Babalık Davası 

Babalık davası, evlilik dışında doğan ve baba ile soy bağı bulunmayan kişilerin açabileceği bir davadır. Babalığın hükmen tescili Türk Medeni Kanununun 301 maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Bu dava çocuk ile baba arasında soy bağının kurulmasını sağlar.

Annem babamdan hamile kalmış. Babam annemle değil de bir başkasıyla evlenmiş. Babam evli ve 2 erkek kardeşim var. Hakkımı aramak istiyorum. Eşi sebebi ile babam benimle görüşmüyor. Bu gibi örneklerde olduğu gibi çocuk dünyaya geldiğinde anne ve babası evli değilse, çocuk ile baba arasında soy bağı kurulamıyor. Eğer baba da çocuğu tanımazsa babalık davası açılması gerekir. Davacı, annesi ile davalının evlilik dışı birlikteliklerinden 1987 yılında dünyaya geldiğini, ancak annesinin nüfusunda kayıtlı olduğunu ileri sürerek, davalının babası olduğunun tespiti ile nüfusta baba hanesine kaydının yapılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Öncelikle babalık davasının kime açıldığı belirlenmelidir. Bu konuda en doğru bilgi anneden alınabilir. Dava dilekçesinde tanıkların isimlerini bildirmelisiniz. Bu tanıklar anne ve babanın uzun süre birlikte yaşadıklarını ancak evlenmediklerini anlatabilirler. Sonrasında taraflardan kan örnekleri alınarak DNA incelemesi yapılacaktır. İnceleme için numuneler adli tıp kurumuna gönderilir. Eğer çocuk yetişkin ise davacı çocuk davalı ise baba olacaktır. Kanun hükmü gereği bu dava anneye ihbar edilir. Anne tanık bildirirse, bu tanıkların da duruşmaya davet edilmesi sağlanmalıdır.

Babalık davası kamu düzenine ilişkindir.  Bu nedenle babalık davasında tüm maddi olgular talep olmasa da araştırmalı, bilimsel çalışmaların ulaştığı bütün olanaklardan yararlanmalıdır.

Babalık Davası Kimler Açabilir 

Babalık davasını baba açamaz; çocuk ile baba arasındaki soy bağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilir. 

Babalık Davasında DNA Testi

Babalığın tespiti için en doğru sonucu DNA testi verecektir.  Mahkeme tarafından DNA testi yapılmasına karar verilmesi durumunda taraflara DNA testi için kan örneği vermesi gerektiği tebligat ile bildirilmelidir. Bu tebligatta ayrıca kan örneği vermemesi durumunda zor kullanarak numune alınacağı bildirilmelidir. 

Mahkeme tanıkları dinledikten sonra eğer babanın evlilik dışı birlikteliğinden çocuğun dünyaya gelmiş olabileceği konusunda güçlü bir kanaate varırsa bir sonraki aşama adli tıp kurumundan DNA testi yaptırılmasıdır. Babalık davasında davalı babanın kan veya doku örneği alınmasına katlanma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Babalık Davası Zamanaşımı Kalktı 

Evet kanunda belirlenmiş olan 1 yıllık hak düşürücü süre kalktı. Çocuğun babalık davası açmak için bir yıllık hak düşürücü süre bulunuyordu. Anayasa kanundaki bu maddeyi iptal etti. Böylelikle bir çocuk artık hiç bir süre sınırı bulunmaksızın babalık davası açabilir. 

 Babalık Davası Hak Düşürücü Süre 

Babalık davası için kanunda hak düşürücü süre öngörülmüştür. Kanunda belirlenen bu süre zaman aşımı süresi değil hak düşürücüdür. Babalık davası, çocuğun doğumundan önce de açılabilir.  Çocuk ile başka bir erkek arasında soy bağı ilişkisi varsa, babalık davası açılamaz. Bu sebeple öncelikle soy bağının reddi davası açılması gerekir.  Ananın dava hakkı, bir yıldır . Bir yıllık hak düşürücü süre doğumla başlar.

Yorum yapın