Vasiyetname Düzenlenirken Sağlık Raporu Şart Mı?

Erol, 02.10.1997 tarihinde noterde vasiyetname düzenlemiştir. Vasiyetname düzenlediği tarihte sağlık kurulu raporu alınmamıştır. Erol’un ölmesi üzerine kızı Nesrin vasiyetnamenin iptali davası açmıştır. Dava dilekçesinde, vasiyetnamenin düzenlendiği sırada babasının akıl ve şuurunun yerinde olmadığından tasarruf ehliyetinin bulunmadığını ileri sürerek, vasiyetnamenin iptalini talep ve dava etmiştir.

Vasiyetname düzenleme tarihinde Erol’un akli melekelerinin yerinde olduğunu ispat eden herhangi bir sağlık raporu bulunmamaktadır. Erol’un vasiyetname düzenlendiği tarihte tasarruf ehliyetinin olduğunu ispat etmek için dosyaya devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu sunulmuştur. Ancak bu rapor vasiyetname düzenlenen tarihten 2 ay öncesine aittir.

Mahkeme şahitleri dinlemiştir. Dinlenen tanıklar vasiyetname düzenleyen Erol’un vasiyetname düzenlendiği tarihte aklı başında olduğunu, ne yaptığını bildiğini anlatmışlardır.

Bu tür davalarda; vasiyetçinin vasiyetnamenin düzenlendiği sırada ve öncesinde sağlık kurumlarında (hastanelerde ve diğer) tedavi görüp görmediği, tedavi görmüş ise nerelerde tedavi gördüğü hasta bakım, müşahade tedavi evraklarının nerelerde bulunduğu hususundaki deliller titizlikle araştırılmalı ve toplanmalıdır.

Devamında da toplanan tüm bu delillerle Adli Tıp Kurumundan tasarruf (hukuki işlem) ehliyetine ilişkin rapor alınıp, sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Tanık beyanlarına ve yetersiz olan acil hekim raporuna göre eksik inceleme ve araştırma ile karar verilmesi doğru değildir.

Vasiyetnamenin iptali davası çok dikkat ve bilgi gerektiren bir davadır. Bu sebeple mutlaka bir avukattan yardım almanızı öneririz. Aksi takdirde, sonradan telafisi mümkün olmayan hak kayıpları yaşayabilirsiniz.

Hukuk büromuzda vasiyetnamenin iptali davası açılması ve aleyhinize açılan vasiyetnamenin iptali davasında hukuki hizmet vermekteyiz. Bize 0533 769 56 98 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Yazımızın bu kısmı; Yargıtay 3 Hukuk Dairesi’nin 2013/8650 Esas, 2013/11373 Karar sayılı ilamına konu olmuş olaydan uyarlanmıştır.

Vasiyetnamenin iptali örnek Yargıtay kararı.


Yorum yapın

Ara WhatsApp