Atanmış Mirasçılar

Atanmış Mirasçılar

Yasal mirasçılar yanında bir de atanmış mirasçılar bulunmaktadır. Bunlar ise vasiyetname ile veya miras sözleşmesi ile miras bırakanın belirlediği kişilerdir. Atanmış mirasçılar, herhangi bir hısımlık bağı olmamasına rağmen miras bırakan kişinin ataması ile mirasçı olan kimselerdir.

Bu kişiler miras bırakanın arkadaşı gibi gerçek kişiler olabileceği gibi, vakıf veya dernek gibi tüzel kişiler de olabilir.

Yasal mirasçısı bulunmakla birlikte yasal mirasçılarına mirasını bırakmak istemeyen kimseler kendilerine mirasçı atayabilirler. Özellikle çocukları bulunmayan kimseler bu yolla miraslarını istedikleri kimselere bırakabilirler. Hayatta hiçbir yasal mirasçısı bulunmayan kişiler de mirasçı atayabilirler.

Miras bırakan vasiyetname ile veya miras sözleşmesi ile mirasçı atayabilir. Bunların dışında mirasçı atanması mümkün değildir.

 

Yorum yapın