Tapu İptal Davası

Tapu iptal davası açılarak tapuda yapılan işlemin iptali sağlanır. Bu davanın birçok sebebi bulunmaktadır.  Eğer tapudaki tescil yolsuz ise tapu kaydı iptal edilecektir. Herhangi bir sebeple tapu iptal ve tescil davası açmak istiyorsanız, iptalini istediğiniz taşınmazın tapuda adına kayıtlı olan kişiye dava açmanız gerekmektedir. Adına tapu kaydı bulunmayan kişiye karşı açacağınız tapu iptal ve tescil davası ret edilecektir.

Eğer adınıza tapu iptal ve tescil davası açıldıysa adresinize bir tebligat gelecek ve davacının iddialarına cevap yazmak için tarafınıza 14 gün süre verilecektir. Bu süreci iyi değerlendirerek, vakit kaybetmeden tecrübeli bir miras avukatına danışmanızı öneririz.

 Tapu iptal dava ve tescil davası olarak da bilinen tapu düzeltme davası ülkemizde sık uygulama bulan davalardandır. Tapu iptal davasının birçok çeşidi bulunmaktadır. Muvazaa nedeniyle tapu iptali davası, hatalı veraset ilamına (mirasçılık belgesi) dayalı tapu iptal ve tescil davası, yolsuz tescil nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, vekâletin kötüye kullanılması sebebiyle tapu iptal davası, zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası, kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davası, hile nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, ölünceye kadar bakma sözleşmesi kaynaklı tapu iptal davası, satış vaadi sözleşmesi kaynaklı tapu iptal davası gibi farklı tapu davaları bulunmaktadır.

İlerleyen yaşı sebebiyle veya hastalığı nedeniyle akla uygun davranamaz hale gelen bir kişinin tapulu taşınmazını bir şişe gazoz karşılığı sattığını ya da değerinin çok altında bir bedelle sattığını var sayalım. Böyle bir durumda hukuki ehliyetsizlik sebebiyle tapu iptali ve tescili davası açılabilir.

Şehir dışında ya da yurt dışında bulunan vatandaş Ahmet’in arkadaşına vekâlet verdiğini ve arkadaşının da bu vekâletname ile villayı eşine devrettiğini var sayalım. Böyle bir durumda vekâletin kötüye kullanılması sebebiyle tapu iptali ve tescili davası açılabilir.

Hisseli bir tarla ya da arsanın paydaşlardan birinin hissesini paydaşlar dışında bir kişiye sattığını ve diğer hissedarlara ön alım hakkının sunulmadığını varsayalım.  Böyle bir durumda ön alım hakkı sebebiyle tapu iptali ve tescili davası açılabilir.

Bir babanın 5 tane dairesini de erkek çocuğuna satmış gibi gösterip kız çocuğuna hiçbir şey bırakmadığını varsayalım. Böyle bir durumda muris muvazaası sebebiyle tapu iptali ve tescili davası açılabilir.

Eşlerin boşandıklarını ve düzenledikleri anlaşmalı boşanma protokolü ile koca adına kayıtlı dairenin kadına bırakılmasının kararlaştırıldığı; ancak kocanın tapuyu vermeye yanaşmadığını var sayalım. Böyle bir durumda da tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

Tapu iptal ve tescil davası olarak da bilinen tapu kaydının düzeltilmesi davası asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Hatalı olarak asliye hukuk mahkemesi dışında bir başka mahkemede açılan davaların görevsizlik nedeniyle ret edilmesi ve talep halinde de görevli mahkemeye gönderilmesi gerekmektedir. Tapu kaydının düzeltilmesi davalarında kesin yetki söz konusudur. Bu sebeple yetkili mahkemede dava açılması önemlidir. Yetkili olmayan mahkemede dava açmanız durumunda davanız hakkında yetkisizlik kararı verilecektir.

Tapu İptal Davası Zamanaşımı

Tapu iptal ve tescil davası aradan 100 yıl geçtikten sonra bile açılabilir. Tabi ki bu kadar uzun zaman beklemenizi asla önermiyoruz. Mümkün olan en kısa sürede davanızı açmanızda fayda var. Aksi durumda hak kaybı yaşayabilirsiniz.

Tapu İptal Davasının Sonuçları

Dava sonunda tapu kaydının iptaline karar verilirse, kararın kesinleşmesi ile ilgili tapu müdürlüğüne başvurarak tapu kaydının düzeltilmesini talep etmeniz gerekmektedir. Davayı kaybeden taraf tüm yargılama harçlarını ve giderlerini ödeyecektir. Ayrıca kaybeden taraf kazananın avukatına hatırı sayılır bir vekâlet ücreti de ödemek zorundadır. Dava değeri genellikle yüksek olan tapu kaydının düzeltme davalarında dikkatli olunmalı ve titiz bir inceleme yapılmalıdır.

Yorum yapın