Miras Paylaşımı 

Miras bırakanın mal varlığı ölümü ile mirasçılarına kalır. Miras paylaşımı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ölen kişinin malvarlığı yasal mirasçılarına varsa yasal mirasçıları ile birlikte atanmış mirasçılarına, bazı durumlarda ise yalnızca atanmış mirasçılarına kalır. Yasal mirasçıların kimler olduğu ve mirastan ne oranda pay alacakları bellidir. 

Miras bırakan kişi vasiyetname düzenlemiş olabilir. Vasiyetnamede miras paylaşımının nasıl yapılacağı detaylı olarak yazılabilir. Eğer miras bırakan miras paylaşımı için kurallar koyan bir vasiyetname yazdıysa, paylaşım vasiyetnameye göre yapılır. Eğer ortada bir vasiyetname yoksa miras yasal mirasçılar arasında paylaştırılır. Kimlerin yasal mirasçı oldukları ve ne oranda mirasçı oldukları kanunda açıkça yazılmıştır. Ölen kişi vasiyetname düzenleyerek mirasçı da atayabilir. Duruma göre atanmış mirasçılar yasal mirasçılarla birlikte ya da onlar olmaksızın mirasçı olurlar.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Yasal mirasçıların kimler olduğunun tespiti Türk Medeni Kanununu hükümlerine göre tespit edilmektedir. Ölen kişinin geride bıraktığı mal varlıkları ile borçları onun mirasını oluşturur. Miras bırakanın ölüm tarihinde sağ olan yakınları yasal mirasçıları olacaklardır. Ölen kişinin çocukları, torunları, eşi, anne ve babası, kardeşleri, dayısı, teyzesi, halası, amcası, kuzenleri, büyükanne ve büyükbabaları mirasçısı olabilecek kişilerdir. Tabi ki bunların tamamı birlikte mirasçı olamazlar. Bu kişiler arasında bir sıra bulunmaktadır. Bu sayılan kişilerden miras bırakanın eşi her zaman mirasçı olur. Miras varlığı paylaşılıncaya kadar tüm mirasçılar ortaktır. 

Altsoyun (Çocuk ve Torun) Yasal Mirasçılığı 

Bir kişinin alt soyu; onun çocukları, torunları ve onlardan doğanlardan tamamını oluşturur. Ölen kişinin altsoyu (çocuk ve torun) varsa mirası altsoyuna kalır. Ölen kişinin alt soyu eşit miktarlarda mirastan pay alırlar. Miras bırakanın ölüm tarihinde altsoyu varsa artık annesinin, babasının veya kardeşinin mirastan pay alması mümkün değildir. Miras bırakanın ölüm tarihinde altsoyu ile birlikte sağ olan eşi varsa; eşi de alt soy ile birlikte mirasçı olacaktır.  Mirasın dörtte biri sağ kalan eşin, kalan dörtte üçü ise çocuklarının olacaktır.

Örnek 1 (Eş ile birlikte 3 çocuğun mirasçı olması)

Mustafa’nın 01.11.2020 tarihinde bir trafik kazasında öldüğünü ve ölüm tarihinde Ayşe ile evli olduğunu, Ebru ve Fatma adında iki kızının ve Hasan adında bir oğlunun olduğunu kabul edersek. Bu örnek olayda vefat eden Mustafa miras bırakan olacaktır. Miras bırakanın eşi Ayşe ile çocukları Ebru, Fatma ve Hasan ise mirasçı sıfatını kazanacaklardır.

Mirasçılardan birisinin Türkiye’de bulunan her hangi bir notere giderek, mirasçılık belgesi talep etmesi üzerine kendisine bu belge düzenlenerek verilecektir. Düzenlenecek olan mirasçılık belgesinde miras payları şu şekilde olacaktır; Tüm miras 4 pay olarak kabul edilerek Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereği 1 pay eşi Ayşe’ye, 1 pay kızı Ebru’ya, 1 pay kızı Fatma’ya ve 1 pay oğlu Hasan’a aittir. Bu şu anlama gelmektedir; miras bırakanın tüm malvarlığının değeri 400-TL ise bunun 100-TL si eşinin, 100-TL si kızı Ebru’nun, 100-TL si kızı Fatma’nın ve 100-TL si oğlu Hasan’a aittir.

Örnek 2 (Eş ile birlikte 2 çocuğun mirasçı olması)

İsa’nın 01.12.2021 tarihinde kalp krizi sebebi ile öldüğünü ve ölüm tarihinde Nagehan ile evli olduğunu, Musa ve Rasim adında iki oğlunun olduğunu kabul edersek. Bu örnek olayda vefat eden İsa miras bırakan olacaktır. Miras bırakanın eşi Nagehan ile çocukları Musa ve Rasim ise mirasçı sıfatını kazanacaklardır.

Talep etmeleri halinde düzenlenecek olan mirasçılık belgesinde miras payları şu şekilde olacaktır; Tüm miras 8 pay olarak kabul edilerek Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereği 2 pay eşi Nagehan’a, 3 pay oğlu Musa’ya ve 3 pay da oğlu Rasim’e aittir. Bu şu anlama gelmektedir; miras bırakanın tüm malvarlığının değeri 800-TL ise bunun 200-TL si eşinin, 300-TL si oğlu Musa’ya, 300-TL si de oğlu Rasim’e aittir.

Örnek 3 (Eş ile birlikte 1 çocuğun mirasçı olması)

Engin’in 13.11.2020 tarihinde covit-19 sebebi ile öldüğünü ve ölüm tarihinde Sultan ile evli olduğunu, Doğan adında bir oğlunun olduğunu kabul edersek. Bu örnek olayda vefat eden Engin miras bırakan olacaktır. Miras bırakanın eşi Sultan ile çocukları Doğan ise mirasçı sıfatını kazanacaklardır.

Talep etmeleri halinde düzenlenecek olan mirasçılık belgesinde miras payları şu şekilde olacaktır; Tüm miras 4 pay olarak kabul edilerek Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereği 1 pay eşi Sultan’a 3 pay oğlu Doğan’a aittir. Bu şu anlama gelmektedir; miras bırakanın tüm malvarlığının değeri 400-TL ise bunun 100-TL si eşinin, 300-TL si oğlu Doğan’a aittir.

Örnek 4 (Eş ile birlikte 1 çocuk ve 2 torunun mirasçı olması)

Ulaş’ın 13.11.2020 tarihinde elektrik çarpması sebebi ile öldüğünü ve ölüm tarihinde Serap ile evli olduğunu, Caner adında bir oğlunun ve kendisinden önce ölen kızı Havva’dan doğma Ahmet ve Neriman adında iki torunu olduğunu, ayrıca Havva’nın kocası olan Ayhan’ın da hayatta olduğunu kabul edersek. Bu örnek olayda vefat eden Ulaş miras bırakan olacaktır. Miras bırakanın eşi Serap, oğlu Caner ile torunları Ahmet ve Neriman ise mirasçı sıfatını kazanacaklardır. Ayhan’ın ise mirasçılık sıfatı olmadığından mirastan pay alamayacaktır. Bu paylaşımda miras bırakandan önce ölmüş olan kızının payı kendi alt soyuna paylaştırılır.

Talep etmeleri halinde düzenlenecek olan mirasçılık belgesinde miras payları şu şekilde olacaktır; Tüm miras 16 pay olarak kabul edilerek Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereği 4 pay eşi Serap’a 6 pay oğlu Caner’e, 3 pay torunu Ahmet’e ve 3 pay da torunu Neriman’a aittir. Bu şu anlama gelmektedir; miras bırakanın tüm malvarlığının değeri 1600-TL ise bunun 400-TL si eşinin, 600-TL si oğlu Caner’e, 300-TL si torunu Ahmet’e ve kalan 300-TL si ise diğer torunu Neriman’a aittir.

Örneklerde görüldüğü üzere çocuk sayısına göre yasal mirasçıların alacağı miktar değişmektedir.

Mirasçılık belgesinde sadece mirasçıların mirastan alacağı pay ve payda yer alır. Bunun dışında miras bırakanın sahip olduğu arsa, tarla, bahçe, konut ya da bankada bulunan parası yer almaz. Miras bırakanın sahip olduğu malvarlığı bilinmiyorsa tereke tespit davası açılarak adına kayıtlı tapu kayıtları, bankalarda yer alan mevduatlar, trafik tescile kayıtlı araçları öğrenilebilmektedir.

Anne ve Babanın Yasal Mirasçılığı 

Öldüğü tarihte hiçbir alt soyu olmayan kişinin yasal mirasçıları anne ve babasıdır. Anne ve babanın miras payı eşittir. Miras bırakanın ölüm tarihinde anne ve babası ile birlikte sağ olan eşi varsa; eşi de anne ve babası ile birlikte mirasçı olacaktır. Mirasın yarısı sağ kalan eşin, kalan yarısı ise anne ve babasının olacaktır.

Örnek 5 (Eş ile birlikte anne ve babanın mirasçı olması)

Adnan’ın 13.08.2020 tarihinde solunum yetmezliğinden öldüğünü ve ölüm tarihinde Hatice ile 15 yıldır evli olduğunu, çocuklarının olmadığını, Adnan’ın annesi Saadetin 75 yaşında, babası Osman’ın ise 77 yaşında sağ olduklarını kabul edersek. Bu örnek olayda vefat eden Adnan miras bırakan olacaktır. Miras bırakanın eşi Hatice ile annesi ve babası ise mirasçı sıfatını kazanacaklardır.

Talep etmeleri halinde düzenlenecek olan mirasçılık belgesinde miras payları şu şekilde olacaktır; Tüm miras 4 pay olarak kabul edilerek Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereği 2 pay eşi Hatice’ye 1 pay annesi Saadet’e ve 1 pay da babası Osman’a aittir. Bu şu anlama gelmektedir; miras bırakanın tüm malvarlığının değeri 400-TL ise bunun 200-TL si eşinin, 100-TL si annesine ve 100-TL si de babasına aittir.

Örnek 6 (Anne ve babanın mirasçı olması)

Fatma’nın 13.08.2021 tarihinde kalp yetmezliğinden öldüğünü ve ölüm tarihinde bekâr ve çocuksuz olduğunu Fatma’nın annesi Cansu’nun 73 yaşında, babası Haluk’un ise 77 yaşında sağ olduklarını kabul edersek. Bu örnek olayda vefat eden Fatma miras bırakan olacaktır. Miras bırakanın annesi ve babası ise mirasçı sıfatını kazanacaklardır.

Talep etmeleri halinde düzenlenecek olan mirasçılık belgesinde miras payları şu şekilde olacaktır; Tüm miras 4 pay olarak kabul edilerek Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereği 2 pay annesi Cansu’ya 2 pay da babası Haluk’a aittir. Bu şu anlama gelmektedir; miras bırakanın tüm malvarlığının değeri 400-TL ise bunun 200-TL si annesine ve 200-TL si de babasına aittir.

Kardeşin Mirasçılığı

Miras bırakanın kardeşi yasal mirasçılar arasında yer almaktadır. Türk Medeni Kanununun 496 maddesi gereğince ölen kişinin kardeşi yasal mirasçısıdır. Ancak kardeş her durumda mirasçı olamaz. Miras bırakanın iki çocuğunun olduğunu, anne ve babasının yıllar önce öldüğünü ve 4 kardeşinin olduğunu var saydığımızda; kardeşlerin miras hakkı olmayacaktır. Bunun sebebi ise, alt soyun mirasçılıkta öncelikli olmasıdır. Miras bırakanın ölüm tarihinde annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması durumunda onların yerini altsoyları alır. Bu durumda bir kişinin kardeşine mirasçı olabilmesi için gereken ilk şart miras bırakanın ölüm tarihinde alt soyunun bulunmamasıdır. Miras bırakan kişinin alt soyu bulunuyorsa kardeşinin mirasçı olması mümkün değildir. Kardeşin mirasçılığında, miras bırakanın sağ kalan eşinin olmasının önemi bulunmamaktadır. 

Kardeşe Hangi Durumda Miras Kalır?

Miras bırakanın kardeşinin mirasçı olabilmesi için ilk olarak alt soyunun bulunmaması şarttır ancak yeterli değildir. Miras bırakanın ayrıca anne ve babasının birlikte veya en azından birinin ölmüş olması gerekir. Anne ve babanın ikisi de hayattayken kardeşin mirasçı olması mümkün değildir. Kardeşin mirasçı olabilmesi için miras bırakan ile ortak anne veya babasının bulunması ve anne veya babadan birisinin de ölü olması gerekir. Anne ve baba mirasta eşit miktarda hak sahibidirler. Anne ve babaya kalan mirasın yarısı anneye diğer yarısı da babaya aittir. Anne ve babadan birinin ölmüş olması durumunda ölenin payı miras bırakanın kardeşleri arasında eşit şekilde paylaştırılır. Miras bırakanın hem annesi hem de babası vefat etmişse, miras kardeşler arasında eşit biçimde paylaşılır.

Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl olur?

Kardeşlerin mirastan alacakları pay eşittir. Kız kardeşler de erkek kardeşler gibi mirasçılardır. Kız kardeşlerin miras payı ile erkek kardeşlerin miras payı eşittir. Örneğin, miras bırakanın yasal mirasçısı olarak sadece 5 kardeşi varsa; miras 5 eşit parçaya bölünerek kardeşlere dağıtılır. Miras bırakandan önce ölen kardeş bulunuyorsa, ona düşen pay kendi mirasçılarına dağıtılır. 

Kardeş çocuğu mirasçı olur mu?

Yani, kişi amcasına, dayısına, halasına veya teyzesine mirasçı olabilir mi? Evet, mirasçı olabilir. Kendisinden önce gelen zümrelerde hiç mirasçı bulunmaması durumunda kardeş çocuğu mirasçı olabilir.

Üvey kardeşler birbirlerine mirasçı olabilirler mi? Kardeşlerin miras payı anne ve babadan kaynaklanmaktadır. Yani miras önce anne ve babaya pay edilir. Anne ve babanın hayatta olmamaları durumunda da her birinin payı kendi alt soyuna kalır. Bu sebeple ortak anne veya babaları olan kimseler birbirlerine mirasçı olabilirler. Anne baba bir olan kardeşlere nisbetle yarı oranında pay alacaklardır. Ortak anne ve babası bulunmayan kardeşler ise birbirlerine mirasçı olmazlar.

Örnek 7 (Eş ile birlikte kardeşlerin mirasçı olması)

Gül’ün 13.08.2020 tarihinde cam silerken yüksekten düşüp öldüğünü ve ölüm tarihinde Ramazan ile 13 yıldır evli olduğunu, çocuklarının olmadığını, Gül’ün anne ve babasının ise öldüğünü, kardeşi Necdet’in sağ olduğunu kabul edersek. Bu örnek olayda vefat eden Gül miras bırakan olacaktır. Miras bırakanın eşi Ramazan ile kardeşi Necdet ise mirasçı sıfatını kazanacaklardır. Bu örnek olayda; miras bırakanın alt soyu olmadığı, anne ve babası ise hayatta olmadığı için kardeşi mirasçı olabilmiştir.

Talep etmeleri halinde düzenlenecek olan mirasçılık belgesinde miras payları şu şekilde olacaktır; Tüm miras 4 pay olarak kabul edilerek Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereği 2 pay eşi Ramazan’a, 2 pay ise kardeşi Necdet’e aittir. Bu şu anlama gelmektedir; miras bırakanın tüm malvarlığının değeri 400-TL ise bunun 200-TL si eşinin, 200-TL si ise kardeşine aittir.

Örnek 8 (Eş ile birlikte annenin ve kardeşlerin mirasçı olması)

Songül’ün 13.08.2021 tarihinde akciğer yetmezliği sebebi ile öldüğünü ve ölüm tarihinde Ömer ile 8 yıldır evli olduğunu, çocuklarının olmadığını, Songül’ün annesi Türkan’ın sağ olduğunu ancak babasının kendisinden 2 sene önce öldüğünü, kardeşleri Neşe ve Murat’ın sağ olduklarını kabul edersek. Bu örnek olayda vefat eden Songül miras bırakan olacaktır. Miras bırakanın eşi Ömer ile annesi Türkan ve kardeşleri Neşe ile Murat ise mirasçı sıfatını kazanacaklardır.

Talep etmeleri halinde düzenlenecek olan mirasçılık belgesinde miras payları şu şekilde olacaktır; Tüm miras 8 pay olarak kabul edilerek Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereği 4 pay eşi Ömer’e, 2 pay annesi Türkan’a, 1 pay kardeşi Neşe’ye ve 1 pay da kardeşi Murat’a aittir. Bu şu anlama gelmektedir; miras bırakanın tüm malvarlığının değeri 800-TL ise bunun 400-TL si eşinin, 200-TL si ise annesinin, 100-TL si kardeşi Neşe’ye, 100-TL si ise kardeşi Murat’a aittir. Bu örnek olayda; miras bırakanın altsoyu olmadığı için anne ve babasının mirasçılığı gündeme gelmiş, babası hayatta olmadığı için de babasına düşen payı onun altsoyuna geçmiştir. Böylelikle hayatta olsaydı babasına kalacak olan hisse kardeşlerine eşit olarak dağıtılmıştır.

Miras bırakanın alt soyu ile anne ve babası hayatta olmadığı için kardeşi mirasçı olabilmiştir. Miras bırakanın altsoyu olsaydı veya altsoyu olmamasına rağmen anne ile babasının ikisinin de hayatta olması durumunda kardeş mirasçı olamazdı.

Büyükanne ve Büyükbabanın Mirasçılığı  

Miras bırakanın ölüm tarihinde herhangi bir altsoyu bulunmuyorsa, anne ve babası ile kardeşleri ve onların altsoyundan kimse hayata değilse; miras bırakanın büyük annesi ve büyükbabası mirasçıları olacaklardır. Büyükanne ve büyükbabanın hayatta olmaması durumunda onların altsoyu mirasçı olacaktır. Büyükanne ve büyükbabanın hayatta olmaması durumunda duruma göre miras bırakanın amcası, dayısı, halası, teyzesi, kuzenleri ve onlardan olanlar yasal mirasçıları olacaktır.

Mirasın dörtte üçü sağ kalan eşin, kalan bir bölü dördü ise büyükanne ve büyükbabaya ait olacaktır.

Örnek 8 (Teyzelerin mirasçı olması)

Dilek’in 13.08.2020 tarihinde 20 yaşında bekâr ve çocuksuz olarak öldüğünü, anne ve babasının kendisinden önce öldüğünü ve kardeşinin olmadığını, hem anne tarafından hem de baba tarafından büyükanne ve büyükbabalarının kendisinden önce öldüğünü, ölüm tarihinde teyzesi Döne ile Handenin hayatta olduğunu kabul edersek. Bu örnek olayda vefat eden Dilek miras bırakan olacaktır. Miras bırakanın teyzeleri Döne ve Hande ise mirasçı sıfatını kazanacaklardır.

Talep etmeleri halinde düzenlenecek olan mirasçılık belgesinde miras payları şu şekilde olacaktır; Tüm miras 8 pay olarak kabul edilerek Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereği 4 pay teyzesi Döne’ye, 4 pay ise diğer teyzesi Hande’ye aittir.

Siz de hukuki sorunlarınızla ilgili olarak KÖK Avukatlık Bürosuna 0533 769 56 98 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz veya İstanbul Maltepe’de bulunan büromuza gelerek yüz yüze görüşebilirsiniz.

Ölen Bir Kişinin Mirası Nasıl Paylaşılır?

Miras paylaşımı yapılırken Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mirasçılar belirlenir. Eğer miras bırakan vasiyetname ya da miras sözleşmesi yapmadıysa yasal mirasçıları mirası paylaşırlar. Miras bırakan vasiyet yazarak yasal mirasçılar dışındaki kişileri mirasçı olarak atamış olabilir. Böyle bir durumda miras yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar arasında paylaşılacaktır. Miras bırakan yasal mirasçıları ile veya bir başka kişi ile miras sözleşmesi imzaladı ise; bu da miras paylaşımını etkileyecektir. Örneğin miras bırakan ölünceye kadar bakma sözleşmesi imzalamış olabilir. Bu sözleşme ile de evini bir başkasına devretmiş olabilir.

Böyle bir durumda miras paylaşılırken ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçıların alacağı pay oranını değiştirecektir. Ölen kişi bunların hiç birini yapmadıysa; mirası yasal mirasçıları arasında paylaştırılacaktır. Bunun içinde mirasçılardan birinin ilk olarak noterden mirasçılık belgesi alması gerekir. Mirasçılık belgesinde kimlerin mirasçı oldukları ve hangi oranda mirastan pay alacakları öğrenilebilir. Veraset ilamı alındıktan sonra vergi dairesine giderek veraset ve intikal vergisi için beyanda bulunmanız gerekecektir.

Miras bırakandan size intikal eden mal varlığı değeri için devlet sizden vergi alacaktır. Bu verginin adı veraset ve intikal vergisidir. Miras yolu ile kazandığınız bu mal varlığı değerinin belli bir miktarı vergiden istisnadır. Yani belirlenen bu miktar için vergi ödemek zorunda değilsiniz. 2023 yılı için istisna tutarı 1.015.000-TL’dir. Her bir mirasçıya düşen miras payının 1.015.000-TL kısmı için veraset ve intikal vergisi ödenmez. 

Babadan Kalma Ev Nasıl Paylaşılır?

Ölen bir babanın çocukları mirastan eşin oranda pay alacaklardır. Kişinin alt soyu bulunması durumunda diğer zümredeki kişiler mirasçı olamazlar. Eğer ölen kişinin sağ kalan eşi varsa, o da çocuklarla birlikte mirasçı olacaktır. Alt soy ile birlikte mirasçı olan eşin miras payı, mirasın dörtte biridir. Geriye kalan dörtte üç ise miras bırakanın alt soyuna kalır. Miras bırakan babanın çocuklarının her biri eşit oranda pay alırlar. Eğer miras bırakanın çocuklarından biri babasından önce ölmüşse, ölenin payı kendi alt soyuna kalır. Yani bir bırakanın çocuğu yerine torunu mirastan pay alır. Eğer miras bırakandan önce ölen çocuğun alt soyu yoksa, onun payı kardeşlerine kalır.

Çocuğu kendisinden önce ölen miras bırakan babanın mirası gelinine veya damadına kalmaz. Miras kalan ev üzerinde tüm çocuklar hak sahibidir. Hep birlikte ortak karar alarak üçüncü bir kişiye satabilirler; fakat kardeşlerden birisi bile imza vermezse bu satış gerçekleşmez. Eğer kardeşler anlaşarak mirası paylaşamazlarlar, her biri ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Dava sonunda mahkeme babadan kalan evin satılarak ortaklığın giderilmesine karar verecektir. Satıştan elde edilen para tüm mirasçılara miras payları oranında dağıtılacaktır. 

 

“Miras Paylaşımı ” üzerine 11 yorum

 1. Merhabalar, annemin babasından kalan tarla ve ev, biz kızlara mı kalır yoksa varis olarak erkek kardeşime mi kalır?

  Yanıtla
 2. Annemi 3 ay önce kaybettik, babam hayatta ve evlenmek istiyor. Biz 3 kardeşiz ve miras konusunda hakkımızı bırakmak istemiyoruz. Hakkımız nedir onu da bilmiyoruz bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

  Yanıtla
 3. Benim hiç kardeşim yok. Annem ve babam hayatta değiller. Benim mirasım kimlere kalır. Bir teyzem ve bir dayım var. Halamların hepsi öldü.

  Yanıtla
 4. İyi çalışmalar. Teyzem 5 sene önce vefat etti. Bekar ve hiç evlenmemiş. Onun anne babası da vefat etmişti. Bu durumda sağ kalan 4 kardeş reddi miras davası açıp tüm alacak ve vereceklerden feragat ettiler. Sonrasında 3 sene önce de 4 kardeşten birisi olan annem vefat etti. Ve bugün hem bu dört kardeş hemde babam ve benim adıma , ölen teyzemin olan borcu yüzünden icra takibi başlatıldığını öğrendim. Kendilerine reddi miras dava sonucu ve gerekçeli kararı gönderdim. Cevap olarak benim adım ve babamın adı yazmadığı için sorumlu olarak bizlerin olduğunu ve bu borcu ödemek zorunda olduğumuz belirtildi. Bu durumdan nasıl kurtulabiliriz?

  Yanıtla
 5. Büyükbabam ve annem vefat etti.
  Miras hayla büyükbabamızın üzerinde görünüyor,annem hayattayken herhangi bir miras paylaşımı olmamış kardeşleri arasında.
  Şimdi biz 4 kardeşiz bu mirasa hak sahibi varis olabiliyormuyuz?
  Bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

  Yanıtla
  • Annenizin vefatı ile sizler büyükbabanızın mirasçısı olursunuz. Noterden alacağınız mirasçılık belgesi ile tapuda taşınmazların intikalini yapabilirsiniz. Eğer noter büyükbabanız için mirasçılık belgesi düzenleyemezse sulh hukuk mahkemesine dilekçe ile başvurmanız gerekir. Randevu alıp tapuya giderseniz büyükbabanız adına tapusu olan yerleri, miras payınız oranında sizin adınıza kayıt ederler.

   Yanıtla
 6. Merhaba ölen kişi varis olarak görünüyor bu nasıl mümkün olabilir. Ölümü üzerinden yaklaşık 5 yıl geçtiği halde

  Yanıtla

Yorum yapın