Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, evlilik birliğini sonlandırmayı planlayan eşlerin karşılıklı anlaştıkları şartlar altında, mahkemeye sundukları bir belge olarak tanımlanabilir. Bu dilekçe, tarafların anlaşma şartlarını, kişisel bilgilerini, ve ortak kararla sonlandırmak istedikleri evliliklerine dair temel bilgileri içerir.

Boşanmak isteyen ve bu konuda anlaşan eşlerin aile mahkemesine anlaşmalı boşanma dilekçesi ile başvurması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneğini yazımızın içerisinde bulabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma dilekçesini hazırladıktan sonra imzalayarak aile mahkemesine vermeniz gerekmektedir. Dava dilekçesini taraflardan herhangi biri verebilir. Davayı karşı tarafın açmasını mı bekleyeyim. Yoksa davayı ben mi açayım? Anlaşmalı boşanma davalarında kimin davayı açtığının bir önemi yoktur.

 Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde Neler Olmalıdır? 

Anlaşmalı boşanma süreci, eşler arasında bazı önemli noktaların karşılıklı anlaşmayla çözülmesini gerektirir. Bu kapsamda, anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken atlanmaması gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır:

Mahkemenin Adı: Dilekçenin sunulduğu aile mahkemesinin tam adı yer almalıdır.

Taraf Bilgileri: Davacı ve davalının adı, soyadı, adres bilgileri ve varsa avukatlarının bilgileri eksiksiz olmalıdır.

TC Kimlik Numarası: Davacı ve davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası dilekçede bulunmalıdır.

Dava Bilgileri: Davanın konusu açıkça yazılmalıdır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi yazmanız yeterli olur.

Olayın Özeti: Boşanma iddiasının dayanakları olan vakıalarının açık ve net bir özeti yer almalıdır.

Deliller: İddiaların hangi delillerle ispat edileceği belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma davasının en önemli delili tarafların imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolüdür.

Hukuki Sebepler: Dava nedenlerine yönelik yasal dayanaklar sıralanmalıdır. Hukuki sebep kısmına Türk Medeni Kanunu yazabilirsiniz. 

Talepler: Davacının ne talep ettiği açıkça ifade edilmelidir. Bu kısma tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz yazabilirsiniz. 

İmza: Dilekçe, davacı tarafından imzalanmalıdır.

Anlaşma Unsurları: Nafaka, varsa maddi ve manevi tazminat tutarları, çocukların velayeti gibi konularda eşlerin anlaşmaya vardığı hususlar net bir şekilde yazılmalıdır. 

Ayrıca anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin üzerinde mutabık kaldığı tüm konuları kapsamalı ve her iki eş tarafından da imzalanmalıdır. Bu protokolünde dilekçe ile birlikte mahkemeye sunulması şarttır.

Bu belgelerin hazırlanması ve sunulması ile anlaşmalı boşanma davası süreci başlar. Eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanan dilekçe ve protokol, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesine katkı sağlar.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanma süreci, eşler arasında uzlaşı ile gerçekleşebileceği gibi, taraflardan birinin açtığı çekişmeli bir davayla da başlayabilir. Ancak, anlaşmalı boşanma, tarafların karşılıklı mutabakata vardıkları ve bu anlaşmayı mahkemeye sunarak resmi bir başvuru yaptıkları boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma, evliliklerini sona erdirmek isteyen eşlerin, hür iradeleriyle ve ortak anlaşma sağlayarak yollarını ayırmalarına verilen isimdir. Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşlerin karşılıklı anlaşması ve serbest iradeleriyle alınan karar sonucu gerçekleşen bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma sürecinde, taraflar aralarındaki tüm meseleler konusunda mutabık kalarak, evlilik bağını resmi olarak sonlandırmak için hukuki adımlar atarlar. Bu boşanma türü, genellikle daha az zaman alır ve daha az maliyetlidir çünkü tarafların anlaşması, sürecin hızlanmasını ve kolaylaşmasını sağlar.

Türk Medeni Kanunu madde 166’nın 3. fıkrasına göre düzenlenen anlaşmalı boşanma, kanun koyucu tarafından “evlilik birliğinin temelden sarsılması” durumunun varlığı kabul edilir ve buna bağlı olarak yürütülür. Bu çerçevede hâkim, evlilik birliğinin gerçekten sarsılıp sarsılmadığını araştırma yetkisine sahip değildir. Yani hakimin, anlaşmanın gerçekliğine veya evlilik birliğinin temelinden sarsılma durumuna ilişkin ayrıca bir inceleme yapma yetkisi bulunmamaktadır.

Anlaşmalı boşanmaya başvurabilmek için hüküm gereği bir takım şartlar bulunmakta ve boşanma protokolünün hazırlanması sırasında bu şartlar yerine getirilmelidir. Protokolde eşlerin anlaştığı konular detaylı bir şekilde belirtilmelidir. 

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma, eşler arasında geçerli sayılan ve genellikle daha az yıpratıcı olan bir boşanma sürecidir. İki tarafın da bu boşanma türünde mutabık kalmaları ve gerekli koşulları sağlamaları şarttır.

 • Anlaşmalı boşanmanın ilk adımı olarak, evli çiftin minimum bir yıl evli kalmış olması gerekmektedir.
 • Bu süreçte, iki eşin de ortak bir kararla başvurması ya da bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi esastır.
 • Hakim önünde birebir dinlenme şartı bulunur. Eşlerin hakim önünde ifade vererek, boşanmayı iradeleriyle istediklerini belirtmeleri önemlidir.
 • Tarafların hazırladığı protokolün hakim onayı gerektirir. Protokol; nafaka, mal paylaşımı, varsa çocukların velayeti ve diğer mali konuları içermelidir.

Anlaşmalı Boşanma Sürecinin İşleyişi

 • Başvuru: Eşler ya da bir avukat aracılığıyla ortak bir boşanma dilekçesi mahkemeye sunulur.
 • Protokol Hazırlanması: Eşler, mal paylaşımından çocukların velayetine kadar tüm detayları kapsayan bir boşanma protokolü hazırlarlar.
 • Duruşma : Mahkeme, eşlerin anlaşmalı boşanma şartlarına uyduğunu ve iradeleriyle bu kararı aldıklarını doğrulamak için bir duruşma yapar.
 • Onay ve Karar:Hakim, protokolün ve tüm şartların uygunluğunu değerlendirir. Şayet tüm koşullar yerine getirilmişse boşanmayı onaylar ve karar verir.

Anlaşmalı boşanma süreci, eşler arasında anlayış ve uzlaşma olduğunda, daha az stresli ve kısa sürebilir. Ancak, anlaşmazlıkların uzlaşı ile hallolamaması halinde, çekişmeli boşanma söz konusu olabilir. Her halükarda, hukuki süreçlerde avukat desteği almak en sağlıklı yoldur.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesini Kim Hazırlamalıdır?

Boşanma süreci, hukuki terimler ve usul bilgisi gerektiren karmaşık bir süreç olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinin, sürecin profesyonelce yönetilmesi açısından bir avukat tarafından hazırlanması en doğru seçenektir.

Dava dilekçelerini genelde avukatlar yazarlar. Davaların avukat ile takip edilmesi zorunlu değildir. Bu sebeple dava açmak isteyen eş de boşanma dilekçesini yazabilir. Birçok kişi hayatı boyunca çok nadir olarak mahkemeye dilekçe yazar. Bunun sonucu olarak mahkemeye dilekçe yazmak sizin için zor olabilir. Aslında en doğrusu bir avukattan hukuki yardım almaktır. Anlaşmalı boşanma dilekçesini bir avukat hazırlamalıdır. Böylelikle hata yapmazsınız ve hak kayıplarından korunursunuz. Avukat, müvekkillerinin talep ve anlaşmalarını yansıtacak ve yasal şartları karşılayacak bir dilekçe hazırlayarak, dava sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir.

Diğer yandan, eğer herhangi bir avukata başvurmak istenmiyorsa, boşanma davasını açmak isteyen eş de kendi dilekçesini yazabilir. Bu durum için çeşitli örnek dilekçeler mevcuttur. Ancak, dilekçenin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve tüm yasal zorunlulukları içermesi yönünden eşlerin dikkatli olmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, her ne kadar eşler dilekçeyi kendileri hazırlayabilecek olsalar da, anlaşmalı boşanma dilekçesinin, hatalardan kaçınmak ve beklenmedik aksiliklerle karşılaşmamak adına bir avukat tarafından hazırlanması tavsiye edilir. Avukatın deneyimi, boşanma sürecinizin daha hızlı ve kolay bir şekilde sonuçlanmasına olanak tanıyabilir.

Mahkemeye Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma sürecinin başlangıcı olan boşanma dilekçesinin mahkemeye doğru bir şekilde sunulması oldukça önemlidir. Bu sürecin hassas adımları vardır ve doğru takip edilmesi gerekir:

Öncelikle hukuki koşullara uygun bir boşanma dilekçesi hazırlayın. Bu, gerekli tüm bilgileri içermeli ve resmi bir dille yazılmalıdır.

Hazırladığınız dilekçeyi dikkatlice inceleyip herhangi bir eksiklik ya da hata olmadığına emin olduktan sonra imzalayın.

Bir sonraki adım, boşanma dilekçesini ilgili aile mahkemesinin ön bürosuna teslim etmektir. Bu işlemi kişisel olarak veya bir avukat aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Boşanma dilekçesini şahsen teslim etmek istiyorsanız, imzaladığınız dilekçeyi adliyedeki ilgili aile mahkemesine giderek ön büro personeline vermelisiniz. Eğer bir avukatınız varsa, avukatınız aracılığıyla dilekçenizi mahkemeye sunabilirsiniz. Bu adımda, avukatınız sizin adınıza tüm süreci yönetir ve sizin adınıza teslimatı gerçekleştirir.

Dilekçenizi teslim ettikten sonra, teslimatın kanıtı olarak bir makbuz veya benzeri bir evrak almayı unutmayın. Bu, mahkemeye başvurunuzun kaydının yapıldığının resmi bir kanıtıdır.

Boşanma dilekçesini adliyeye teslim etmek, boşanma sürecinin hukuki bir gerekliliğidir. Bu işlemi ya kendi başınıza ya da bir avukat yardımı ile gerçekleştirebilirsiniz. Her adımı dikkatli ve eksiksiz bir şekilde tamamlamak, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma, eşler arasındaki evlilik bağını sonlandırmak için karşılıklı mutabakatla alınan bir karardır. Bu sürecin en önemli adımlarından biri, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasıdır. Protokol, eşler arasında varılan uzlaşmaları yasal bir belgeye dönüştürür ve mahkeme sürecini kolaylaştırır.

Protokolün içeriği, eşlerin üzerinde anlaştığı tüm maddeleri detaylıca kayıt altına alır. Bu maddeler genellikle şunları içerir:

 • Mal Paylaşımı: Tarafın evlilik süresince edinilen malların nasıl paylaşılacağına dair kararlarını içerir.
 • Nafaka: Eşlerden birine veya çocuklara ödenecek nafaka miktarı ve şartları belirlenir.
 • Çocukların Velayeti: Çocukların hangi ebeveynin yanında kalacağı ve ebeveynlik hakları konusundaki anlaşmalar yer alır.
 • Çocukların Bakımı ve Ziyaretleri: Çocukların bakımı ve maddi ihtiyaçlarıyla ilgili düzenlemelerin yanı sıra, diğer ebeveynin çocukları ziyaret edebilme koşulları belirlenir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, her iki tarafın da imzaları ile hukuki geçerlilik kazanır. Bu belge, boşanma davası sırasında mahkeme dosyasına eklenir. Hakim, karar verirken protokolde yer alan maddeleri dikkate alır ve eşlerin aralarında varılan uzlaşmayı onaylar.

Protokol, boşanma sürecinin adil ve hızlı ilerlemesini sağlar. Eşlerin karşılıklı rızalarıyla belirlenen koşullar, mahkemede uzun tartışmaların önüne geçer ve taraflar için daha az stresli bir süreç oluşturur. Üstelik, eşlerin gelecekte olası anlaşmazlıkları önler, çünkü her şey yazılı olarak belirtilmiştir. Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma sürecinin sağlıklı işleyişinde, protokolün hazırlanması ve içeriğindeki maddeler büyük bir öneme sahiptir. Anlaşma, boşanma kararının alınmasında ve sürecin yönetilmesinde kilit bir role sahiptir.

Dilekçenin ne şekilde yazılması gerektiği ve hangi bilgilerin yer alması gerektiği kanunda belirtilmiştir.

İlk olarak mahkemenin adını dilekçenin başına, kâğıdı ortalayacak şekilde yazın. Mahkemenin adı olarak Aile Mahkemesi yazmalısınız. Bulunduğunuz yere göre değişecektir ama örnek olarak İstanbul Aile Mahkemesi’ne yazabilirsiniz.

Devamında sıra ile tarafların adı soyadı ile birlikte adresleri yazmalısınız. Davayı açacak olan sizseniz; davacı olarak kendi adınızı ve soyadınızı yazmalı, altına da adresinizi belirtmelisiniz. Zorunlu değil ancak telefon numaranızı yazmanızı da öneririm. Ad ve soyadlarınızın yanına kimlik numaralarınızı da yazmalısınız.

Bundan sonra davanın konusunu yazmalısınız. Konu kısmına anlaşmalı boşanma davası yazabilirsiniz.

Dava dilekçesinin esas kısmı açıklama bölümüdür. Açıklama bölümünde evliliğinizin başlangıç tarihini, ne kadar süredir evli olduğunuzu ve ortak çocuğunuzun bulunup bulanmadığını yazmalısınız. Devamında boşanmaya sebep olan olaylara kısaca değinebilirsiniz. Burada ayrıca boşanmaya birlikte karar verdiğinizi de yazabilirsiniz.

Dilekçenizde davanın dayanağı olan hukuki nedeni yazmalısınız. Buraya Türk Medeni Kanunu yazabilirsiniz.

Dilekçenizde yer vermeniz gereken bir diğer husus ise delillerinizdir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde yer alabilecek deliller ise, nüfus kayıtları, kimlik kartınız ve anlaşmalı boşanma protokolünüzdür.

Son olarak sonuç ve istem kısmı yer alır. Burada ise boşanma protokolüne uygun olarak boşanmanıza karar verilmesini talep etmelisiniz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

 

                                                           İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ’NE                                                                                   

 

D A V A C I                                       : Hüseyin K***Ç ( 19******800 )

Konuksever Mahallesi 780 Sokak Kır Sitesi B Blok No: 4/2 KADIKÖY / İSTANBUL

D A V A L I                                       : Özay K***Ç ( 1*******164 )

Konuksever Mahallesi 780 Sokak Kır Sitesi B Blok No: 4/2 KADIKÖY / İSTANBUL

K O N U                                              : Anlaşmalı Boşanma Davasıdır.

A Ç I K L A M A L A R                   : 

 1. Davalı ile 18.08.1992 tarihinden bu yana evliyiz. Dilekçe ekinde sunulan Aile Nüfus Kayıt örneğinden de anlaşılacağı üzere, bu evlilikten İ***r ve Ç***m adlarında iki çocuk sahibi olduk. Çocuklardan Ç***m K***Ç 17 yaşında olup küçüktür.
 2. Taraflar arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşamı çekilmez hale getirmiştir.
 3. Söz konusu farklılıklara rağmen taraflar, çocuklarına karşı duydukları derin sevginin de etkisiyle, birbirilerine olan sevgi ve saygılarını tamamen yitirmeden ve çocukları bakımından mümkün olduğunca yumuşak bir geçiş yapabilmek amacıyla, ekte sunulan 20.02.2023 tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış ve hiçbir etki altında kalmaksızın, anılan protokolü imzalamışlardır.
 4. Söz konusu protokolde, tarafların evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malvarlığının paylaşımına, çocuklardan küçük olan Ç***m K***Ç’ın velayetine, yoksulluk ve iştirak nafakaları ile maddi ve manevi tazminat konularına ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır.
 5. Taraflar arasında önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini teminen işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           : 4721 Sayılı Kanun madde 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER             :

Aile nüfus kaydı örneği,

Kimlik cüzdanı fotokopileri,

20.02.2023 tarihli anlaşmalı boşanma protokolü.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, tarafların ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini talep ederim.

Saygılarımla, 18.03.2024     

Boşanma Dilekçesi Ücreti Ne Kadar? 

Boşanma sürecinin başlangıcı olan dilekçenin hazırlanması, boşanma davalarının en kritik aşamalarından biridir. 2024 Avukatlık asgari ücret tarifesine göre, avukatlar tarafından bir boşanma dilekçesi yazımında talep edilecek asgari ücret en az 3.600 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, İstanbul Barosu tarafından belirlenen 2024 en az ücret tarifesi göz önünde bulundurulduğunda, boşanma dava dilekçesinin yazılması için belirlenen ücret  16.500 TL dir. 

Maddi imkânları kısıtlı olan vatandaşlarımız için ücretsiz boşanma dilekçesi hazırlama hizmeti de mevcuttur. Adli Yardım sistemi, maddi durumu yetersiz bireylerin avukatlık hizmetlerine erişebilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bunun için kişinin muhtarlıklardan alınacak fakirlik belgesi ile birlikte ilgili Baro’ya başvurması ve Adli Yardım alması gerekmektedir. Bu durumda atanan avukat, dava sürecinde kişiyi ücretsiz olarak temsil etme hakkına sahip olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma dilekma protokolünde yer alan şartların tamamını kabul edip etmediğini soracaktır.

Taraflardan biri bile duruşmaya katılmazsa, hâkim tarafların boşanmalarına karar veremez. Bu durumda anlaşalı boşanma olarak açılan dava çekişmeli boşanma davası olarak devam eder. Aynı şekilde çekişmeli boşanma olarak açılan bir davanın da tarafların anlaşmaları sonucu, anlaşmalı boşanma davasına dönüşmesi mümkündür.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Anlaşmalı boşanma işlemleri, eşler arasında mutabık kalınan şartlar ve karşılıklı rızayla gerçekleştirilen bir boşanma türüdür. Bu süreçte anlaşmalı boşanma davalarına bakan yargı organı, Aile Mahkemeleridir. Anlaşmalı boşanma davasında kesin yetki kuralı bulunmamaktadır. Bunun anlamı ise tarafların Türkiye’nin her hangi bir yerindeki aile mahkemesinde dava açma hakkı bulunmakta olduğudur. Her iki eş de duruşma sırasında hazır bulunursa tek celsede boşanmaya karar verilir. Eğer Aile Mahkemelerinin faaliyet göstermediği bir yerleşim birimindeyseniz, anlaşmalı boşanma davanız Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından işleme alınır. Bu durumda Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla hareket ederek size gerekli hizmeti sunacaklardır.

Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açabilir?

Anlaşmalı boşanma süreci, eşlerin ortak kararı ile boşanma kararı alıp hukuki süreci başlatmalarını ifade eder. Bu süreçte yalnızca boşanmak isteyen eşlerin mahkemeye başvuruda bulunma hakkı bulunmakta, üçüncü kişilerin, yani mirasçıların, alacaklıların gibi ilgili olmayan tarafların anlaşmalı boşanma davası açma yetkisi yoktur. Boşanma kararı alan eşler, karşılıklı mutabakatlarını ve boşanmaya dair koşulları içeren bir anlaşmalı boşanma protokolünü düzenler ve imzalarlar. Bu protokol, boşanma sürecinin adil ve düzenli ilerlemesini sağlamak adına önemlidir. Ancak, bu protokolle birlikte mahkemeye eş zamanlı olarak başvurmak mümkün değildir. Boşanma sürecini başlatmak için, taraflardan birinin anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunarak dava açma işlemlerini yerine getirmesi gerekir. Bu aşamada davanın açılabilmesi için gereken harçlar ve diğer masrafların yatırılması şarttır. Dava açan tarafın eşinin, açılan davanın koşullarını kabul etmesi ve onaylaması halinde, anlaşmalı boşanma işlemi tamamlanmış kabul edilir. Böylece, eşler arasında uzlaşı sağlanmış ve boşanma süreci adil bir biçimde yönetilerek sonlandırılmış olur. Anlaşmalı boşanma, tarafların ortak kararı ve anlaşmaları ile hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşebilen bir boşanma yöntemidir.

 

 

 

Anlaşmalı boşanma dilekçesi indirmek için tıklayın

 

 

 


Yorum yapın

Ara WhatsApp