Boşanma Dilekçesi


Boşanma dilekçesi, evliliği sona erdirmek isteyen eşlerin mahkemeye verdikleri belgedir. Eşlerden biri ya da her ikisi boşanma davası açabilir.

Boşanma davası açmak için sunulan dilekçede boşanmaya sebep olan tüm detaylar yazılmalıdır. Boşanma dilekçesi, Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilen zorunlu unsurları içermelidir. 

Davanın başarılı bir şekilde sonuçlanması ve hak kayıplarının önlenmesi adına, boşanma davasının her aşamasında dikkatli hareket etmek ve bir avukattan destek almak önemlidir.

Boşanma Dilekçesi Örneği

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİNE

Davacı : Hatice  F**** – 11111111111

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Sokak No: 10 Daire: 3 Şişli / İstanbul 

Davalı : Niyazi Ay***   22222222222

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Sokak No: 10 Daire: 3 Şişli / İstanbul 

Konu : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma, velayet, ziynet alacakları, nafaka, maddi ve manevi tazminat davası

Açıklamalar :

Müvekkil eş ile davalı 23.07.2013 tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten 23.01.2018 doğumlu Rıza **** dünyaya gelmiştir. Müvekkilim şu an çalışmamaktadır. 

Davalı eş müvekkilime sürekli fiziksel, psikolojik,ekonomik şiddet uygulamıştır. hakaret ve tehdit etmiştir.  Davalı koca eşini sürekli aşağılamış ve eşinin  bunları sineye çekmesini beklemiştir. 

Kocasının baskılarına artık dayanamayan müvekkilim can güvenliğinden de endişe etmektedir. Evlilik artık kendisi için çekilmez hale gelmiştir. 

Davalı koca birçok defa eşini aşağılamış, hor görmüş ve hamileyken ortak konuttan kovmuştur. Akrabalarının arabuluculuğu sonrasında evine dönmüştür. 

Annesi ve kardeşleri ile görüşmesine engel olmuştur. Ailesini misafir etmek istediğinde kavga çıkarmış ve müvekkilimin kardeşlerini evden kovmuş, eve girmelerine izin vermemiştir.  sonucu her defasında  

Davalı koca, evlenmeden önce hapis yattığını, uyuşturucu ticaretinden ceza aldığını, adam yaraladığını, daha önce evlenip boşandığını müvekkilimden saklamıştır. Ayrıca müvekkilim kocasının, cinsel saldırı ve hırsızlık sebebi ile devam eden ceza davalarının olduğunu öğrenmiştir. 

Davalı koca müvekkilimi dolandırıcılık suç isnadı ile karakola şikayet etmiştir. Bebeklerine mama ve bez almak için gereken para ile bahis oynamış ve kaybetmiştir. 

 Davalı kocanın annesi 4 senedir ortak konutta kalmaktadır. Annesinin asılsız şikayetleri sonucu davacı koca müvekkilimi 2 defa darp etmiş kafasını duvara ve kapıya çarpmıştır. 

Müvekkilimin annesi kalp ve tansiyon hastası olup son günlerde hastalığı ağırlaşmıştır. Davalı koca müvekkilimin annesini ziyaret etmesine engel olmuş, psikolojik şiddet uygulamıştır. 

Davalı, müvekkilimin çalışmasına engel olmakta, ihtiyaçları için para bırakmamakta ve bu yolla ekonomik şiddet uygulamaktadır. Dışarıda çalışması durumunda kendisini öldüreceği söyleyerek tehditler savurmaktadır. 

Davalı koca ortak çocuğa ağır hakaretlerde bulunmakta ve kimi zaman tokat atmakta kimi zaman kumanda, çatal, terlik fırlatmıştır. Davalı koca cep telefonu üzerinden müvekkile hakaret ve tehdit içerikli bir çok mesaj göndermiştir. 

Tüm bu yaşananlar sonucu eşler arasındaki evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Müvekkilimden evliliğe devam etmesi artık beklenemez. 

Düğünde müvekkile  kayınvalidesi tarafından 1 adet burma 22 ayar 20 gr bilezik, kayınpederi tarafından  1 adet burma 22 ayar 20 gr bilezik , davalı eş tarafından  2 adet burma 22 ayar 20 gr bilezik, annesi tarafından  1 adet 22 ayar 10 gr takı bileziği, babası tarafından 1 adet 22 ayar 10 gr takı bileziği, Ablası tarafından 1 adet 22 ayar 10 gr takı bileziği, 8 adet cumhuriyet altını, 5 adet yarım altın ve 13 adet çeyrek altın takılmıştır. 

Söz konusu altınlara davacı kocada kalmıştır.  Dolayısıyla müvekkile ait olan altın ve ziynet eşyalarının davalıdan alınarak müvekkile iadesini,  mümkün olmaz ise bilirkişi marifetiyle dava tarihindeki değerinin yasal faizi hesaplanıp tarafımıza bedelinin ödenmesini talep ediyoruz. 

Yukarıda anlattığımız üzere evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına davalının kusurlu davranışları sebep olmuştur, müvekkilim ise kusursuzdur. 

Boşanma kararı kesinleştiğinde müvekkil davalı eşin gelecekteki desteğinden mahrum kalacaktır.  Davalının müvekkile 900.000,00 TL maddi tazminat ödemesine karar verilmesini talep ederiz. 

Davalının müvekkile karşı fiziksel, sözlü ve ekonomik şiddet uygulaması, hakaret etmesi, küçük düşürmesi , iftiralarda bulunması sebebi ile müvekkilin kişilik hakları ağır yara almış , kadınlık onur ve haysiyeti ağır bir biçimde zedelenmiştir. Yaşanan bu üzücü olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan müvekkilime davalı kocanın 900.000-TL manevi tazminat ödemesine karar verilmesini talep ederiz. 

Hukuki sebepler : Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

Hukuki deliller

Aile Nüfus kaydı 

Ekonomik ve sosyal durum araştırması

Sms, Whatsapp durum ve mesajları

Bilirkişi  incelemesi ve keşif

Fotoğraflar ve videolar 

Sosyal inceleme raporları

Kolluk tutanakları, dava dosyaları

Tanık anlatımları 

Talep ve sonuç : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler ile;

  1. Müvekkilin  davalıya karşı  evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle açtığımız Boşanma davasının kabulüne, 
  2. Müşterek çocuğun velayetinin yargılama bitinceye kadar geçici, yargılama tamamlanınca da hükümle birlikte nihai olarak  müvekkile verilmesine,
  3. Müşterek çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere  10.000 TL  tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına ve bu nafakanın TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında her yıl artırılmasına,
  4. Boşanma nedeniyle müvekkilin yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 4.000 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına ve işbu nafakanın TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında her yıl artırılmasına,
  5. Dava konusu ve yukarıda bahsedilen 6 adet 22 ayar 20 gr burma bilezik, 7 adet 22 ayar 10 gr takı bileziği, 8 adet cumhuriyet altın, 5 adet yarım altın ve 13 adet çeyrek altın  ziynet eşyaların aynen iadesine, bulunamadığı takdirde dava tarihindeki bedelinin yasal faizi ile  davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,
  6. 900.000,00 TL maddi  ve 900.000,00 TL manevi tazminatın da dava tarihinden işletilecek yasal faizi ile  davalıdan alınarak müvekkile verilmesine
  7. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin  davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Yorum yapın

Ara WhatsApp