Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Bu yazımızda sizlere mirastan feragat sözleşmesi örneği hazırladık. Mirastan feragat sözleşmesi bir miras sözleşmesidir. Türk Medeni Kanunu gereği bu sözleşmenin resmi şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Vasiyetnamede olduğu gibi el yazılı olarak düzenlenemez. Feragat sözleşmesi düzenlemek için notere gitmeniz gerekmektedir. Mirastan feragat ile kişi miras hakkından kendi isteği ile vazgeçmektedir. Feragat sözleşmesi karşılıklı ve karşılıksız olarak yapılabilir. Yani mirastan feragat eden kişi bunun karşılığında kendisine bir şey verilmesini isteyebilir.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Sonuçları

Bu sözleşme mirasçılığı sonlandırır. Feragat sözleşmesini imzalayan kişi artık mirasçı değildir. Mirastan feragat karşılığı bir miktar para veya mal alınmış olabilir. Bunun yanında feragat sözleşmesi karşılıksız olarak da yapılabilir.

Feragat sözleşmesi kötü niyetlerle de yapılmaktadır. Kız çocuklarına mirastan pay vermek istemeyenler bu yola başvurmaktadırlar. Bu sebeple bu sözleşmenin sonuçlarını iyi anlamalısınız. Notere gidip feragat sözleşmesini imzaladıktan sonra artık mirastan pay alamazsınız. Sözleşmeyi okumadığınızı söylemeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Bu sebeple imzalamanız için önünüze konulan evrakı dikkatlice okumalısınız. Mirastan feragat sözleşmesi karşılık alınmadan yapıldıysa, mirasçının alt soyu mirasçı olacaktır.

Mirastan feragat mirasın tamamı için olabileceği gibi kısmen de olabilir. Örneğin, terekede bulunan Muğla Bodrum’daki villadaki miras payımdan feragat ediyorum şeklinde yapılabilir.

Kimler Mirastan Feragat Sözleşmesi Yapabilir?

Mirastan feragat sözleşmesi yapabilmeniz için öncelikle 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. 18 yaşından küçük birisi bu sözleşmeyi yapamaz. İkinci şartımız ayırt etme gücünün bulunmasıdır. Hastalık derecesinde unutkan olan bir kişi mirastan feragat edemez. İşlem yapan kişinin faydasına ve zararına olanları anlayabilmesi gerekir. Son olarak ise sözleşmeyi yapacak kişinin kısıtlanmamış olması gerekir. Mahkeme kararı ile kısıtlanmasına karar verilen kişiler mirastan feragat sözleşmesi yapamazlar. Yaptıkları bu sözleşmeler iptal edilebilir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi açılır mı?

Vasiyetname gibi mirastan feragat sözleşmesi de noterde düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği noterde saklanır. Bilindiği gibi vasiyetname düzenleyen kişinin ölümü üzerine düzenlediği vasiyetname noter tarafından mahkemeye teslim edilir. Kendisine vasiyetname teslim edilen mahkeme ise tüm mirasçıları duruşmaya çağırır. Duruşmada vasiyetname tüm mirasçılara okunur. Böylelikle tüm mirasçılar vasiyetnameden haberdar olurlar. Fakat aynı işlemler mirastan feragat sözleşmesi için söz konusu değildir. Bu sebeple, böyle bir sözleşmeden fayda sağlayacak kişilerin haberdar edilmesi önemlidir. Miras sözleşmelerinin vasiyetname gibi açılıp okunmayacağı hakkında birçok Yargıtay kararı bulunmaktadır.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği için lütfen linki tıklayın. 

Yorum yapın