Vasiyetnamede Neler Yazar?

Bu yazımızda sizlere, vasiyetnamede ne yazar sorusuna cevap vermeye çalıştık. Vasiyetname kişinin son isteklerini ve kendisine ait olan mal varlıklarının mirasçılar arasında ne şekilde paylaşılmasını istediğini anlatır. Bazı mirasçılarına daha fazla miras bırakmak bazılarına da daha az miras bırakmak isteyen kişiler vasiyetname düzenleyerek bu isteklerini gerçekleştirebilirler. Saklı paylı mirasçıların hakkı çiğnenmediği sürece bu yöndeki vasiyetnameler geçerli olacaktır.

Kimi zaman da düzenlenen bir vasiyetname ile mirasın tamamının bir kişiye bırakıldığı gözlenmektedir. Bazı vasiyetnamelerde ise; diğer tüm mirasçılara az ya da çok bir şeyler bırakılırken bazı mirasçılara hiçbir şey vasiyet edilmez. Bu gibi durumlarda vasiyetnamenin iptali için dava açılabilir.

Bazı durumlarda da hiçbir mirasçısı bulunmayan kişiler vasiyetname düzenleyerek miraslarını Kızılay gibi derneklere ya da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı gibi vakıflara bırakabilirler. Saklı paylı mirasçıların bulunması durumunda bu yöndeki vasiyetnamenin iptali için dava açabilirler.

Vasiyetname düzenlemenin faydaları

Genellikle mirasın paylaşılmasında çıkan sorunlar sebebi ile aile ilişkileri zarar görmekte, anlaşmazlıklar sebebi ile mal varlıkları ortaklığın giderilmesi davasına konu olmaktadır. Bu da tüm mirasçıların ayrıca ekonomik olarak da yıpranmasına yol açmaktadır.

Bu sonuçlara engel olmak ve mirasçıların arasında sorun çıkmasını engellemek için mirası nasıl paylaştırmak istediğini, sahip olduğu taşınmazlarından hangisini kime bırakmak istediğini, bankada parası varsa bu parayı kime veya kimlere hangi oranda bırakmak istediğini belirtebilir.

Şarta bağlı vasiyetname

Vasiyetnamenin çeşitli koşul ve yüklemelere bağlı olarak düzenlenmesi mümkündür. Ancak bu koşul ve yüklemeler hukuka ve ahlaka aykırı olmamalıdır. Örneğin, kanlım olan Ahmet’i öldürürse evimi ve arabamı arkadaşım İsa’ya bırakıyorum şeklindeki vasiyetname geçersiz olacaktır.

Evlilik dışı çocuğunu tanıyabilirsiniz.

Diyelim ki Murat evli ve iki çocuk babasıdır; ancak evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunmaktadır. Murat hayatta iken bu çocuğun kendi çocuğu olduğunu kabul ederek nüfusuna kaydettirebilir ve böylelikle çocuk da babasının mirasçısı olur. Murat çeşitli nedenlerle evlilik dışı olan bu çocuğunu gizlemeyi tercih edebilir. Düzenleyeceği vasiyetnamede ise bu çocuğu tanıyabilir.

Bazı taşınır veya taşınmazları belirli bir mirasçıya bırakabilirsiniz.

Mirasın paylaşılması sırasında birçok anlaşmazlıkların yaşandığı bilinen bir gerçek. Mirasçılar uzlaşamadıklarında, ortaklığın giderilmesi davası açmakta ve miras kalan taşınmaz değerinin çok altında satılmakta. Buna ek olarak dava masrafı ve avukat ücreti de ödemek zorunda kalmaktadırlar. İşte bu sebeple, bu olumsuz durumları önlemek amacıyla vasiyetname düzenlenebilir. İki kızı ve iki evi olan bir kişi vasiyetnamesinde İstanbul Kadıköy’de bulunan evimi kızım Saadet’e ve Balıkesir Burhaniye’de bulunan evimi de diğer kızım Sema’ya bırakıyorum şeklinde vasiyette bulunabilir.

Miras bırakan kişi, evini ya da yazlığını özellikle bir mirasçısına bırakmak isteyebilir. Bunun farklı sebepleri olabilir. Mirasçısının kimi davranışları ile bu taşınmazı hak ettiğini düşünüyor olabilir. Kendisi öldükten sonra da anılarının yaşatılacağına inandığı için de böyle bir vasiyet yapabilir.

Vasiyetname ile mirasçılıktan çıkarma mümkün mü?

Hazırlayacağınız bu vasiyetname ile bazı mirasçılarınızı mirasçılıktan çıkarabilirsiniz; ancak bunun sebebini belirtmeniz gerekir. Kızım Neriman’dan çikolatalı kek yapmasını istediğimde bana daha önemli işleri olduğunu söyledi ve bu isteğimi yerine getirmedi. Bu sebeple kızım Neriman’ı mirasçılıktan çıkarıyorum şeklindeki vasiyetiniz geçerli olmayacaktır. Mirasçılıktan çıkarmak için kanunun aradığı şartların var olması zorunludur. Bunlar olmadan mirasçılıktan çıkarma geçerli olmaz. Bu konuda bir avukata danışmanızı öneririm.

Peki, vasiyetname düzenlerken neler yazmanız gerekiyor. Tüm mal varlığımı kızım Sevim’e bırakıyorum, diğer çocuklarıma hiç bir şey bırakmıyorum yazsanız bu vasiyetname geçerli olur mu? Bu konuda bir avukata danışmanızı öneririm.