İstanbul Miras Avukatı

İstanbul miras avukatı: Türk hukuk sisteminde avukatların miras avukatı, gayrimenkul avukatı şeklinde bir uzmanlaşması bulunmamaktadır. Bazı avukatların miras avukatı olarak bilinmesinin sebebi, bu avukatların dava çok miras davaları alanında çalışmasıdır.

Miras davaları ile yoğun şekilde çalışan avukatlara halk arasında miras avukatı denilmektedir. Yoksa öğretmenlerde olduğu gibi; İngilizce öğretmeni, tarih öğretmeni, matematik öğretmeni gibi farklı eğitimleri ve uzmanlıkları bulunmamaktadır. İstanbul miras avukatı, miras davalarında tecrübesi ve bilgisi daha fazla olan avukatla denilmektedir. Vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenlemek isteyen kişiler bir İstanbul miras avukatından yardım almalıdırlar; çünkü vasiyetnamenin sizin ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmesi gerekir.

İstanbul Miras Avukatı, miras hakkıyla ilgili çıkan anlaşmazlıklarda müvekkillerinin çıkarlarını kollayarak, yaşanan hukuki sorunlarda işin gerçek durumunu doğru şekilde analiz ederek ve olası riskleri belirleyerek hukuki destek sağlayan bir uzmandır. Bu avukatlar, miras hukukuna yönelik davalarda müvekkilin hukuki konumunu doğru bir şekilde saptayarak, hak kayıplarının önüne geçmek için çalışmaktadırlar.

Miras hukuku konusunda uzman İstanbul Miras Avukatları, yalnızca dava süreçlerinde değil, aynı zamanda hukuki danışmanlık hizmeti sunarak da görevlerini yerine getirirler. 

İstanbul’da hizmet veren Miras Avukatı, mirasla ilgili yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde, müvekkillerine en uygun çözüm yollarını sunarak ve karşılaşılabilecek tüm hukuki engelleri dikkate alarak, onların haklarını koruma altına almayı hedefler. 

Sonuç itibarıyla, miras konularında karşılaşılan zorluklarda doğru ve etkin çözüm yolları üretmek isteyen bireyler için İstanbul’da görev yapan miras avukatları değerli birer danışman ve temsilcidir.

İstanbul Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras bırakanının mirasçılardan mal kaçırması sonucu tapu iptal davası veya tenkis davası açmak isteyenlerin gideceği kişi miras avukatı olacaktır. Tapu iptal ve tenkis davaları teknik detaylar içermesi ve ispat malzemelerinin özenle seçilmesini gerektirir. Bu sebeple de zor davalardır. Bu konuda mutlaka tecrübeli bir avukattan yardım alınmalıdır.

Kendisini dolandırarak zarara uğratan ya da fena şekilde döven oğlunu mirasçılıktan çıkarmak isteyen bir kişi miras avukatı arayışına girecektir. Bu konuda eksik veya hatalı işlem sebebi ile istenen sonuç alınamayabilir. Bazı durumlarda mirasçılar miras bırakanlarının sahip oldukları mal varlıklarının neler olduğunu bilmiyor olabilirler. Böyle bir durumda tereke tespit davası açılması ve takip edilmesi konusunda İstanbul miras avukatının yardımına ihtiyaç duyacaktırlar.

Miras bırakan adına kayıtlı olan taşınmazların mirasçılar adına tescil edilmesi için intikal işlemlerinin yapılması gerekecektir. Böyle bir durumda miras avukatı mirasçılık belgesi alınması veya hatalı olan mirasçılık belgesinin iptali için dava açacak ve intikal işlemlerinizi yürütecektir.

Mirasçıların kendi aralarında anlaşmaları durumunda miras paylaşılma sözleşmesini hazırlamak için bir miras avukatına ihtiyacınız olacaktır. Mirasçılar aralarında anlaşamazlarsa ortaklığın giderilmesi davası kaçınılmaz olacaktır ve miras avukatından yardım almanız faydanıza olacaktır.

Vasiyetname, miras sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi gibi teknik ve önemli maddi sonuçları olan sözleşmeleri düzenlemeden önce mutlaka bir miras avukatı ile yüz yüze görüşmenizi öneririm.

İstanbul Miras Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul’da faaliyet gösteren Kök Hukuk Bürosu olarak;

 • Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi,
 • Mirasın reddi davası açılması ve takip edilmesi,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası açılması ve takip edilmesi,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Mirastan feragat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Vasiyetnamenin iptali davası açılması ve takip edilmesi,
 • Vasiyetnamenin tenfizi davasının açılması ve takip edilmesine ilişkin temsil ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bize 0533 769 56 98 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Miras Davalarında Avukat Ne Kadar Alır?

Miras davalarında avukata ödenecek ücret ve dava masrafları merak edilen konular arasındadır. Avukata ödenecek belirli ve tüm Türkiye’de geçerli sabit bir ücret bulunmamaktadır. Her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafında avukatlık asgari ücret tarifesi belirlenir. Tarifede belirlenen ücretlerin altında dava kabul edilmesi yasaktır. Bu tarife ayrıca alınacak tavan ücretini de belirlemektedir. Avukatlık ücreti dava değerinin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.

Avukat seçerken fiyat teklifi belirleyici tek kriter olmamalıdır. Unutmayın ki eğer davayı kaybeden taraf siz olursanız, karşın tarafın avukatına da ücret ödeyeceksiniz ve dava masrafları da size ait olacak. Yani hem istediğinizi alamayacak hem de cebinizden para harcayacaksınız. Gerçi bu birkaç istisna dışında tüm davalarda böyledir, miras davalarına özgü bir sonuç değildir. Ancak miras davalarının değerleri yüksek olduğu için, göze biraz görünür olmaktadır.

 Miras Davaları Ne Kadar Sürer?

Miras hukuku, zorunlu olarak yasal süreci gerektiren hassas bir alan olup, bu süreçlerin uzman bir İstanbul miras avukatı tarafından yürütülmesi büyük önem taşır. İstanbul’da miras davalarında dava süreleri, genellikle 730 gün civarında seyrederken, bu sürenin değişkenlik gösterdiğini bilmek gerekir.

Miras davaları, kapsadıkları konu çeşitliliği nedeniyle bazen tahmini sürelerden daha uzun zaman alabilir. Bu süre, dava türüne, örneğin vasiyetin iptali, terekenin tespiti, mirasın reddi gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik göstermektedir.

Miras dağılımı ve mirasın geçişine ilişkin meselelerin mahkeme karşısında ele alınması, tecrübeli bir İstanbul miras avukatı tarafından yönetildiğinde süreç daha düzenli ve hızlı ilerleyebilir. İstanbul miras avukatı, yasal hakların korunması, miras bırakılan mal varlığının adil bir şekilde paylaşılması ve gerektiğinde itirazlarla mücadele etme konusunda gerekli desteği sağlar.

Her dava kendine özgüdür ve miras konusu çok çeşitli hukuki sorunları içerir. Mirasçılara düşen payların belirlenmesi, mirasın geçersiz kılınması yönünde talepler ve birçok karmaşık mesele, detaylı hukuki bilgi gerektirir. Bir İstanbul miras avukatı, miras hukuku alanındaki güncel değişiklikleri takip ederek, davayı en etkili şekilde yönlendirebilir.

Her ne kadar ortalama dava süreleri belirli bir ortalamaya işaret etse de, her bir miras davası kendi iç dinamikleriyle ayrışır. Bu nedenle, İstanbul’da bir miras sorunuyla karşılaştığınızda, ilgili dava süreçlerinde uzman bir İstanbul miras avukatı ile çalışmanız, karmaşık dava süreçlerini kolaylaştıracak ve süreyi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır.

 Miras Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Dava açan taraf (davacı) yargılama masraflarını ödemekle yükümlüdür. Fakat davanın sonucunda, eğer davacı haklı bulunursa, masrafların haksız taraf (davalı) tarafından karşılanması kararlaştırılır. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 332. maddesinde yargılama giderleri düzenlenmiştir. Mahkeme yargılama giderlerinin kim tarafından ödeneceğini, miktarların ve dökümünün ne olacağını, ve bu masrafların hangi tarafça ödeneceğini kararında açıkça belirtir.

Miras davalarında da aynı kural geçerlidir. Vekalet ücreti, başlangıçta avukat ve müvekkil arasında yapılan avukatlık sözleşmesine göre ödenir. Yani, avukatının ücreti müvekkili tarafından karşılanır. Davayı kaybeden taraf ayrıca diğer tarafın avukatına vekalet ücreti öder. Bu ücret avukata ait olup davacıya ödenmez. 

İstanbul’da miras hukuku ile ilgilenen bir avukata başvuran kişiler, avukatlık ücretlerinin ne şekilde ödeneceği konusunda genellikle merak içindedirler. Bu konuda İstanbul Barosu tarafından her yıl yeniden belirlenen ücret tarifesine göz atabilirsiniz. 

Miras Avukatıyla Çalışmanın Önemi

Miras hukuku, hukukun diğer dallarından ayrı bir yapıya sahip olup, miras bırakanın (murisin) iradesinin yorumlanması üzerine kurulmuştur. Bu yorum sürecinde mahkemeler, murisin iradesine büyük önem verir ve bunu re’sen göz önünde bulundururlar. Hukuki destek alınmadan yapılan süreçler olumlu sonuçlar doğurmayabilir.

Miras hukukunun tanıdığı haklar kadar, miras bırakanın borçları da mirasçılar için potansiyel bir risk oluşturur. Murisin mallarının intikal ettiği mirasçılar için risklerin yönetimi, bilhassa miras hukukunda uzman bir avukat gerektirir. 

Avukat olmadan yürütülen miras davaları, mirasçıların haklarını kaybetmelerine veya üçüncü şahısların haksız menfaat sağlamalarına yol açabilir. Miras paylarının daha adil bir şekilde dağıtılması ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, uzman bir İstanbul Miras Avukatı ile çalışmak kritik bir öneme sahiptir.

Alanında deneyimli İstanbul Miras Avukatları, miras bırakılan mal varlıklarının devir sürecinde karşılaşılacak potansiyel riskleri önceden tahmin eder. Dava sürecinde, müvekkilin menfaatine olacak şekilde etkin ve çevik hamlelerle süreci yönetirler.

Bu bakımdan, miras konularında uzmanlığa sahip bir İstanbul Miras Avukatı ile çalışmak, karmaşık miras süreçlerini başarıyla yönlendirmek için hayati bir adım olarak öne çıkmaktadır.

İstanbul Miras Avukatı ve Vekalet Ücreti Düzenlemesi

İstanbul’da miras hukuku alanında uzmanlaşan bir avukat arıyorsanız, avukatlık hizmetleri ücretlerinin Avukatlık Kanununun 164. maddesine göre nasıl belirlendiğini bilmek önemlidir. İstanbul miras avukatı hizmetlerinin ücretleri, avukat ve müvekkil arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ile tespit edilir. Ancak bu ücretlendirme, belirli bir standart çerçevesinde gerçekleşir.

Avukatlık sözleşmesi ile belirlenen vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun olmak zorundadır. Bu tarife, her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan özel bir düzenlemedir ve Adalet Bakanlığının onayı sonrasında yürürlüğe girer. Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte avukatların asgari alacakları belirlenmiş olur ve bu tarife Türkiye genelindeki tüm avukatlar için geçerlidir.

İstanbul’da miras davalarıyla ilgili hizmet veren avukatların ücretleri de bu Asgari Ücret Tarifesine tabidir. Uzman bir İstanbul miras avukatı seçerken, söz konusu tarifenin dikkate alınarak belirlenen ve hukuki destek sunma niteliği göz önünde bulundurularak hazırlanan bir ücretlendirme söz konusu olacaktır.

Asgari ücret tarifesine uymak, hizmetin kalitesini ve meslek standartlarının korunmasını sağlar. Miras hukuku gibi hassas ve karmaşık bir hukuk dalında, doğru ve güvenilir hizmet almak için İstanbul miras avukatı seçiminde bu durumu göz önünde bulundurmak önemlidir.

Eğer İstanbul’da miras konularında profesyonel hukuki destek arıyorsanız, avukatlık ücretlerinin nasıl belirlendiğini ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin önemini bilerek hareket etmek, doğru hizmeti bulmanız açısından faydalı olacaktır.


“İstanbul Miras Avukatı” üzerine bir yorum

 1. Avukat be y 100/25 siz mal in ortagimisiniz ne demek bu baronun belirlediği Fiat 11.500 tl bana 1.000.000 Hide ist alacaksini. 250 bin oylemi yahu keşke avukat olsaydik

  Yanıtla

Yorum yapın

Ara WhatsApp