Vasiyetname Kaç Yıl Geçerlidir?

Vasiyetname Kaç Yıl Geçerlidir? Vasiyetname 10 yıl mı geçerlidir, 20 yıl mı geçerlidir? Bir kişi 30 yaşında vasiyetname düzenlemiş olsa ve bundan 60 yıl sonra 90 yaşında vefat etse. Vasiyetnamesi geçerli olacak mıdır? Yoksa aradan 65 yıl geçtiği için vasiyetname geçersiz mi olacaktır. Eğer vasiyetname düzenlenmesinin üzerinden belli bir süre geçtikten sonra geçersiz oluyorsa, bu süre ne kadardır?

Vasiyetname Kaç Yıl Geçerlidir?

Vasiyetnamenin geçerliliğini sınırlayan herhangi bir kanun hüküm yoktur. Vasiyetname Kaç Yıl Geçerlidir sorusuna yanıt olarak demektir ki; vasiyetname mahkeme kararı ile iptal edilmedikçe geçerlidir. Bir vasiyetname sadece çok eski bir zamanda düzenlendiği için geçersiz olmaz.

Vasiyetname ile kendisine belirli bir mal varlığı bırakılan kişi, bunu en geç 10 yıl içinde istemelidir. Bu isteğini vasiyetnamenin tenfizi davası ile istemesi gerekir. Vasiyetnamenin tenfizinde geçerli olan 10 yıllık bu süre ise vasiyetnameyi düzenleyen kişi ölmedikçe işlemeye başlamaz.

Uzunca bir sürenin geçmiş olması vasiyetnameyi geçersiz yapmaz. Peki, bir vasiyetnameyi ne geçersiz hale getirir. Bir kişinin tüm mal varlığını kız kardeşi Ayşe’ye bıraktığını düşünelim. Kardeşi Ayşe ile arası bozulan ve tüm malvarlığını diğer kardeşi Zeynep’e bırakmak istediğini düşünelim. Böyle bir durumda kişi yeni bir vasiyetname düzenleyerek tüm mal varlığını diğer kardeşi Zeynep’e bırakabilir. Sonradan düzenlenen vasiyetname önceki vasiyetnameyi geçersiz hale getirir. Miras bırakan kişinin birden fazla vasiyetname düzenlediği ortaya çıkarsa; son vasiyetnamesi geçerli olacaktır.

Geçerliliği için bir süre sınırlama olmamasına rağmen; vasiyetnamenin iptali davası açmak için süre sınırı vardır.

Vasiyetname Geçerlilik Şartları

Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm ifade eden, mirasının nasıl paylaştırılması gerektiğine ilişkin son istek ve arzularını içeren yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra mirasının nasıl paylaştırılması gerektiğini belirlemesi açısından önemli bir hukuki belgedir. Türk Medeni Kanunu’na göre, vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için dört temel şartın varlığı gerekir. İlk şart kişinin vasiyet düzenleme ehliyetinin bulunmasıdır. Vasiyetname yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak ve 15 yaşını doldurmuş olmak şarttır. Ehliyet şartı, vasiyetname yapabilmek için en temel şarttır.

Miras bırakan, vasiyetname yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. Ayırt etme gücü, kişinin kendi eylemlerinin sonuçlarını anlama ve değerlendirme yeteneğidir. Miras bırakan, vasiyetnameyi düzenlerken iyiyi kötüden ayırabilmelidir. İkinci olarak vasiyetnamenin Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen şekillerden biriyle düzenlenmelidir. Türk Medeni Kanunu’nda, vasiyetnamelerin düzenlenmesi için üç şekil öngörülmektedir. Bunlar: resmi vasiyetname, el yazılı vasiyet ve sözlü vasiyettir.

Resmi vasiyetname: Resmi vasiyetname, noter tarafından düzenlenir. Resmi vasiyetnamede, vasiyetnamenin içeriği ve düzenlenme şekli noter tarafından onaylanır. El yazılı vasiyetname, miras bırakanın kendi el yazısıyla yazdığı ve imzaladığı vasiyetnamedir. Sözlü vasiyetname, miras bırakanın ölümünden önce, iki tanık huzurunda yaptığı ve vasiyetin içeriğini açıkça bildirdiği beyandır. Üçüncü şart vasiyetnamenin içeriği ile ilgilidir. Vasiyetnamenin içeriği, hukuka ve ahlaka aykırı olamaz. Vasiyetname ile miras bırakan, mirasını istediği şekilde paylaştırabilir. Ancak, bu paylaşımın hukuka ve ahlaka aykırı olmaması gerekir. Son olarak vasiyetname düzenleyen kişinin iradesi sakatlanmamış olmalıdır. Hata, hile veya korkutma, baskı altında olmadan vasiyet düzenlenmelidir. 

Vasiyetname Ne Zaman Geçersiz Olur?

Kişi hayatta bulunduğu sürece vasiyeti açılmaz ve okunmaz. Miras bırakan bir şekilde yazdığı vasiyeti mirasçılarına okusa da vasiyet bu sebeple geçersiz olmaz. Hayatta olduğu sürece miras bırakan vasiyetini istediği zaman iptal edebilir ya da değiştirebilir. Bunun için el yazılı vasiyetini yırtıp atması ya da yakması yeterli olur. Noterde düzenlenen vasiyet örneğinin yırtılması ya da yakılması vasiyeti geçersiz hale getirmez. Eğer miras bırakan bu vasiyetinden dönmek istiyorsa yeni bir vasiyet yazmalıdır. Bunun için yeniden noterden bir vasiyet düzenlemesi şart değildir. Noter vasiyetinden dönmek için el yazısıyla da yeniden vasiyet yazabilir. Ancak miras bırakan öldükten ve vasiyet açıldıktan sonra geçersizliği ileri sürülebilir. Sulh hukuk mahkemesi tüm mirasçıları duruşmaya davet edecek ve vasiyeti açıp okuyacaktır.

Ayrıca vasiyetnamenin birer örneğini de size verecektir. Böylelikle vasiyetnameyi hem siz hem de avukatınız inceleyebilecek. Eğer elinize geçen bu vasiyetnamenin kanunun aradığı özellikleri taşımadığını düşünüyorsanız iptali için dava açabilirsiniz. Vasiyetin iptali davası açmak için bir yıllık süreniz var. Yasal süresi içinde iptal davası açmanız durumunda vasiyetname geçersiz olabilir. Dava dilekçesinde vasiyetnamenin ne sebeple geçersiz olduğunu açıklamalı ve varsa delillerinizi sunmalısınız. Miras bırakan kişi vasiyet yazmadan önce demans, bunama, unutkanlık gibi tedavi gördüyse, ilaç kullanıyorsa bunları dava dilekçenize yazmalısınız. Eğer biliyorsanız tedavi gördüğü hastaneyi ve kullandığı ilaçların adını ve miktarı yazmanızı öneririz. 

Vasiyetname Bozulmaması İçin Ne Yapmalı?

Öncelikle vasiyetnamenin geçerlilik şartlarını yerine getirmelisiniz. Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için dört temel şartın varlığı gerekir. Bu şartlardan herhangi birinin eksikliği halinde, vasiyetname geçersiz olur. Vasiyetnamenin bozulmaması için özenle hazırlamanızı öneririz. Bunun için vasiyet yazma konusunda tecrübeli iyi bir miras avukatından yardım almanızı öneririz. Vasiyetinizi tek başına düzenlemek yerine, bir avukata danışmanız faydanıza olacaktır. Hangi durumlarda vasiyetnamenin bozulacağını en iyi miras avukatları bilir. İstanbulda iyi bir miras avukatı bulmak için internet üzerinden arama yapabilirsiniz. Vasiyetin bozulmaması için miras bırakanın son istek ve arzuları eksiksiz ve net bir şekilde ifade edilmelidir. Okunması ve anlaşılması kolay olmalı, çelişki içermemelidir. Eğer vasiyetname ile bir kişiyi mirasçılıktan çıkarmak istiyorsanız, sebeplerinizi ve mümkünse delillerinizi de yazmalısınız. 

Miras bırakanın ölümünden sonra kaybolmaması için vasiyetnamenizi güvenilir bir kişiye teslim etmelisiniz. Evinizde bir yerde sakladığınız vasiyetiniz siz öldükten sonra bulunamayabilir. İstenmeyen kişilerin eline geçmesi durumunda gizlenebilir ya da yok edilebilir. Siz öldükten sonra vasiyetinizi sulh hukuk mahkemesine teslim edecek birine bırakabilirsiniz. Bu kişi bir yakınınız, arkadaşınız ya da avukatınız olabilir. Düzenlediğiniz vasiyeti eğer varsa banka kasanızda da saklayabilirsiniz. Noterde düzenlediğiniz vasiyetin aslı noter tarafından saklanır ve siz öldükten sonra mahkemeye teslim edilir. Zorunlu olmamakla birlikte vasiyet düzenlediğiniz gün doktordan sağlık raporu alabilirsiniz. 

Vasiyetname 1 ay içinde açılmazsa ne olur?

Vasiyetname Kaç Yıl Geçerlidir? sorusu ile birlikte gelen sorular arasında vasiyet 1 ay içinde açılmazsa ne olur sorusu vardır. Türk Medeni Kanunu’na göre, vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra 1 ay içinde mahkemeye teslim edilmelidir. Kendisine teslim edilen vasiyetnameyi alan mahkeme duruşma için bir gün belirler ve tüm mirasçıları duruşmaya davet eder. Yapılan bu duruşmada vasiyet mirasçılara okunur. Eğer miras bırakan vasiyetini noterde düzenlendiyse büyük bir ihtimalle  herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bir ay içinde açılmayan vasiyetname geçersiz olmaz. Bazı durumlarda el yazılı vasiyetname miras bırakanın ölümünden çok uzun bir süre sonra ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda vasiyetnamenin bir an önce mahkemeye teslim edilmesi gerekir.

Geç ortaya çıkan vasiyet geçerlidir. Vasiyetnamenin açılması sonrasında vasiyetin iptali davası açmak için hak düşürücü süre başlar. Vasiyetname bir içinde açılmazsa sadece süreç uzar. Vasiyetname, bir aylık süre geçtikten sonra da açılabilir ve içeriğine göre geçerlilik kazanabilir. Mirasçılar, vasiyetnamenin bir aylık süre içinde açılmaması halinde, mirasçılık sıfatı kazanmış sayılırlar. Bu durumda, mirasçılar, mirasın kendilerine verilmesini talep edebilirler.

Vasiyete Kimler İtiraz Edebilir?

Herkes vasiyetnamenin iptalini isteyemez. Vasiyet yazan miras bırakanın yasal ve atanmış mirasçıları vasiyetnamenin iptalini isteyebilirler. Miras bırakan vasiyetname ile bazı kişilere çok mal varlığı bırakırken bazı mirasçılarına ise hiç bir şey bırakmaz. Kendisine çok az ya da hiç bir şey bırakılmayan mirasçılar vasiyete itiraz edebilirler.

Tüm yasal mirasçılar vasiyetnamenin iptali için dava açabilirler. Vasiyetin iptali için kanunda dört sebep yer almaktadır. Bu dört neden dışında başka bir sebep gerekçe gösterilerek vasiyetin iptali istenemez. Yasal mirasçıların tamamı vasiyetnamenin iptali isteyebilirler ancak tenkisini isteyemezler. Vasiyetin açılıp okunmasından sonra bir yıllık hak düşürücü süre içinde tenkis davası açılabilir. Tenkis davasını ise herkes açamaz. Vasiyetin tenkisi davasını sadece miras bırakanın saklı paylı mirasçıları açabilir.

Saklı paylı mirasçılar ise miras bırakanın anne ve babası ile eşi ve altsoyudur. Kişinin altsoyu ise çocukları, torunları ve torun çocuklarıdır. Vasiyetnamenin iptalini ve tenkisini talep eden kişinin asliye hukuk mahkemesinde dava açması gerekmektedir. İptal davası için kesin yetki söz konusu olup, miras bırakanın son yerleşim yerinde bulunan yerdeki asliye hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır. 

Sıkça Sorulan Sorular

E Devletten Vasiyetname Görülür mü?

Vasiyetname e devlet üzerinden görünmez. Miras bırakan öldükten sonra vasiyetin açılması dava açılır. Uyap vatandaş uygulaması üzerinden vasiyetname örneğini okuyabilirsiniz. 

Baba Malının Ne Kadarını Vasiyet Edebilir?

Miras bırakan vasiyetname ile  tüm mal varlığını istediği kişiye bırakabilir. Saklı paylı mirasçılar ise bir yıl içinde dava açarak miras paylarını alabilirler.  


“Vasiyetname Kaç Yıl Geçerlidir?” üzerine 2 yorum

  1. Benim ve ailemin oturduğu tarla annemin üzerine tapuludur. Anneme Dedemden(babamın babası) tarafından satış olarak 3 sene önce verilmiştir. İlerde dedem vefat edince halamlar ve çocuklarının dava açma ihtimali olduğu için; arsayı tekrar dedeme satış verip, dedeminde torununa(yani bana) bakım şartı ile bağış yapması durumunda sorun olmayacağı söyleniyor. Dedem memlekette olduğu için sürekli dedemi getiremiyoruz. Bu nedenle birinci gün annemden dedeme satış verip, İkinci günde bana(toruna) bakım şartıyla bağış yapsa ilerde halamlar tarafından bana karşı dava hakkı doğar mı? Burda kafamıza takılan; Dedemin bize verdiği yerin en temiz şekilde tekrar bizde kalmasını nasıl sağlayabiliriz? Dedem noter huzurunda Vasiyetname yazsa ne kadar etkili olur? Yoksa bağış gibi yada başka birine satış verip belli bir zaman sonra tekrar alma gibi bir durum mu yapmalıyız? Valla yardımcı olursanız çok sevinirim. Net cevabı bir türlü bulamadık.

    Yanıtla
    • Daha önce başka birine attığım yazıyı direk attığım için Merhaba yazmamışım. Öncelikle merhabalar sitenizde çok faydalı bilgiler var. Açıklayıcı bilgileriniz için teşekkür ediyorum. Anladığım kadarıyla miras hukukunda tecrübelisiniz biz tarlanın bizde kalmasını, dedem sağ iken kafamızın rahat etmesini istiyoruz. Bu arada dedem diğer amcam ve 3 halama da belli yerleri veriyor. Halamlarin talebi; bizim oturduğumuz evin bulunduğun tarla statüsündeki yerden pay almak. İlerde daha çok değerleneceğini düşünüyorlar. Ama bizde tarlayı işliyor ve aktif kullanıyoruz. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. Dedem sağ iken bizim ne yapmamız gerekir. Hukukda bunun net bir kolaylığı var mıdır? Desteğinizi çok rica ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.

      Yanıtla

Yorum yapın

Ara WhatsApp