunlu hususlar bulunmaktadır. Dilekçenizde bu hususlar bulunmazsa ve mahkeme tarafından verilen süre içinde bu eksiklikleri gidermezseniz davanız reddedilir. Genelde boşanma davasının hemen sonrasında mal rejimi tasfiyesi sebebi ile katılma alacağı davası açılır. Bu dava eşlerin evlilik birliği içinde edindikleri mallar paylaşılır. Mahkeme tarafından karar verilinceye kadar, edinilen malların elden çıkarılması mümkündür.

Tapuda adına taşınmaz kayıtlı olan eşin, diğer eşe pay vermemek için bunları kötü niyetle elden çıkarma olasılığına karşılık ihtiyati tedbir alınması çok önemlidir. Dava dilekçesinde, diğer eşe adına kayıtlı taşınmazın üçüncü kişilere devrini önleyecek ihtiyati tedbir talep etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra söz konusu taşınmazlara sınırlı ayni hak tesisini önleyecek ihtiyati tedbir alınması da faydalı olacaktır. Bu yöndeki talepler büyük olasılıkla kabul edilecektir. Ayrıca bu ihtiyati tedbir için sizden teminat da istenmeyecektir. Boşanma davasını sizin yerinize bir avukatın açmasını ve takip etmesini istiyorsanız bir avukata vekalet vermeniz gerekmektedir.

Vekaletname için notere giderek boşanma davası için avukata vekalet vermek istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Boşanma davası vekaleti fotoğraflı olmaktadı. Bunun için notere giderken yanınızda iki tane fotoğraf almanızı öneririz. Boşanma davasını avukatla açtığınızda sizin adliyeye gitmenize gerek olmayacaktır.

Bize Ulaşın

Aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz, sizi aramamız için iletişim formunu doldurabilirsiniz.

+90 533 769 56 98

info@mustafakok.av.tr

Üsküdar İçerenköy Yolu Caddesi Bikeç APT. No:4/5 İçerenköy-Ataşehir/İstanbul

İletişim Formu

Aşağıdaki formu kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde ilgili departmanımız sizi yanıtlayacaktır.


Ara WhatsApp