Öldüğü tarihte hiçbir alt soyu olmayan kişinin yasal mirasçıları anne ve babasıdır. Anne ve babanın miras payı eşittir. Miras bırakanın ölüm tarihinde anne ve babası ile birlikte sağ olan eşi varsa; eşi de anne ve babası ile birlikte mirasçı olacaktır. Mirasın yarısı sağ kalan eşin, kalan yarısı ise anne ve babasının olacaktır. Anne ve baba miras üzerinde eşit haklara sahiptirler ve yarı yarıya mal varlığını bölüşürler.

Anne ve baba yasal mirasçılardandır. Yasal mirasçılar, miras bırakan kişinin özel bir isteğine bağlı olmaksızın; aralarındaki hısımlık bağı nedeni ile mirastan hak talep etme yetkisi bulunan kişilerdir. Anne ve babanın mirasçı olabilmesi için miras bırakanın bir tane bile altsoyunun veya evlatlığının olmaması gerekir. Kişinin alt soyu çocukları, torunları ve torunlarının çocuklarıdır. Alt soyu bulunan kişilerin anne ve babası mirasçısı olamazlar.
Anne ve babanın mirasçılığı Türk Medeni Kanununun 496 maddesinde düzenlenmiştir. Miras bırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyları alır.
Kardeşin miras hakkı
Anne ve baba ikinci derece (zümre) mirasçılardandır. Anne ve babanın hayatta olmaması durumunda anne ve babanın yerini kendi alt soyu alır. Bu durumda kişinin mirası kardeşlerine, kardeşlerinin ölmüş olması halinde ise kardeş çocuklarına kalır.
Anne ve babanın mirastan alacağı pay
Miras bırakanın ölüm tarihinde eşi bulunmuyorsa anne ve babası mirasın tamamına sahip olacaklardır. Böyle bir durumda mirasın yarısı annenin diğer yarısı ise babanın olacaktır.
Anne ve babanın sağ kalan eş ile birlikte mirasçı olması
Anne ve babanın sağ kalan eş ile birlikte mirasçı olması durumunda mirasın yarısı sağ kalan eşe ait olur. Mirasın kalan diğer yarısı ise anne ve babaya eşit miktarda paylaştırılır.
Anne ve babanın saklı payı
Anne ve baba ayrıca saklı paylı mirasçılar arasındadır. Saklı paylı mirasçılar miras bırakanın alt soyu, anne ve babası ile eşidir. Kimlerin saklı paylı mirasçı oldukları Türk Medeni Kanununun 505 maddesinde açıklanmıştır. Saklı pay oranları ise aynı kanunun 506 maddesinde düzenlenmiştir. Anne ve babanın her birinin saklı payı yasal miras payının dörtte biridir. Saklı paylı mirasçı olmaları sebebi ile anne ve baba tenkis davası açabilirler.