Anne ve Babanın Miras Hakkı, Anne Babaya Miras Düşer mi?

Anne ve Babanın Miras Hakkı konululu makalemizde;

 • Anne Babaya Miras Düşer mi?
 • Ölen kişinin anne babasına miras düşer mi?
 • Annem öldü babam evlendi miras ne olur?
 • Anne baba yaşarken miras hakkı
 • Çocuğun mirası anneye kalır mı?

Sorularınıza detaylı yanıtlar hazırladık.

Öldüğü tarihte hiçbir alt soyu olmayan kişinin yasal mirasçıları anne ve babasıdır. Anne ve Babanın Miras Hakkı, Anne ve babanın miras payı eşittir. Miras bırakanın ölüm tarihinde anne ve babası ile birlikte sağ olan eşi varsa; eşi de anne ve babası ile birlikte mirasçı olacaktır. Mirasın yarısı sağ kalan eşin, kalan yarısı ise anne ve babasının olacaktır. Anne ve baba miras üzerinde eşit haklara sahiptirler ve yarı yarıya mal varlığını bölüşürler.

Anne ve Babanın Miras Hakkı 

Anne ve baba yasal mirasçılardandır. Yasal mirasçılar, miras bırakan kişinin özel bir isteğine bağlı olmaksızın; aralarındaki hısımlık bağı nedeni ile mirastan hak talep etme yetkisi bulunan kişilerdir. Anne ve babanın mirasçı olabilmesi için miras bırakanın bir tane bile altsoyunun veya evlatlığının olmaması gerekir. Kişinin alt soyu çocukları, torunları ve torunlarının çocuklarıdır. Alt soyu bulunan kişilerin anne ve babası mirasçısı olamazlar.

Anne ve babanın mirasçılığı Türk Medeni Kanununun 496 maddesinde düzenlenmiştir. Miras bırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyları alır. Kök Hukuk Bürosu olarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Anne Ve Babanın Miras Hakkı
Anne Ve Babanın Miras Hakkı, Anne Babaya Miras Düşer Mi? 2

Anne Babaya Miras Düşer mi?

Bir kişinin anne ve babası ikinci zümreden mirasçılardandır. Yani her durumda anne ve baba mirastan pay alamaz. Altsoyu bulunmayan kişilerin mirası anne ve babasına kalır. Bir kişinin çocuğu, torunu veya torun çocuğu hayattaysa anne ve babasına miras düşmez. Anne ve babanın mirasçı olabilmesinin ön şartı alt soyunun bulunmamasıdır. Her ikisinin de payı eşittir. Çocuğu veya torunu olan kişinin mirası anne veya babaya kalmaz. Miras bırakan kişinin öldüğü tarihte yaşayan eşi varsa; mirasın yarısı eşine, diğer yarısı da anne ve babasına kalır.

Eğer miras bırakan hiç evlenmediyse ya da boşandıysa mirasın tamamı annesine ve babasına kalacaktır. Yani mirasın yarısı anneye diğer yarısı da babaya ait olacaktır. Hem anne hem de baba saklı paylı mirasçılardandır. Eğer anne ya da babadan biri, miras bırakandan önce ölmüşse ona düşen pay kendi mirasçılarına kalır. Yani anne ve babanın ölmüş olması durumunda miras, miras bırakanın kardeşine kalır. Anne ve babadan farklı olarak kardeşler saklı paylı mirasçı değillerdir. 

Anne Baba Yaşarken Miras Hakkı

Miras hakkı ancak kişi öldükten sonra doğar. Anne ve babanız hayatta iken kendilerinden miras payınızı vermelerini isteyemezsiniz. Miras bırakan hayattayken beklenen bir miras hakkı söz konusudur. Kimin önce öleceği belli olmadığı ve kimin kime mirasçı olacağı belli değildir. Miras bırakan hayattayken eğer kendisi isterse mirasını paylaştırabilir. Mirasçılar ise miras bırakanı mal paylaşımı için zorlayamazlar. Bazı anne ve babalar sağlıklarında çocukları arasında mal paylaşımı yapmaktadırlar. Bu kişiler kendi istekleri ile bu paylaşımı yaparlar. Bir başkasının anne ve babasını örnek göstererek siz de anne ve babanızdan malları çocukları arasında paylaştırmalarını isteyemezsiniz.

Bazen de anne ya da baba sağlığında sadece bir çocuğuna mallarını devretmekte diğer çocuklarını ise ayırmaktadır. Ne yazık ki her iki durumda da yapabileceğiniz bir şey yoktur. Anne ve babanızdan miras payını size de vermesini isteyemezsiniz. Bu konuda bir dava açamazsınız. Eğer bir anne veya baba mirastan mal kaçırmak için tapuda devir işlemleri yapıyorsa, ancak öldükten sonra dava açabilirsiniz. Muris muvazaası olarak bilinen bu dava sonunda miras hakkınızı alabilirsiniz; fakat bu davayı anne babanızın ölümünden sonra açabilirsiniz. Eşim öldüğünde ailesinden kim mirasından faydalanabiliyor? Ben annesinin de eş ve çocuklarla birlikte ve aynı oranda mirasından faydalanacağını söylüyorum. Eşim ise annem bir şey alamaz diyor. Bu işin doğrusu nedir? Eşiniz doğru söylüyor. Miras bırakanın çocukları varsa, annesi mirastan pay alamaz. 

Anne Ölünce Miras Paylaşımı

Miras bırakan kişinin ölümü ile mirası paylaşılabilir hale gelir. Ölen annenin mirası çocuklarına kalır. Çocuklar annelerinden kalan mirasta eşit oranda pay alırlar. Anne birden fazla evlilik yapmış olsa da her bir çocuğu mirastan eşit pay alır. İlk evlilikten olan çocukları ile sonraki evliliklerinden olan çocukları arasında herhangi bir fark yoktur. Yine Türk Medeni Kanununa göre kız çocukları ile erkek çocukların alacakları pay da eşittir. Kişinin çocukları ile birlikte eşi de mirasçısı olur. Sağ kalan eşe mirasın dörtte biri kalır. Eşin mirastan pay alabilmesi için aralarında resmi nikah bulunması gerekmektedir. Boşanmış fakat birlikte yaşayan kimseler birbirine mirasçı olamazlar.

Bunun yanında evlilik ilişkisi olmadan birlikte yaşayan kişilerde birbirine mirasçı olamazlar. Eğer ölen annenin yaşayan bir eşi yoksa mirasın tamamı çocuklarına kalır. Buraya kadar yazılanlar yasal miras paylaşım kurallarının geçerli olduğu varsayımına dayanmaktadır. Miras bırakan anne vasiyet yazarak çocuklarından bazılarına daha fazla mal bırakmış olabilir. Türk Medeni Kanununa göre miras bırakan anne, saklı pay kuralını ihlal etmedikçe, çocuklarından bazılarına daha az bazılarına ise daha çok mal bırakabilir. 

Anne Babadan Önce Ölen Çocuğun Miras Hakkı

Ne yazık ki her zaman sıralı ölüm söz konusu olmamaktadır. Bazı kişiler anne ve babalarından önce ölebilmektedirler. Miras durumu kişinin öldüğü tarihe göre belli olmaktadır. Bir kişinin anne ya da babasına mirasçı olabilmesi için, anne veya babası öldüğü tarihte yaşıyor olması gerekir. Anne ve babasından önce ölen çocuğun miras hakkı ne olur? Bu sorunun cevabı farklı olasılıklara göre değişecektir. Eğer ölen kişinin altsoyu varsa, anne babasından kendisine kalan miras hakkı çocuklarına veya torunlarına kalır. Bunun yanında ölen kişi hiç evlenmemiş ya da evlenmesine rağmen altsoyu hiç olmamış olabilir. Bu ikinci olasılıkta ölen kişinin miras hakkı varsa kardeşlerine kalır. Kardeşi yoksa ya da kendisinden önce ölmüşse miras hakkı amca, hala, dayı veya teyzesine kalır. 

Kardeşin Miras Hakkı

Anne ve baba ikinci derece (zümre) mirasçılardandır. Anne ve babanın hayatta olmaması durumunda anne ve babanın yerini kendi alt soyu alır. Bu durumda kişinin mirası kardeşlerine, kardeşlerinin ölmüş olması halinde ise kardeş çocuklarına kalır.

Anne ve Babanın Mirastan Alacağı Pay

Miras bırakanın ölüm tarihinde eşi bulunmuyorsa anne ve babası mirasın tamamına sahip olacaklardır. Böyle bir durumda mirasın yarısı annenin diğer yarısı ise babanın olacaktır.

Anne ve Babanın Sağ Kalan Eş ile Birlikte Mirasçı Olması

Anne ve babanın sağ kalan eş ile birlikte mirasçı olması durumunda mirasın yarısı sağ kalan eşe ait olur. Mirasın kalan diğer yarısı ise anne ve babaya eşit miktarda paylaştırılır.

Anne ve Babanın Saklı Payı

Anne ve baba ayrıca saklı paylı mirasçılar arasındadır. Saklı paylı mirasçılar miras bırakanın alt soyu, anne ve babası ile eşidir. Kimlerin saklı paylı mirasçı oldukları Türk Medeni Kanununun 505 maddesinde açıklanmıştır. Saklı pay oranları ise aynı kanunun 506 maddesinde düzenlenmiştir. Anne ve babanın her birinin saklı payı yasal miras payının dörtte biridir. Saklı paylı mirasçı olmaları sebebi ile anne ve baba tenkis davası açabilirler.

Anneden Kalan Miras Nasıl Paylaşılır?

Bir ailenin en yaşlı üyelerinden birinin vefat etmesi durumunda, mirasın adil ve yasal bir şekilde paylaşılması önemlidir. Bu süreç, hukuki düzenlemelere ve aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıklara bağlı olarak karmaşık olabilir. Ancak, aneden kalan mirasın doğru bir şekilde paylaşılması için adım adım bir yol haritası izlenebilir.

Mirasın Belirlenmesi

İlk adım, mirasın tam olarak belirlenmesidir. Bu, vefat eden kişinin mal varlığının bir envanterinin çıkarılmasını içerir. Taşınabilir ve taşınmaz varlıkların, banka hesaplarının, borçların ve diğer mali unsurların tam bir listesinin oluşturulması gerekmektedir.

Yasal Mirasçıların Belirlenmesi

Hukuki olarak, mirasın paylaşımında belirli yasal mirasçılar bulunmaktadır. Yasal mirasçılar, genellikle kanuni mirasçılar olarak adlandırılır ve vefat eden kişinin çocukları, eşi, anne ve babası gibi yakın akrabalardır. Yasal mirasçıların belirlenmesi, mirasın yasal paylaşımını belirleyen bir temel oluşturur.

Vasiyetname Varlığı ve İçeriği

Eğer vefat eden kişi bir vasiyetname bırakmışsa, bu belge miras paylaşımında önemli bir role sahiptir. Vasiyetnamede belirtilen talimatlar doğrultusunda mirasın paylaşımı gerçekleştirilir. Ancak, vasiyetname olmayışı durumunda yasal mirasçılar arasında eşit bir paylaşım yapılabilir.

Miras Paylaşımı Süreci

Miras paylaşım süreci genellikle bir mahkeme tarafından denetlenir ve yürütülür. Mahkeme, yasal mirasçılar arasında adil bir paylaşımın gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çeşitli kararlar alabilir. Bu süreçte mahkemeye düşen rol, mirasçıların haklarını korumak ve mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamaktır.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Miras paylaşım sürecinde anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu durumda, taraflar arasında arabuluculuk veya uzlaşma sağlanabilir. Ayrıca, mahkemeye başvurmadan önce aile içinde anlaşmazlıkları çözmek amacıyla bir avukatın danışmanlığına başvurmak faydalı olabilir.

Mirasın Dağıtımı

Mahkeme tarafından alınan karar doğrultusunda mirasın dağıtımı gerçekleştirilir. Taşınabilir ve taşınmaz malların devri, banka hesaplarının kapatılması ve diğer mali işlemler bu aşamada tamamlanır.

Sonuç olarak, anneden kalan mirasın adil ve hukuki bir şekilde paylaşılması için yasal süreçlere uyulmalı ve tüm mirasçıların hakları korunmalıdır. Aile içindeki iletişim ve anlayışın sağlanması da miras paylaşım sürecini daha huzurlu bir hale getirebilir.

Sık Sorulan Sorular

Ölen kişinin anne babasına miras düşer mi?

Duruma göre kişinin anne babasına da miras kalabilir. Bunun için birinci zümre mirasçılarından kimsenin hayatta olmaması gerekir.

Babaya miras kalır mı?

Miras bırakan kişinin babası ikinci sıradan mirasçılar arasındadır. Eğer miras bırakanın çocuğu veya torunu yoksa mirası babasına kalır.

Annem Öldü Babam Evlendi Miras Ne Olur?

Anneniz öldükten sonra kendisine ait olan miras paylaşılır. Eğer anneniz adına kayıtlı bulunan taşınmaz varsa ölümüyle birlikte mirasçılarına geçer. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise miras paylaşımından önce eşler arasında mal rejimi tasfiyesinin yapılması gerekliliğidir. Eşlerin evlilik devam ederken edindikleri yarı yarıya ortaktır. Diyelim ki anneniz ve babanız evliyken 2010 yılında Marmaris’te bir ev almış olsunlar. Bu taşınmaz tapuda ister annenizin adına kayıtlı olsun ister babanız adına kayıtlı olsun edinilmiş mal sayılır.

Evliliğin son bulması ile bu evin yarısı annenizin yarısı da babanızın olur. Boşanma ve ölüm evliliği sonlandıran nedenler olduğu için, ölüm durumunda da edinilen mallar paylaşılır. Eğer anneniz vefat etti ve taşınmazlar da babanız adına kayıtlı ise, ilk önce evlilikte edinilen mallardan annenize ait payı istemeniz gerekmektedir. Anneniz adına kayıtlı hiçbir şey olmasa da babanız adına kayıtlı olanların yarısı annenizin bıraktığı miras olur. Bunun için ilk önce aile mahkemesinde dava açmalısınız. Açtığınız bu dava ile mal rejiminin tasfiyesini istemelisiniz. Bu davayı annenizin ölümünden itibaren 10 yıl içinde açabilirsiniz. 


“Anne ve Babanın Miras Hakkı, Anne Babaya Miras Düşer mi?” üzerine 36 yorum

 1. Eşimi kaybettim ortak iki evladım var bir ev eşimle ortak tapu dairesine gitmemiz gerekir mi gitmesek ne olur evde oturuyorum evlatlarım da razı veraset çıkardık sartmi tapuya gitmemiz teşekürler ederim cvp verirseniz

  Yanıtla
   • merhaba babam 08/2019 da vefat etti verasef ilamını çıkardık . annem sağ babamın mal paylaşımını yapmadık taşınmazları üzerimize kayıt ettirmedik annem ölünce yaparız diye kardeşler olarak düşündük. evini üzerinize geçirmeli miyiz cezası veya süresi var mı ?

    Yanıtla
     • Banka emeklisi babam 2017de vefat etti. Babamdan kalan evde annem ve abim ailesiyle ikamet ediyor. Ben kiradayım. Daire için yasal bir süreç başlatmadım. Veraset ilamı çıkartıp kenara çekildim. Fakat babam, Yaşarken yaptığı değerli arsa yatırımını annem üzerine aldı. abim ve annem beni bu arsadan men ederek satma/kullanma niyetlerini dile getirdiler. Bu konuda yasal bir girişim yapmam mümkün mü? Bu konuda ciddi sıkıntıdayım, 3.sayfa haberlerine çıkmamak İçin kendimle kavga ediyorum. Lütfen bir yolu varsa beni bilgilendirin.
      Zamanınız ve ilginiz İçin teşekkür ederim

    • Merhaba babam torununa kiredi çekerken kefil olmuş ödenmeyen kirediden dolayı banka adına kayıtlı ilan araziyi haciz yoluyla satışa çıkarmış mahkemelik oldular baban 93 yaşında olduğu için davaya girmesi için oğlunu vasi etmiş bu durumda babanin üzerine olan mallar vasininmi olur 9kardes bu durumda ne yapmalı

     Yanıtla
 2. Annem ve kardeşim vefat etti.annemin,babamın ve kardeşimin üzerine gayrimenkuller var. Babam tekrar evlenecek. Bu durumda ablam ve ben nasıl bir yol izlemeliyiz. Teşekkürler

  Yanıtla
 3. Eşimin annesi 2ci evlilik yapmış ve bu este nihakindayken 30 yıl önce oluyor esimin üvey babasına çocuk hiç yok evlenmemiş yani eşimin annesi 30 yıl önce ölmüş uvek babasından eşime miras kalırmı eşimin annesi çünkü nikahlı olmuş

  Yanıtla
 4. İ günler benim babam olacak kişi 30 yıl önce terk etmiş gitmiş dedem ve babaannem 30 sene hep kayipdi isdikbaratim gibi yalanlarla yıllarca ailesi jile görmeden oldu gitti rahmetli oldu 2 side ben ve abim 2 kişiyiz çocuğu dedem malları bölüsulmus vekalet vermiş abime ama toplasın diye adam hasda zaten koga sekwr beyin kanaması gibi bazı hastalık varmış qma ben daha 30 yıldır görmedim abim miras için görüşüyor ama hep kendi almak için devre dışı bırakılıyor m ben 30 yıl evlatlik yapmayan bize babalık yapmayan Bi adam desem malını qlsin isdemiyorum yüklü mal var ve bu adam alkolik mis hergun içen birisi napabilirkm em azından satamasin 2 _3 sene satamasin isdiyorumzlrlansin şuan satılan çıkardılar nolursunuz Bi yardımcı olurmusunuz avukat tutmak bütçe m yok ama kazanana 2 arsa veririm istediğini ben derdim tapu degil onlara yar olmaması napabilirim Allah rızası için bilgi verirmisiniz

  Yanıtla
 5. Benim babam vefat etti annem sonrasında 1 evlilik yaptı. Annemde vefat etti.Kendi öz Babamdan kalan miras var annemede geçen şu an üvey kardeşlerim ve üvey baba bundan hak alabilirmi

  Yanıtla
 6. Abimin bankaya olan borçlarından dolayı varlık yönetimi babamın vefatından sonra kalacak olan tapuya(tüm aile ve kardeşlerin yaşadığı binanın tapusu) iik madde 120ye göre satışa çıkarıp borcunu tahsil etme.hakki varmış. Babam sağlığında miras paylaşım sözleşmesi yaparak borcu olan abimin payını sözleşme ile belirtirse bu borçtan bağımızı koparmış olur mu

  Yanıtla
  • Eğer babanızın bu taşınmaz dışında da malları varsa ve saklı pay kuralını da ihlal etmemek şartı ile miras paylaşma kuralı koyabilir. Bunu vasiyetname ile yapabilir. Bu konuda işlem yapmadan önce mutlaka bir avukattan yardım almalısınız.

   Yanıtla
 7. Annemin üzerinde hiç mal yok.Annemin ilk evliliğinden 2 tane daha çocuğu var.Annem vefat etti.Babamin vefat etmesi durumunda ilk evlilikten olan çocuklar babamdan miras payi alabilirmi

  Yanıtla
 8. Banka emeklisi babam 2017de vefat etti. Babamdan kalan evde annem ve abim ailesiyle ikamet ediyor. Ben kiradayım. Daire için yasal bir süreç başlatmadım. Veraset ilamı çıkartıp kenara çekildim. Fakat babam, Yaşarken yaptığı değerli arsa yatırımını annem üzerine aldı. abim ve annem beni bu arsadan men ederek satma/kullanma niyetlerini dile getirdiler. Bu konuda yasal bir girişim yapmam mümkün mü? Bu konuda ciddi sıkıntıdayım, 3.sayfa haberlerine çıkmamak İçin kendimle kavga ediyorum. Lütfen bir yolu varsa beni bilgilendirin.
  Zamanınız ve ilginiz İçin teşekkür ederim

  Yanıtla
 9. İyi akşamlar kayın babam evi senetle almıştı. K. Babam öldükten sonra kaynanam satan kişiyi buldu tapuyu kendi üstüne çıkardı. K. Babamın ilk eşinden bir kızı vardı bu kız evden hak alabilirmi

  Yanıtla
 10. 2 ci bir sorum daha var kusura bakmayın kaynanam dul bayan iken öldü 4 ay önce kaynanamın bekar kızı ve oğlu nenesinin maaşindan pay ala bilirmi

  Yanıtla
 11. Merhaba benim ilk eşimin ikinci evliliği, kendi çocuğumuz yok, eşimin diğer evliliğinden bir kızı var ama o kişi ile resmi nikahı yoktu, evlendikten sonra edindiğimiz malların çoğu eşimin üzerine eşimin ölümü durumunda mal paylaşımı nasıl oluyor yada ayeilma durmunda, teşekkürler..

  Yanıtla
 12. Esimin babasi yeni vefat etti,yalniz hayattayken 6 dairenin 2‘sini ilk iki büyük cocuklarinin üzerine satis yaparak devretti,simdi kalan 4 daire yine bir tanesi ilk büyük olan kardesin,diger 3‘ü esimle beraber kardeslere kaldi,kayinvalide yasiyor,simdi sorum su,diger verilen 2 daireyi dava açarak alma hakkimiz varmi? Cevabiniz icin simdiden tsk‘ler 🙋‍♀️

  Yanıtla
 13. Abimin borçları var. Anne babamız öldü. Abimin 2 çocuğu var. Abim ölürse borçları miras olarak üzerime gecer mi. Reddi miras veya mirastan feragat mi etmem gerekiyor.

  Yanıtla
 14. Merhaba kayınbabam vefat etti kaynamam sağ evimiz 2 katlı bir katında o bir katında biz oturuyoruz kaynanam bizi çıkarmak istiyor ev kayınbabamın adına evin üzerine satılık yazdi kendi rızasıyla satabilirmi ya birde mirasçı olarak bize pay düşermi eşime yani birde bir haftalık gelinken 250 gr altınımi benden alıp evi inşa Etiler evin 2 katını yaptilar nasıl yapabilirim bize birşey düşermi yada işin icinden nasıl çıkarız

  Yanıtla
 15. Iyi bayramlar babam ve annem bundan 25 yil once bosandi ikiside farkli kisilerle evlendi abim 25 yildir annemle gorusmuyordu.babam vefat etti ve ardindan abimde vefat etti abim hic evlenmedi babadan abime ve bana miras kaldi abime kalan mirastan anne alir mi acaba yoksa kardese mi kalir

  Yanıtla
 16. Sayın hocam ben annem üzerine bir otomobil alacağım biz 7 kardeşiz olaki olmasın da Allah korusun annem vefat etti ve araç 6 kardeşimle beraber bize pay edildi diyelim.benim kız kardeşimin de hayati riski var sürekli diyalize giriyor.çocuğu ve kimsesi yok eşi Almanya’da ve 7 yıldır mahkemelik boşanma durumunda ve boşanamadı da çekişmeli boşanmaya çalışıyor.bu araçta kardeşimin boşanmak üzere olan eşinin hakkı olur mu yani hak talebinde bulunabilir mi yardımcı olursanız çok mutlu olurum teşekkür ederim

  Yanıtla
 17. İyi günler…

  Halam ve eniştem vefat edeli uzun yıllar oldu. Önce eniştem, sonra halam vefat etti.. Kızları da hiç evlenmeden vefat ettiler.. bir çok arazi ve evleri de vardı. Miras paylaşımı nasıl olacak??

  Yanıtla
 18. Selam annem babam kaybettik babam evlendi ve evi analigimiza verdi oda kardeşine verdi üstünde tapu ben yurt dışından döndün annemgilin evinde duruyorum kardeşim şuan bankaya borcum var öde dedi bende ben niye odeyecem dedim .o zaman ev üstünde satacam diyor benim hakkım yokmu.nere basvuracam

  Yanıtla
 19. Merhaba …Babam ve Annem öldükten mirası büyük abimin üzerine geçmiş.Abim öldüğü için miras çocuklarına kalmış görünüyor.Anne ve Baba mirası için ne kardeşleri nasıl işlem yapılmalı.Saygılarımla

  Yanıtla
 20. Merhabalar biz annemden kalan 1 otomobil ve evi 10 kardeşten 9 u miras reddi davası açtı yani miras bana kalacaktı mahkeme sonuçlandı kabul edildi miras reddi fakat bugün tebligatlari almak için ailemle sulh hukuka başvurduğumuzda mirasın torunlara geçtiğini söylediler bu durumda ne yapabilirim bana cevap yazar mısın lütfen

  Yanıtla
 21. Babam ve annem hiç malları olmadan öldü, yani miras kalmadı. Babam ve annemin iki çocuğu var, ben ve kardeşim. Ayrıca babamın ilk eşinden olan ve bizim yarı kardeşimiz olan bir kızı var. Benim eşim ve çocuğum yok. Öldüğüm zaman daha önceden ölmelerine rağmen mirasım anne babaya geçecek. Anneme kalan yarı malım direkt olarak sağ kalan kardeşime geçecek. Daha önce ölen babama kalan mirasım ise daha önceki evliliğinden olan kızı ile benim öz kardeşim arasında bölüşülecek. Ben mirasımın tamamının öz kardeşime kalmasını istiyorum. Babamın ilk eşinden olan ve 40 yıldır görmediğim yarı kardeşime kalmasını istemiyorum. Vasiyet yapayım diye düşündüm ancak ölen babamın saklı payı olduğu için kafam karıştı. Mirasımın sadece öz kardeşime kalmasını nasıl sağlayabilirim?

  Yanıtla

Yorum yapın

Ara WhatsApp