Muris Ne Demek

Muris Ne Demek

Muris miras hukukunda sıkça karşımıza çıkan bir terimdir. Miras hukuku kurallarına göre mirasçılarına malları paylaştırılan kişiye muris denir. Muris bir kişinin miras bırakanıdır. Bir kişinin muris adını alabilmesi için vefat etmiş olması gerekmektedir. Duruma göre kişinin murisi annesi, babası, dedesi, büyükannesi olabileceği gibi bazen kişinin çocuğu veya kardeşi de murisi olabilir. 

Bir kişi açtığı dava devam ederken ölürse, ölen kişinin yerine mirasçılarının davaya dahil edilmesi gerekmektedir. Bu yolla sizlere mahkeme tarafından tebligat yapıldığında ölen kişinin muris olarak adlandırıldığını görürsünüz. 

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali Davası

Bu dava muris kelimesinin sıklıkla duyulduğu bir davadır. Muris kelimesinin miras bırakan olduğunu yukarıda açıklamıştık. Muvazaa ise hileli işlem demektir. Muris muvazaası ise miras bırakanın bazı mirasçılarından mal kaçırmak için yaptığı hileli tapu devir işlemidir.

Yorum yapın