Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı

Eğer bir kişi vefat eder ve geride altsoyu bulunursa, miras bırakanın malları halefiyet kuralları doğrultusunda çocuklarına kalır. Miras bırakanın malları çocuklarına ya da torunlarına intikal eder. Kardeşler arasında miras paylaşımı sırasında, öncelikle murisin vasiyeti önem taşır ve bu, paylaşımı doğrudan etkiler.

Miras paylaşımı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir. Miras bırakanın vefatı sonrası mal varlığının kimlere ve nasıl dağıtılacağını düzenleyen yasal kurallar bulunmaktadır. 

Kardeşler miras paylaşımı sürecine yasal ya da atanmış mirasçı olarak katılabilirler. 

Kimlerin yasal mirasçı olacağı miras hukukunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yasal mirasçı olacak ilk zümre kişinin eşi ve çocuklarıdır. Miras paylaşımına miras bırakanın altsoyu olarak katılan kardeşler mirastan eşit pay alırlar. 

Kanun kardeşlerin mirastan eşit oranda pay alacağını düzenlemiş ise de miras bırakan istediği çocuğuna daha fazla ya da daha az miras bırakabilir. Miras hukukumuz bu konuda miras bırakana tam bir serbesti tanımamıştır. Bazı yakın mirasçıları saklı paylı mirasçı olarak kabul etmiş ve onların haklarını korumuştur. Eğer bir kişi vasiyetname düzenleyerek saklı pay kuralını ihlal etmişse, hakkı çiğnenen mirasçı tenkis davası açarak saklı payını alabilir. 

Tenkis davası kardeşler arasında miras paylaşımın konu eden bir dava olabilir. Genellikle bu davanın tarafları kardeşlerdir. Özellikle ikinci evlilikten olan çocuklara daha fazla mal bırakılması durumunda gündeme gelir. Bazı miras bırakanlar ise hayatlarında bazı mirasçılarına bağış yaparak saklı pay kuralını ihlal etmeye çalışırlar. Dava şartlarının varlığı halinde, böyle bir durumda da tenkis davası açılabilir. 

Bir baba ya da anne vasiyet düzenleyerek mallarını çocukları arasında paylaştırmış olabilir. Böyle bir durumda belirli mal vasiyeti söz konusu olabilir. Kardeşler açacakları vasiyetnamenin tenfizi davası ile aralarındaki mirası paylaşabilirler.  

Kardeşler arasındaki mirasın paylaşımı için atılacak ilk adım mirasçılık belgesinin alınmasıdır. Eskilerin veraset ilamı dedikleri bu belgeyi noterden veya sulh hukuk mahkemesinden alabilirsiniz. 

Miras paylaşımı sırasında kardeşler miras bırakanın borçlarından da eşit oranda sorumludurlar. Kardeşlerden birinin mirası reddetmesi ve alt soyunun bulunmaması halinde oran değişecektir. 

Paylaşılmak istenen mirasın bilinmemesi durumunda kardeşlerden biri terekenin tespiti davası açabilir. Bu davayı açmak için tüm kardeşlerin birlikte hareket etmesi gerekmez. 

Vasiyetname yoksa, kardeşler karşılıklı uzlaşma yoluyla mirası kendi aralarında paylaşabilirler. Ancak, eğer anlaşma sağlanamazsa mirasın dağılımı miras hukuku kurallarına göre gerçekleştirilir. Böyle bir anlaşmazlık durumunda tek çözüm yolu ortaklığın giderilmesi davasıdır. 

Miras bırakanın hayatta olan bir eşi mevcut ise eşin de miras hakları bulunur. Çocuklarla birlikte mirasçı olması durumunda eşin miras payı dörtte bir olur.

Yorum yapın