Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık belgesi miras bırakan kişinin mirasçılarının isim listesinin yer aldığı bir belgedir. Eskiler mirasçılık belgesine veraset ilamı veya veraset de demektedir. Mirasçılık belgesinde her bir mirasçının mirastan alacağı payın oranı da yer alır; ancak miras bırakana ait taşınmazların listesi veya bankada ki hesap bilgileri yer almaz. Mirasçılık belgesi almak için herhangi bir hak düşürücü süre veya zaman aşımı süresi bulunmamaktadır. Diğer bir anlatımla, mirasçılık belgesi her zaman alınabilir. Mirasçılık belgesi mirasçılığı ispat eder.

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Mirasçılık belgesi ya da bir diğer adıyla veraset ilamı; miras bırakanın ölümü sonrasında terekenin nasıl ve hangi şartlar altında paylaşılacağına ilişkin düzenlenen belgedir. Ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren bir belgedir. Türk Medeni Kanunu 598. maddesinde açık biçimde mirasçılık belgesinin içeriği hakkında düzenleme yapılmıştır.

Kişinin ölümünün ardından sahip olduğu mal varlığı ve borçlar yasal olarak mirasçılarına geçer. Mirasçıların tapu dairesi, banka, mahkeme ve benzeri ilgili makamlarda işlem yapabilmesi için mirasçılık belgesine ihtiyaçları olacaktır.

Mirasçılık belgesinin temin edilmesinin ardından mirasçı olunduğunun kanıtlanmasıyla birlikte mirasın nasıl ve ne şekilde paylaşılacağına ilişkin yasal süreç başlatılabilir.

Mirasçılık Belgesi İstemi

Mirasçılık belgesi almak için herhangi bir notere veya sulh hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz. Mirasçılık belgesi almak için notere başvurduğunuzda aynı gün belge düzenlenerek size verilmektedir. Mahkemeye mirasçılık belgesi almak için başvurduğunuzda ise bu işlem biraz zaman almaktadır.

Veraset İlamı Nedir?

Mirasçılık Belgesi ÖRNEĞİ

Mirasçılık Belgesi ÖRNEĞİ

Miras bırakanın ölümü sonrasında terekenin nasıl ve hangi şartlar altında paylaşılacağına ilişkin düzenlenen belgedir. Ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren bir belgedir.

Türk Medeni Kanunu 598. maddesinde açık biçimde mirasçılık belgesinin içeriği hakkında düzenleme yapılmıştır. Kişinin ölümünün ardından sahip olduğu mal varlığı ve borçlar yasal olarak mirasçılarına geçer. Mirasçıların tapu dairesi, banka, mahkeme ve benzeri ilgili makamlarda işlem yapabilmesi için mirasçılık belgesine ihtiyaçları olacaktır.
Sık Sorulan Sorular
Soru – 1
Teyzemin ve eniştemin çocukları olmadı. Teyzemin üzerine olan 1 evi vardı. Annemler 5 kız ve 2 erkek toplam 7 kardeştirler. Hepsi vefat etti. Sadece çocukları olarak bizler varız. Miras paylaşımı nasıl olur?
Cevap – 1
Böyle bir durumda kardeşlerinin çocukları olarak sizler mirasçı olacaksınız. En kısa sürede bir notere giderek mirasçılık belgesi almak istediğiniz söyleyerek başvuru yapmanızı öneririm. Noter size mirasçılık belgesi düzenlerse ve mirasçılık belgesinde de adınız yer alıyorsa teyzenizin mirasçısı olduğunuzu ispat etmiş olursunuz.
Soru – 2
Babamız bir annelerimiz ayrı 3 kardeşim var. Benden kalacak mirasta onlar da pay alacaklar mı? Onları mirastan hariç tutabilir miyim?
Cevap – 2
Eğer bir kişinin altsoyu yoksa yani çocukları veya torunları yoksa mirası anne ve babasına kalır. Anne ve babaları ölmüşse kardeşlerine kalır. Vasiyetname düzenleyerek kendinize mirasçı atayabilirsiniz. Vasiyetname yazmazsanız üvey kardeşleriniz de mirasınızdan pay alacaktır.
Soru – 3
Benim büyük dedemin babasından kalma yer var. Büyük dedemin babasının verasetini alamadım. Dedemin dedesinin kaydı bulunamadı. Kendisinden bu güne kadar gelen alt soylarının verasetini alabildim. Dedemin dedesinin verasetini nasıl alabilirim.
Cevap -3
Notere mirasçılık belgesi almak için başvurduğunuzda nüfus kayıtları üzerinden veraset ilamı düzenler. Bazı durumlarda noter nüfus kayıtlarına ulaşamadığı için mirasçılık belgesi düzenleyemeyecektir. Böyle bir durumda sulh hukuk mahkemesine mirasçılık belgesi almak için başvurulmalıdır. Mahkeme tarafından nüfus müdürlüğüne müzekkere yazılarak nüfus kayıtlarınız dosyaya getirilir. Böylelikle noterin düzenleyemediği mirasçılık belgesini mahkemeden alabilirsiniz.