Miras Hukuku

Miras Hukuku

Gaiplik Nedir?

Gaiplik meselesi Türk Medeni Kanunu madde 32 ile madde 35 arası düzenlenmiştir. Bir kimsenin ortadan ...

Miras Hukuku

Saklı Pay Oranları

Saklı pay, terekenin miras bırakanın ölümü günündeki durumuna göre hesaplanır. Tasarruf nisabı ve saklı paylar ...

Miras Hukuku

Soybağının Reddi 

Soybağının Reddi  Burada bahsedilen baba ile çocuk arasındaki soy bağıdır. Soybağının reddi davası ancak babalık ...

Miras Hukuku

Mirasçılıktan Çıkarma 

Mirasçılıktan Çıkarma  Bazı şartların varlığı halinde kişi mirasçılarının mirasından pay almasını önleyebilirler. Bu sürece mirasçılıktan ...

Miras Hukuku

Muris Ne Demek

Muris Ne Demek Muris miras hukukunda sıkça karşımıza çıkan bir terimdir. Miras hukuku kurallarına göre ...

Miras Hukuku

Miras Paylaşımı 

Miras bırakanın mal varlığı ölümü ile mirasçılarına kalır. Miras paylaşımı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ...