Vasiyetname Düzenlenirken Sağlık Raporu Almanın Önemi

Hasan Bey 19.06.2000 tarihinde el yazılı vasiyetname düzenlemiştir. Hasan yazdığı bu vasiyetnamede taşınır ve taşınmaz, tüm malvarlığını eşi Aylin ve kızı Esra ile oğlu Engin’e eşit şekilde paylaştırmıştır.
Hasan 22.09.2008 tarihinde vefat etmiştir. Ölümünden sonra eşi vasiyetnameyi Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’ne teslim etmiştir. Vasiyetname mahkeme tarafından açılıp okunmuştur.
Bunun üzerine Hasan’ın diğer kızı Yasemin söz konusu vasiyetnamenin gerek şekil koşullarını taşımaması ve gerekse vasiyetname düzenlendiği tarihte babasının hukuki ehliyetinin olmaması ve lehine mal vasiyet edilenlerin etkisi altında düzenlenmiş olması nedenleriyle iptalinin gerektiğini ileri sürerek; 19.06.2000 tarihli vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkeme; “vasiyetçinin vasiyetname düzenlediği tarihte akli dengesinin yerinde olduğu anlaşılmıştır.” gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.
Bu tür davalarda; vasiyetçinin vasiyetname tarihinde fiil ehliyetine sahip olup olmadığının saptanması, uzman bilirkişiler ve resmi sağlık kurulu raporu aracılığıyla yapılmalıdır.
Vasiyetnamenin iptali davası çok dikkat ve bilgi gerektiren bir davadır. Bu sebeple mutlaka bir avukattan yardım almanızı öneririz. Aksi takdirde, sonradan telafisi mümkün olmayan hak kayıpları yaşayabilirsiniz.
Hukuk büromuzda vasiyetnamenin iptali davası açılması ve aleyhinize açılan vasiyetnamenin iptali davasında hukuki hizmet vermekteyiz. Bize 0533 769 56 98 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Yazımızın bu kısmı; Yargıtay 3 Hukuk Dairesi’nin 2012/21729 Esas, 2013/4090 Karar sayılı ilamına konu olmuş olaydan uyarlanmıştır.
Vasiyetnamenin iptali örnek Yargıtay kararı.

Yorum yapın

Ara WhatsApp