Noterde yapılan vasiyetname bozulur mu? Vasiyetname noterde düzenlenebileceği gibi el yazısı ile notere gitmeden de düzenlenebilir? Peki, noterde yapılan vasiyetname ile el yazılı vasiyetname arasında ne gibi farklar bulunur. Vasiyetnamenin bozulmaması için noterde yapılması mı gerekiyor?

Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için kişinin ayırt etme gücüne sahip olması ve on beş yaşını doldurmuş olması gerekir. Vasiyetname düzenlemek için alt yaş sınırı on beş yaşın doldurulması iken üst yaş sınır yoktur. Ayırt etme gücüne sahip olan herkes yaşı kaç olursa olsun vasiyetname düzenleyebilir. 65 yaşın üzerindeki kişilerin düzenledikleri vasiyetnamelerin geçerli olmayacağı şeklindeki inanış doğru değildir. Ayırt etme gücüne sahip olan 95 yaşında bir kişinin düzenlediği vasiyetname geçerli olurken, 25 yaşında ancak ayırt etme gücü bulunmayan kişinin düzenlediği vasiyetname iptal edilebilir.

Noterde düzenlenen vasiyetnamenin bir diğer adı resmi vasiyetnamedir. Resmi vasiyetname hakkında ayrıntılı bilgi için resmi vasiyetname başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Noterde düzenlenen vasiyetnamenin diğer vasiyetname türlerine göre daha güvenli olduğu söylenebilir. Bunun farklı sebepleri bulunmaktadır. Öncelikle vasiyetname düzenlenmesi sırasında noter ve iki şahit bulunmaktadır. Şahitler vasiyetname düzenleyen kişinin akli melekelerinin bulunduğu konusunda beyanda bulunmakta ve altını da imzalamaktadırlar. İkinci olarak noterde düzenlenen vasiyetnamenin kaybolması olasılığı en aza inmektedir. Zira vasiyetname aslı noter tarafından saklanılmaktadır. Vasiyet düzenleyen kişi öldükten sonra vasiyetnamesi açılıp, mirasçılarına okunmaktadır. El yazılı vasiyetnameler ise kaybolabilir, yırtılabilir, yanabilir. Ortaya çıkmasını istemeyen kişiler tarafından yok edilebilir. Bu riskler noterde düzenlenen vasiyetname için geçerli olmayacaktır.

Noterde yapılan vasiyetnameler okuma yazma bilmeyenler tarafından da düzenlenebilir. Ancak okuma yazma bilmeyen kişiler el yazısı ile kendi vasiyetnamelerini hazırlayamazlar. Bir başkasına yazdıracakları vasiyetname ise geçerli olmayacaktır.

Noterde yapılan vasiyetname de bozulabilir. Vasiyetnamenin noterde yapılmış olması ona ayrı bir koruma sağlamaz. Vasiyetnamenin iptalini veya tenkisini gerektirir bir unsurun bulunması durumunda noterde düzenlenen vasiyetnamenin de iptali mümkündür.