Miras Hukuku

Miras Hukuku

Vasiyet Nasıl Yazılır ?

Vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne şekilde dağıtılacağını ve son isteklerinin neler olduğunu belirtmek ...

Miras Hukuku

Müteveffa Ne Demek?

Miras Hukukunun temel kavramlarından biri olan “müteveffa”, genellikle hukuk terminolojisi içerisinde yerini alır. Bu terim ...

Miras Hukuku

Iskat Nedir

Iskat, miras bırakanın, bir mirasçıyı tek taraflı ve ölüme bağlı bir tasarruf ile miras hakkından ...

Miras Hukuku

Miras Davaları

Murisin bıraktığı mirasın, kimler tarafından ve nasıl paylaşılacağı, bu konuda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü, miras ...

Miras Hukuku

Vasiyet Alacaklısı

Vasiyet alacaklısı, vasiyetname ile belirli bir malın veya hakkın kendisine bırakıldığı kişidir. Bir kimsenin vefatı ...

Miras Hukuku

Mirasçı Atama

Türk Medeni Kanunu, miras bırakanın mirasını kime ve nasıl bırakacağı hakkında önemli düzenlemeler içermektedir. Mirasçı ...