Reddi Miras Nedir? Mirasçının Borcundan Dolayı Reddi Miras, Banka Borcu

Makale İçeriği

Hukukumuza göre mirasçı ölen kişinin sadece malvarlığını değil borçlarını da kabul etmiş olur. Bazı kişiler kendilerine kalan mirası reddetmek isteyebilirler. Mirasın ret edilmesinin en önemli sebebi miras olarak borç kalmasıdır. Bazı durumlarda miras bırakanın hiç mal varlığı kalmadığı gibi birçok borcu da bulunmaktadır. Bazen de miras kalan mal varlıkları ile birlikte borç da kalmaktadır ve bu borçlar o kadar çoktur ki mirasçıya hiç mal kalmaz.  Miras bırakanın vergi borcu bulunabilir, SGK’ya prim borcu bulunabilir, bankalara kredi borcu bulunabilir veya diğer üçüncü şahıslara borcu olabilir. Miras bırakanın borçlarından sorumlu olmak istemeyen mirasçıların mirası red etmesi gerekiyor. Miras bırakanın borçlu olması halinde, mirasçı, mirası reddederek bu borçlardan kurtulabilir. 

Reddi Miras Nedir?

Miras bırakanın malları kaldığı gibi borçları da mirasçılarına kalmaktadır. Kredi kartı borcu sebebiyle bankalar tarafından başlatılan icra takipleri, kişi öldükten sonra mirasçılarına yöneltilir. Bazen de mirasçılar kendilerine miras bırakanlarının borcu sebebi ile icra takibi başlatıldığında miras bırakanın borçlarından haberdar olurlar. Böyle bir durumda mirası reddetmek icra takibini durdurur mu? Miras bırakanın borçlarından sorumlu olmamak için mirası red etmeniz gerekmektedir. Reddi miras yapabilmeniz için mirasçı olmanız gerekmektedir. Mirasçı olmayan kişilerin mirası reddetmesinin hiçbir anlamı ve sonucu da olmayacaktır. Yasal mirasçılar mirası ret edebilecekleri gibi atanmış mirasçılar da mirası reddedebilirler. Yasal mirasçılar kişinin aile bireyleri iken atanmış mirasçılar ise miras bırakanın vasiyetname ile kendisini mirasçı atadığı kişilerdir.

Reddi mirasın hukuki dayanağı Türk Medeni Kanununun 605 maddesidir. Mirasçılar kanunun kendilerine tanıdığı süre içerisinde mahkemeye dilekçe vererek mirası reddedebilirler. Miras bırakanın herhangi bir mal varlığının olmaması ya da mal varlığından daha çok borcu bulunması hallerinde mirasçıları tarafından miras genellikle ret edilir. Mirası reddeden mirasçı artık miras bırakanın borçlarından sorumlu olmayacaktır. Bazı kişiler miras bırakanın borçları sebebiyle mirası reddetmek isteyebilirler. Bunun dışında miras bırakan ile aile ilişkileri kötü olan kişiler de mirası reddetmek isteyebilirler. Mirası şartsız ve koşulsuz ret ettiğinizi mahkemeye dilekçe ile bildirmeniz üzerine mahkeme tarafından mirasın reddedildiği tespit ve tescil edilir.

Mahkemenin verdiği bu kararı saklamanız faydanıza olacaktır. Mirasın reddi talebi ile mahkemeye başvurduktan sonra evinize icra yazısı gelebilir. Böyle bir durumda reddi miras kararının icra dosyasına sunulması gerekmektedir. Alacaklılardan mal kaçırmak için de reddi miras yapılabilmekte. Peki mal kaçırma amacıyla yapılan reddi miras iptal edilebilir mi?  Özellikle bankalara yüklü borcu olan mirasçılar, miras paylarının bu kişiler tarafından haczedilmemesi için mirası reddetmektedirler.

Reddi Miras Nedir
Reddi Miras Nedir? Mirasçının Borcundan Dolayı Reddi Miras, Banka Borcu 2

Mirası kimler reddedemez?

Mirasçı olan herkes mirası reddedebilir. Bu konuda bir sınırlama yoktur. Eş reddi miras yapabilir mi? Kanun gereği eş de mirasçı olduğu için mirası reddedebilir. Annemden ve babamdan bana kalacak olan mirası istemiyorum. Biz üç kız bir erkek toplam dört kardeşiz. Bunun için ne yapabilirim? Böyle bir durumda ya birlikte gidip mirastan feragat sözleşmesi yapabilirsiniz ya da anne ve babanızın ölümünden sonra süresi içinde mirası red edebilirsiniz. Eğer yapmak istediğiniz işlem mirasın reddi ise, anne ve babanız yaşarken bunu yapamazsınız. ​

Reddi Miras Nasıl Yapılır? 

Reddi miras için nereye başvurmam gerekiyor? Mirasın reddi için sulh hukuk mahkemesine dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Sulh hukuk mahkemesi kalemine giderek sözlü olarak da müracaat edebilirsiniz.  Reddi miras belgesini nereden alabilirsiniz ? Mirasın reddi için miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine başvurmanız zorunlu değildir.

Size en yakın yerdeki sulh hukuk mahkemesine dilekçenizi verebilirsiniz. Mirasın reddi için mahkemeye verilecek dilekçede; ölen kişiye (miras bırakana) ait bilgiler yazılmalıdır. Bu bilgiler miras bırakanın adı, biliniyorsa doğum tarihi ve yeri, öldüğü tarih ve yer ile en son yaşadığı adresidir. Devamında mirası reddeden kişiye ait bilgiler yazılmalıdır. Miras bırakan ile mirası reddeden arasındaki akrabalık ilişkisi de yazılmalıdır. Mirasın reddi için öngörülen 3 aylık süre ölümün öğrenilmesi ile başladığından, dilekçenizde miras bırakanın ölümünü hangi tarihte öğrendiğinizi de yazmalısınız.

Reddi miras davası nasıl açılır? Mirası red etmek istediğinizi anlatan dilekçenizi mahkemeye vermeniz sonrasında, hakim tarafından mirası ret ettiğiniz tespit ve tescil edilecektir. Bu tespit mahkeme kararı ile olacaktır.  Sulh hukuk mahkemesi tarafından verilen bu tespit kararı ileride size lazım olabilir. Bu sebeple özenle saklamanız ve kaybetmemeniz gerekir. Miras bırakanın borçları sebebiyle hakkınızda icra takibi başlatılırsa, mallarınız haczedilirse, bu mahkeme kararını icra dosyasına sunmanız gerekecektir.

 Miras bırakanın  sadece borçları reddedilebilir mi? Mirasın tamamını ret etmeniz zorunludur, kısmen ret mümkün değildir. Yani miras kalan malları kabul edip, borçları ret edemezsiniz. Babamdan miras kalan borçları  ret ediyorum, miras olarak kabul etmiyorum ama babamdan kalan yazlıkları kabul ediyorum diyemezsiniz. 

Mirasın reddi  davasını avukatsız da yapabilirsiniz. Avukat tutmak zorunda değilsiniz. Reddi miras avukat ile de yapılabilir; fakat Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin tüzüğün 39/2. fıkrası gereğince mirasın reddi yetkisini içeren özel vekâletname sunulması zorunludur. Bu sebeple noterden avukat vekaleti çıkarırken buna dikkat etmelisiniz. 

Henüz reşit olmayan çocukların da mirası reddetmeleri gerekebilir. 18 yaşının altındaki kişiler de kendisine kalan mirası reddedebilir. Çocuklar kendi başlarına hukuki işlem yapamayacakları için onlar adına yasal temsilcisi olan velileri velayeten mirası ret etmelidirler. Babası öldüğünde 4 yaşında olan bir çocuğun reddi miras işlemlerini çocuk adına annesi yapacaktır. Reşit olmayan çocukların da mirası reddetmek için 3 aylık süreleri bulunmaktadır. 2007 yılında oğlumun adına reddi miras yaptım.

Oğlum şu anda 18 yaşında. Bu reddi mirasa itiraz edebilir mi? Dede ve babasından kalan topraklar için 2007 yılında altı yaşındaki oğlumun adına reddi miras yaptım. Oğlum şu anda 18 yaşında. Bu reddi mirasa itiraz edebilir mi? Ne yazık ki bu sebeple mirasın reddi iptal edilemez. Kardeşim vefat etti ve çok borcu vardı. Babam şuan 77 yaşında, reddi miras yapabilir mi? Doktordan  sağlık raporu al diyerek sorun çıkarırlar mı? Bir kişinin mirası ret edebilmesi için herhangi bir yaş sınırı bulunmaz. Seksen yaşında olan bir kişi de mahkemeye başvurarak mirası reddedebilir. 

Gerekli Belgeler Nelerdir, Reddi Miras İçin Hangi Belgeler Lazım?

Mahkemeye başvuru sırasında; dilekçeniz, kimliğiniz ve mirasçılık belgesi lazım olacaktır. Ayrıca başvuru için harç ve dava masrafı da ödemeniz gerekmektedir. Noterde reddi miras yapılabilir mi? Kanuni düzenleme gereği, mirasın reddi sadece sulh hukuk mahkemesinde yapılabilmektedir. Ne yazık ki noterde mirası ret edemezsiniz. Noter reddi miras yapamaz. 

Yurtdışında reddi miras nasıl yapılır? Yurt dışında yaşayan kişilerin mirası reddetmek ya Türkiye’ye gelerek mahkemeye bizzat başvurmaları gerekir veya konsolosluktan bir avukata vekalet vererek, avukat aracılığıyla mirası red etmeleri gerekir. Konsolosluktan mirasın reddedilmesi ne yazık ki şuan mümkün değildir.  

Miras reddi için herhangi bir ildeki sulh mahkemesine müracaat edilebilir mi? Avukata gerek olmadan ben kendim dilekçe verebilir miyim? Mirasın reddi için başvuru yaparken avukat zorunluluğu bulunmamaktadır. Avukattan yardım almadan da dilekçe verebilirsiniz; ancak deneyimli bir avukattan yardım almanızı öneriyoruz. Dilekçenizi sulh hukuk mahkemesine vermeniz gerekmektedir. 

Reddi Miras Dilekçesi Nereye Verilir?

Reddi miras dilekçesi, süresi içinde yetkili Sulh Mahkemesine verilir. Bununla birlikte sulh hukuk mahkemelerine sözlü olarak başvuru yapmak da mümkündür. Sözlü başvurularda sulh hukuk mahkemesince mirası reddetme talebi, tutanak altına alınır. Reddi miras dilekçesi sulh hukuk mahkemesi bırakanın adı ve soyadı ile ölüm tarihi ve kimlik numarası yazılmalıdır. Dilekçenin konu başlıklı kısmına miras ret yazılmalıdır. Devamında açıklama kısmına miras bırakanın öldüğü, ölüm tarihi, kendisi ile yakınlık derecesi ve mirasçısı olduğu yazılarak mirası reddetmek istendiğine dair irade açıklaması yazılmalıdır.

Reddi Miras Ne Zaman Yapılır?

Anne baba sağ iken reddi miras yapılır mı? Miras bırakan hayattayken, reddi miras yapılamaz. Diyelim ki bir kişinin babasının uçan kuşa bile borcu var ve bu kişi ayrıca ağır hasta olsun. Ölümü sonrasında babasının borçlarından sorumlu olmaktan korkan çocukları mirası reddetmek istiyor olsunlar. Ne yazık ki bu mümkün değil. Baba hayatta olduğu sürece mirası ret edilemez. Miras bırakan hayatta olduğu sürece reddi miras yapılamaz. Miras bırakan yaşarken yapılan reddi miras hükümsüzdür. Anne baba sağ iken miras nasıl reddedilir? Anne ya da babanız hayattayken miraslarını red edemezsiniz. Baba hayattayken reddi miras olur mu?

Kimler Reddi Miras Yapabilir?

Sadece mirasçı olan kişiler mirası reddedebilir. Hem yasal mirasçılar hem de atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Yasal mirasçıların kimler olduğu medeni kanunumuzda açıkça sayılmıştır. Bilindiği gibi hukukumuzda üç zümre mirasçı olarak sayılmıştır. Bu zümreler sırası ile mirasçı olur. Birinci zümrede hiçbir yasal mirasçı yoksa ikinci zümrede bulunan kişiler mirasçı olur. Sağ kalan eş ise her bir zümre ile birlikte mirasçı olur; fakat mirastan aldığı pay değişir. Eğer miras bırakan öldüğü tarihte  eşi ve altsoyu varsa yasal mirasçısı bu kişiler olacaktır.

Miras bırakanın eşi ve altsoyunun varlığı halinde ikinci zümrede yer alan anne ve babası mirasçı olamayacağından, mirası reddetmeleri de söz konusu olmaz. Bunun tek bir istisnası bulunmaktadır. Bu istisna ise; Türk Medeni Kanunu madde 614’tür. Söz konusu madde hükmü ile mirası reddeden mirasçılara, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan; mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını isteme  hakkı tanınmıştır. Ölen kişinin sağ kalan eşi reddi miras yapabilir mi? Sağ kalan eş de yasal mirasçılardan biridir. Tüm yasal mirasçılar süresi içinde mirası reddedebilirler.  Sağ kalan eşin mirası reddetmesi sınırlandırılmadığı için; sağ kalan eş de mirası reddedebilir. 

Reddi Miras Süresi

Miras süresi içerisinde ret edilmelidir. Süresi içinde reddedilmezse miras mirasçılara geçer ve miras bırakanın sahip olduğu mal varlıkları ile birlikte borçlarından da mirasçıları sorumlu olur. Peki reddi miras kaç gün içinde yapılmalı? Öncelikle bilmelisiniz ki miras bırakan kişi ölmeden mirası ret edilemez. Miras bırakan hayattayken yapılan başvuru ret edilir. Miras bırakan hayattayken mirastan feragat edilebilir; ancak miras ret edilemez. Türk Medeni Kanunu madde 606 gereği; miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren işlemeye başlar. 

Yasal mirasçılar gibi atanmış mirasçılar da mirası reddedebilirler. Mirası reddetme süresi yasal mirasçılar için, miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren işlemeye başlar.  Atanmış mirasçılar için mirası reddetme süresi miras bırakanın düzenlediği vasiyetnamenin kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Mirasın reddi için kanunda 3 aylık bir süre öngörülmüştür. Mirasın bu 3 ay içinde ret edilmesi gerekmektedir. Üç aylık süre ölümün öğrenilmesi ile başlar. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2012/15392 Esas, 2013/9159 Karar sayılı ilamı ile

Davacı, başvuru dilekçesinde, muris abisi ile 1958 yılından beri görüşmediğini, ölümünü 05.12.2011 tarihinde diğer abisi İsmail’den öğrendiğini ifade ettiğine göre, bu yönde delilleri sorulup toplanmadan, eksik inceleme ile isteğin hak düşürücü süre geçtiğinden söz edilerek reddi doğru görülmemiştir.” şeklinde karar vermiştir. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/6088 Esas, 2013/1238 Karar sayılı ilamı ile

“Miras bırakan Mustafa 28.4.2009 tarihinde dul ve çocuksuz olarak vefat etmiştir. Mirası ret davası ise 13.5.2011 tarihinde açılmıştır. Mirasbırakanın alacaklısı tarafından, ölümünden sonra yasal mirasçıları aleyhine 24.1.2011 tarihinde ilamsız icra takibinde bulunulmuş, bu takibe ilişkin ödeme emri, ret beyanında bulunan yasal mirasçı Murat’a 3.2.2011 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir. Bu durumda, davacının, miras bırakanı olan teyzesinin öldüğünü ve mirasçı olduğunu bu tarihte öğrendiğinin kabulü gerekir. Bu tarihe göre de, üç aylık ret süresi geçmiştir. Mirasın reddine ilişkin talebin, bu sebeple reddi gerekirken, kabulü doğru bulunmamıştır.” şeklinde karar vermiştir. 

Mirasın Gerçek Reddi 

Kanunun öngördüğü yasal süre içinde mirasın reddedilmesine mirasın gerçek reddi denilir. Üç aylık süre geçtikten sonra yapılan redde ise mirasın hükmen reddi denir. Mirası ret süresi sona ermeden, mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine mal eden mirasçı, mirası reddedemez. Diğer bir anlatımla, eğer mirasçı miras kalan evi kiraya verdiyse ya da kendisi taşınarak oturmaya başladıysa artık mirası reddedemez. Bir kişi mirası red etmek istiyorsa öncesinde mirastan pay almamalıdır. Bankadan miras kalan parayı çeken kişi daha sonra mirası ret edemez. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı üzerine,  mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesi tarafından bu konuda tutulan özel kütüğü kaydedilir. Ayrıca reddeden mirasçı isterse, kendisine reddi gösteren bir belge verilir.

Süresi Geçtikten Sonra Miras Reddedilebilir mi?

Türk Medeni Kanunu 610. maddesi uyarınca; kanunda belirtilen süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Süresinde içinde mirası reddetmeyen mirasçı miras bırakanın borçlarından da sorumlu olur. Buna rağmen üç aylık süre geçtikten sonra da mirasın reddedilmesi mümkündür; fakat bunun özel şartları vardır. Süresinden sonra mirasın reddedilmesine mirasın hükmen reddi denilmektedir. Eğer bilmediğiniz ve ödeyemeceğiniz kadar bir borç ile karşılaşırsanız, süre dolduktan sonrada dava açılabilirsiniz.

Mirasın Hükmen Reddi 

Mirasın hükmen reddine geç kalınmış reddi miras da denilebilir. Miras bırakanın borçlu olduğunu öğrenene kadar mirası reddetmek aklınıza bile gelmemiş olabilir. Kendisine icra yazısı ya da haciz gelene kadar miras bırakanın borçlarından habersiz olanlar mirasın hükmen reddini isteyebilirler. Eşim 2 sene önce vefat etti ve bize yüklüce bir borç geldi. Hacizlerden nasıl kurtuluruz? Süresi içinde mirası ret ettiyseniz, mahkeme evraklarını icra dosyasına sunmanız gerekmektedir. Eğer süresi içinde mirası ret etmediyseniz ve mirası sahiplendiyseniz, borçtan sorumlu olursunuz. Ancak mirası sahiplenmediyseniz ve miras borca batıksa, mirasın hükmen reddi hükümlerinden yararlanabilirsiniz.  Mirasın hükmen reddini istemek için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Üç aylık süre içinde mirasın gerçek reddi istenebilir. Miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay geçtikten sonra ise mirasın hükmen reddi istenebilir. Miras bırakanın ölümü üzerinden 10 yıl geçtikten sonra da hükmen reddi istenebilir. 

Babam 3 mart 2021 de vefat etti. Babamdan alacaklı olduğunu söyleyen bir kişi bize dava açtı. Biz de itiraz ettik. Alacaklı kişi de öldü. Şimdi çocukları tekrar dava açmış, ne yapabiliriz? Babamın ölmeden önce senetle borç para aldığı kişi ve ailesinin bize açmış olduğu bir dava bu. Bizim haberimiz yoktu, ihbarname gelince öğrendik. Babamızın vefatından sonra borç verdiğimiz parayı alamadık diyerek bizlere geldiler. Böyle bir durumda mahkemeden mirasın hükmen reddediğiinin tespitini istemeniz gerekir. 

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2016/18144 Esas,  2020/8363 Karar sayılı ilamı ile; 

“Miras bırakan …’un ölüm tarihinde cezaevinde hükümlü bulunduğu, mirasçıları olan davacıların miras bırakan adına tapuda kayıtlı Suludere Mahallesindeki kargir evde kaldıkları, miras bırakanın ölümünden sonra da burada yaşamaya devam ettikleri tespit edilmiştir. Miras bırakana ait bu taşınmazla ilgili olarak, mirasçılar tarafından tapuda intikal işlemi yapılmamıştır. Davacı mirasçıların, murisin sağlığında murise ait bu evde oturdukları, ölümünden sonra da oturmaya devam ettikleri nazara alındığında bu davranışlarının yenilik doğuran bir davranış ve irade açıklaması niteliği taşımadığı açıktır. Aksine, örf ve adet kuralları ölen kişinin ailesinin bir süre daha bu evde oturmasını gerektirmektedir. Mirasçılardan uzun süredir yaşadıkları evi miras bırakanın ölümü ile derhal boşaltmaları beklenemez. Mirasçılar, murislerinin ölümünden sonra bu ev nedeniyle terekeden bir gelir elde etmedikleri gibi, evi boşaltmaları için kendilerinden bir talepte bulunan da olmamıştır. Evin kullanımına devam olunması, tereke mevcudunda azalma meydana getirmiş değildir. Açıklanan nedenlerle, mirasın hükmen reddini talep eden mirasçıların, miras bırakanın ölümünden önce oturdukları konutta ölümünden sonra da kalmaya devam etmiş olmaları, terekeyi sahiplenme anlamına gelmez.” şeklinde karar vermiştir. 

Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Nasıl Yapılır?

Bazı durumlarda mirasçılar bırakılan miras hakkında yeterli bilgiye sahip olamamaktadır. Terekenin borca batık olduğunu bilse, mirası ret edecek olan mirasçı bu belirsizliği ortadan kaldırmak için resmi defter tutulmasını isteyebilir. Böylelikle malvarlığı değerinin mi yoksa borcun mu daha fazla olduğu öğrenilebilir. Mirası reddetmeye hakkı olan her mirasçı, terekenin resmi defterinin tutulmasını mahkemeden isteyebilir. Terekenin resmi defterinin tutulması hukuki dayanağını Türk Medeni Kanununun 619 ve devamında yer alan maddelerin hükmünden almaktadır. Terekenin durumu hakkında resmi bilgi edinmek isteyen mirasçılar resmi defter tutulmasını isteyebilir.

 Sadece mirası reddetmeye hakkı olan mirasçılar terekenin resmi defterinin tutulmasını isteyebilirler. Defter tutulması sayesinde terekenin gerçek durumu öğrenilebilir. Bunun yanı sıra mirasçıların sorumluluğu sınırlanır ve son olarak mirası ret süresi uzar. Tereke defterinin tutulması devam ettiği sürece miras bırakanın borçları için icra takibi yapılamaz. Bu süreçte zamanaşımı işlemez.  Defter tutulması sona erdiğinde, mirasçılara tutulan defter gereğince mirası kabul veya reddetmeleri için bir aylık süre verilir.

Terekenin resmi defteri sulh hukuk mahkemesince tutulur. Mahkemece miras bırakanın mal varlığını bankalar, tapu daireleri, trafik tescil müdürlüğü, vergi dairesi, belediye, ilçe emniyet müdürlüğü, ticaret odası ve benzeri kurumlardan araştırılır. Yine bu maksatla Türkiye genelinde yayın yapan gazetede ilan verilir. Bu ilanlarda miras bırakanın alacaklıları ve borçluları varsa belgeleri ile birlikte mahkemeye başvurmak üzere davet edilir. Miras bırakanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkes, sulh hukuk mahkemesi tarafından istenilen bilgiyi vermekle yükümlüdür.

Reddi Miras Hangi Durumlarda Kabul Edilmez ?

Bir kişinin mirası ret ettiği mahkeme tarafından tespit ve tescil edilir. Mahkeme bu tespiti yaparken mirasçıların mirası sahiplenip sahiplenmediğini araştıracaktır. Miras kalan parayı bankadan çekip daha sonra da ortaya çıkan borçları reddetmek hukuken mümkün değildir. Eşimin dedesi öldüğünde miras olarak bir otomobil kalmış. Tüm mirasçılar arabayı üzerlerine geçirmek için imza atmışlar. Eşimin amcaları toplam 9 kardeşi var, bir tanesi öldü. Biz arabayı hiç görmedik ama üzerinde haciz varmış. İcradan kağıt gelince borcu öğrendik. Biz şimdi mirası reddedebilir miyiz? Ne yazık ki böyle bir durumda mirası reddedemezsiniz. Dedenizin borçlarından sorumlu olacaksınız. Eğer miras bırakanın borçlarından sorumlu olmak istemiyorsanız, terekenin tespitini talep edebilirsiniz. Böylelikle mirası red süreniz tereke tespit edilinceye kadar ertelenir. Tereke tespiti sonucu eğer mirasın borca batık olduğunu öğrenirseniz mirası ret edebilirsiniz. Terekede borçtan çok mal varsa, mirası kabul edebilirsiniz. 

Mirasın Reddi Görevli Mahkeme

Kendisine kalan mirası kabul etmek istemeyen bir kimse, mahkemeden bu konuda bir tespit kararı vermesini talep etmelidir. Bu tespit kararını verecek görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemesidir. Reddi miras davasının nerede bulunan sulh hukuk mahkemesinde açılması gerektiği yetki ile ilgilidir. Aslında mirasın reddi bir dava değildir. Hukuk muhakemeleri kanunu madde 382 gereğince mirasın reddi çekişmesiz yargı işidir.

Reddi Miras Yetkili Mahkeme 

Türk Medeni Kanununun 576. maddesinde mirasın gerçek reddinin tespiti istemi için özel yetki tayin edilmemiştir. Hukuk muhakemeleri kanununun 11 maddesinde, mirastan doğan davalarda, miras bırakanın son yerleşim yerinin kesin yetkili mahkeme olduğu belirlenmiştir. Bu hükme göre vasiyetnamenin iptali davası, tenkis davası, miras sebebiyle istihkak davası, terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar ile mirasın paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalarda, miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir. Miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesini kesin yetkili olduğu açıkça belirtilen davalar arasında mirasın gerçek reddi sayılmamıştır.

Ayrıca bu konuda farklı bir yetki kuralı da bulunmamaktadır. Bu sebeple mirasın reddinde kesin yetki söz konusu değildir. Emredici bir yetki kuralı bulunmadığından mahkeme tarafından kendiliğinden yetkisizlik kararı verilemez. Bunun yanında çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin ikamet ettiği yerde bulunan mahkeme yetkili olan mahkemedir. Mirasın gerçek reddin tespiti istemi, çekişmesiz yargı işi olduğundan kesin yetki söz konusu değildir. 

Reddi Miras Davası Ne Kadar Sürer ?

Mirası reddetmek istek üzere dilekçenizi sulh hukuk mahkemesine vermeniz üzerine, mahkeme tarafından tensip zaptı düzenlenecektir. Bu tensip zaptında ilk duruşmanın yapılacağı tarih ve saat yazar. Tensip zaptı size bir tebligat ile bildirilir. İstanbul gibi büyük şehirlerde genelde 3 ile 4 ay sonrasına duruşma günü verilmekte. Yapılan duruşmada tutanak tutulur ve bir örneği de size verilir. Bu duruşma tutanağını saklamanızı öneririz.

Reddi Miras Yapılmazsa Ne Olur?

Reddi miras talebinde bulunulmaması halinde mirasçı, terekeden doğan borç ve mal varlığının tamamını kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla mirasçının kanunca belirtilen süre içerisinde herhangi bir ret talebi oluşmamışsa, miras payı oranında mirasçılıktan doğan yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Miras bırakanın mal varlığının olmadığı, borçlarının da çok olduğu biliniyorsa; süresi içerisinde, mirasın reddedilmesi yararınıza olacaktır.

Reddi Miras Sonuçları 

Mirası reddetmenin hukuki sonuçları bulunur. Mirası reddeden mirasçının mirasçılık sıfatı ortadan kalkar. Yani artık miras bırakanının mirasından hak alamaz. Mirasçı olanların açabileceği davaları açamaz. Muris muvazaası sebebi ile tapu iptal davası açamaz, tenkis ve denkleştirme taleplerinde bulunamaz. Miras bırakanın çok borcu olduğunu düşünerek mirasını reddeden mirasçı daha sonra miras bırakana yüklü miktarda miras kaldığını öğrenirse, bu mirastan hak talep edemez. Mirası reddeden kişi miras bırakandan önce ölmüş kabul edilir.  Mirası reddeden kişinin altsoyu varsa, miras alt soyuna kalır. 

Benim eşimin babası 15.05.2020 tarihinde vefat etti. Eşim ve babası küslerdi, konuşmuyorlardı. Bu sebeple de biz sonradan öğrendik vefatını. E devlet üzerinden baktığımızda eşimle beraber dört mirasçı gözüküyor. Diğerleri reddi miras açtık diyorlar. Bütün kalan borçlar bize geliyor. İcra olarak hep eşimin maaşından kesiliyor. Neden diğer kalan mirasçılardan talep edilmiyor? İkincisi ise kalan bir ev var şu an babaannesi oturuyor. O ev bize miras kalır mı? Eşinizin kardeşleri mirası ret ettikleri için onların miras payı eşinize kaldı. Mirası reddedenler borçlardan sorumlu olmadıkları için icralar hep size geliyor. Miras kalan ev de sizin olacak. 

Mirası reddeden kişi mirasçılık sıfatının kaybeder. Babam öldüğünde reddi miras yaptık. Babamın adına bir ev var. Annem vefat ettiğinde o ev bize kalıyor mu? Yoksa tapu babamın olduğu ve biz de reddi miras yaptığımız için hak sahibi olamıyor muyuz? Babanızınmirasını reddetmeniz durumunda sadece babanızdan size kalan mirası alamazsınız. Babanız için reddi miras yapmanız annenizin mirasını almanıza engel olmaz. Eğer babanızın mirasını reddettiyseniz artık babanıza mirasçı olamazsınız. 

Miras, mirası reddeden kişinin altsoyuna geçer.  Kişinin mirası reddetmesi sadece kendisi için sonuç doğurur. Mirası reddeden kişi sanki miras bırakandan önce ölmüş gibi kabul edilir. Böylelikle miras, mirası reddedenin alt soyuna geçer. Bu ilke borçlar için de söz konusudur. Diyelim ki bir kişi babasından kalan mirası süresi içinde reddeti ve 10 yaşında bir kızı var. Bu durumda miras 10 yaşındaki toruna geçer. Torunun da mirası reddetmesi gerekir yoksa dedenin borçlarından sorumlu olur. 

Mirasın reddi halinde miras kime geçer? Reddi miras olunca borç kime kalır? Eğer mirası reddeden kişinin altsoyu varsa ona, yoksa kendisiyle birlikte mirasçı olan en yakın mirasçıya kalır. Annem vefat etti. Biz toplam iki kardeşiz. Mirası reddedersem, annemden kalan köydeki arsası abime mi kalır?  Mirası reddetmeniz durumunda sanki siz annenizden önce vefat etmişsiniz gibi miras paylaşımı yapılır. Eğer sizin çocuklarınız ya da torunlarınız varsa, sizin miras hisseniz onlara kalır. Sizin yaşayan çocuğunuz veya torununuz yoksa,  sizin miras hisseniz abinize kalacaktır. 

Reddi Miras Emekli Maaşı 

Mirası reddetmek dul ve yetim aylığı almaya etki eder mi? Mirası reddetmeniz dul ve yetim aylığı almanıza etki etmez. Bir kişi borçları sebebi ile kocasının mirasını reddetse de kendisine SGK tarafından dul maaşı bağlanır. Benzer şekilde babasının borçlarından sorumlu olmamak için mirası reddeden bir kıza da babası sebebiyle yetim aylığı bağlanır. 

Reddi Miras Yapana İcra Takibi Yapılabilir Mi?

Babam ölünce reddi miras yaptık. Bankadan borç kağıdı geldi. Yedi gün geçtikten sonra reddi miras kararını sunduğumuz için mahkeme kabul etmedi. Bu süreçten sonra nasıl bir yol izlemeliyiz? Reddi miras yaptığımız halde itiraz etmekte sırf yedi günü geçirdiğimiz için icraya verilip borçlu sayılabilir miyiz? Size kalan mirası reddetseniz de size icra takibi yapılabilir. Ödeme emri size tebliğ edildikten sonra süresi içinde borca itiraz etmeniz gerekmektedir. Eğer süresi içinde itiraz etmezseniz takip kesinleşir. İcra takibinin kesinleşmesi durumunda alacaklı, evinizi ve arabanızı haczedebileceği gibi banka hesaplarınıza da bloke işletebilir. Eğer yedi günlük süresi içinde icra takibine itiraz etmediyseniz, menfi tespit davası açabilirsiniz. 

Avukatla Reddi Miras

Reddi miras avukat ile de yapılabilir. Böyle bir durumda mirası reddetme konusunda avukata vekaletname ile yetki verilmiş olması zorunludur.  Avukat olmadan da kendiniz bu işlemi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle dilekçenizi eksiksiz hazırlamalı ve mahkemeye teslim etmelisiniz. Devamında adresinize mahkemeden tebligat gelecektir. Tebligatta yer alan duruşma gün ve saatinde mahkeme salonunda bulunmalısınız.   

Reddi Miras Ücreti 

Mirasın reddi için mahkemeye başvurduğunuzda yargılama harçlarını ve diğer yargılama giderlerini ödemeniz gerekir. Yargılama harcı olarak sizden peşin harç ve karar harcı alınacaktır. Yargılama sırasında yapılacak tebligatlar ve diğer harcamalar için sizden gider avansı alınacaktır. 

Reddi Miras Bozulur Mu? 

Mirasçıların mirası ret etmesinin farklı sebepleri bulunabilir. Öncelikle miras borca batık olabilir. Yani mal varlığından daha çok borç bulunabilir. Mirasçılar bu borçlardan sorumlu olmamak için mirası red ederler. Bir de mirasçının borçlu olması sebebi ile miras reddedilir. Örneğin babasının birçok taşınmazı olan bir kişi, mirasın kendisine geçmesinden sonra alacaklıları elinden alamasın diye mirası reddedebilir. Peki, böyle bir durumda mirasçının alacaklarının yapabileceği birşey yok mudur? Türk Medeni Kanununun 617 maddesi gereğince; malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası ret ederse; alacaklılar ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler. Mirasın reddinin iptali davası altı aylık hak düşürücü süreye tabidir. 

Reddi Miras Geri Alınabilir mi? 

Reddi miras bir defa yapılabilir ve geri alınması mümkün değildir. Bu sebeple reddi miras yapmadan önce iyi düşünmeniz gerekmektedir. Mirasın reddi beyanı sırasında aldatma veya korkutma ile iradesi sakatlanan kişiler miras

Reddi Miras Yapılınca Miras Kime Kalır?

Kayınpederim vefat etti ve üç dairesi vardı. Eşimin yüklü miktarda vergi borcu var. Mal paylaşımı yapılacak ama kardeşleri eşime reddi miras yapmasını istedi. Eğer eşim mirası reddetmezse devlet el koyarmış payına. Bu bilgi doğru mudur? Size verilen bu  bilgi doğru değil. Eşiniz mirası reddederse, onun payı varsa çocuklarına kalır. Eğer çocuğunuz yoksa eşinizin payı devlete değil kardeşlerine kalır. Reddi miras yapan kişiler tapu iptal davası sonucu edinilen mallardan pay alamazlar. Miras sebebiyle dava da açamazlar. Babam 2018 yılında vefat etti. Erkek kardeşim ve ben reddi miras yapıp, miras hakkımızdan feragat etti. Fakat kardeşimin kızı tapuda hak sahibi gözüküyor. Bu nasıl oluyor? Kardeşiniz mirası ret ettiği için artık kendisi mirasçı olamaz. Kardeşiniz yerine onun kızı mirasçı olur. Hem miras ona kalır hem de borçlardan sorumlu olur.

Ben babamın mirasına reddi miras yaptım. Öğrendiğim kadarıyla çocuklarımında mirası reddetmeleri gerekliymiş. Bu bilgi doğru mu acaba. Babamın çok yüklü borcu vardı, çocuklarım zarar görsün istemiyorum. Çocuklarım 30,25,13 yaşlarında. Ne yapabilirim? Siz mirası reddettikten sonra babanızın mirası çocuklarınıza geçer. Çocuklarınızın da mirası reddetmeleri gerekir. Reşit olanlar bu işlemi kendileri yapmalıdırlar. Reşit olmayan çocuğunuz adına mirası siz velayeten reddedebilirsiniz.  Kardeşim babamdan kalan mirası ret için mahkemeye başvurdu. Hâkim de mirasın reddine karar verdi ama iki küçük çocuğu var. Hâkim kardeşimin miras payını o iki çocuğa yani babamın torunlarına geçmesine karar verdi. Kardeşimin borçları yüzünden haciz durumu olursa yeğenlerimin hakkı haczedilebilir mi? Yasal olarak böyle bir sorun yaşar mıyız? Yaşları küçük olduğu için anne babası veli durumda. Bu durumda kardeşiniz veli sıfatı ile çocukları için de mirası reddetmeli. 

Reddi Miras Yapan Kişinin Adı Mirasçılık Belgesinde Yazar mı?

Mirasçılık belgesi; miras bırakanla mirasçıları arasındaki soy ilişkisini gösteren bir belge olduğu için mirastan çıkarma ve yoksunluk sebeplerinin gerçekleşmesi ya da mirasın reddi veya mirastan feragat edilmiş olması ilgili kişinin mirasçılık belgesinde mirasçı olarak gösterilmesine ve kendisine mirastan pay verilmesine engel bir neden değildir. Mirası reddeden mirasçı veya mirasçılar varsa düzenlenecek mirasçılık belgesinde gösterilmelidir. Ayrıca hangi mirasçıların mirası ret ettikleri de belgeye yazılmalıdır. Mirası red nedeniyle, mirasçılık sıfatını kaybedenlerin ve bunların payının kime kalacağının  da gösterilmesi gerekir.

Reddi Miras İle Mirasçılıktan Çıkarmanın Farkları

Baba evladını reddi miras yapabilir mi? Aslında bu soru; mirasın reddedilmesi ile mirasçılıktan çıkarmanın birbiri ile karıştırıldığını göstermektedir. Reddi mirasta kişi, kendisine kalan bir mirası bir sebeple reddetmektedir. Burada irade açıklamasında bulunan kişi mirasçıdır. Mirasçılıktan çıkarma da ise miras bırakan, bir sebeple kendisine mirasından pay verilmesini istemediği kişileri belirlemektedir. Mirasçılıktan çıkarmada irade açıklamasında bulunan ise miras bırakanın kendisidir. Mirasın reddi ancak miras bırakan öldükten sonra yapılır. Bunun tam zıttı olarak mirasçılıktan çıkarma ise miras bırakan tarafından yapılması gerektiği için hayattayken yapılır. 

Sorularla Reddi Miras

Benım eşim vefat etti. Eşime babasından kalacak olan mal var. Eşimin kredı borcu oldugu için reddi miras yaptım. Dedelerinden çocuklarıma miras kalır mı? Eğer eşinizin kardeşi varsa babasının mirasını ret etmesi sebebiyle dedesinin mirasından da pay alamayacaktır. 

Eşim yedi sene önce vefat etti. Oturduğumuz ev kayınbabamın üstüne kayıtlı. Bir tane oğlum var. Eşimin ilk eşinden bir kızı var. Miras paylaşımı olur mu?  Olursa nasil olur acaba? Reddi miras yaptık, torunlara kalır mı? bu soruya cevap verilebilmesi için ölen eşinizin kardeşi olup olmadığının bilinmesi gerekiyor. 

Mirasçının Borcundan Dolayı Reddi Miras

Miras, bir kimsenin ölümüyle birlikte sahip olduğu malvarlığının, kanun veya vasiyetname gereğince, mirasçılarına geçmesidir. Miras bırakanın alacak ve borçları da mirasçılara geçer. Ancak, miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, mirasçılar mirası reddetmiş sayılır. Buna mirasçının borcundan dolayı reddi miras denir.

Mirasçının Borcundan Dolayı Reddi Mirasın Şartları

Mirasçının borcundan dolayı reddi miras için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

 • Miras bırakanın ölüm tarihi itibarıyla ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş olmalıdır.
 • Mirasçılar, miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aciz olduğunu bilmiyor veya bilmelidir.
 • Mirasçılar, miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aczi olduğunu bilseler dahi, miras bırakanın borçlarından sorumlu olmak istememelidirler.

Mirasçının Borcundan Dolayı Reddi Mirasın Sonuçları

Mirasçının borcundan dolayı reddi mirasın aşağıdaki sonuçları vardır:

 • Mirasçı, miras bırakanın borçlarından sorumlu olmaz.
 • Mirasçı, miras bırakanın malvarlığından herhangi bir hak veya alacak iddia edemez.
 • Mirasçı, miras bırakanın mirasçılarından mirasçı sıfatıyla herhangi bir talepte bulunamaz.

Mirasçının Borcundan Dolayı Reddi Mirasın Süresi

Mirasçının borcundan dolayı reddi miras, mirasçılık sıfatının kazanılmasından başlayarak üç ay içinde yapılmalıdır. Bu süre, mirasçının muvafakati ile mirasın kabul edildiğinin bir belgeyle ispatı halinde, üç aylık sürenin bitiminden itibaren işlemeye başlar.

Mirasçının Borcundan Dolayı Reddi Mirasın Hukuki İşlemler Yönünden Niteliği

Mirasçının borcundan dolayı reddi miras, bir hukuki işlemdir. Bu işlem, mirasçının iradesinin açıkça beyan edilmesiyle gerçekleşir. Mirasçının borcundan dolayı reddi miras, mirasçılıktan feragat niteliğinde bir işlemdir.

Mirasçının Borcundan Dolayı Reddi Mirasın İptali

Mirasçının borcundan dolayı reddi miras, bazı durumlarda iptal edilebilir. Mirasçının borcundan dolayı reddi mirasın iptali için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

 • Mirasçının borcundan dolayı reddi mirasın, mirasçının gerçek iradesine aykırı olması gerekir.
 • Mirasçının borcundan dolayı reddi mirasın, mirasçıyı haksız yere zarara sokması gerekir.

Banka borcu olan reddi miras yapabilir mi?

Miras, bir kimsenin ölümüyle birlikte sahip olduğu malvarlığının, kanun veya vasiyetname gereğince, mirasçılarına geçmesidir. Miras bırakanın alacak ve borçları da mirasçılara geçer. Ancak, miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, mirasçılar mirası reddetmiş sayılır. Buna mirasçının borcundan dolayı reddi miras denir.

Banka Borcu Reddi Mirasın Şartları

Banka borcu reddi miras için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

 • Miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş olmalıdır.
 • Mirasçılar, miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aciz olduğunu bilmiyor veya bilmelidir.
 • Mirasçılar, miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aciz olduğunu bilseler dahi, miras bırakanın borçlarından sorumlu olmak istememelidirler.

Banka Borcu Reddi Mirasın Sonuçları

Banka borcu reddi mirasın aşağıdaki sonuçları vardır:

 • Mirasçı, miras bırakanın banka borçlarını ödemekten sorumlu olmaz.
 • Mirasçı, miras bırakanın malvarlığından herhangi bir hak veya alacak iddia edemez.
 • Mirasçı, miras bırakanın mirasçılarından mirasçı sıfatıyla herhangi bir talepte bulunamaz.

Banka Borcu Reddi Mirasın Süresi

Banka borcu reddi miras, mirasçılık sıfatının kazanılmasından başlayarak üç ay içinde yapılmalıdır. Bu süre, mirasçının muvafakati ile mirasın kabul edildiğinin bir belgeyle ispatı halinde, üç aylık sürenin bitiminden itibaren işlemeye başlar.

Banka Borcu Reddi Mirasın Hukuki İşlemler Yönünden Niteliği: Banka borcu reddi miras, bir hukuki işlemdir. Bu işlem, mirasçının iradesinin açıkça beyan edilmesiyle gerçekleşir. Banka borcu reddi miras, mirasçılıktan feragat niteliğinde bir işlemdir.

Banka Borcu Reddi Mirasın İptali

Banka borcu reddi miras, bazı durumlarda iptal edilebilir. Banka borcu reddi mirasın iptali için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

 • Banka borcu reddi mirasın, mirasçının gerçek iradesine aykırı olması gerekir.
 • Banka borcu reddi mirasın, mirasçıyı haksız yere zarara sokması gerekir.

Dededen Toruna Borç Kalır mı?

Dededen toruna borç kalır mı sorusunun cevabı, miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aciz olup olmamasına bağlıdır. Miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aciz olması halinde, mirasçılar mirası reddetmiş sayılır. Bu durumda, miras bırakanın borçları mirasçılara geçmez.

Miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aciz olup olmadığının tespiti için, miras bırakanın malvarlığı ve borçlarının bir değerlendirmesi yapılır. Miras bırakanın malvarlığı, borçlarını karşılayamayacak durumda ise, miras bırakan ödemeden aciz kabul edilir.

Dededen Toruna Borç Kalması Durumunda Torunun Sorumluluğu

Miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aciz olması halinde, mirasçılar mirası reddetmiş sayılır. Bu durumda, miras bırakanın borçları mirasçılara geçmez. Ancak, miras bırakanın en yakın yasal mirasçılarının tamamı mirası reddetmişse, miras bırakanın borçları, miras bırakandan sonra gelen mirasçılara geçer.

Örneğin, dedesinin ölümünden sonra mirasçı olan torun, dedesinin mirasını reddeder. Dedesinin birinci derece mirasçıları olan oğlu ve kızı da mirası reddederler. Bu durumda, dedenin borçları, dedenin torunlarına geçer.

Dededen toruna borç kalır mı sorusunun cevabı, miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aciz olup olmamasına ve mirasçıların ret beyanlarının durumuna bağlıdır. Miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aciz olması halinde, mirasçılar mirası reddetmiş sayılır. Bu durumda, miras bırakanın borçları mirasçılara geçmez. Ancak, miras bırakanın en yakın yasal mirasçılarının tamamı mirası reddetmişse, miras bırakanın borçları, miras bırakandan sonra gelen mirasçılara geçer.


“Reddi Miras Nedir? Mirasçının Borcundan Dolayı Reddi Miras, Banka Borcu” üzerine 53 yorum

  • Süresi içerisinde mirası ret etmediyseniz ve mirası sahiplendiyseniz, borçlardan da sorumlu olursunuz. Hak kaybı yaşamamak için bir avukata danışmanızı öneririz.

   Yanıtla
   • Merhaba Benim babam Ağustos 2023 yılında vefat etti.Babamın borçlarından dolayı ve üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı olmadığı için annem ile ben avukatımıza verdiğimiz vekâletle süresi içerisinde reddi miras yaptık ve kararımız çıktı.Ben tek çocuğum ve kardeşim yok ancak 19 yaşında bir kızım var.Avukatımız kızımın reddi miras yapmasına gerek olmadığını söyleyince ondan reddi miras için herhangi bir vekâlet almadılar.Ancak bu konuda tereddüt yaşıyorum ve 3 aylık süre dolmadan bu durumu çözmek istiyorum.Aydınlatıcı bilgiyi verirseniz sevinirim.Bu arada dedem ve babaannemde babamdan önce vefat etmiştir

    Yanıtla
    • Babanızın mirasını red etmenizle birlikte kızınız babanızın mirasçısı oldu. Babanıza ait hem alacaklar hem de borçlar kaldı. Bu sebeple kızınızın da ayrıca mirası reddetmesi gerekir.

     Yanıtla
     • Babamın borcu yoktu ancak benim borçlarım vardı ve babam vefat edince zamanında reddi miras yaptım . Miras torunlara intikal etti ! Bu durumda dededen kalan mirastan torun benim borcum yüzünden sorumlu oluyor mu ?

  • Reddi miras için yasal süre mirasçının ölümünün öğrenilmesinden itibaren 3 aydır. Süresi geçmediyse sulh hukuk mahkemesine giderek dilekçe vermeniz gerekmektedir. Eğer 3 aylık süreyi geçirdiyseniz mirasın hükmen reddi için dava açmanız gerekir.

   Yanıtla
 1. Merhaba teyzemin borcu varmış kendisi vefat etti, annemin emeklisi yok. Eve ya da babamın maaşına haciz gelebilir mi? Ev babamın üstüne. Mirasın hükmen reddi davası açarsa annem kızı olarak benim de açmam gerekir mi?

  Yanıtla
  • Kişinin eğer alt soyu yoksa kardeşleri mirasçı olur. Anlattıklarınıza göre teyzenizin çocuğu olmadığını ve annenizin mirasçı olduğunu düşünerek cevap veriyorum. Borçları varlıklarından fazlaysa, mirası 3 ay içinde reddetmeniz gerekir. Bu süre geçtikten sonra mirasın hükmen reddi davası açabilirsiniz. Sıralı tüm mirasçıların bu davayı birlikte açması önerilir.

   Yanıtla
 2. Merhaba, dayım 1,5 ay önce vefat etti 1 oğlu var ancak oğlu amcasının nüfusuna kayıtlı olduğu için annem ve kardeşleri mirasçı olarak görünüyor. Oğlu dayımın varisi olmak için diğer varislere karşı babalık davası açtı ve tüm masrafları davalılara yükledi.Dayımın borcu var ve annemler herhangi bir hak talep etmiyor ve borcu istemiyor, reddi miras için yasal süre bitmedi, babalık davası açılmış olsa da reddi miras yapilabir mi? Cevaplarsanız sevinirim

  Yanıtla
 3. Merhaba, 4 yıl önce bekar olan kardeşimiz vefat etti ve banka kredi borcu olduğunu bilmiyorduk 4 yıl sonra bize gelen bir avukatlık bürosunun mesajıyla durumu öğrendik iki kardeşiz ve bize borcu ödememiz gerektiğini söylüyorlar. Kredi borcu için hayat sigortasının ödemesi gerektiğini söyledik ancak avans borcu da varmış şimdi bu borçtan nasıl kurtulabiliriz kısa bir süre mühlet verdiler. Cevabınız için şimdiden teşekkürler…

  Yanıtla
 4. merhabalar.babam 2015 yilinda vefat etti. yasal suresi icerisinde kardeslerim ile reddi miras yaptik.babam oldügünde cocuklarim 6 ve 10 yasindaydi. suan buyuk cocugum 18 yasina girecek.babamin borcundan dolayi sıkınti yasar mi.onlarinda reddi miras yapmasi gerekir mi

  Yanıtla
 5. Merhaba 18 yaşın altındaki biri için velisi reddi miras yapsa yetermi.18 yaşın altındaki birisi nasıl mirası reddeder

  Yanıtla
 6. Eşim evlilik öncesi 2 kredi çekmiş. Sigorta, ödememek için hastaneden belge isteyip duruyor. 2 ay oldu. Borçları haricinde mal varlığı yok. Kiracı olduğumuz evden de beni çıkardılar. Mal ayrılığı sözleşmemiz var. İlk defa sgk’dan dul aylığı aldım. Fakat banka, onun borcuna karşılık, yarısına el koydu. Reddi miras yaparsam, maaşı ve kestikleri parayı alabir miyim? Teşekkür ederim…

  Yanıtla
 7. Hayırlı geceler
  İki saat önce öğrendiğim bir durum maalesef uykumu kaçırdı
  15 gün önce babam vefat etti ve yaklaşık 40 milyon borcu olduğunu öğrendik ki öncesinde haberimiz yoktu
  Üç kardeşiz ve annem var üzerimizde ev Yok babamın üzerine de herhangi bir mal kayıtlı değil
  Biz reddi miras yaparsak bu borçtan kurtulmak mimkün mü ve çocuklarımıza da geçer mi
  Cevap veririrseniz çok sevinirim

  Yanıtla
  • ölümden sonra 90 gün içinde mirası reddederseniz borçtan sorumlu olmazsınız. Çocuklarınız için de mirası ret işlemi yapmalısınız. Mirasın reddi için sulh hukuk mahkemesine başvurmalısınız.

   Yanıtla
 8. eşimin babası vefat etti reşit kızlarım ve eşim reddi miras yaptı . eşimin kardeşleride reddi miras yapacaklardır. Acaba ? benim de reddi miras yapmam gerekirmi benim yasal sorumluluğum varmıdır ?

  Yanıtla
 9. reddi miras davasında bana kayıtsız şartsız red kararının onayına aynı dilekçede yaşları 20 ve 22 olan kızlarımın ise henüz mirasçılık sıfatı kazanmadıkları anlaşilmiştır diyor ve mirasçılık sıfatları bulunmadığı anlaşılan kızlarımın talebin reddine karar vermiş..
  Kızlarım için tekrar dava mı acmalıyın. ?
  Kararı anlayamadım nasıl bir yol izlemeliyim ?

  Yanıtla
  • Sanırım annenizden ya da babanızdan kalan mirası reddettiniz. Siz mirası reddettikten sonra onların mirasçılığı söz konusu olduğu için, mahkeme kararını dilekçelerine ekleyerek yeniden başvuru yapmaları uygun olur.

   Yanıtla
 10. Merhaba benim eşim 1 ay oldu rahmetli oldu esimin borcu var mal varligi yok ben ve kardeşleri reddi miras davası açacağız toplumu gitmemiz gerekiyor yoksa bir dilekçe verim isimlerini yazıp imza atsak dilekçeyi teslim etsek olurmu yoksa topluca gidip sözlümü dava açsak olur bilgilendirirseniz sevinirim

  Yanıtla
  • Mirası reddetmek için bizzat adliyeye gitmeniz gerekir. Sizin yerinize diğer mirasçılar mirası rededemez. Bir avukata vekalet verirlerse, sadece avukatları onlar adına mirası red edebilir.

   Yanıtla
 11. Merhaba,
  Eşim vefat etti ,üç çocuğumuz var sadece ben reddi miras yaptım,vergi dairesi ne olan borçlarımdan dolayı.bir tane ev var halihazırda içinde ikamet ettiğim.Reddi miras davam kabul edildi.fakat vergi dairesi bana karşı reddi mirasın düşürülmesi için mahkeme açacak imiş.şimdi ikamet ettiğim eve haciz gelirmi velevki geldi ev elimizden gidermi?
  Teşekkür ederim şimdiden saygılar

  Yanıtla
 12. Banka borçlarımdan dolayı reddi miras yaptım.Babamdan bana geçecek hisselere ben reddi miras yaptığım halde haciz koymuşlar.Havizli bir şekilde çocuklarımın üzerine intikal yapıldı hacizleri kaldırmak münkün olurmu.

  Yanıtla
   • .Dediğiniz üzere mahkeme kararlarını ve reddi miras kararını icra müdürlüğüne sundum.Ancak icra müdürlüğü borcun ödenmediğinden dolayı icraların kaldırılamayacağını söyleyip isteği red etmiş.Kendim birzat icra müdürüyle konuştum normalde kaldırıyoruz.Ancak memurumuz bu dosyada böyle karar almış dedi.Başka hangi yasal yollara baş vurabilirim

    Yanıtla
 13. merhaba eşim yasal süre içerisinde babasının mirasını reddetti. kesinleşme gerçekleşti. ancak kafamızı çok karıştıran bir konu var. reşit olmayan kızım için de reddi miras yapacağız miras ona geçtiği için. kesinleşme 4 kasımda gerçekleşti. fakat biz önce eşimin kararını da ekine ekleyeceğimiz bir dilekçe ile sulh hukuktan tekrar veraset ilamı aldıktan sonra 3 ay içerisinde mi kızım adına reddi miras davası açmalıyız? yoksa hiç bu veraset ilamınu almakla zaman kaybetmeyip kesinleşmeden itibarenki 3 aylık süre içinde mi kızım adına reddi miras davası açmalıyız? bununla ilgili avukatların farklı yorumları var . gerçekten ne yapacağımız şaşırdık süreyi de kaçırmak istemiyorum zamanımız da çok az kaldı. çünkü veraset ilamı için başvuru olayına girersek süre uzayacak ama biz hangi tarihten itibaren 3 aylık süreyi ciddiye alacağız asla anlayamadık bunu

  Yanıtla
 14. Üç kardeşiz, annemizden bir daire miras kaldı.Kardeşlerimden birinin icralık borcu var. Reddi miras yaparmı. Yaptığı takdirde borç biz iki kardeşe geçermi.Miras kalan dairede kiracı var kira alıyoruz, kira kendi banka hesabıma yatıyor. Reddi mirası etkilermi.

  Yanıtla
 15. Merhaba 10 yıl önce babam öldüğünde borçlardan dolayı reddi miras yaptık. Birkaç gün önce bekar ve çocuksuz amcam öldü. Amcamın mirasından pay alabilirmiyiz. Dede ve babanne öleli 20 yılı gecti

  Yanıtla
 16. Merhaba.babam agustos 2023 te vefat etti ist da ikamet ediyordu.ben evli en büyük kızıyım.hepimiz reddi miras yaptık bende bursa da yaptım. İst da kardeşlerim mahmekeme ye çıktı mahkeme kararı verildi.yalniz şuan bana tebligat geldi ve banka hesabıma bloke konuldu icradan.kardesim icra dairesine dilekçe yolladı fakat ne zaman sonuçlanır? Benim nasıl bir yol izlemem lazım bu durumda.benim de ayrı bir işlem yapmama gerek var mı?teşekkürler.

  Yanıtla
 17. Selam avukat bey
  Kafamızı çok karıştırdılar konuya gireyim biz 2 kardeşiz babam rahmetli oldu annem sağ annemin adına 2 tane daire var diğer kardeşimin bayagi banka ve gsm operatör lerinde icralik dosyaları var annem rahmet ederse icralik olan kardeşim reddi miras yapabilirmi alacakliar el koymasın diye yada annem noterden vasiyetname ile mirasini diğer borcsuz kardeşime bırakabilirmi kimisi diyor alacakli kurumlar vasiyete itiraz edebilirler kimisi diyor reddi miras yapsada alacakli kurumlar itiraz edebilir diyorlar en sağlıklı ne şekilde yapmak lazım direk kardeşime kalması için saygılar dilerim

  Yanıtla
 18. karımın babası vefat etti borcunda dolayı eşim reddi miras yaptı .benimde kocası olarak reddi miras yapmam gerekirmi

  Yanıtla
 19. Bekar ölen bir kişinin mirasını, anne ve baba reddi miras yaptıktan sonra, ölen kişinin borçları kardeşlere kalırmı?
  Kardeşlerde reddi miras yapması gerekirmi

  Yanıtla
 20. Merhaba vefattan 3 ay önce üzerine ait olan malları çocuklarına bağış yaptı vefat etti 3ay içerisinde reddi miras yapıldı sonrasında sgk tarafından mirasçılardan alacak istendi reddi miras yaptığından vefatından 3ay önceki geçirdiği mallardan herhangi bir sorumluluk var mıdır

  Yanıtla
 21. Avukat Bey,Selamlar,Öncelikle vakit ayırıp verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim.Benim şöyle bir sorum olacak ; İnternette çok
  araştırdım ama kesin bir sonuç bulamadım.Şöyle ki Babam 02/2023 tarihinde vefat etti.Annem ve İki kardeş mirasçısıyız. Kardeşim banka borçlarından dolayı Yasal süresi içerisinde Babamdan kalan mirasa Reddi Miras yaptı. Babamdan Kardeşime kalan miras payı Kardeşimin kızına geçti. Ancak buna rağmen Kardeşimin Alacaklısı olan Banka Babamdan kalan bir adet Gayrimenkuldeki Kardeşimin miras payına Haciz koydurttu. Kardeşim ilgili icra müdürlüğüne haczin kaldırılması dilekçesi verdi. Buna rağmen haczi kaldırmadılar? Böyle bir şey olabilirmi ? Reddi yapılalı yaklaşık 1 yıl oldu. Buna rağmen kardeşimin payı diye haciz koyabilirlermi ?(Kardeşim Reddi miras yaptıktan sonra bu konuyu tapuya bildirmedi. İntikal yapılmadı bunun etkisi olur mu? Mirasçının borcunun miras bırakanın ölümünden önce veya sonra muaccel olması önemlimi ?) Sizden ricam Hukuk sitelerinde yukarıda bahsettiğim konu ile ilgili yazılmış bir örnek makale bulunmamaktadır. Bu konu ile açıklamalarınızı çok merak etmekteyim.

  Yanıtla
 22. merhaba kolaylıklar diliyorum.. temmuz 2023 te babam vefat etti. ben erkek kardeşim ve annem babamın üzerine kayıtlı mal varlığı olmadığı için veraset ilamı almadık ve borcundan da haberimiz olmadığı için yasal süre içinde reddi miras yapamadık. babamın ne kadar borcu var ?var mı? bilmiyoruz..(15 yıl önce esnaflık yapmıştı) Mirasın hükmen reddi davası açmalı mıyız? bu iş için avukat tutmalı mıyız?

  teşekkürler iyi çalışmalar

  Yanıtla
  • Mirasın hükmen reddi davası açabilmeniz için alacaklıların size karşı alacak talebinde bulunmaları gerekir. Ortada alacaklı yokken mirasın hükmen reddi davası açamazsınız.

   Yanıtla
 23. Merhabalar biz 7kardeşiz 1si hükümlü olarak içerde yatıyo onun çok borcu olduğu için mirasdan red yapacak kendisi babam 5ay oldu öleli ona ait bi ev kaldı satamadık mirasdan red yaparsa satabilirmiyiz

  Yanıtla

Yorum yapın

Ara WhatsApp