Ümraniye Boşanma Avukatı

ümraniye Boşanma Avukatı

Ümraniye boşanma avukatı, Ümraniye bölgesinde oturan kişilerin, boşanma süreci ve aile hukukuyla ilgili karşılaştıkları hukuki sorunları, bir boşanma avukatı aracılığıyla çözebilirler.

Bu avukatlar, müvekkillerinin haklarını kararlılıkla ve titizlikle savunarak sorunları hızla ve etkin bir şekilde çözerler. Alanlarında yüksek lisans yapmış olan Ümraniye boşanma avukatı, boşanma, nafaka, velayet ve kadın hakları gibi konulara hakimdirler ve bu alanda uzmanlaşmışlardır.

Ümraniye boşanma avukatı, aile hukukunun derinliklerini bilmekte ve müvekkillerinin menfaatlerini gözeterek hareket etmektedirler. Boşanma davalarında karşılaşılan nafaka, tazminat, çocukların velayeti gibi hassas konuları, müvekkillerin çıkarlarını inceleyerek titizlikle ele alırlar. Avukatlar, müvekkillerini yetkili aile mahkemelerinde temsil ederek haklarının korunmasını sağlama hedefindedirler.

Ümraniye boşanma avukatı, sadece Türk Medeni Kanunu ile sınırlı kalmaz; uluslararası anlaşmalar, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve Ceza Kanunu gibi geniş yasal çerçevenin içerisinde hizmet vermektedirler. Avukatlar, güncel Yargıtay kararlarını yakından takip ederek, müvekkillerine en güncel hukuki destekleri sunmaktadırlar.

Karşılaşılan uyuşmazlıkları başarıyla çözüme ulaştıran tecrübeleri ile İstanbul Aile Mahkemelerindeki davaları bizzat yönetirler ve uygun sonuçlara ulaşılmasını sağlarlar.

Ümraniye ve çevresinde Ümraniye Boşanma Avukatına ihtiyaç duyan herkes için, haklarını koruma misyonu ile İstanbul boşanma avukatı, uzmanlık ve deneyimlerini müvekkillerine sunmaktadır.

Ümraniye Boşanma Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Boşanma süreçleri genellikle oldukça zorlu ve duygusal olabilir; bu nedenle, ümraniye’de bir boşanma avukatı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar aşağıda listelenmiştir:

Boşanma süreci zorlayıcı olabilir ve deneyimli bir boşanma avukatı bu konuda size doğru yolu gösterebilir. Avukatın boşanma hukuku konusunda uzman olması ve benzer durumlarla tecrübe sahibi olması önemlidir.

Boşanma sürecinde avukatınızla açık ve sürekli iletişim kurabilmek temel bir unsurdur. Avukatınızın sorularınıza net yanıtlar vermesi, süreç boyunca sizi bilgilendirmesi ve düzenli iletişime özen göstermesi gerekmektedir.

Potansiyel avukatınızın önceki müvekkillerinin deneyimlerini ve yorumlarını araştırarak, avukatın hizmet kalitesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kişisel ve duygusal bir alan olan boşanma hukukunda, avukatınıza güven duymanız ve uyum içinde çalışmanız esastır. Sizi rahat hissettiren ve dürüstlüğüne güvendiğiniz bir avukat tercih etmelisiniz.

Avukatınızın ücret politikası hakkında açık bir anlaşmaya varmanız ve bütçenizi aşmayacak bir planlama yapmanız gerekmektedir. Ücretlendirme yapıları ve masraflar konusunda şeffaf bir bilgi alınmalıdır.

Boşanma süreci sırasında, çeşitli profesyonellerin desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. İyi bir avukat, bu konularda sizlere gereken kaynakları sunmalı ve alternatif uzmanlarla iletişime geçmenize yardımcı olmalıdır.

Ümraniye’de boşanma avukatı arayışınızda bu kriterler göz önünde bulundurulmalı ve size en uygun avukat ile çalışılmalıdır. Doğru avukat, boşanma sürecindeki stresi azaltarak haklarınızın korunmasına öncelik tanıyacaktır.

Ümraniye Boşanma Avukatı Hangi Konularda Hizmet Verir?

Ümraniye Boşanma Avukatı, boşanma sürecinizde size çeşitli konularda destek verir ve haklarınızın korunması adına  hukuki yardım sağlar.

Boşanma Davası: Ümraniye Boşanma Avukatı ile çalışmak, sürecin başından sonuna dek avukatlık desteği almanızı sağlar. Avukatınız, boşanma dilekçesi hazırlama, gerekli evrakların toplanması ve davanın yürütülmesi gibi adımlarda size rehberlik eder.

Mal Paylaşımı: Evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı konusunda adil bir çözüm arayanlar için Ümraniye Boşanma Avukatı, mal varlıklarının değerlendirilmesi ve hak ettiğiniz payı almanız konusunda yardımcı olur.

Çocuk Velayeti: Çocukların menfaatini gözeterek, onların velayeti konusundaki düzenlemelerde avukatınız sizlere destek verir. Ebeveynlik planları oluşturma ve velayetin hangi ebeveyn üzerinde olacağının kararlaştırılmasında hukuki danışmanlık sunar.

Nafaka Talepleri: Boşanma sonrası nafakanın miktarının belirlenmesi ve diğer detaylarının netleştirilmesinde Ümraniye Boşanma Avukatı, finansal haklarınızın korunmasında etkin rol oynar.

Anlaşmazlık Çözümü: Anlaşmazlıkların giderilmesi ve tarafların anlaşmaya varması için avukatınız müzakerelerde size yol gösterir ve mahkeme sürecine müdahale gerektiğinde savunmanızı üstlenir.

Ümraniye bölgesindeki boşanma süreçlerinizde hukuki destek ve danışmanlık için bir Ümraniye Boşanma Avukatı ile iletişime geçmek, haklarınızın korunması ve sürecin adil bir biçimde sonuçlandırılması açısından büyük önem taşır.

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ümraniye, İstanbul

Boşanma süreci yaşayan eşler, bu zorlu süreçte hukuki destek almak için Ümraniye’deki boşanma avukatlarına başvurabilirler. Boşanma davası açma hakkı, eşlerden birinin oturduğu yerin mahkemesinde kullanılabileceği gibi, eşlerin son altı ay boyunca birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesinde de kullanılabilir. Boşanma davasında yetkinin kesin olmaması sebebiyle, özellikle anlaşmalı boşanmalar, Türkiye genelindeki herhangi bir yetkili mahkemede açılabilir. Taraflar arasında bir itiraz olmadığı sürece yetkisiz bir mahkemede açılan dava, mahkeme tarafından reddedilmez.

Anlaşmalı boşanma durumunda, evlilik bir yılı tamamlamışsa ve her iki taraf da boşanmak istiyorsa, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı varsayılır. Çekişmeli boşanma davalarında ise, isteyen taraf özel boşanma sebeplerini kanıtlamalıdır. Bu sebepler; zina, akıl hastalığı, suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme, hayata kast etme gibi eylemler veya onur kırıcı davranışlarda bulunmak ve terk gibi durumları içerir. Evlilik birliğinin temelden sarsıldığını kanıtlayarak da boşanma kararı alınabilir.

Boşanma davasını açan kişinin talepleri yasal ve meşru olmasına rağmen, hakim boşanma talebini reddedebilir. Çekişmeli boşanma davalarında her iki taraf da boşanmayı istese dahi, hakim ayrılık vererek boşanmanın gerçekleşmemesine karar verebilir. Hakimin ayrılık kararı verebilmesi için çiftlerin ortak yaşamı yeniden kurma ihtimalinin mevcut olması gerekmektedir. Bu süreçlerde boşanma avukatı, eşlerin haklarını koruyarak ve süreci en iyi şekilde yöneterek, boşanma davalarına profesyonel yardım sağlar.

Boşanma Davası Nedir?

Çiftler arasında anlaşmazlıklar yaşandığında, bu durum evliliğin bitirilmesine yol açabilir. Evlilik sözleşmesini feshetmek için adli karar gereklidir. Evliliğe başlarken çiftlerin imzası yeterli olmasına karşın, ayrılık süreci yargı merciinin onayını zorunlu kılar. Eşler, aralarındaki evlilik bağını bitirebilmek adına açtıkları yasal sürece boşanma davası adını verirler. Boşanma davaları esas itibarıyla iki ana türe ayrılır: anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma.

Anlaşmalı boşanma davası hızlı bir şekilde sonlanabilir. Bu durumda, her iki eş de boşanmayı istiyor olmalı, ortak çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi konularda uzlaşma sağlanmış olmalıdır. Söz konusu şartlar sağlandığında, hakim boşanma kararı verebilir.

Ne var ki, çekişmeli boşanma davasında işler aynı yalınlıkta ilerlemez. Bu tip bir davadaki çiftler, boşanmak için haklı gerekçelere sahip olduklarına ve evlilik bağının sürdürülmesinin kendilerinden beklenemeyeceğine dair iddialarını kanıtlamak zorundadır. Boşanma neticesinde, yoksulluk nafakasının ödenmesi kararlaştırılabilir; ancak bu, talep eden eşin diğer eşe kıyasla az kusurlu olduğu anlamına gelir. Maddi ve manevi tazminat talepleri de benzer bir kusur analiziyle ele alınır. Karar verme mercii olan hakim, tarafların kusurlarını ve mevcut delillere dayanarak kimin asli kusurlu olduğunu belirler. Aile mahkemesi hakiminin bu değerlendirmeleri, kararın gerekçeli metninde açıklanmalıdır.

Bu zorlu süreçte, bir boşanma avukatı rehberlik ederek, hukuksal haklarınızın korunmasında ve sürecin en uygun şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Boşanma avukatınız, süreci dikkatle yönlendirerek, sizin ve ailenizin haklarını korumanız konusunda kritik destek sağlar.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma sürecinde hakkınızı aramak ve yasal süreçlerde en doğru adımları atmak için bir boşanma avukatının yardımını almak önemlidir. Ümraniye bölgesinde hizmet veren boşanma avukatları ,evliliğin sona erdirilmesi ve tarafların ayrılıklarının resmiyete dökülmesi işlemleri konusunda size danışmanlık yapacaktır.

Evliliğin bitmesiyle birlikte, boşanma davasında çocukların velayeti gibi hayati öneme sahip konularda kararlar alınır. Ümraniye boşanma avukatları, çocukların anne veya babanın yanında yaşayacağına dair kararların alınması sürecinde ve sonrasında velayet düzenlemeleri veya değişiklikleri konusunda da size destek sunar. Aynı zamanda, bu avukatlar yoksulluk nafakası ve çocuklara ödenmesi gereken iştirak nafakası gibi maddi yükümlülükler hakkında alınacak kararlara ilişkin hukuki konularda da yanınızdadır.

Boşanma süreçlerinde sıklıkla gündeme gelen maddi ve manevi tazminat talepleri konusunda da Ümraniye boşanma avukatı tarafından taraflara hukuki destek sağlanır. Avukatınızla yapacağınız görüşmelerde boşanma sebeplerinizi, elinizdeki delilleri ve diğer tüm detayları açıklamanız gerekecektir. Avukatınız, size soracağı sorular ve elde ettiği bilgiler doğrultusunda boşanma dilekçenizi hazırlayacak ve hangi delillerin mahkemede kullanılabileceğini size bildirecektir.

Elinizdeki deliller, davanın sonucunu doğrudan etkileyeceği gibi, nafaka ödemeleri ve tazminat taleplerinizin sonucunu da belirleyecektir. Boşanma avukatları, adil bir sonuç almanız için bu delilleri profesyonelce değerlendirir ve dava sürecinizi yönlendirir. Ümraniye ve çevresinde hukuki yardım arıyorsanız, Ümraniye Boşanma Avukatı seçmek, haklarınızın korunması adına atacağınız sağlam bir ilk adımdır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sürecinde dilekçede boşanma nedeninizi açıkça belirtmeniz gereklidir. Özellikle evliliğin temelden sarsılmasına yol açan durumlar boşanma için yeterli sebep teşkil eder. Eşlerden birinin zina yapması ise yasalarda geçerli bir boşanma gerekçesi olarak kabul edilir. Eğer bir eş, diğer eşin, zina yaptığını kanıtlarsa, mahkeme boşanma kararı verebilir. Zina durumunu öğrenen eşin, bu bilgiyi edinmesinin üzerinden altı ay geçmeden boşanma davası açması gerekir. Zina yapıldığını öğrenildikten sonraki altı ay içinde dava açılmazsa, aldatmanın affedildiği varsayılır ve sonrasında bu sebeple açılan dava reddedilebilir.

Yine de aldatma, evlilik güvenini sarsıcı bir eylem olduğu için evlilik birliği temelinden sarsılmış kabul edilebilir ve bu temelde boşanma davası açılabilir. Eşlerden birinin diğeri tarafından terk edilmesi de, boşanma sebeplerinden birisidir. Eşler normal şartlar altında ortak konutta yaşamalıdırlar ve bir eş, makul bir neden olmaksızın evi terk ederse, terk edilen eş tarafından boşanma davası açılabilmektedir. Terk durumunda ilk yapılması gereken, terk eden eşin ortak eve geri çağrılmasıdır. Bu, noter aracılığıyla ya da mahkeme ihtarname gönderilerek yapılabilir. Bu davet yoluyla, terk eden eşe ortak konuta dönme fırsatı verilir ve belirlenen süre içinde geri dönülmemesi durumunda boşanma davasının açılacağı ihtar edilir. Ayrıca eşlerden birinin akıl hastalığına sahip olması da boşanma nedenlerinden sayılır.

Boşanma konusunda desteğe ihtiyacınız olduğunda, deneyimli bir boşanma avukatı ile çalışmak önemlidir. Avukatınız, sürecin başından sonuna kadar sizi temsil ederek, haklarınızın korunmasına ve adil bir sonuç almanıza yardımcı olacaktır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, mahkemeye sunulan dilekçe ile başlatılır. İstanbul Ümraniye’de boşanma avukatı ile çalışma zorunluluğu olmamakla birlikte, sürecin hukuki karmaşıklıkları göz önüne alındığında, bir boşanma avukatı desteğinin önemi büyüktür. Dava, şahsen veya avukat aracılığıyla açılabilir ve duruşmalara katılım da bireysel olarak mümkündür. 

Dava dilekçesinde yer alması gereken zorunlu bilgiler vardır. Eksik bilgiler sebebiyle mahkeme, ihbarname ile eksikliklerin giderilmesi için süre verebilir. Eğer bu sürede gerekli düzeltmeler yapılmazsa, dava reddedilebilir. Boşanma davasından sonra sıklıkla açılan mal rejimi tasfiyesi davasında, evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı gerçekleştirilir. Bu paylaşım, mahkeme kararıyla neticelendirilene dek, malların elden çıkarılması yasal olarak mümkündür.

Eşlerden birinin taşınmazlarını kötü niyetle diğer eşin hakkından kaçırarak satması ihtimaline karşı, ihtiyati tedbir kararı alınması son derece önemlidir. Dilekçede, taraflardan birinin üzerine kayıtlı taşınmazların üçüncü şahıslara devrini ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemleri engelleyecek tedbir talepleri bulunmalıdır. Bu tedbirler genellikle mahkeme tarafından kabul edilmekte ve herhangi bir teminat talep edilmemektedir.

Avukatla çalışmayı tercih ederseniz, vekaletname düzenlenmesi gerekecektir. Vekaletname için noterliğe başvurulur ve boşanma davası konusunda avukata yetki vermek istendiği belirtilir. Resmi işlemler sırasında fotoğraflı vekaletname gerekeceği için notere iki adet fotoğraf ile gitmeniz tavsiye edilir. Avukatınızın davayı yönetmesiyle, adliyeye şahsen gitme ihtiyacınız ortadan kalkacaktır.

Boşanma sürecinde alacağınız hukuki destek, karşılaşabileceğiniz zorlukların üstesinden gelmenizde yardımcı olacaktır. Bu nedenle, bir boşanma avukatı ile çalışma durumunuzu gözden geçiriniz.

Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma sürecine girmeden önce taraflar veya onların avukatları tarafından, boşanma ile ilgili önemli konular (nafaka, tazminat, velayet, çocukla ilişki düzenlemesi ve mal paylaşımı gibi) üzerinde anlaşmaya varmak için sağlıklı bir iletişim kurulması gerekmektedir. Taraflar arasında iletişim engelleri varsa, gerekliliği durumlarda bir anlaşmalı boşanma avukatından yardım almaları tavsiye edilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında, boşanma protokolünün taraflar arasında anlaşma sağlanan konuları içermesi önemlidir. Velayet, çocuk ile kişisel ilişki ve iştirak nafakası gibi konularda anlaşmış olsalar da taraflar bu hakları sonradan talep edebilirler, çünkü söz konusu meseleler kamu düzeniyle ilgilidir.

Ancak mal paylaşımı ve ziynet eşyaları ile ilgili konularda, taraflar protokolde net bir feragat beyanında bulunmadıkları sürece, daha sonra dava açabilirler. Öte yandan, anlaşmalı boşanmalarda kusur durumu gözetilmeden karara bağlandığından, yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat hakları boşanma gerçekleştikten ileri sürülemez. Bu yüzden, bu konuların anlaşmalı boşanma protokolünde mutlaka ele alınması önerilmektedir.

Sonuç olarak, tarafların ileride karşılaşabilecekleri hukuki ve ekonomik zararları önlemek için mal rejiminin tasfiyesi ve ziynet eşyaları gibi konularına da boşanma protokolünde yer vermeleri önerilir.  Böylelikle ayrı bir mal paylaşım davası veya ziynet eşyalarının iadesi davası açma gerekliliği olmadan evlilik birliği sonlandırılabilir ve ek masraf yükünden kaçınılabilir.

Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma sürecinin başlangıcı, boşanma dava dilekçesi ile gerçekleşir. İki tür boşanma dilekçesi vardır: anlaşmalı ve çekişmeli. Hangi tür dilekçenin kullanılacağı eşlerin boşanma konusunda anlaşıp anlaşamadıklarına bağlıdır.

Bir yılı doldurmuş evlilikler için, eşlerin ortak kararıyla veya bir tarafın açtığı ve diğer tarafın kabul ettiği boşanma davaları anlaşmalı olarak nitelendirilir. Aile birliğinin korunması esastır ve evliliklerin erken aşamada bitmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Taraflar arasında boşanmanın yasal sonuçları konusunda uzlaşma sağlanamadığında veya bir tarafın boşanma talebine diğer taraf itiraz ettiğinde, çekişmeli boşanma gündeme gelir. Bu durumda dava, talebi olan tarafın dilekçeyi yetkili aile mahkemesine sunmasıyla tek taraflı olarak başlatılır.

Boşanma dava dilekçesi, eşlerin mahkemeye boşanma amacıyla sundukları resmi belgedir. Dilekçede, tarafların kişisel bilgileri, iddia ve delilleri, birbirlerinden talepleri gibi birçok önemli bilgi bulunur. Boşanma dava dilekçesinin aile mahkemesine iletildiği anda boşanma davası açılmış olur. 

Ara WhatsApp