Veraset İlamı Örnek

Makale İçeriği

Veraset İlamı Örnek

Veraset ilamında talep eden kişinin adı soyadı ve kimlik numarası ile adresi yer alır. Mirasçılık belgesinde miras bırakanın kimlik bilgileri ile ölüm tarihi yer alır. Mirasçılarının kimler olduğu ve mirastan ne oranda pay alacakları yazar. Mirasçılık belgesinde miras bırakanın sahip olduğu ev, arsa, tarla ve bahçenin olup olmadığı yazmaz. Hangi bankada ne miktarda parası bulunduğu da mirasçılık belgesinde yazmaz.

Burada yer alan veraset ilamı örneği sadece mirasçılık belgesinin nasıl bir belge olduğu konusunda fikir oluşturmak için hazırlanmıştır. Sulh hukuk mahkemesi tarafından verilen veraset ilamı da buna benzer olacaktır.

Veraset İlamı örneği için tıklayınız.


Yorum yapın

Ara WhatsApp