Vasiyetname Kaç Yıl Geçerlidir?

Vasiyetname 10 yıl mı geçerlidir, 20 yıl mı geçerlidir? Bir kişi 30 yaşında vasiyetname düzenlemiş olsa ve bundan 60 yıl sonra 90 yaşında vefat etse. Vasiyetnamesi geçerli olacak mıdır? Yoksa aradan 65 yıl geçtiği için vasiyetname geçersiz mi olacaktır. Eğer vasiyetname düzenlenmesinin üzerinden belli bir süre geçtikten sonra geçersiz oluyorsa, bu süre ne kadardır?

Vasiyetnamenin geçerliliğini sınırlayan herhangi bir kanun hüküm yoktur. Bu demektir ki; vasiyetname mahkeme kararı ile iptal edilmedikçe geçerlidir. Bir vasiyetname sadece çok eski bir zamanda düzenlendiği için geçersiz olmaz.

Vasiyetname ile kendisine belirli bir mal varlığı bırakılan kişi, bunu en geç 10 yıl içinde istemelidir. Bu isteğini vasiyetnamenin tenfizi davası ile istemesi gerekir. Vasiyetnamenin tenfizinde geçerli olan 10 yıllık bu süre ise vasiyetnameyi düzenleyen kişi ölmedikçe işlemeye başlamaz.

Uzunca bir sürenin geçmiş olması vasiyetnameyi geçersiz yapmaz. Peki, bir vasiyetnameyi ne geçersiz hale getirir. Bir kişinin tüm mal varlığını kız kardeşi Ayşe’ye bıraktığını düşünelim. Kardeşi Ayşe ile arası bozulan ve tüm malvarlığını diğer kardeşi Zeynep’e bırakmak istediğini düşünelim. Böyle bir durumda kişi yeni bir vasiyetname düzenleyerek tüm mal varlığını diğer kardeşi Zeynep’e bırakabilir. Sonradan düzenlenen vasiyetname önceki vasiyetnameyi geçersiz hale getirir. Miras bırakan kişinin birden fazla vasiyetname düzenlediği ortaya çıkarsa; son vasiyetnamesi geçerli olacaktır.

Geçerliliği için bir süre sınırlama olmamasına rağmen; vasiyetnamenin iptali davası açmak için süre sınırı vardır.