Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Ölen kişinin malvarlığı yasal mirasçılarına varsa yasal mirasçıları ile birlikte atanmış mirasçılarına kalır. Peki, kişinin yasal mirasçılar kimlerdir?

Yasal mirasçılar, miras bırakan kişinin özel bir isteğine bağlı olmaksızın mirasçı olurlar. Bu kişiler miras bırakanla aralarındaki hısımlık bağı nedeni ile mirasçı olurlar. Söz konusu mirasçı türüne ait düzenlemeler Türk Medeni Kanunu 495 ve 501. maddeleri arasında yapılmıştır. Yasal mirasçı ile miras bırakan arasında kan hısımlığı, evlatlık bağı veyahut da altsoy bağı bulunmalıdır.

Miras bırakanın ölüm tarihinde sağ olan yakınları yasal mirasçıları olacaklardır. Ölen kişinin çocukları, torunları, eşi, anne ve babası, kardeşleri, dayısı, teyzesi, halası, amcası, kuzenleri, büyükanne ve büyükbabaları yasal mirasçısı olabilecek kişilerdir. Burada yer alan yasal mirasçıların hepsi aynı anda mirasçı olmazlar. Aralarında bir sıra bulunmaktadır.

Bir diğer yasal mirasçı ise kişinin sağ kalan eşidir. Sağ kalan eş, her durumda mirasçı olacaktır. Yani öldüğü tarihte evli olan kişinin mirasçılarından biri sağ kalan eşi olacaktır. Eğer miras bırakanın evlatlığı bulunuyorsa, evlatlık da yasal mirasçısı olacaktır.

Hiçbir mirasçı bırakmadan ölen kişinin en son mirasçısı devlettir. Mirasçısı bulunan kişilere devlet mirasçı olamaz. Atanmış mirasçılar hakkında bilgi için atanmış mirasçılar başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Miras hukuku hakkında dava takibi için bize 0533 769 56 98 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Mirasta Mal Paylaşımı ve Derece Sistemi Nedir?

Türk Medeni Kanunu tarafından miras mallarının daha adil bir şekilde dağıtılması adına zümre sistemi oluşturulmuştur. Bu sisteme göre birinci derecede yakınlardan başlamak üzere miras, hayatta olma durumlarına göre miras bırakan kişinin hısımlarına dağıtılmaktadır.

Birinci Derece Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Birinci dereceden kabul edilen yasal mirasçılar, mirastan pay talep etme hakkına sahip olan ilk gruptur. Bu grubun içerisinde miras bırakanın alt soyu bulunmaktadır. Bu alt soy grubu ise çocuk, torun ve torunların çocuklarından oluşmaktadır. Evlatlık da alt soy gibi mirastan pay alır.

Miras bırakanın vefatın ardından tüm çocuklar mirasta eşit bir paya sahiptir. Şayet, miras hakkına sahip olan bir çocuk mirası bırakandan önce öldüyse; mirasçılık hakkı kendi çocuklarına geçmektedir. Kız ve erkek çocuklar arasında alacakları pay bakımından herhangi bir fark bulunmamaktadır. Kız çocukları da erkek çocuklar ile aynı oranda mirastan pay alırlar.

İkinci Derece Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

İkinci dereceden mirasçılar ise, miras bırakanın birinci dereceden hayatta hiçbir mirasçısının olmaması durumunda devreye girmektedir. Eğer birinci dereceden tek bir mirasçı bile hayattaysa, anne ve baba miras hakkından faydalanamayacaktır. Kişinin anne ve babası ikinci derece mirasçılarındandır.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken durum ise anne ve babanın miras bırakandan önce ölmüş olmasıdır. Böyle bir durum söz konusuysa; anne ve babanın alt soyu mirastan pay talep etme hakkına sahiptir. Bu alt soy için miras bırakan kişinin kardeşleri de diyebiliriz.

Özetlemek gerekirse ikinci dereceden mirasçılar grubuna öncelik sırasına göre anne ve baba, daha sonra ise kardeşler ve kardeş çocukları dâhil edilmektedir. İkinci dereceden de herhangi bir mirasçı hayatta bulunmuyorsa, sıra üçüncü dereceden yakınlara geçmektedir.

Üçüncü Derece Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Miras bırakanın birinci ve ikinci dereceden herhangi bir yasal mirasçısı bulunmuyor ise nadir bir ihtimal de olsa sıranın geleceği yer üçüncü dereceden mirasçılardır. Söz konusu olan üçüncü dereceden mirasçılar ise miras bırakan kişinin büyükanneleri (anneanne ve babaanne) ve dedeleridir. Dede ve büyükannelerin mirastan pay sahibi olabilmesi için, kişinin birinci ve ikinci dereceden herhangi bir yakınının hayatta olmaması gerekmektedir.

Bu grubun da herhangi bir üyesinin hayatta kalmamış olması durumunda ise son sıradaki mirastan pay sahipleri olan amca, dayı, hala ve teyze ve bunların altsoyudur. Bu kişiler de hayatta değilse kalan tek sağ mirasçı eş kabul edilmektedir.


Yorum yapın

Ara WhatsApp