Mal Kaçırma Davası

Bazı babalar ve anneler hayattayken mal varlıklarını çocuklarına vermektedirler. Evlerinin veya arsalarının tapularını çocuklarına devretmektedirler. Bazı anne ve babalar tüm miraslarını erkek çocuklarına bırakmak, kız çocuklarına ise hiç bir şey bırakmamaktadırlar. Peki, bu mümkün mü? Tüm çocuklara eşit miras bırakmak zorunlu mudur? Bir baba kendisine daha yakın hissettiği bir çocuğuna daha fazla mal bırakamaz mı?

Mal Kaçırma Davası

Babam bütün mal varlığını abimle gelinin üzerine yapmış. Biz de 4 kız kardeşiz. Size asla bir şey vermem diyor. Bu durumda olduğu gibi bazı çocuklara hiç miras kalmaması için veya çok az miktarda mal kalması için malların birine devredilmesidir mirastan mal kaçırma.

Bazı kimseler evlatları arasında ayrım yapmakta ve mirastan mal kaçırmaktadırlar. Mirastan mal kaçırmak suç mudur? Cezası var mıdır?

Mal kaçırma davası mirasçıların birbirlerine karşı açtıkları bir dava türüdür. Özellikle kardeşler arasında açılır.

Mirastan Mal Kaçırma Yolları

Aslında miras bırakan tüm çocuklarına eşit miktarda miras bırakmak zorunda değildir. Bazısına daha çok diğerlerini ise daha az miras bırakabilir. Bunun için bir oran söz konusudur. Bu oranın aşılmaması gerekmektedir. Miras bırakanın her bir çocuğuna bırakmak zorunda olduğu miras payına saklı pay denilmektedir.

Mirastan mal kaçıran kişi diğerlerine mirasından pay vermek istememektedir. Mirasının büyük kısmını vermek istediği bir kişi vardır. Bazen tüm miras erkek çocuklara devredilir ve kız çocuklarına hiç bir şey bırakılmaz.

Mirastan Mal Kaçırma Davasını Kime Açmalıyım?

Babam İstanbul Pendik’te toplam 13 dairesini erkek kardeşimize satış gösterdi. Gerçekte satmadı, amacı bizden mal kaçırmaktı. Babam yaşıyor. Mal kaçırma davası açabilir miyim? Mal kaçırma davasını babama mı açmam gerekiyor yoksa erkek kardeşime mi?

Mirastan mal kaçırma davası dediğimiz dava muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası olacaktır. Mirastan mal kaçırma davasını adına tapu kaydı bulunan kişiye açmanız gerekmektedir. Bu örnekte davayı erkek kardeşinize açmanız gerekiyor. Babanıza karşı açacağınız mirastan mal kaçırma davası ret edilecektir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Açmak İçin Bir Süre Var mı?

Babam 2 sene önce Kadıköy’de vefat etti. Babam bundan on sene önce ev, bahçe, araba dâhil ne varsa karısının üzerine devir etmiş. Mal kaçırma davası açsam hak iddia edebilir miyim? Dava açmayı düşünüyorum ama on sene geçtiğinden ve babam sağken kendi gönül rızasıyla eşine bıraktığı için bir şey elde edebilir miyim? Babam malların devrini on sene önce eşinin üzerine yapmış. Öleli 2 ay oldu. Aklı yerinde ve kendi gönül rızasıyla eşine bırakmış hak almam söz konusu olabilir mi?

Mirastan mal kaçırma davası açmak için her hangi bir süre sınırı yok. Yani muris muvazaası sebebiyle açılan tapu iptal ve tescil davası için herhangi bir hak düşürücü süre veya zaman aşımı süresi söz konusu değildir. Hak düşürücü süre veya zaman aşımı süresi bulunmasa da, dava açmak için geç kalınmamasını öneririm. Mirastan mal kaçırma davasının sonuçlanması uzun süre almaktadır. Bu sebeple mal kaçırma davasını ne kadar erken açarsanız o kadar menfaatinize olacaktır.

Mirastan Mal Kaçırma Davası (Tapu İptal ve Tescil Davası)

Babam ölmeden önce 2 dairesini bana satış gösterdi. Tapuda işlem yaparken akli denge raporu almadım. Biz toplam 5 kardeşiz. 2 kardeşim benden evi istiyorlar. Ben onlara hak vermesem dava açacaklarını söylüyorlar. Dava açmaları durumunda nasıl bir sonuç alırız?

Mirastan mal kaçırma davası kabul edilirse; dava konusu 2 daireden kardeşleriniz de pay alacaklardır.

Mal Kaçırma Davasını Kimler Açabilir?

Biz 3 erkek ve 4 kız olmak üzere toplam 7 kardeşiz. Babam tüm mallarını 16 yıl önce erkek kardeşlerime satış gösterdi. Babam şuan hayatta. Biz 2 kız kardeş mirastan mal kaçırma davası açmak istiyoruz ama diğer kız kardeşlerimizi dava açmaya ikna edemiyoruz. Onlar olmadan da dava açabilir miyiz? Biz davayı kazanırsak onlar da mirastan pay alabilecekler mi?

Mirastan mal kaçırma davasını ancak babanızın ölümünden sonra açabilirsiniz. Babanız hayattayken bu davayı açmayın. Kendisinden mal kaçırılan tüm kız kardeşler mal kaçırma davasını açabilirler. Tüm kardeşlerin birlikte dava açması zorunlu değil. Mirastan mal kaçırma davasını kazanırsanız sadece dava açanlar mirastan pay alır. Sizin açtığınız dava sebebiyle dava açmayanlara miras payı verilmez. Mirastan pay almak istiyorlarsa onların da dava açmaları gerekiyor.

Mal Kaçırma Sık sorulan Sorular

Soru –1
Babam yetmiş yaşın üstünde ve 2 tane dairesi var. Birini satıp, parasını da erkek kardeşime vermek istiyor. Biz toplam 4 kardeşiz. Bunu önlemek için bir şey yapabilir miyiz? Babamın evi satmasını engelleyebilir miyiz? Her hangi bir hakkimiz var mı?

Cevap  – 1
Bir kişi hayattayken evini, arabasını, bağını, bahçesini kısacası tüm mal varlığını istediğine satabilir. Bu konuda çocuklarından izin alması gerekmemektedir. Yetmiş yaşın üstünde olması da bir şey değiştirmez. Eğer akıl sağlığını etkileyen bir hastalığı varsa kendisine vasi atanması için mahkemeye başvurulabilir.

Soru – 2

Babam vefat etti. Biz 3 kız 1 erkek toplam 4 kardeşiz. Annem kendi miras payının tamamını erkek kardeşimize vermek istiyor. Annem tüm miras payını erkek kardeşimize verirse mal kaçırma davası açabilir miyim?

Cevap  – 2

Böyle bir durumda mal kaçırma davası açabilirsiniz. Ancak mal kaçırma davası detaylar içeren ve zor bir davadır. Nelerin ispat edilmesi gerektiği ve hangi delillerle ispat edilmesi gerektiği bilinmezse davayı kaybedebilirsiniz. Bu sebeple tecrübeli bir miras avukatından yardım almanızı öneririm.

Eğer baba bazı çocuklarından mal kaçırmak için muvazaalı satış işlemi yapıyorsa; ancak ölümünden sonra tapu iptal davası açılabilir.


“Mal Kaçırma Davası” üzerine bir yorum

  1. Babam ölmeden yıllar önce kardeşlerime arsa ev mal vermiş babam öldü ben babamın kardeşlerime verdiği evi arsaları malları iptal ettirebilirmiyim

    Yanıtla

Yorum yapın

Ara WhatsApp