Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Boşanmak isteyen ve bu konuda anlaşan eşlerin aile mahkemesine anlaşmalı boşanma dilekçesi ile başvurması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneğini yazımızın içerisinde bulabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma dilekçesini hazırladıktan sonra imzalayarak aile mahkemesine vermeniz gerekmektedir. Dava dilekçesini taraflardan herhangi biri verebilir. Davayı karşı tarafın açmasını mı bekleyeyim. Yoksa davayı ben mi açayım? Anlaşmalı boşanma davalarında kimin davayı açtığının bir önemi yoktur.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesini Kim Hazırlamalıdır?

Dava dilekçelerini genelde avukatlar yazarlar. Davaların avukat ile takip edilmesi zorunlu değildir. Bu sebeple dava açmak isteyen eş de boşanma dilekçesini yazabilir. Birçok kişi hayatı boyunca çok nadir olarak mahkemeye dilekçe yazar. Bunun sonucu olarak mahkemeye dilekçe yazmak sizin için zor olabilir. Aslında en doğrusu bir avukattan hukuki yardım almaktır. Anlaşmalı boşanma dilekçesini bir avukat hazırlamalıdır. Böylelikle hata yapmazsınız ve hak kayıplarından korunursunuz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

Dilekçenin ne şekilde yazılması gerektiği ve hangi bilgilerin yer alması gerektiği kanunda belirtilmiştir.

İlk olarak mahkemenin adını dilekçenin başına, kâğıdı ortalayacak şekilde yazın. Mahkemenin adı olarak Aile Mahkemesi yazmalısınız. Bulunduğunuz yere göre değişecektir ama örnek olarak İstanbul Aile Mahkemesi’ne yazabilirsiniz.

Devamında sıra ile tarafların adı soyadı ile birlikte adresleri yazmalısınız. Davayı açacak olan sizseniz; davacı olarak kendi adınızı ve soyadınızı yazmalı, altına da adresinizi belirtmelisiniz. Zorunlu değil ancak telefon numaranızı yazmanızı da öneririm. Ad ve soyadlarınızın yanına kimlik numaralarınızı da yazmalısınız.

Bundan sonra davanın konusunu yazmalısınız. Konu kısmına anlaşmalı boşanma davası yazabilirsiniz.

Dava dilekçesinin esas kısmı açıklama bölümüdür. Açıklama bölümünde evliliğinizin başlangıç tarihini, ne kadar süredir evli olduğunuzu ve ortak çocuğunuzun bulunup bulanmadığını yazmalısınız. Devamında boşanmaya sebep olan olaylara kısaca değinebilirsiniz. Burada ayrıca boşanmaya birlikte karar verdiğinizi de yazabilirsiniz.

Dilekçenizde davanın dayanağı olan hukuki nedeni yazmalısınız. Buraya Türk Medeni Kanunu yazabilirsiniz.

Dilekçenizde yer vermeniz gereken bir diğer husus ise delillerinizdir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde yer alabilecek deliller ise, nüfus kayıtları, kimlik kartınız ve anlaşmalı boşanma protokolünüzdür.

Son olarak sonuç ve istem kısmı yer alır. Burada ise boşanma protokolüne uygun olarak boşanmanıza karar verilmesini talep etmelisiniz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

 

                                                           İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ’NE                                                                                   

 

D A V A C I                                       : Hüseyin K***Ç ( 19******800 )

Konuksever Mahallesi 780 Sokak Kır Sitesi B Blok No: 4/2 KADIKÖY / İSTANBUL

D A V A L I                                       : Özay K***Ç ( 1*******164 )

Konuksever Mahallesi 780 Sokak Kır Sitesi B Blok No: 4/2 KADIKÖY / İSTANBUL

K O N U                                              : Anlaşmalı Boşanma Davasıdır.

A Ç I K L A M A L A R                   : 

  1. Davalı ile 18.08.1992 tarihinden bu yana evliyiz. Dilekçe ekinde sunulan Aile Nüfus Kayıt örneğinden de anlaşılacağı üzere, bu evlilikten İ***r ve Ç***m adlarında iki çocuk sahibi olduk. Çocuklardan Ç***m K***Ç 17 yaşında olup küçüktür.
  2. Taraflar arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşamı çekilmez hale getirmiştir.
  3. Söz konusu farklılıklara rağmen taraflar, çocuklarına karşı duydukları derin sevginin de etkisiyle, birbirilerine olan sevgi ve saygılarını tamamen yitirmeden ve çocukları bakımından mümkün olduğunca yumuşak bir geçiş yapabilmek amacıyla, ekte sunulan 20.02.2023 tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış ve hiçbir etki altında kalmaksızın, anılan protokolü imzalamışlardır.
  4. Söz konusu protokolde, tarafların evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malvarlığının paylaşımına, çocuklardan küçük olan Ç***m K***Ç’ın velayetine, yoksulluk ve iştirak nafakaları ile maddi ve manevi tazminat konularına ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır.
  5. Taraflar arasında önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini teminen işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           : 4721 Sayılı Kanun madde 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER             :

Aile nüfus kaydı örneği,

Kimlik cüzdanı fotokopileri,

20.02.2023 tarihli anlaşmalı boşanma protokolü.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, tarafların ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini talep ederim.

Saygılarımla, 18.03.2023     

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolünü de mahkemeye vermeniz gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesini indirmek için tıklatınız.
Anlaşmalı olarak boşanmak her zaman mümkün değildir. Eşlerin en az 1 yıldır evli olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle eğer evlilik süresi bir yıldan az ise, anlaşmalı olarak boşanmanız mümkün değildir. 8 aydır evli olan eşlerin anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye veren eş davacı, diğer eş ise davalı sıfatını alacaktır. Kadının ya da erkeğin anlaşmalı boşanma dava dilekçesini mahkemeye vermesinde hiçbir fark bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları için avukat zorunluluğu bulunmamakta; ancak hak kaybı yaşamamak ve işlemlerinizi hızla sonuçlandırmak için bir avukattan yardım almanızı öneririz.
Anlaşmalı boşanma dilekçenizi ve anlaşmalı boşanma protokolünüzü inceleyen hâkim, duruşma için bir gün belirleyecek ve tarafları tebligat ile davet edecektir. Duruşmada hâkim her iki tarafa da boşanmayı isteyip istemediğini soracaktır. Aynı zamanda anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan şartların tamamını kabul edip etmediğini soracaktır.

Taraflardan biri bile duruşmaya katılmazsa, hâkim tarafların boşanmalarına karar veremez. Bu durumda anlaşalı boşanma olarak açılan dava çekişmeli boşanma davası olarak devam eder. Aynı şekilde çekişmeli boşanma olarak açılan bir davanın da tarafların anlaşmaları sonucu, anlaşmalı boşanma davasına dönüşmesi mümkündür.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davasında kesin yetki kuralı bulunmamaktadır. Bunun anlamı ise tarafların Türkiye’nin her hangi bir yerindeki aile mahkemesinde dava açma hakkı bulunmakta olduğudur. Her iki eş de duruşma sırasında hazır bulunursa tek celsede boşanmaya karar verilir.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Zorunlu mu?

Anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye veren eş davacı, diğer eş ise davalı sıfatını alacaktır. Kadının ya da erkeğin anlaşmalı boşanma dava dilekçesini mahkemeye vermesinde hiçbir fark bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları için avukat zorunluluğu bulunmamakta; ancak hak kaybı yaşamamak ve işlemlerinizi hızla sonuçlandırmak için bir avukattan yardım almanızı öneririz.

Anlaşmalı Boşanmada Çocukların Velayeti

Anlaşmalı olarak boşanacak olan eşler çocukların velayeti hakkında da karar verebilirler. Çocukların annede mi yoksa babada mı kalacağına birlikte karar vermeleri gerekir. Yoksa biz sadece boşanma karar verdik ama çocukların velayeti hakkında anlaşamıyoruz diyemezsiniz. Böyle bir durumda davanıza çekişmeli boşanma davası olarak devam edilecektir. Unutmayın anlaşmalı boşanmada hem boşanmaya hem de boşanmanın tüm sonuçları hakkında fikir birliği içinde olmanız zorunludur.

Ebeveynlerin çocukların velayet konusunda anlaşması halinde, çocuklu eşler de anlaşmalı olarak boşanabilirler.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşmalı boşanmada tarafların birbirlerine ve varsa ortak çocuklar için ödenecek nafakanın miktarı konusunda anlaşmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi indirmek için tıklayın

Yorum yapın