Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Taraflar

Ad Soyad- Tc Kimlik No

Adres

Ad Soyad- Tc Kimlik No

Adres

Boşanma Kararı :

Taraflar 11 yıl süren evliliklerini karşılıklı alınan kararla sonlandırmak üzere anlaşmışlardır. Bu boşanmanın çocukların velayeti ve mali sonuçlarına ilişkin aşağıdaki şartlara uymayı kabul etmişlerdir.

 1. Taraflar, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı görüşünde birleşmiş ve boşanma kararına varmışlardır.
 2. Evlilik içinde doğan 10 yaşındaki ortak çocuk …….’in velayetinin anneye verilmesinde anlaşılmıştır. Diğer eş aylık 10.000-TL iştirak nafakası ödeyecektir. Nafaka her ayın en geç 10. gününe kadar peşin olarak ödenecektir. 
 3. Boşanma sebebi ile yoksulluğa düşecek kadına erkek tarafından her ay 10.000-TL yoksulluk nafakası ödenecektir. Boşanma sebebi ile oluşan maddi zararlar için kadına erkek tarafından 500.000-TL maddi tazminat ve oluşan manevi zararlarına karşılık 800.000,00-TL manevi tazminat ödenecektir. Erkek eş maddi ve manevi tazminat  talebi ile dava açma haklarından feragat etmiştir. Nafaka her ayın en geç 10. gününe kadar peşin olarak ödenecektir. Kararlaştırılan tazminatların yarısı protokolün imzalanması ile diğer yarısı ise, en geç, boşanma kararı kesinleştikten sonraki 3 iş günü içinde ödenecektir. 
 4. Evlilik birliği devam ederken alınan ve tapuda koca adına kayıtlı bulunan İstanbul Kadıköy’deki ev ile Marmaris’teki yazlığın tamamı tapuda kadına devredilecektir. Tapu devri sebebi ile oluşan her türlü vergi, harç ve masraf koca tarafından ödenecektir.  
 5. Tapu devir işlemleri boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren en geç 3 iş günü içinde tapuda devredilecektir. 
 6. Koca, mal paylaşımı sebebi ile dava açma haklarının tamamından feragat etmiştir.  İstanbul Kadıköy’deki ev ile Marmaris’teki yazlığın içinde bulunan ev eşyalarının tamamı kadına ait olacaktır. Koca kendisine ait kişisel eşyalarının tamamını almıştır, işbu protokolün imzalanmasından sonra kişisel eşya sebebi ile hiçbir talebi kalmamıştır. 
 7. Tarafların vekalet ücretleri ve yargılama giderleriyle ilgili birbirlerinden herhangi bir  talebi yoktur.
 8. Bu protokol toplam 8 madde altında ve iki örnekte hazırlanmıştır. Tamamen tarafların rızasıyla oluşturulmuş olup, anlaşmalı boşanma gerçekleşmediği takdirde herhangi bir geçerlilik içermemektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünü hazırladıktan sonra eşinize de imzalatmanız gerekmektedir. Sadece sizin imzalamanız hiçbir anlam ifade etmez. Bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolünü birlikte müzakere etmeniz faydanıza olacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde en başta eşlerin boşanmak istedikleri yazmalıdır. Anlaşmalı boşanma en az 1 yıldır evli olan eşler için mümkündür. Bir yıldan daha az süre ile evli olanların anlaşmalı boşanmalarına karar verilemez. Anlaşmalı boşanmanın olması için iki tarafında boşanmayı istemesi gerekmektedir. Eşlerden biri boşanmak istemiyorsa anlaşmalı boşanma mümkün değildir ve böyle bir durumda çekişmeli boşanma davası gündeme gelecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma sürecinde eşler arasındaki uzlaşma detaylarını içeren bir belge olarak tanımlanabilir. Protokol, boşanma sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlamak amacıyla, tarafların üzerinde anlaştıkları konuları net bir şekilde ortaya koyar.

Bu protokolde bulunması gereken asgari konular arasında;

 • Maddi ve manevi tazminat talepleri,
 • Yoksulluk nafakası,
 • Çocukların velayeti,
 • Velayeti almayan eşin çocukla kişisel ilişkisi bulunur.

Eğer taraflar mal paylaşımı ve iştirak nafakası konusunda protokolle bir düzenleme yapmamışlarsa, bu talepler için ayrı bir dava açabilme imkanı da vardır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, yazılı olarak düzenlenmeli ve her iki tarafın da ıslak imzasını taşımalıdır. Tarafların da hakim önünde metni onaylamaları gerekmektedir. Hakim, velayet konusundaki protokol hükümlerini çocuğun üstün yararını dikkate alarak değiştirme yetkisine sahiptir. Eşler bu değişikliği kabul etmezse, boşanma davaları çekişmeli bir sürece dönüşebilir.

Protokole dahil edilmiş olan iştirak nafakası, velayet ve kişisel ilişki düzenlemeleri sonradan açılacak bir dava ile değiştirilebilmekte, çocuğun üstün yararını koruma prensibi esas alınmaktadır.

Protokol, anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesine kadar taraflar tarafından iptal edilebilir. Protokol maddeleri açık ve anlaşılır bir dille yazıldığı takdirde, hakim tarafından uygun görülürse boşanma kararı verilebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, mahkemenin onayının ardından karara dönüşür ve kesinleşen bir mahkeme kararı gibi bağlayıcı hale gelir. Bu nedenle, tarafların protokolde yer alan tüm maddeler üzerinde dikkatli bir şekilde anlaşmaları son derece önemlidir.

Protokolün bağlayıcılığı ve protokole dahil edilen tüm maddeler, mahkeme kararında olduğu gibi, sonrasında da hukuki bir geçerliliğe sahip olur, bu yüzden protokolün şartlarına riayet edilmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Eşlerin boşanma konusunda birlikte hazırladıkları bir sözleşmedir. Anlaşmalı boşanma protokolünü her iki eşin de kabul etmesi ve imzalaması gerekir. Eşlerden sadece birinin imzasının olması yeterli değildir. Boşanmak isteyen eşlerden biri protokolü kendisi hazırlayabilir. Anlaşmalı boşanma protokolünü avukata yazdırma ya da onaylatma zorunluluğu bulunmamaktadır. Siz de kabul edersiniz ki, ileride yaşanması olası sorunları en aza indirmek için bir avukattan yardım almalısınız. İster eşiniz hazırlamış olsun, isterse de bir avukata yazdırmış olsun; anlaşmalı boşanma protokolünü çok dikkatli bir şekilde okumanızı öneriyoruz. Bu şekilde hem kendinizin hem de karşı tarafın haklarını korumuş olursunuz.

Hazırlayacağınız boşanma protokolünde her iki eşin de boşanmaya karar verdiği yazılı olmalıdır. Kısaca ne zaman evlendiğinizi, ortak çocuklarınızın olup olmadığını, evlilik devam ederken herhangi bir taşınır ya da taşınmaz alıp almadığınızı yazmalısınız. Eğer evlilik sırasında ortak çocuğunuz olduysa, anlaşmalı boşanma protokolünde çocuğun velayetinin kime verileceğini yazmalısınız. Biz sadece boşanma konusunda anlaştık, velayet konusunda anlaşamadık diyorsanız, ne yazık ki anlaşmalı boşanmanıza karar verilmez.

Birden fazla çocuğunuz varsa, her birinin velayetinin kime verileceğini yazmalısınız. Kardeşlerin tamamının annede ya da babada kalması zorunlu değildir. Çocukların birinin velayetinin anneye değerinin velayetinin ise babaya bırakılması mümkündür. Anlaşmalı boşanma protokolüne çocuklar için her ay ödenecek nafaka miktarının yazılması da gerekmektedir. Velayet kendisine bırakılan eş çocuğun tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayacak ise, nafaka ödenmeyeceği de kararlaştırılabilir. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Sizin hazırlayacağınız ve mahkemeye sunacağınız protokole göre hakim boşanma kararı verecektir. Bu sebeple protokolde yer alması gereken konularda karşılıklı olarak müzakere etmelisiniz. Haklarınızı öğrenmek ve hata yapmamak için protokolü bir avukatla yazmanızı öneririz. Öncelikle bilmelisiniz ki anlaşma boşanma protokolünü yazılı olarak yapmalısınız. Sözlü yapılan boşanma protokolü geçerli değildir. Boş bir kağıda el yazısı ile veya bilgisayar çıktısı ile protokolünüzü yazabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma protokolünün noterde yapılması zorunlu değildir. Noterde yapacağınız boşanma protokolü de geçerli olacaktır; fakat bunun için daha fazla masraf yapmanız gerekir.

Hazırladığınız bu protokolde anlaştığınız konuları yazıya dökmeli ve imzalamalısınız. Eğer eşlerin ortak çocukları yoksa, protokolü hazırlamak nispeten daha kolay olacaktır. Çocukların her birinin velayetinin kime verileceğini ayrı ayrı yazmalısınız. Kendisine çocukların velayeti verilmeyen eş ile çocukların hangi günlerde kişisel ilişki kuracağı da yazılmalıdır. Kişisel ilişki kurulacak günler belirlenirken çocuğun eğitim ve öğretim hayatı da dikkate alınmalıdır. Hafta içi çocuklar okula gideceği için kişisel ilişki kurulacak günlerin hafta sonu olarak belirlenmesi çocukların menfaatine olacaktır.  Yaz tatilleri, yarı yıl tatilleri ve bayram günleri için kişisel ilişki kurulması planlanabilir. Boşanma sebebiyle eşlerden birinin diğerine maddi ve manevi tazminat ödenmesi kararlaştırılabilir. Eğer eşiniz size maddi veya manevi tazminat ödeyeceğini söylüyorsa, bunu mutlaka protokole yazmalısınız. 

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Gerçekleşir?

Mahkeme tarafından eşlerin boşanmalarına karar verilebilmesi için dava açılması gerekmektedir. Bu kural anlaşmalı boşanma içinde geçerlidir. Öncelikle eşler hangi şartlar altında boşanmak istediklerine karar vermelidirler. Sözlü olarak başlayan görüşmeler sonrasında anlaşılan noktalar üzerinden protokol hazırlanır. Kağıda dökülen boşanma protokolü iki tarafça da imzalanır. Doğru olan anlaşmalı boşanma protokolünün üç nüsha olarak düzenlenmesidir. Böylelikle birbirinin aynı olan protokollerden biri aile mahkemesine sunulur, diğerleri ise eşlerde kalır. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması ve imzalanması sürecin ilk adımıdır. Devamında eşlerden birinin aile mahkemesinde boşanma davası açmasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında eşlerden hangisinin davayı açtığının bir önemi bulunmamaktadır. Dilekçede tarafların boşanma konusunda anlaştıkları belirtilmelidir. Ayrıca dava dilekçesi ekine anlaşmalı boşanma protokolünü eklemelisiniz.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesini mahkemeye teslim ettikten sonra size bir dosya numarası verilecektir. Dava açıldıktan sonra diğer eş, dava dosyasına bir dilekçe sunarak, kendisinin de boşanmak istediğini bildirmelidir. Mahkeme tarafından dava dilekçesi, boşanma protokolü ve nüfus kayıtları incelendikten sonra ilk duruşma için gün ve saat verilecektir. İlk duruşmanın yapılacağı tarih ve saat her iki tarafa da bildirilir. Bu bildirim için mahkeme tarafından posta ile tebligat gönderilir. Duruşma gün ve saatinde eşlerin ikisinin de mahkeme salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Aile mahkemesi hakimi tarafından eşlere, herhangi bir baskı ve etki altında kalmaksızın boşanmayı isteyip istemediği sorulur.

Mahkemeye sunulan boşanma protokolü hakim tarafından taraflara okunur ve yazılı protokolü kabul edip etmediklerini sorar. Eğer her iki taraf da protokolü onaylarsa, hakim boşanmalarına karar verir. Gerekçeli karar kesinleştikten sonra, kararın bir örneği nüfus müdürlüğüne gönderilir ve eşlerin medeni hali değiştirilir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Dava açmak için öncelikle dava dilekçesi hazırlamanız gerekiyor. Dava dilekçesinde nelerin yazılacağı hukuk muhakemeleri kanununda yer almaktadır. Öncelikle dilekçenizin en başını ortalayacak şekilde mahkemenin adını yazmalısnız. Boşanma davası anlaşmalı da olsa çekişmeli de olsa aile mahkemesinde açılmalıdır. Bunun yanı sıra dava dilekçesini hangi yerdeki mahkemeye verecekseniz. Örnek olarak, Kastamonu Aile Mahkemesi’ne yazılabilir. Boşanma davalarında kesin yetki söz konusu değildir. Yani davalı eş itiraz etmezse, mahkeme kendiliğinden yetkisizlik kararı veremez. Görevli ve yetkili mahkemeyi yazdıktan sonra dilekçemizi yazmaya devam edebiliriz. Sırası ile önce davacının sonrada davalının bilgilerini yazmalısınız. Burada ad, soyad, kimlik numarası ve adresleri yazmalısınız.

Sonrasında davanın konusunu yazmalısınız. Konu kısmına anlaşmalı boşanma davası yazabilirsiniz. Konuyu yazdıktan sonra açıklama kısmına tarih sıralamasına göre yaşanan olayları yazmalısınız. İlk önce eşlerin evlilik tarihi yazılarak, ne kadar süredir evli oldukları belirtilmelidir. Eğer evlilik sürecinde eşlerin ortak çocukları doğduysa her birinin adı ve doğum tarihi yazılmalıdır. Çocukların yaşlarının yazmanızı da öneriyoruz, böylelikle hakimin işini kolaylaştırmış olursunuz.

Devamında her iki eşin de boşanmak istedikleri ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırladıkları yazılmalıdır. Açıklama kısmından sonra davanın hukuki nedenini yazmalısınız. anlaşmalı boşanma davası için hukuki neden olarak Türk Medeni Kanunu madde 166/3 yazabilirsiniz. Dilekçenizde delillerinizi de yazmalısınız. Anlaşmalı boşanma davasının en önemli delili boşanma protokolü olacaktır. Dilekçenin en sonuna netice ve talep yazılmalıdır. Bu kısımda tarafların protokolde yer alan şartlarda boşanmalarına karar verilmesi talep edilir. 

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Türk Medeni Kanununun 166 maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için bazı şartların varlığı gerekir. Kanunda yer alan ilk şart, en az bir yıldır evli olmaktır. Bir yıldan daha az süre ile evli olanların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilemez. Dosya önüne gelen hakim dosya arasında yer alan nüfus kayıtlarına bakarak eşlerin ne kadar süredir evli olduklarını hesaplar. Eğer eşler en az bir yıldan beri evli değillerse, mahkeme anlaşmalı boşanma davasını reddeder. İkinci olarak eşlerin boşanma konusunda anlaştıklarını gösterir anlaşmalı boşanma protokolünü sunmuş olmaları gereklidir. Protokolün varlığı tek başına yeterli olmaz. Belirlenen duruşma gününde her iki eşinde bizzat hakim karşısına çıkması gerekir. Eşlerden biri bile gelmese anlaşmalı boşanmaya karar verilemez. Tarafların avukatları olsa da duruşmaya bizzat gelmeleri gerekir. Eşleri temsilen avukatların duruşma salonunda bulunması yeterli değildir. Anlaşmalı boşanma davasında hakim ilk duruşmada boşanma kararı verir. Karar vermeden önce hakim iki eşi de dinler. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan boşanmak isteyip istemediklerini sorar. Ayrıca eşlerin hakime, boşanma protokolünde yer alan şartların tamamını kabul ettiğini söylemesi gerekir. Duruşmaya gelen eşlerden biri, boşanmak istediğini ama protokolün kısmen ya da tamamen değiştirmek istediğini anlatırsa, boşanmaya karar verilmez. 

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Geçerlilik Süresi Nedir? 

Anlaşmalı boşanma protokolünün geçerliliği için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Önemli olan eşlerin duruşmada protokolü kabul ettiğini hakime söylemeleridir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Eğer taraflar boşanma konusunda ve boşanma şartları hakkında tamamen anlaşırlarsa, dava dilekçesi verildikten sonra üç gün içinde de boşanabilirler.

Mahkemeye sunacağınız boşanma protokolünde, varsa ortak çocukların velayetinin kimde olacağının yazması gerekmektedir. Hukuk sistemimiz ortak velayete izin vermemektedir. Bunun için hangi çocuğun velayetinin anneye veya babaya verileceğinin açıkça yazmanız gerekmektedir. Çocuklarının tamamının velayetinin anneye verileceğini yazabileceğiniz gibi, bir çocuğun velayetinin anneye diğerinin ise babaya verileceğini yazabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma protokolünde ayrıca mal varlıklarının paylaşımının nasıl yapılacağı yazılmalıdır. Ev eşyalarının kimde kalacağı, ortak alınan ev, arsa veya arabanın kime bırakılacağını yazmanızda fayda var. Aksi durumda ileride mal paylaşımı davası sizleri bekleyecektir. Bankada bulunan para veya ziynet eşyalarının da nasıl paylaşılacağını yazmanız yararınıza olacaktır.

Boşanma sebebi ile eşlerden biri diğerine maddi veya manevi tazminat ödeyecekse; miktarının ve ne zaman ödeneceğinin anlaşmalı boşanma protokolünde yazılması önemli bir husustur.

Boşanma sebebi ile eşlerin birbirlerine ve çocukların ihtiyaçları sebebiyle ödeyecekleri nafakanın miktarının yazılması da gerekmektedir.

İki taraf da anlaşmalı boşanma protokolünü imzaladıktan sonra mahkemeye vermeniz gerekmektedir. Protokolde yer alan şartlarla hâkim boşanmanıza karar verecektir.


“Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği” üzerine 6 yorum

 1. Merhabalar bu protokol anlaşma protokolü ise ben şimdi bunu çıktısını alıp kendime göre doldurursam mahkemede nereye vermeliyim bu konu hakkında biraz daha detay vermenizi rica etsem açıkcası avukat olmadan kendim halletmek istiyorum ama eğer becerebilirsem bir tek adliyede nereye başvuracağım aklıma takıldı onuda açık açık yazabilirseniz veya buraya cevap verebilirseniz sanırım çözebileceğim yinede bilgilendirmeniz için teşekkür ederim işe yarayacak sanırım.

  Yanıtla
  • Anlaşma protokolünü iki taraf da imzaladıktan sonra boşanma dava dilekçesi ile birlikte adliyede bulunan tevzi bürosuna teslim etmeniz gerekmektedir. Dava açarken sizden başvuru harcı ve posta ücreti olarak gider avansı alacaklardır.

   Yanıtla
 2. Avukata gerek kalmadı ozaman arzedenmdilekçe yazanlar var oralardan da yazdırıyor aslında adalet Bakanlığında konuyu ele almaları lazı bu sosyal medyada dağılması zor sayın bakanım duyun bu prosedür zorluklarını da el atın artık Türkiyem medenileşsin artık yine de teşekkürler işe yaradı biz notere mi gidelim avukatımı gidelim derken sonucu burada bulduk teşekkürler iyi çalışmalar

  Yanıtla
 3. Bilgiler için çok teşekkür ederim anlaşmalı boşanma ile alakalı böyle bilgilerin yayınlanması ve bir avukatın bu tarz paylaşımlar yapmış olması memnuniyet verici

  Yanıtla

Yorum yapın

Ara WhatsApp