Ümraniye Boşanma Avukatı

ümraniye Boşanma Avukatı

İstanbul Ümraniye bölgesinde oturan kişiler, boşanma süreci ve aile hukukuyla ilgili karşılaştıkları hukuki sorunları, bir boşanma avukatı aracılığıyla çözebilirler. Bu avukatlar, müvekkillerinin haklarını kararlılıkla ve titizlikle savunarak sorunları hızla ve etkin bir şekilde çözerler. Alanlarında yüksek lisans yapmış olan Ümraniye boşanma avukatları, boşanma, nafaka, velayet ve kadın hakları gibi konulara hakimdirler ve bu alanda uzmanlaşmışlardır.

Ümraniye boşanma avukatları, aile hukukunun derinliklerini bilmekte ve müvekkillerinin menfaatlerini gözeterek hareket etmektedirler. Boşanma davalarında karşılaşılan nafaka, tazminat, çocukların velayeti gibi hassas konuları, müvekkillerin çıkarlarını inceleyerek titizlikle ele alırlar. Avukatlar, müvekkillerini yetkili aile mahkemelerinde temsil ederek haklarının korunmasını sağlama hedefindedirler.

Ümraniye boşanma avukatı, sadece Türk Medeni Kanunu ile sınırlı kalmaz; uluslararası anlaşmalar, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve Ceza Kanunu gibi geniş yasal çerçevenin içerisinde hizmet vermektedirler. Avukatlar, güncel Yargıtay kararlarını yakından takip ederek, müvekkillerine en güncel hukuki destekleri sunmaktadırlar.

Karşılaşılan uyuşmazlıkları başarıyla çözüme ulaştıran tecrübeleri ile İstanbul Aile Mahkemelerindeki davaları bizzat yönetirler ve uygun sonuçlara ulaşılmasını sağlarlar.

Ümraniye ve çevresinde Ümraniye Boşanma Avukatına ihtiyaç duyan herkes için, haklarını koruma misyonu ile Ümraniye boşanma avukatı, uzmanlık ve deneyimlerini müvekkillerine sunmaktadır.

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ümraniye, İstanbul

Boşanma süreci yaşayan eşler, bu zorlu süreçte hukuki destek almak için Ümraniye’deki boşanma avukatlarına başvurabilirler. Boşanma davası açma hakkı, eşlerden birinin oturduğu yerin mahkemesinde kullanılabileceği gibi, eşlerin son altı ay boyunca birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesinde de kullanılabilir. Boşanma davasında yetkinin kesin olmaması sebebiyle, özellikle anlaşmalı boşanmalar, Türkiye genelindeki herhangi bir yetkili mahkemede açılabilir. Taraflar arasında bir itiraz olmadığı sürece yetkisiz bir mahkemede açılan dava, mahkeme tarafından reddedilmez.

Anlaşmalı boşanma durumunda, evlilik bir yılı tamamlamışsa ve her iki taraf da boşanmak istiyorsa, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı varsayılır. Çekişmeli boşanma davalarında ise, isteyen taraf özel boşanma sebeplerini kanıtlamalıdır. Bu sebepler; zina, akıl hastalığı, suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme, hayata kast etme gibi eylemler veya onur kırıcı davranışlarda bulunmak ve terk gibi durumları içerir. Evlilik birliğinin temelden sarsıldığını kanıtlayarak da boşanma kararı alınabilir.

Boşanma davasını açan kişinin talepleri yasal ve meşru olmasına rağmen, hakim boşanma talebini reddedebilir. Çekişmeli boşanma davalarında her iki taraf da boşanmayı istese dahi, hakim ayrılık vererek boşanmanın gerçekleşmemesine karar verebilir. Hakimin ayrılık kararı verebilmesi için çiftlerin ortak yaşamı yeniden kurma ihtimalinin mevcut olması gerekmektedir. Bu süreçlerde boşanma avukatı, eşlerin haklarını koruyarak ve süreci en iyi şekilde yöneterek, boşanma davalarına profesyonel yardım sağlar.

Boşanma Davası Nedir?

Çiftler arasında anlaşmazlıklar yaşandığında, bu durum evliliğin bitirilmesine yol açabilir. Evlilik sözleşmesini feshetmek için adli karar gereklidir. Evliliğe başlarken çiftlerin imzası yeterli olmasına karşın, ayrılık süreci yargı merciinin onayını zorunlu kılar. Eşler, aralarındaki evlilik bağını bitirebilmek adına açtıkları yasal sürece boşanma davası adını verirler. Boşanma davaları esas itibarıyla iki ana türe ayrılır: anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma.

Anlaşmalı boşanma davası hızlı bir şekilde sonlanabilir. Bu durumda, her iki eş de boşanmayı istiyor olmalı, ortak çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi konularda uzlaşma sağlanmış olmalıdır. Söz konusu şartlar sağlandığında, hakim boşanma kararı verebilir.

Ne var ki, çekişmeli boşanma davasında işler aynı yalınlıkta ilerlemez. Bu tip bir davadaki çiftler, boşanmak için haklı gerekçelere sahip olduklarına ve evlilik bağının sürdürülmesinin kendilerinden beklenemeyeceğine dair iddialarını kanıtlamak zorundadır. Boşanma neticesinde, yoksulluk nafakasının ödenmesi kararlaştırılabilir; ancak bu, talep eden eşin diğer eşe kıyasla az kusurlu olduğu anlamına gelir. Maddi ve manevi tazminat talepleri de benzer bir kusur analiziyle ele alınır. Karar verme mercii olan hakim, tarafların kusurlarını ve mevcut delillere dayanarak kimin asli kusurlu olduğunu belirler. Aile mahkemesi hakiminin bu değerlendirmeleri, kararın gerekçeli metninde açıklanmalıdır.

Bu zorlu süreçte, bir boşanma avukatı rehberlik ederek, hukuksal haklarınızın korunmasında ve sürecin en uygun şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Boşanma avukatınız, süreci dikkatle yönlendirerek, sizin ve ailenizin haklarını korumanız konusunda kritik destek sağlar.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma sürecinde hakkınızı aramak ve yasal süreçlerde en doğru adımları atmak için bir boşanma avukatının yardımını almak önemlidir. Ümraniye bölgesinde hizmet veren boşanma avukatları ,evliliğin sona erdirilmesi ve tarafların ayrılıklarının resmiyete dökülmesi işlemleri konusunda size danışmanlık yapacaktır.

Evliliğin bitmesiyle birlikte, boşanma davasında çocukların velayeti gibi hayati öneme sahip konularda kararlar alınır. Ümraniye boşanma avukatları, çocukların anne veya babanın yanında yaşayacağına dair kararların alınması sürecinde ve sonrasında velayet düzenlemeleri veya değişiklikleri konusunda da size destek sunar. Aynı zamanda, bu avukatlar yoksulluk nafakası ve çocuklara ödenmesi gereken iştirak nafakası gibi maddi yükümlülükler hakkında alınacak kararlara ilişkin hukuki konularda da yanınızdadır.

Boşanma süreçlerinde sıklıkla gündeme gelen maddi ve manevi tazminat talepleri konusunda da Ümraniye boşanma avukatı tarafından taraflara hukuki destek sağlanır. Avukatınızla yapacağınız görüşmelerde boşanma sebeplerinizi, elinizdeki delilleri ve diğer tüm detayları açıklamanız gerekecektir. Avukatınız, size soracağı sorular ve elde ettiği bilgiler doğrultusunda boşanma dilekçenizi hazırlayacak ve hangi delillerin mahkemede kullanılabileceğini size bildirecektir.

Elinizdeki deliller, davanın sonucunu doğrudan etkileyeceği gibi, nafaka ödemeleri ve tazminat taleplerinizin sonucunu da belirleyecektir. Boşanma avukatları, adil bir sonuç almanız için bu delilleri profesyonelce değerlendirir ve dava sürecinizi yönlendirir. Ümraniye ve çevresinde hukuki yardım arıyorsanız, Ümraniye Boşanma Avukatı seçmek, haklarınızın korunması adına atacağınız sağlam bir ilk adımdır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sürecinde dilekçede boşanma nedeninizi açıkça belirtmeniz gereklidir. Özellikle evliliğin temelden sarsılmasına yol açan durumlar boşanma için yeterli sebep teşkil eder. Eşlerden birinin zina yapması ise yasalarda geçerli bir boşanma gerekçesi olarak kabul edilir. Eğer bir eş, diğer eşin, zina yaptığını kanıtlarsa, mahkeme boşanma kararı verebilir. Zina durumunu öğrenen eşin, bu bilgiyi edinmesinin üzerinden altı ay geçmeden boşanma davası açması gerekir. Zina yapıldığını öğrenildikten sonraki altı ay içinde dava açılmazsa, aldatmanın affedildiği varsayılır ve sonrasında bu sebeple açılan dava reddedilebilir.

Yine de aldatma, evlilik güvenini sarsıcı bir eylem olduğu için evlilik birliği temelinden sarsılmış kabul edilebilir ve bu temelde boşanma davası açılabilir. Eşlerden birinin diğeri tarafından terk edilmesi de, boşanma sebeplerinden birisidir. Eşler normal şartlar altında ortak konutta yaşamalıdırlar ve bir eş, makul bir neden olmaksızın evi terk ederse, terk edilen eş tarafından boşanma davası açılabilmektedir. Terk durumunda ilk yapılması gereken, terk eden eşin ortak eve geri çağrılmasıdır. Bu, noter aracılığıyla ya da mahkeme ihtarname gönderilerek yapılabilir. Bu davet yoluyla, terk eden eşe ortak konuta dönme fırsatı verilir ve belirlenen süre içinde geri dönülmemesi durumunda boşanma davasının açılacağı ihtar edilir. Ayrıca eşlerden birinin akıl hastalığına sahip olması da boşanma nedenlerinden sayılır.

Boşanma konusunda desteğe ihtiyacınız olduğunda, deneyimli bir boşanma avukatı ile çalışmak önemlidir. Avukatınız, sürecin başından sonuna kadar sizi temsil ederek, haklarınızın korunmasına ve adil bir sonuç almanıza yardımcı olacaktır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, mahkemeye sunulan dilekçe ile başlatılır. İstanbul Ümraniye’de boşanma avukatı ile çalışma zorunluluğu olmamakla birlikte, sürecin hukuki karmaşıklıkları göz önüne alındığında, bir boşanma avukatı desteğinin önemi büyüktür. Dava, şahsen veya avukat aracılığıyla açılabilir ve duruşmalara katılım da bireysel olarak mümkündür. 

Dava dilekçesinde yer alması gereken zorunlu bilgiler vardır. Eksik bilgiler sebebiyle mahkeme, ihbarname ile eksikliklerin giderilmesi için süre verebilir. Eğer bu sürede gerekli düzeltmeler yapılmazsa, dava reddedilebilir. Boşanma davasından sonra sıklıkla açılan mal rejimi tasfiyesi davasında, evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı gerçekleştirilir. Bu paylaşım, mahkeme kararıyla neticelendirilene dek, malların elden çıkarılması yasal olarak mümkündür.

Eşlerden birinin taşınmazlarını kötü niyetle diğer eşin hakkından kaçırarak satması ihtimaline karşı, ihtiyati tedbir kararı alınması son derece önemlidir. Dilekçede, taraflardan birinin üzerine kayıtlı taşınmazların üçüncü şahıslara devrini ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemleri engelleyecek tedbir talepleri bulunmalıdır. Bu tedbirler genellikle mahkeme tarafından kabul edilmekte ve herhangi bir teminat talep edilmemektedir.

Avukatla çalışmayı tercih ederseniz, vekaletname düzenlenmesi gerekecektir. Vekaletname için noterliğe başvurulur ve boşanma davası konusunda avukata yetki vermek istendiği belirtilir. Resmi işlemler sırasında fotoğraflı vekaletname gerekeceği için notere iki adet fotoğraf ile gitmeniz tavsiye edilir. Avukatınızın davayı yönetmesiyle, adliyeye şahsen gitme ihtiyacınız ortadan kalkacaktır.

Boşanma sürecinde alacağınız hukuki destek, karşılaşabileceğiniz zorlukların üstesinden gelmenizde yardımcı olacaktır. Bu nedenle, bir boşanma avukatı ile çalışma durumunuzu gözden geçiriniz.