Boşanma Davası

Boşanma davası evli çiftlerin ayrılmak için açtıkları bir davadır. Bu davanın aile mahkemelerinde açılmalıdır. Açılan her boşanma davası kabul edilmez; yani tarafların boşanmalarına karar verilmez. Böyle bir durumda evlilik devam eder.

Boşanma davasının kabul edilmesi için, geçerli bir boşanma sebebinin varlığı iddia ve ispat edilmelidir. Nelerin boşanma sebep olacağı Türk Medeni Kanununda yer almaktadır. Geçerli bir boşanma sebebi ile dava açılmış olsa bile, boşanma sebebi ispat edilemezse davanın ret edilir. Bu sebeple iddialarınız ne şekilde ispat edeceğiniz de çok önemlidir.

Boşanma Nedir? 

Boşanma, eşlerin yasal olarak evlilik birliğini sonlandırmalarıdır. Bu süreç, aile mahkemelerinde görülen davalar neticesinde gerçekleşir. Mahkemenin verdiği boşanma kararı  tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlenir.

Boşanma davası, eşlerden biri veya her ikisinin başvurusu ile başlatılabilir. Yani, boşanma davasının açılabilmesi için taraflardan en az birinin talepte bulunması gereklidir. Bu süreçte, üçüncü kişilerin boşanma talebinde bulunması hukuken mümkün değildir. Sadece eşler bu talebi yasal olarak yapabilir.

Boşanma sürecinde, mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi konular da değerlendirilir. Boşanma kararı ile birlikte bu konularda da karar verilir. Bu nedenle, boşanma süreci oldukça kapsamlı ve dikkatli bir şekilde yürütülmelidir. 

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, evlilik birliğinin sona erdirilmesi amacıyla açılan bir mahkeme sürecidir. Boşanma davası, evlilik sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar, sadakatsizlik, şiddet gibi nedenlerden ötürü çiftlerin yollarını ayırmaları için başvurdukları hukuki bir yoldur.

Boşanma davası, taraflardan birinin boşanma sebeplerini belirten boşanma dilekçesini mahkemeye sunması ile başlar. Bu dilekçede, boşanmaya neden olan olaylar ve tarafların talepleri yer alır. Mahkeme, sunulan delilleri değerlendirir, tanıkları dinler ve boşanma hakkında bir karar verir.

Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de en çok açılan ilk 10 dava türü arasında boşanma davaları da yer almaktadır. Boşanma davaları, davalı ve davacının haklarının korunarak, çocukların velayeti, tazminat ve nafaka gibi konularda da çözüm sunar.

Boşanma davaları genellikle anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davası, evlilik birliğini sona erdiren ve eşlerin karşılıklı anlaşarak belirli konularda mutabık kalmaları durumunda açılan bir boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanmada, tarafların nafaka, maddi ve manevi tazminat ve ortak çocukların velayeti gibi hususlarda anlaşmaları gerekir. Anlaşmalı boşanmalarda, taraflar evlilik birliğini sona erdirme konusunda uzlaşmaya varmış olur ve mahkemeye bu uzlaşmayı içeren bir protokol sunarlar. Daha fazla bilgi için, Anlaşmalı Boşanma makalemize göz atmanızı öneririz.

Çekişmeli boşanmalarda ise, taraflar arasında mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşmazlıklar bulunur. Bu anlaşmazlıklar mahkeme tarafından çözüme kavuşturulur. 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının açılış süreci, anlaşmalı ve çekişmeli dava türlerine göre farklılık gösterir. Çekişmeli boşanmada temel sorun eşler arasındaki uyuşmazlık iken anlaşmalı boşanmada taraflar arasında boşanma konusunda mutabakat sağlanmıştır.

Her iki tür boşanma davası da yetkili aile mahkemesine sunulan boşanma dilekçesi ile başlatılır. Boşanma dilekçesi taraflarca veya avukat tarafından hazırlanabilir. Eğer çekişmeli boşanma davası açılacaksa dilekçeye deliller eklenir. Anlaşmalı boşanmada ise dilekçeye bir anlaşmalı boşanma protokolü eklenir.

Adliyede içinde bulunan tevzi bürosuna başvuru yapmalı ve gerekli harçları ödemelisiniz. Bu adımın tamamlanmasından sonra dava dosyanız mahkemelerden birine tevzi edilir ve dosya numarası verilir.

Boşanma davasının açılmasının ardından aile mahkemesi, tensip zaptı hazırlar ve taraflara tebliğ eder. Tensip zaptında dilekçelere cevap süreleri, delillerin sunulması, delil ve gider avanslarının yatırılması gibi ihtarlar bulunur. Tensip zaptı ile ayrıca ön inceleme duruşmasının tarihi ve saati de bildirilir.

Aile mahkemesi hakimi, dosya üzerinden dava şartları ve ilk itirazları inceler. Eğer eksiklik yok ise ön inceleme duruşması yapılır. Bu duruşmada ilk itirazlar karara bağlanır ve davada savunma ve genişletme yasağı başlar. Böylelikle dava ve cevap dilekçelerinde bahsedilmeyen hususlar artık ileri sürülemez.

Ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçilir. Bu aşamada dava konusu olaylar, deliller ve tanıklıklar toplanır. Son olarak hüküm duruşmasında hakim kısa kararını açıklar. Karar duruşmasından 1 ay sonra mahkeme gerekçeli kararını yazar. Kararın taraflara tebliğ edilmesinden sonra istinaf süreci başlar. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşler, boşanmanın şartlarını detaylı bir şekilde görüşerek karşılıklı anlaşmaya varırlar. Anlaşma doğrultusunda bir boşanma protokolü hazırlanır. Bu protokol, nafaka, mal paylaşımı ve çocukların velayeti gibi konularda anılan kararları içerir. Hazırlanan protokol ve dava dilekçesi, boşanma talebi ile birlikte yetkili aile mahkemesine sunulur. Protokolde, mal paylaşımı, çocukların velayetinin kimde olacağı ve nafaka miktarı gibi konuların açık ve net bir şekilde belirtilmesi gereklidir.

Anlaşmalı boşanma davasını istediğiniz il veya ilçedeki adliyeden açabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davası açan eşlerin ikametgahının nerede olduğunun bir önemi yoktur. Bu nedenle taraflar, uygun gördükleri bir adliyenin aile mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açabilirler. 

Anlaşmalı boşanma davasında, çekişmeli boşanma davasında uygulanan usuller geçerli olmaz. Eşler davayı ya birlikte açmışlardır ya da birinin açtığı davayı diğeri kabul etmiştir. Bu sebeple dava dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edilmesi gerekmez.  Ayrıca davalı taraf cevap dilekçesi sunmaz. Bunun yerine, doğrudan duruşma günü verilir. Tarafların hazırlayıp imzaladığı protokol, aile mahkemesi hakimi tarafından duruşmada onaylanarak boşanma kararı verilir.

Konu hakkında detaylı bilgi almak için Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? yazımızı incelemenizi öneririz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için ilk adım, doğru bir boşanma dilekçesi hazırlamak ve yetkili aile mahkemesine başvuruda bulunmaktır. Boşanma dilekçesi, boşanma sebebine göre uygun olarak hazırlanmalıdır. Dilekçenin sunulmasının ardından gereken başvuru ve karar harçları da ödenmelidir. Bu işlemlerin tamamlanması ile birlikte çekişmeli boşanma davası resmi olarak açılmış olur. Dilekçede belirtilmesi gereken hususlar, deliller ve kanıtlar sırasıyla belirtilmeli ve eksiksiz olmalıdır. Bu nedenle, bir avukattan yardım almak süreci hızlandırabilir ve kolaylaştırabilir.

Boşanma Davası Nedenleri Nelerdir?

Boşanma davası açılabilmesi için kanunda belirlenen veya Yargıtay tarafından kabul edilen boşanma sebeplerinden birinin varlığı zorunludur. Boşanma sebepleri, ya TMK 166 maddesinde belirtilen şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) ya da özel sebeplerden biridir. Bu özel sebepler şunlardır:

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Yazımızın kalan kısmında boşanma sebeplerinin neler olduğuna yer vereceğiz. Boşanma sebeplerinden ilki zinadır. Eşinden başka bir kişi ile cinsel ilişki yaşamak zira olarak kabul edilmektedir. Zina sebebiyle boşanma davası açmak altı aylık ve beş yıllık hak düşürücü süreye bağlıdır. Eşinin bir başkası ile cinsel birliktelik yaşadığını öğrenen kişi altı ay içinde boşanma davası açmamışsa bundan sonra da açamaz. Süre dolduktan sonra boşanma davası açarsa da, davası ret edilir.

Bir de beş yıllık hak düşürücü süre söz konusudur. Aldatılan eş, eşinin bir başkası ile cinsel birliktelik yaşadığını çok zaman sonra öğrenebilir. Diyelim ki; Ali Cengiz bundan 40 yıl önce eşini aldatmış olsun. Aradan geçen uzun süre sonunda bunu eşine itiraf etse, eşi zina sebebi ile boşanma davası açamayacaktır; çünkü aldatmanın üzerinden beş yıl geçmekle boşanma davası açma hakkı yok olur.

Aldatma sebebiyle boşanma davası açılamayacak diğer bir hal ise, eşin affetmesidir. Eşini affeden taraf zina sebebiyle boşanma davası açamaz. Eşin affettiğini ise iddia eden tarafın ispat etmesi gerekmektedir. Eşinin aldatıldığını bildiğini ve kendisini affettiğini iddia eden taraf bunu ispat etmelidir. Şahitleri varsa dinletmelidir. Tanık anlatımları ile zinanın affedildiği ispatlanabilir.

Zinanın İspatı

Eşlerden birinin, bir başkası ile bir otel odasında kalması zinanın varlığını ispat eder. Zinanın ispatlanması durumunda hâkim tarafların boşanmasına karar verecektir. Zina sebebiyle boşanma davasında ispat edilmesi gereken tek şey aldatmanın varlığıdır. Eşlerin ortak çocuklarının olup olmaması boşanma kararına etki etmeyecektir. Zina ispatlanamasa da eşlerin birbirine olan sadakat yükümlülüğüne aykırı veya güven sarsıcı davranış olup olmadığı araştırılmalıdır.

Eşlerden birinin, diğer bir kişiden çocuğunun olduğunun ortaya çıkması da zina olgusunun varlığını ispat eder. Önemli olan zina fiilinin işlenmesinin üzerinden beş yıllık hak düşürücü sürenin geçmemiş olmasıdır.

Zina Örnek Olay

Kadın olan eşin ortak konuta bir erkeği aldığını, aynı gece saat 22.00’de evde bu kişiyle birlikte yakalandığını, bu şahsın tuvalette gizlenmiş halde bulunduğunu kabul edelim. Dinlenen tanıkların, bu şahsın eve birçok defa girdiğini söylediğini var sayalım. Eve giren bu kişinin polisteki ifadesinde ise; davalı kadın ile evlenmeyi düşündüğünü, daha önce de evine bir kez gittiğini, seviştiklerini ancak cinsel ilişkiye girmediklerini beyan ettiğini kabul edelim. Böyle bir durumda zinanın varlığı ispat edilmiş sayılır.

Zina fiili tanık anlatımlarıyla ispat edilebileceği gibi bulunması durumunda fotoğraf kayıtlarıyla da ispatlanabilir.

Zina Örnek Olay

Kadının, yalnızken bir başka erkeği ortak konuta alması ve bu şahsın yarı çıplak vaziyette gizlenirken yakalanması zinanın varlığına işaret eder.  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/16833 Esas,  2013/17864 Karar

Zina Örnek Olay

Zinanın var sayılabilmesi için en önemli şart, “cinsel ilişkinin” varlığının kesin veya güçlü karineyle kanıtlanmış olmasıdır. Davalı erkeğin başka bir kadınla evden çıkarken ve sokakta yürürken görüldüğü anlaşılmakla beraber, evlilik sırasında, bir başka kadınla cinsel birleşmenin gerçekleştiği dosya kapsamı ve tanık beyanlarından anlaşılamamaktadır. Bu nedenle davalı erkeğin bu davranışları zina değil, “güven sarsıcı davranış” niteliğinde olup; boşanmayı gerektiren kusurlu davranıştır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2016/15989 Esas,  2018/4730 Karar

Zina Örnek Olay

Davacı-davalı erkek, eşinin bir başka erkekle kendisini aldattığına yönelik iddiasını dava dilekçesi ekinde sunduğu sosyal medya görüntüleri ve mesajlara dayandırmıştır. Yapılan incelemede sosyal medya yazışma ve görüntüleri içerikleri itibarıyla zinaya kesin gözüyle bakılmasını gerektirir niteliğinde olup, bu durum zinanın varlığına işaret eder.

Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası

Eşlerden biri diğerini öldürmeye kalkışırsa, bu boşanma sebebidir. Hayata kast gibi kötü davranma, yaralama ve benzeri davranışlar da boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Hayata kast sebebiyle boşanma davası da hak düşürücü süreye tabidir. Hayatına kastedilen kişi altı ay içinde dava açmalıdır. Bu süre içinde dava açmayan veya eşini affeden tarafın dava açmak hakkı kalmaz.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

Bazı yüz kızartıcı suçların işlenmesi diğer eş için boşanma sebebi oluşturur. Örneğin çocuğun cinsel istismarı ya da cinsel saldırı suçunu işleyen kişiye karşı eşi boşanma davası açabilir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk de boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Asıl olan eşlerin birlikte yaşamasıdır. Eşlerden biri ortak yaşamı sonlandırmak amacıyla konutu terk ederse diğer tarafın boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Eğer terk eden kişinin haklı bir sebebi varsa, diğer eş boşanma davası açamaz. Örneğin eğer kadın olan eş dayak yediği için ortak konutu terk ettiyse bu sebeple kusurlu kabul edilemez ve kendisine terk sebebiyle boşanma davası açılamaz.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

Evlendikten sonra eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması diğer eş için çekilemez bir hal almışsa, hakim tarafların boşanmalarına karar verebilir.

Ayrıca boşanma davasının kabul edilebilmesi için karşı tarafın kusurlu olması gerekmektedir. Tam kusursuz bir eşe karşı dava açılan ve eşin boşanmayı kabul etmediği durumda, boşanma davası reddedilecektir.

Boşanma Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Boşanma davası açarken, yargılama usulü hakkında bilgi sahibi olmak ve tebligat süreçlerini yakından takip etmek önemlidir. Sürelerin kaçırılması geri dönülmez hak kayıplarına neden olabilir. Bu sebeple sürelere dikkat edilmelidir.

Delil dilekçesi süresi içerisinde dava dosyasına eklenmeli ve tüm deliller bu dilekçede yer almalıdır. Eldeki deliller dava stratejisine uygun bir şekilde kullanılmalıdır.  

Boşanma Davasında Delillerin Toplanılması

Delillerin toplanması aşamasında hukuka uygun hareket edilmeli ve suç teşkil edecek davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Örneğin, eşler arasında gizli ve izinsiz ses ve görüntü kayıtlarına delil olarak dayanılmamalıdır. Hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller mahkeme tarafından hükme esas alınamaz. 

Deliller arasında, davalıya ya da üçüncü kişilere ait ses ve görüntü kaydı gibi kişisel verilerin bulunması, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlara neden olabilir. 

Boşanma davalarında, tanık beyanı, sosyal medya yazışma ve içerikleri, mesajlaşma ekran görüntüleri, sosyal ve ekonomik durum araştırması (SED Raporu), otel kayıtları, nüfus ve sigorta kayıtları, banka ve telefon HTS (historical traffic search) kayıtları, ses ve görüntü kayıtları, kolluk tutanakları, darp raporu ve sağlık raporları gibi çeşitli deliller kullanılabilir. Bu delillerin elde edilmesi için mahkemeden ilgili kişi ve kurumlara müzekkere yazılması da talep edilebilir. Bu süreçte hak kaybına uğramamak adına, alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışılması tavsiye edilmektedir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının süresi, davanın çekişmeli boşanma ya da anlaşmalı boşanma olmasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çekişmeli boşanmalar, anlaşmalı boşanmaya kıyasla çok daha uzun sürer.

Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanır ve genellikle 1 ay ile 4 ay arasında karara bağlanır. Anlaşmalı boşanma davasının hızlı sonuçlanmasının sebebi, taraflar arasındaki anlaşmazlık konularının önceden çözüme kavuşturulmuş olmasıdır. Bu sayede mahkeme, bu tür davaları daha kısa sürede sonuçlandırabilir.

Çekişmeli boşanma davalarının açılması ve sonuçlanma süreci birkaç aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak, dilekçeler aşaması bulunmaktadır. Davacı eş bir dava dilekçesi sunar ve bu dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı tarafın 14 gün içinde cevap verme süresi vardır. Bu aşamadan sonra cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri sunulur.

Dilekçeler aşamasından sonraki aşama ön inceleme aşamasıdır. Ön inceleme duruşması ilk duruşmadır. Bir sonraki aşama ise tahkikat aşamasıdır. Bu aşamada hakim iddia edilen olayları inceler, tanıkları dinler ve delilleri değerlendirir. Sadece bir tane ön incelemesi duruşması yapılırken, birden fazla tahkikat aşaması yapılabilir. Yargılamanın son aşaması ise sözlü yargılama aşamasıdır. Karar duruşması olarak da bilinen sözlü yargılama duruşmasında hakim kararını açıklar. 

Boşanma Davası Nasıl İptal Edilir?

Davada taraflar, evlilik birliğini sona erdirmekten vazgeçip davayı iptal etmek isteyebilirler. Bu durumda, eşler boşanma davasından feragat etmelidirler. Boşanma kararı kesinleşene kadar davacı taraf davasından feragat edebilir. 

Davadan feragat edilmesi, davacının hukuki süreci kendi isteği ile sonlandırması anlamına gelir. Boşanma davasından feragat eden davacı, boşanma dilekçesindeki taleplerinden kısmen veya tamamen vazgeçmiş olur. Bu durumda, aynı sebeplere dayanarak yeniden boşanma davası açamaz. Yeni bir boşanma davası açmak istemesi halinde, yeni bir boşanma sebebinin doğmuş olması gerekir.  Davadan feragat işlemi açık ve şartsız olmalıdır; şartlı feragat geçerli sayılmaz.

Boşanma dava dosyası istinaf veya temyiz aşamasında iken de  davadan feragat etmek mümkündür. Dosya Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf incelemesindeyken veya Yargıtay’da temyiz incelemesindeyken boşanma davasından feragat edilebilir. Davadan feragat yenilik doğuran bir hak olduğu için kural olarak geri döndürülemez. Mahkemeye davadan feragat dilekçesi vererek boşanma davasından feragat eden davacı, bu iradesinden geri dönemez.

Boşanma davasından feragat edilince boşanma davasını açan davacı aleyhine hüküm verilmiş gibi kabul edilir ve bu durumda davacı,  avukatlık ücretini, yargılama giderini, boşanma dava harcı ve boşanma dava masrafı ve boşanma davası avukat ücretini ödemek durumunda kalacaktır. 

Boşanma Davası Nasıl Düşer?

“Boşanma davası nasıl düşer?” sorusu, davanın türüne göre farklılık gösterebilir. Davalı olan tarafın boşanma davasını takip etmemesi halinde boşanma davası işlemden kaldırılır.  Boşanma dosyasının işlemden kaldırılması, davanın düşmesi anlamına gelmektedir. Davacı eşin veya avukatının duruşmaya katılmaması halinde davalı eş boşanma davasına devam etmek istemezse, boşanma davası işlemden kaldırılır ve düşer. 

Dava dilekçesinde bulunması gereken hususlarda eksik varsa ya da dosya açılırken gider avansı eksik yatırılmış ise ve mahkemenin belirlediği kesin süre talimatına rağmen bu eksiklik tamamlanmamışsa, davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. 

Davacı veya Davalı Duruşmaya Katılmazsa Ne Olur?

Kendisine duruşma günü ve saati tebliğ edilen davacı taraf, herhangi bir mazeret bildirmeden davaya katılmazsa ya da temsilen bir vekil tayin etmezse, dosya mahkeme tarafından işlemden kaldırılır. Bu durumda, dosyanın yenilenmesi üç ay içerisinde yeni bir dilekçe vermekle mümkündür. Eğer bu süre zarfında dilekçe oluşturulmazsa, mahkeme davayı açılmamış sayar.

Kendisine duruşma günü ve saati tebliğ edilen davalı taraf, herhangi bir mazeret bildirmeden davaya katılmasa da dava görülmeye devam edilir. Bu durumda, davalı, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz hakkını kaybeder. 

Duruşmaya katılmayan taraflar, mahkemede sunulan delil ve belgelere ilişkin görüşlerini bildirme hakkını kaybederler. Bu nedenle, davanın seyrini etkilemek için tarafların duruşmalara katılması önemlidir. İşlemlerin hızlı ve etkili ilerleyebilmesi için mahkemeye belirlenen tarih ve saatte katılım göstermek gereklidir. Taraflar boşanma konusunda kesin kararlılarsa, mahkemeye iştirak etmeleri işlemlerin uzamaması adına büyük önem taşır.

Tarafların Duruşmaya Katılması Gerekir mi?

Kural olarak, tarafların vekalet vermiş olduğu avukatları varsa duruşmaya katılma zorunlulukları yoktur. Ancak, anlaşmalı boşanma davasında, her iki tarafın da duruşmada hazır bulunması gerekmektedir. Hakim, tarafları dinleyerek boşanma taleplerinin özgür iradeye dayalı olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. Anlaşmalı boşanma davasında avukatınız olsa da duruşmaya katılmanız şarttır. 

Çekişmeli boşanma davalarında ise, sizi temsil eden bir avukatınız varsa, duruşmalara bizzat katılma zorunluluğunuz yoktur. 

Boşanma davası ister çekişmeli ister anlaşmalı olsun, avukat tutmayan tarafların duruşmalara bizzat katılması faydasına olacaktır. 

Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Davanın Sonucu Ne Olur?

Çekişmeli, boşanma davalarında eşler, diğer eşin kusurlu olduğunu ispatlayarak davanın kendi lehine sonuçlanmasını isterler. Bazen eşlerden ikisi de boşanmak isterken bazen de eşlerden biri boşanmak istemez. Böyle bir durumda davayı açan eş, diğer eş boşanmak istemese bile iddialarını ispatlayarak boşanma kararı alabilir. Boşanmak isteyen eş dava dilekçesinde sunduğu iddialarını ispatlamak için, tanık dinletebilir; fotoğraf, video veya ses kaydını mahkemeye sunabilir.

Boşanmak isteyen eş, karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlarsa mahkeme eşlerin boşanmalarına karar verecektir. Ancak boşanmak istemeyen eşin kusursuz olduğu anlaşılırsa hakim boşanma davasını reddedecektir. 

Boşanma Davası Açma Ücreti Ne Kadar?

Davacı, boşanma davasını açarken dava harç ve giderlerini mahkeme veznesine peşin olarak yatırmak zorundadır. Bu masrafları 2024 yılı için ortalama 3.000 TL’dir. Dava masraflarına ek olarak, ortalama 1.500 TL ile 3.000 TL tutarında bir bilirkişi masrafı da çıkabilir. Bunun yanı sıra, ziynet veya mehir gibi nispi harca tabi talepler varsa dava değerinin %11,38’inin ¼’ü peşin harç olarak ödenir.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti Ne Kadar? 

2024 yılı için boşanma avukatı ücreti en az 17.900 TL olarak güncellenmiştir. Buna %10 Katma Değer Vergisi (KDV)eklenince toplam tutar 19.690 TL olur. Boşanma avukatı ücreti, her dava dosyasına özel olarak ve ayrıca belirlenir.

Türkiye’de ücretsiz avukatlık yapmak yasaktır. Bu nedenle her yıl Türkiye’deki tüm avukatların uygulaması gereken en az avukatlık ücreti, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. Avukat ücreti,  avukatın tecrübesine, harcayacağı emek ve  zamana göre avukat tarafından belirlerler. Türkiye Barolar Birliği tarafından ya da avukatın bağlı olduğu baro tarafından açıklanan tarife en az ücreti belirlemek içindir. Avukatlar belirlenen ücretin altında dava alamazlar ama üzerinde ücret talep edebilirler. Davanın anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma mı olduğuna göre avukatın belirleyeceği ücret değişkenlik gösterir.  

İstanbul Barosu tarafından boşanma avukatı ücretinin anlaşmalı boşanma davaları için en az 52.500 TL, çekişmeli boşanma davaları için ise en az 78.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, avukatların boşanma davalarında uygulayacakları ücretler için bir rehber niteliğindedir.

Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanma davasında yetkili ve görevli mahkeme, eşlerden birinin ikamet ettiği veya eşlerin son altı aydır birlikte ikamet ettikleri aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise davaya asliye hukuk mahkemesi, aile mahkemesi sıfatıyla bakar. 

Boşanma Davasında  Mal Paylaşımı

Evlenen çiftlerin evlilik süresince edindikleri yahut evlilik öncesi sahip oldukları malların yönetimi ve paylaşımı, Türk Medeni Kanununa göre belirlenir. Mal rejimi, eşlerin mal varlıkları üzerindeki hak ve yükümlülüklerini, özellikle bir evlilik sona erdiğinde malların nasıl paylaştırılacağını düzenleyen kurallar bütünüdür. 

Türkiye’de yasal mal rejimi, ‘edinilmiş mallara katılma rejimi’ olarak bilinir ve boşanma durumunda eşlerin evlilik sürecinde edindiği malların eşit olarak paylaşılmasını esas alır. Boşanma kararı kesinleştikten sonra  eşlerin mal paylaşımına ilişkin ayrı bir dava açmaları gerekir. Boşanma davası ile mal paylaşımı davası eş zamanlı ancak ayrı olarak açılabilir. Eğer mal paylaşımı davası, boşanma davasıyla birlikte açılırsa, mahkeme bu davayı boşanma kararının kesinleşmesini bekleyen bir konu olarak ele alır. Yani, mal paylaşımı davası boşanma kararı kesinleştikten sonra görülmeye başlar.

Konu hakkında detaylı bilgi almak için Boşanma Mal Paylaşımı yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz. 

Boşanma Davasının Ferileri Nelerdir?

Boşanma davasının ferileri, yani boşanmanın sonuçlarına bağlı olan ve bu davada değerlendirilen konular, nafaka, maddi ve manevi tazminat ve velayet konularıdır. Bu talepler, boşanma davasıyla birlikte ileri sürülebileceği gibi, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde ayrı bir dava ile de talep edilebilirler. Ancak, velayet ve iştirak nafakası, çocuğun üstün yararını ilgilendiren ve kamu düzenine ilişkin hususlar olmalarından dolayı, süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri sürülebilirler. Bu haklar için 1 yıllık hak düşürücü süre geçerli değildir.

Ziynet alacağı davası ya da mal paylaşımı davası gibi konular, boşanmanın sonuçlarına ilişkin dava türleri içinde yer almadığından, boşanmanın ferileri arasında değerlendirilemez.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanmada kusuru olmayan ya da diğer eşe oranla daha az kusuru bulunan eş diğer taraftan maddi ve manevi tazminat alabilir. 

Maddi tazminat, kusursuz ya da diğer tarafa kıyasla daha az kusurlu olan tarafın, boşanma nedeniyle uğradığı maddi kayıplarının karşılanmasını amaçlar. Bu kayıplar, evlilik birliği içindeki ekonomik beklentileri ve menfaatleri kapsar. Diğer yandan, manevi tazminat ise, evliliğin sona ermesine neden olan olaylar yüzünden yıpranan, acı, elem ve keder içinde olan eşin diğer taraftan talep ettiği tazminattır. 

Boşanmada manevi tazminat, bireyin kişilik haklarına yapılan saldırıların bir sonucu olarak değerlendirilir ve bu mağduriyeti giderme amacı taşır.

Boşanmada Nafaka 

Boşanma durumunda, maddi anlamda güçlü olan eşin, yoksulluğa düşecek diğer eşe yaptığı nakdi yardım tedbir nafakası olarak adlandırılır. Tedbir nafakası, boşanma davasının açılması ile başlayıp, boşanmanın kesinleşmesiyle sona erer. Maddi olarak güçlü tarafın geliri ve nafaka alacaklılarının giderleri dikkate alınarak, uygun nafaka miktarı belirlenir. Tedbir nafakası taleple bağlıdır, yani hakimin bunu hükmetmesi için talep edilmesi gereklidir. Ekonomik durumdaki değişiklikler gerektirirse, nafakanın artırılması ya da azaltılması talep edilebilir. 

Boşanma sonrasında maddi olarak güçlü olan eş, yoksulluğa düşen ve geçimini sağlayamayacak durumda olan eski eşe yoksulluk nafakası öder. Türk Medeni Kanunu Madde 175’e göre, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla, geçimi için diğer taraftan süresiz olarak nafaka talep edebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz ve nafaka belirlenirken tarafların ekonomik durumları göz önünde bulundurulur. Yoksulluğa düşecek tarafın ev kirası, mutfak giderleri, kişisel ihtiyaçları hesaplanarak, bunları karşılayacak miktarda nafaka ödenmesine hükmedilir.

İştirak nafakası, boşanma gerçekleşmese bile ebeveynlerin müşterek çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğundan doğar. Boşanma durumunda, hakim çocuğun velayetinin kimde kalacağına ve velayetin verilmediği ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişkiyi düzenler. Vekalet almayan eş, vekaleti alan eşe çocukların giderlerini karşılamak adına iştirak nafakası öder. 

Konu hakkında detaylı bilgi almak için Nafaka yazımızı inceleyebilirsiniz.

Boşanmada Velayet

Velayet, çocukların menfaatlerinin korunmasını amaçlayan hak ve yükümlülüklerin bütünüdür.  Anne ve baba evli değilse, velayet eşlerden birine verilir ve küçüğün diğer eş ile kişisel ilişkisini düzenler. 

Konu hakkında detaylı bilgi almak için Velayet Nedir? Velayet Davası, Ortak Velayet yazımızı inceleyebilirsiniz.

Boşanma Dilekçesi

                                                                              İstanbul Anadolu Aile Mahkemesine

Davacı : Ad Soyad – Tc Kimlik No

Adresi 

Davalı : Ad Soyad – Tc Kimlik No

Adresi  

Konu : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir. 

Açıklamalar

  1. Davacı ve Davalı, … tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten … adında çocukları bulunmaktadır.
  2. Davacı ve Davalı arasında şiddetli geçimsizlik baş göstermiştir.
  3. Davalının müvekkilime yönelen sorumsuz davranışları ve şiddet içeren tutumları sebebiyle, evlilik çekilmez bir hale gelmiştir.

Hukuki Deliller : Nüfus kayıtları, tanık ve her türlü delil 

Hukuki Nedenler : TMK. md. 166 

Sonuç ve Talep

Davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına,

Müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren aylık …..TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkile verilmesine, 

Müvekkil için dava tarihinden itibaren aylık …..TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Davacı Vekili 

Av. Mustafa Kök

İmza 

Konu hakkında detaylı bilgi almak için Boşanma Dilekçesi yazımızı inceleyebilirsiniz.

İstanbul En İyi Boşanma Avukatı

İstanbul en iyi boşanma avukatı, müvekkilinin menfaatlerini hukuk dilinde doğru ve etkili bir şekilde savunabilen, müvekkilini en iyi anlayan ve dinleyen, yüksek iletişim yeteneği ve kapsamlı hukuk bilgisine sahip olan avukattır. İstanbul en iyi boşanma avukatı ile çalışmak, sizin davanızda başarılı bir şekilde temsil edilmenizi sağlar.

En iyi boşanma avukatı, akademik kariyeri güçlü olup, pratikte de müvekkilini hukuk uygulamalarında en iyi şekilde savunan, müvekkilinin haklarını etkin bir şekilde arayan avukattır. Bu anlamda, en iyi boşanma avukatı kavramı, tarafların ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre değişkenlik gösterebilir.

İstanbul en iyi boşanma avukatı arayışınızda, avukatın müvekkil ile olan iletişimi, dava süreçlerinde nasıl bir strateji izlediği ve hukuk bilgisinin derinliği gibi kriterler dikkate alınmalıdır. 

Sıkça Sorulan Sorular 

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı?

Eşlerin arasındaki uyum ve anlaşma bu sürecin hızlanmasında büyük önem taşır. Tek celsede boşanmak isteyen çiftlerin, anlaşmalı boşanma davası açmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma süreci, her iki tarafın da boşanma ve diğer tüm hususlarda (mal paylaşımı, nafaka, velayet vb.) anlaşması ile oldukça hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerler.

Mahkemeye gitmeden boşanma olur mu?

Anlaşmalı boşanma için duruşmaya gitmek şarttır. Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşlerin her ikisinin de hakimin huzurunda olmaları gerekmektedir. Ancak, taraflardan birinin ya da her ikisinin duruşmaya katılmaması durumunda anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesi mümkün değildir. Taraflar baroya kayıtlı bir avukata verecekleri vekaletname ile davanın takibini sağlayabilirler.  

Boşanma davası için harç parası ne kadar?

Mahkeme veznesine başvuru esnasında ödenecek olan boşanma davası başvurma harcı 2024 yılı için 427,60-TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 427,60-TL tutarında bir de peşin harç ödemeniz gerekmektedir. Bunun yanında, tebligat ve diğer işlemler için ortalama olarak 1.500,00-TL civarında gider avansı talep edilmektedir.

Eşlerden birisi boşanmak istemezse hakim ne yapar?

Eşlerden birinin boşanmak istememesi durumunda mahkeme davayı hemen reddetmez, yargılama sürecinin sonunda bir karar verir. Bu süreçte boşanmak isteyen ve haklı sebebi olan kadın ya da erkek eş, haklılığını ispatlamak zorundadır. Mahkeme, tarafların iddialarını, delillerini ve tanıklarını değerlendirerek boşanma konusunda bir karar verir.

Boşanma Avukat ücretini kim öder?

Özel vekalet ilişkisinden kaynaklanan avukatlık ücretini müvekkil öder. Ancak, karşı vekalet ücretine ilişkin olarak, hakimin belirlediği avukat masrafını, davayı kaybeden kişi kazanan tarafın avukatına öder. Boşanma davasında avukatlık ücretinin kimin tarafından ödeneceği, davanın sonucuna bağlıdır.  

 


Yorum yapın

Ara WhatsApp