Boş Tahliye Taahhütnamesi İmzaladım

Boş Tahliye Taahhütnamesi İmzaladım ne yapmalıyım? diye soruyorsanız tahliye taahhütnamesinin kira ilişkisi devam ederken verilmesi gerekir. Bu nedenle kira sözleşmesi ile aynı gün ya da öncesinde alınan taahhütname geçerli olmaz. 

Kimi zaman tahliye taahhütnamesi boş olarak verilmektedir. Mahkemede tahliye taahhütnamesindeki düzenleme tarihinin sonradan doldurulduğu iddia edilse bile buna itibar edilmez. Bu sebeple boş tahliye taahhütnamesi imzalamak sizi Türk Borçlar Kanunu 352/1 Maddesi nedeniyle hukuki açıdan zora sokabilir. Kaynak: TBK 352/1

Tahliye Taahhütnamesi Örneği: https://www.mustafakok.av.tr/tahliye-taahhutnamesi-ornegi/

Boş imzalatılan tahliye taahhütnamesi ile mal sahibine istediği şekilde doldurma yetkisini de vermiş olursunuz. Boş taahhütnameye imza atan kiracı bunun sonucunda tahliye edilebilir.  Bunu bilerek davranmak önemlidir. 

Yargıtay, boş kağıda imza atan kimsenin bunun sonucuna katlanması gerektiği görüşündedir. Bu sebeple de tahliye taahhüdü amacıyla boş kağıda imza attığı ve üzerinin sonradan doldurulduğu şeklindeki savunmalara itibar etmemektedir. 

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte konut veya işyerini boşaltacağını taahhüt ettiği bir belgedir. Kiraya verenin konut ve çatılı işyerine ilişkin kira sözleşmesini sona erdirebileceği durumlardan biri, kiracının yazılı bu belgeyi vermesidir. T

Boş Tahliye Taahhütnamesi İmzaladım ifadesi, kiracının belirli bir tarih belirtmeden taahhütnameyi imzaladığını belirtir.  Kiracı, bu yazılı taahhütname ile kendine kanun tarafından tanınan koruma haklarından vazgeçmiş olur ve kiraya verene hiçbir sebep göstermeksizin tahliye imkânı tanır.

Bknz: https://www.mustafakok.av.tr/tahliye-taahhutnamesi-gecerlilik-sartlari/

Boş Tahliye Taahhütnamesi İmzaladım
Boş Tahliye Taahhütnamesi İmzaladım

Boş Tahliye Taahhütnamesi İmzaladım Sorun Olur mu?

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için kira ilişkisi devam ederken verilmesi gerekir. Kira sözleşmesi ile aynı gün ya da öncesinde alınan bir taahhütname geçersiz sayılır. Bu süreçte tahliye taahhütnamesinin boş olarak verilmesi ise sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Mahkemede, bu evrakın düzenleme tarihinin sonradan doldurulduğu iddia edilse bile, buna itibar edilmemektedir. Bu nedenle, düzenleme ve tahliye tarihlerinin boş bırakıldığı bir taahhütnameyi imzalamamanızı tavsiye ederiz. Üzerinde düzenleme tarihi ve tahliye tarihi olmayan bir taahhütnameyi imzalamak, mal sahibine bu bilgileri istediği şekilde doldurma yetkisini vermeniz anlamına gelir. Boş taahhütnameye imza atan kiracı, sonuç olarak tahliye edilebilir. Bu durumu bilerek hareket etmek oldukça önemlidir.

Yargıtay, boş kağıda imza atan kimsenin bunun sonuçlarına katlanması gerektiği görüşündedir. Bu sebeple de boş kağıda imza atıldığı ve sonradan doldurulduğu şeklindeki savunmalara itibar etmemektedir. Tahliye taahhütnamesi gibi önemli belgelerde dikkatli olunması ve hiçbir bilginin eksik bırakılmaması, kiracılar için önem arz eder.

Boş tahliye taahhütnamesini imzalamak, ileride istenmeyen hukuki sonuçlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. Bu yüzden, her zaman tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmuş olduğundan emin olmalısınız.

Sonuç olarak, boş tahliye taahhütnamesini imzalarsam ne olur? sorusunun yanıtı, büyük olasılıkla önemli hukuki yükümlülüklerle karşı karşıya kalabileceğinizdir. 

Tahliye Taahhütnamesi ile kiracı nasıl çıkarılır: https://www.mustafakok.av.tr/tahliye-taahhutnamesi-ile-kiraci-nasil-cikarilir/

Boş Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?

Kiracılar boş tahliye taahhütnamesini doldurmadan imzaladığında bu belgenin geçersiz kabul edileceği düşüncesine kapılmamalıdır. Boş tahliye taahhüdünün sonradan değiştirilmesi ve/veya anlaşmaya aykırı bir şekilde doldurulması durumunda, bu itiraz ve savunmalar tanıkla ispatlanamaz.

Bu durumda itiraz eden kiracı, üzerine düşen ispat yükünü yalnızca yazılı delillerle yerine getirebilir. Bu nedenle kiracılar, herhangi bir belgeyi boş bir şekilde imzalamaktan kaçınmalı ve her türlü belgeyi dikkatlice inceleyerek imzalamalıdır.

İmzaladığım Boş Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Geçersiz Olur?

Boş tahliye taahhütnamesinin geçersiz kılınması kiracılar için büyük öneme sahiptir. Kira sözleşmesinin en başında bu belgeyi geçersiz yapmanın birkaç yöntemi vardır.

  1. Kira Sözleşmesini Vekil İle Yapmak: Eğer kira sözleşmesini vekil aracılığıyla gerçekleştirirseniz, genellikle boş tahliye taahhütnamesini imzalamanız gerekmez. 
  2. Noterden İhtarname Göndermek: Kira sözleşmesinin yapıldığı gün noterden bir ihtarname göndererek boş tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu beyan edebilirsiniz. Bu yöntem yasal olarak geçerli ve güçlü bir yöntemdir.
  3. Evli Kiracılar İçin: Eğer kiracılar evli ise, kira sözleşmesinde her iki tarafın da yer almaması tahliye taahhütnamesini geçersiz kılar. 
Boş Tahliye Taahhütnamesi İmzaladım
Boş Tahliye Taahhütnamesi İmzaladım

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye taahhütnamesi bazen boş olarak imzalanmakta ve bu durum kiracılar açısından önemli hukuki riskler doğurabilmektedir. Mahkemelerde, tahliye taahhütnamesinin düzenleme tarihinin sonradan doldurulduğu iddia edilse bile bu iddia genellikle dikkate alınmamaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1. maddesi gereğince, boş tahliye taahhütnamesi imzalamak, kiracının hukuki açıdan dezavantajlı bir duruma düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, kiracıların tahliye taahhütnamesi imzalarken dikkatli olmaları ve boş belgeleri imzalamaktan kaçınmaları önemlidir.

Boşken İmzaladığım Tahliye Taahhütnamesine İtiraz Edebilir Miyim?

Tahliye taahhütnamesini boşken imzalamış olan kişiler, ileri sürebilecekleri itirazlar konusunda oldukça sınırlıdır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları doğrultusunda, boş kağıda imza atan kişi bundan doğacak sonuçlara katlanmak durumundadır. Bu nedenle, hukuki yollarla yapılacak itirazlar genellikle sonuçsuz kalmakta, dolayısıyla boşken imzalanmış ve sonradan doldurulmuş tahliye taahhütnameleri geçerlilik kazanmaktadır. 

Boş Tahliye Taahhütnamesinin Sonradan Doldurulması Nasıl İspatlanır?

Kiracı, anlaşmaya aykırı tarihle doldurulan tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini sorgulamak istiyorsa, bu iddialarını destekleyecek yazılı deliller sunmalıdır. Bu deliller, taraflar arasında yapılan yazışmalar, kira sözleşmesi ve diğer resmi belgeler şeklinde olabilir. Mahkemeler, yazılı delillerin yer aldığı durumlarda tahliye taahhütnamesini değerlendirirken bu delillere önem verir.

Boş Tahliye Taahhütnamesi Suç mu?

Türk Borçlar Kanunu’na göre, kiralananın tesliminden önce alınan tahliye taahhütnamesi kanuna aykırıdır ve geçersiz sayılır. Boş tahliye taahhütnamesi alınması tek başına suç değildir. 

Tahliye Taahhütnamesi Varsa Kiracı Çıkmak Zorunda mı?

Tahliye taahhütnamesine göre, kiracı taahhütte bulunduğu tarihte kiralanan yerden çıkmakla yükümlü hale gelir. Aksi durumda, kiraya veren yasal yollarla kiracının tahliyesini talep edebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Noter Onaylı Olmak Zorunda mı?

Tahliye taahhütnamesinin noter huzurunda ve noter onaylı olarak yapılması, belgeyi ispat yönünden daha kuvvetli kılar. Ancak, tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için noter onayı zorunlu değildir. Geçerlilik için gereken en önemli şart, taahhütnamenin yazılı olarak yapılmasıdır. Bu şekilde düzenlenmiş bir tahliye taahhütnamesi de hukuki açıdan geçerlidir. 

Tahliye Taahhütnamesi Varsa İhtar Gerekir mi?

Geçerli bir tahliye taahhütnamesi bulunuyorsa, kiracının belirtilen tarihte taşınmazı boşaltması zorunludur ve ayrıca bir ihtara gerek yoktur.

Tahliye Taahhütnamesi Kiracıyı Çıkarmak İçin Yeterli mi?

Tahliye taahhütnamesinin usulüne uygun ve geçerli bir şekilde düzenlenmesi, kiracının kiralanan taşınmazdan tahliye edilebilmesi için yeterlidir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Açılan Dava Ne Kadar Sürer?

Tahliye taahhütnamesi ile açılan davaların süresi, mahkemenin iş yükü, tarafların itirazları ve diğer hukuki süreçlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, tahliye taahhütnamesi davası açmayı düşünenler için sabırlı ve hazırlıklı olmak önemlidir.


Yorum yapın

Ara WhatsApp