Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Boşanmak isteyen ve bu konuda anlaşan eşlerin aile mahkemesine anlaşmalı boşanma dilekçesi ile başvurması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneğini yazımızın içerisinde bulabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma dilekçesini hazırladıktan sonra imzalayarak aile mahkemesine vermeniz gerekmektedir.
Anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolünü de mahkemeye vermeniz gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesini indirmek için tıklatınız.
Anlaşmalı olarak boşanmak her zaman mümkün değildir. Eşlerin en az 1 yıldır evli olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle eğer evlilik süresi bir yıldan az ise, anlaşmalı olarak boşanmanız mümkün değildir. 8 aydır evli olan eşlerin anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün değildir.
Anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye veren eş davacı, diğer eş ise davalı sıfatını alacaktır. Kadının ya da erkeğin anlaşmalı boşanma dava dilekçesini mahkemeye vermesinde hiçbir fark bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları için avukat zorunluluğu bulunmamakta; ancak hak kayı yaşamamak ve işlemlerinizi hızla sonuçlandırmak için bir avukattan yardım almanızı öneririz.
Anlaşmalı boşanma dilekçenizi ve anlaşmalı boşanma protokolünüzü inceleyen hâkim, duruşma için bir gün belirleyecek ve tarafları tebligat ile davet edecektir. Duruşmada hâkim her iki tarafa da boşanmayı isteyip istemediğini soracaktır. Aynı zamanda anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan şartların tamamını kabul edip etmediğini soracaktır.
Taraflardan biri bile duruşmaya katılmazsa, hâkim tarafların boşanmalarına karar veremez. Bu durumda anlaşalı boşanma olarak açılan dava çekişmeli boşanma davası olarak devam eder. Aynı şekilde çekişmeli boşanma olarak açılan bir davanın da tarafların anlaşmaları sonucu, anlaşmalı boşanma davasına dönüşmesi mümkündür.
Anlaşmalı boşanma davasında kesin yetki kuralı bulunmamaktadır. Bunun anlamı ise tarafların Türkiye’nin her hangi bir yerindeki aile mahkemesinde dava açma hakkı bulunmakta olduğudur. Her iki eş de duruşma sırasında hazır bulunursa tek celsede boşanmaya karar verilir.
Tarafların çocukların velayet konusunda anlaşması halinde, çocuklu eşler de anlaşmalı olarak boşanabilirler.