Mirastan mal kaçırma, miras bırakanların mirasçılarını mirastan yoksun bırakabilmek için yaptıkları eylemleri ifade eder. Muris muvazaası olarak adlandırılan bu eylemde gizli işlem ve görünüşte işlem olmak üzere iki tür işlem bulunur. Mirastan mal kaçıran kişinin gerçek amacıyla yaptığı işlemler birbirini tutmaz. Burada temel amaç, üçüncü tarafların aldatılmasıdır. Bu tarz durumlarda, belirli şartların yerine getirilmesi ile birlikte mirastan mal kaçırma davası açılabilir.

Muris Muvazaası Nedir?

Muvazaa, üçüncü kişilerin aldatılması amacıyla görünüşte geçerli olan ama gerçek amaçlarla uyuşmayan sözleşmelerin yapılması konusunda anlaşılması olarak tanımlanabilir. Muvazaanın mirastan mal kaçırılması amacıyla gerçekleştirilmesi ise muris muvazaası olarak bilinir. Üzerindeki taşınmazları üçüncü kişilere tapuda satış yoluyla devreden kişilerin gerçekleştirdikleri eylemler muris muvazaası olarak adlandırılır. Görünüşte yapılan eylemler ile gizli amacın uyuşmadığı görülür. Bu durumda yasal mirasçılar, mirastan mal kaçırma davası açabilmektedir.

Mal Kaçırma Davası

Mirastan mal kaçırıldığının fark edilmesi durumunda mirastan mal kaçırma davası açılabilir. Bir kişi, satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmeleri yoluyla mirastan mal kaçırabildiği için bu tür durumlarda mirasçı, belirli şartları yerine getirmesi durumunda dava açabilmektedir. Davayı genel olarak atanmış mirasçılar, yasal mirasçılar ve evlatlıklar ve altsoyu açabilir.

Muris Muvazaası Zamanaşımı

Mirastan mal kaçırma davası, miras bırakanın ölümünden sonra her zaman açılabilen davalardan bir tanesidir. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki davanın zamanaşımı ya da herhangi bir hak düşürücü süreye tabi olmadığı bilinmektedir.

Mirastan Mal Kaçırma

Muris muvazaası, yani mirastan mal kaçırma mirasçıları mirastan yoksun bırakma amacı taşır. Mirastan yoksun kalan mirasçıların tamamı, mirastan mal kaçırmayı ispat edebildikleri sürece dava açabilirler. Mirastan mal kaçırma davasını yasal mirasçılar açabileceği gibi evlatlıklar ya da atanmış mirasçılar da açabilir. Mirasçıların her biri, tek başlarına davayı açabilir. Mirasçılar, kendi payları oranında Tapu İptal ve Tescil Davasını açabilir. Bu noktada, diğer mirasçıların olurunun alınması gibi bir zorunluluk bulunmaz. Mirastan mal kaçırma davası kapsamında, davayı açan kişilerin mirastan mal kaçırıldığını ispat etmesi zorunludur. Öncelikli mirasçının, miras bırakanın gerçekte bağışlamak istediği malı tapuda satış yoluyla üçüncü kişiye devretmek suretiyle mirastan mal kaçırdığı ispat etmek durumundadır. Bunun yanı sıra ölünceye kadar bakma sözleşmeleri de mirastan mal kaçırmaya dâhil olduğu için böyle bir durumda da ispatın yapılması önemlidir.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davasını Kimler Açabilir?

Tüm mirasçılar muris muvazaasına dayalı tapu iptal davası açabilir. Bir diğer mal kaçırma davası çeşidi olan tenkis davasını sadece saklı paylı mirasçılar açabilir. Muris muvazaasına dayalı bu davayı ise saklı paylı olup olmadığına bakılmaksızın tüm mirasçılar açabilir. Yasal mirasçıların yanında atanmış mirasçılarsa muris muvazaasına dayalı tapu iptal davası açabilirler. Söz konusu davayı asliye hukuk mahkemesinde açmanız gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir