Ataşehir Boşanma Avukatı

Ataşehir Boşanma Avukatı

İstanbul Ataşehir’de ikamet edenler için boşanma süreçlerinde yaşanan hukuki zorluklar, tecrübeli ve özenli bir yaklaşımla, Ataşehir boşanma avukatı tarafından ele alınır ve çözülür.

İstanbul boşanma avukatı, boşanma, nafaka, velayet ve kadın hakları gibi konularda uzmanlaşmış olup, yüksek lisans düzeyinde eğitim almışlardır. Aile hukukunun derinliklerine vakıf olan Ataşehir boşanma avukatı, müvekkillerinin haklarını koruyarak boşanma davalarını etkin ve süratli bir biçimde yönetir.

Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve özellikle çocukların velayeti gibi meseleler, müvekkillerin menfaatleri gözetilerek incelikle işlenir. Avukatlar, müvekkillerinin İstanbul Aile Mahkemelerindeki taleplerinin en iyi şekilde temsil edilmesini sağlar ve haklarının tam korunmasına odaklanır.

Ataşehir boşanma avukatlarının hizmet verdiği yasal konular sadece Türk Medeni Kanunu ile sınırlı kalmaz. Uluslararası antlaşmalar, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Ceza Kanunu gibi geniş bir yasal çerçevede hizmet sunarlar. Yargıtay kararlarını sürekli izleyerek, müvekkillerine en güncel hukuki yardımı sağlarlar.

Ataşehir’de hukuki destek arayan her birey için, boşanma avukatları, üst düzeyde hak savunuculuğu ve gelişmiş uzmanlıkla hizmet vermektedir. Tecrübe ve bilgi birikimlerini kullanarak, boşanma davalarındaki uyuşmazlıkları başarılı bir şekilde çözüme ulaştırmakta ve müvekkillerinin menfaatlerini her zaman ön planda tutmaktadırlar.

Boşanma sürecinde hukuki destek sağlayan ve genellikle belli bir bölgedeki boşanma davalarına hakim olan avukatlara o bölgeye göre isim verilebilir. Örneğin, Ataşehir ve çevresindeki boşanma davalarıyla ilgilenen hukuk profesyoneline “Ataşehir boşanma avukatı” denir. Boşanma davası, birbirlerinden ayrılmak isteyen eşler tarafından açılabilir. Bu dava, eşlerden birinin ikamet ettiği yer mahkemesinde ya da son altı ayda birlikte yaşadıkları yer mahkemesinde görülebilir.

Anlaşmalı boşanmalar, Türkiye’nin herhangi bir yerindeki mahkemede açılabilir çünkü böyle durumlarda mahkemeler arası yetki kesin değildir. Eşler, yetkisiz bir mahkemede dava açtıklarında itiraz etmediklerinde, mahkeme kendiliğinden yetkisizlik kararı veremez. Anlaşmalı boşanma davalarında, evlilik en az bir yıl sürdüyse ve her iki taraf boşanmayı istiyorsa, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı varsayılır.

Çekişmeli boşanma söz konusu olduğunda ise, talepte bulunan eşin özel boşanma sebeplerini öne sürmesi ve bunları kanıtlaması gerekmektedir. Bu sebepler zina, akıl hastalığı, suç işleme, onur kırıcı yaşam tarzı, hayata kast gibi davranışlar ve eşini terk etme gibi durumları içerir. Ayrıca, çekişmeli boşanma davalarında eşlerden her ikisi de boşanmak istese dahi, hakim boşanma talebini reddedebilir. Aile mahkemesi hakimi, boşanma kararı vermek yerine, tarafların belirli bir süre ayrılmasına da karar verebilir ki bu, evlilik birliğinin yeniden kurulma ihtimalinin bulunması durumunda uygulanabilir.

Boşanma avukatıyla çalışmak, tüm bu süreçlerde hukuki olarak doğru adımların atılmasını sağlar ve eşlerin haklarının korunmasına yardımcı olur. Eğer boşanma sürecine girmeyi düşünüyorsanız, işlemlerinizi yürütecek bilgili bir boşanma avukatı ile çalışmanız tavsiye edilir.

Boşanma Davası Nedir?

Zamanla uyumsuzluk yaşayan evli çiftler, çoğu zaman evliliklerini bitirme kararı alabilirler. Evlilik bağını resmi olarak sona erdirmek için, mahkemenin karar vermesi şarttır. Evlenirken sadece çiftlerin imzası yeterliyken, boşanmak için mahkemenin müdahalesi gerekmektedir. Bir evliliği sonlandırmak amacıyla açılan mahkeme sürecine boşanma davası adı verilir. Genellikle boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki türdür. Anlaşmalı boşanma davası, çiftlerin ortak bir mutabakata vararak boşanmayı tercih etmeleri ve genellikle hızlı bir şekilde sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları uzun yıllar sürebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma durumunda, iki tarafın da boşanmaya rıza göstermeleri, çocukların velayeti, nafaka ve tazminat miktarı gibi konularda anlaşma sağlamaları gerekir. Bu şartlar sağlandığında, hakim boşanma kararı verebilir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise durum farklıdır. Burada tarafların, boşanmak için geçerli nedenlerini ve evlilik birliğinin devamının beklenemeyeceğini iddia edip ispatlamaları gerekir. Yoksulluk nafakasının hükmedilmesi için, talep eden tarafın diğer eşe kıyasla daha az kusurlu olduğunun tespit edilmesi şarttır. Maddi ve manevi tazminat talepleri için de benzer prensipler geçerlidir. Karar mercii olan hakim, tarafların kusur durumlarını ve dosyadaki delilleri inceleyerek, hangi tarafın daha ağır kusurlu olduğuna karar verir. Aile mahkemesi hakimi, tüm bu tespitlerini gerekçeli bir biçimde kararında açıklamakla yükümlüdür.

Eğer Ataşehir bölgesinde yaşıyor ve boşanma sürecinde profesyonel hukuki yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, bir Ataşehir boşanma avukatı ile iletişime geçerek sürecinizi doğru yönetebilirsiniz. Uzman bir boşanma avukatı, size boşanma süreçlerinde gereken tüm hukuki desteği sağlayarak süreci sizin için daha az stresli bir hale getirebilir.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Avukatlar, boşanma ve ayrılık süreçlerinde hukuki haklarınızın savunulmasında yanınızdalar ve bu alanda hizmet veren profesyonellere bazen “Ataşehir boşanma avukatı” da denilmektedir. Boşanma süreçlerinde, evlilik birliğinin sonlandırılması ve tarafların yollarını ayırma kararları alınır. Çocukların velayeti hususunda da mahkeme, ebeveynlerden hangisinin çocuğun yanında kalmasının daha doğru olacağına karar vermektedir.

Dava sonucunda, eşlerden birine veya her ikisine velayet düzenlemesi ve değiştirilmesi kararı da çıkabilir. Ataşehir boşanma avukatı, velayet süreçlerinde de sizlere destek olacak bir yasal temsilcidir. Bunun yanı sıra, boşanma neticesinde, eşler arasında yoksulluk nafakası ile çocuklara ödenecek iştirak nafakasının miktarı ve süresi de belirlenir. Bu nedenle Ataşehir boşanma avukatı, iki tür nafaka konusunda da danışanlarına hukuki akıl hocalığı yapar.

Ek olarak, tarafların boşanma neticesinde birbirlerinden manevi ve maddi tazminat talebi de olabilir. Boşanma ve tazminat dairelerinde Ataşehir boşanma avukatı, müvekkillerinin haklarını koruyarak, maddi ve manevi taleplerin yasal çerçevede elde edilmesinde yardımcı olacaktır.

İlk görüşmede avukatınız boşanma sebeplerinizi, elinizdeki delillerin niteliklerini öğrenmek isteyecektir. Hukuki süreçteki başarı, büyük ölçüde sunulan delillerin gücüne ve uygunluğuna bağlıdır. Dolayısıyla Ataşehir boşanma avukatınıza tüm bilgileri doğru ve açık şekilde sunmak, davada sizin lehinize sonuçlar almanızı sağlayabilir. Delilleriniz, mahkemenin kararları üzerinde belirleyici etkiye sahip olacak ve nafaka ile tazminat taleplerinizin sonucunu etkileyecek derecede önemlidir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davası açarken dilekçenizde net bir şekilde boşanma nedeninizi belirtmeniz zorunludur. Evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan, ciddi sebeplerin tespiti durumunda mahkeme boşanma kararı verebilir. Özellikle eşlerden birinin sadakatsizliği, yasalarımızca kesin boşanma gerekçesi olarak kabul edilmiştir. Bir eş, diğer cinsle cinsel ilişkide bulunmuşsa ve bu durum mahkemede ispatlanırsa, hakim boşanma yönünde hüküm verecektir. Aldatma mağduru eş, zina nedeniyle boşanma davasını öğrendiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde açmalıdır. Bu süreyi geçiren kişinin aldatmayı affettiği varsayılır ve bu nedenle zina temelli bir boşanma talebi altı aylık sürenin ardından reddedilebilir.

Yine de aldatma eylemi evlilikte güven bunalımına yol açtığı için, bu tür bir davranış evlilik birliğini temelinden sarstığı kabul edilirse boşanma davası açılabilir. Eşlerin birinin diğerini terk etmesi de Türk Medeni Kanunu’nda önemli bir boşanma sebebi olarak yer alır. Evlilikte asıl olan, eşlerin ortak konutta beraber yaşamasıdır. Sebepsiz yere ortak konutu terk eden eş aleyhine boşanma davası açılabilir. İlk adımda, terk eden eş ortak konuta davet edilmelidir. Bu davet, noter aracılığıyla gönderilecek bir davetiye ya da mahkemece çıkarılacak bir ihtarname ile yapılabilir. Bu yöntemle, terk eden eşe ortak konuta dönmesi için bir süre tanınır ve bu süre zarfında eve dönmemesi halinde terk sebebiyle boşanma davası açılacağı bildirilir. Diğer bir boşanma sebebi de eşlerden birinin akıl hastalığına sahip olmasıdır.

Ataşehir’de boşanma avukatı hizmeti veren bir avukat, bu tür durumlarda hukuki yönden gerekli danışmanlık ve destek sağlayabilir. Boşanma süreçleri karmaşık ve duygusal olarak zorlayıcı olabildiğinden, uzman bir avukatın rehberliğinde hareket etmek önemlidir. Ataşehir boşanma avukatı ile iletişime geçilerek, boşanma sürecinin her aşamasında doğru adımların atılması ve hakların korunması sağlanabilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma süreci, dava dilekçesi verilerek mahkemeye başvurmak suretiyle resmi olarak başlatılır. Ataşehir boşanma avukatına ihtiyaç duymadan, bireyler kendi boşanma davalarını açabilir ve mahkeme duruşmalarına tek başlarına katılabilirler. Ancak, dava dilekçesinde yer alması gereken bazı önemli bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması gerekir. Eğer dilekçede bu bilgiler eksikse ve mahkeme tarafından belirlenen sürede giderilmemişse, dava, mahkeme tarafından reddedilebilir.

Genellikle boşanma davasının ardından, tarafların evlilik süresi içinde kazandıkları malların paylaşılması ile ilgili mal rejimi tasfiyesine yönelik katılma alacağı davası açılır. Bu malların paylaşımı, mahkeme tarafından bir karar verilene kadar gerçekleştirilebilir. Özellikle, bir eşin kendisine ait malları, diğer eşten saklamak amacıyla kötü niyetle elinden çıkarma ihtimali karşısında alınacak ihtiyati tedbirler büyük önem taşır. Bu açıdan, dava dilekçesinde, taşınmazların üçüncü şahıslara devredilmesini engelleyecek ihtiyati tedbir isteminde bulunulması önemlidir. Aynı zamanda, söz konusu taşınmazlar üzerine sınırlı ayni hak tesisini önleyecek tedbirler alınması da tavsiye edilir. Mahkeme genellikle bu tür tedbir taleplerini olumlu karşılar ve bunun için herhangi bir teminat talep etmeyebilir.

Boşanma davası sürecini bir avukat aracılığıyla yürütmek istiyorsanız, avukata vekalet vermeniz gerekir. Vekaletname, boşanma davası için bir avukata yetki vermek amacıyla, noterlikte düzenlenebilir. Boşanma davası vekaletnamesi için notere giderken, yanınızda fotoğraf da bulundurmanız istenecektir; bundan dolayı yanınıza iki adet fotoğraf almanızı öneririm. Bir avukat vasıtasıyla boşanma işlemlerinizi yürüttüğünüzde, adliye süreçlerine bizzat katılmanız gerekmez.

Ara WhatsApp