Mirasın Mahkeme Kararı ile Satışı


Mirasın mahkeme kararı ile satışı, mirasçılar arasında anlaşmazlık olduğu durumlarda başvurulan bir yöntemdir. İzale-i şüyu yani ortaklığın giderilmesi davası ile miras malı veya malları, mahkemenin kararıyla paylaştırılır.

Miras olarak kalan evin değeri, ortaklığın giderilmesi davası sırasında mahkeme tarafından belirlenen bilirkişi veya bilirkişi heyeti tarafından tespit edilir. Değerlendirme, piyasa koşulları, evin konumu, özellikleri ve benzer kriterler göz önünde bulundurularak yapılır.

Mirasın paylaştırılması için, ortaklığın giderilmesi davasının açılması şarttır. Bu dava, şu iki yöntemle sonuçlanabilir:

Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi: Bölünebilir taşınır veya taşınmaz varlıklarda geçerlidir. Mahkeme, malın bölünerek mirasçıların paylarına göre dağıtılmasının mümkün olup olmadığını değerlendirir. Uygun ise, aynen taksim kararı verilir. 

 Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi: Aynen taksimin mümkün olmadığı veya istenmediği durumlarda, mal mahkeme kararı ile satılır. Satış açık arttırma yoluyla yapılır ve elde edilen gelir mirasçılara payları oranında dağıtılır.

Davanın açılması için, miras malını paylaşan tüm paydaşlar dava kapsamına alınmalıdır. Paydaşlardan biri vefat etmişse, onun mirasçıları yerine geçer. Dava sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Taşınmaz mallar için malın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır. 

Mirasçıların tamamı tarafından imzalanmış geçerli bir miras taksim sözleşmesi varsa, ortaklık sözleşme hükümlerine giderilir. 

Yorum yapın

Ara WhatsApp