Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları 


Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için kiracı kiralananda oturmakta iken  düzenlenmelidir. Baskı, hile ve tehditle alınan tahliye taahhütnamesi geçerli olmaz. Kiracının serbest iradesi ile taahhütte bulunması gerekir. Kural olarak kira ilişkisi kurulduktan sonra alınan taahhütnamenin kiracının serbest iradesi ürünü olduğu kabul edilir.  

Tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarih itibariyle kiracılık ilişkisinin mevcut olması gerekir. Taahhüt edilen tahliye tarihinin kira sözleşmesinin bitim tarihi olması zorunlu değildir.  Sözleşme süresi sona ermeden de kiralananın tahliye edileceği yönünde taahhüt verilebilir. Bunu yasaklayan herhangi bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. 

Taahhütname düzenlenirken tahliye tarihi boş bırakılmış olabilir. Taahhüt edilen tahliye tarihinin belgeye sonradan yazılması taahhütnameyi tek başına geçersiz hale getirmez. 

Taahhütnamede kesin bir tahliye tarihi bulunmalıdır. Üç ay sonra, üç hafta sonra gibi ifadeler tahliye taahhüdünü geçersiz hale getirir. Taahhüt metninde gün ay ve yıl olarak kesin bir tarih yazılı olmalıdır. 

Taahhütnamenin kira sözleşmesinden bağımsız olması gerekir. Kira sözleşmesinin içinde yer alan tahliye taahhüdü geçersiz olur; çünkü kira ilişkisi kurulduktan sonra ayrı bir zamanda tahliye taahhüdü verilebilir. Kira sözleşmesinde kiranın başlangıç tarihi belirtilerek, kira süresinin 3+2 yıl olarak kararlaştırıldığı ve bu sürenin sonunda kiralananın tahliye edileceğinin taahhüt edilmesi geçersizdir. 

Taahhüt edilen tarih gelmesine rağmen taşınmaz boşaltılmazsa, mal sahibinin bir aylık süre içerisinde icra müdürlüğüne ya da mahkemeye tahliye talebi ile başvurması gerekir.

Tahliye taahhüdü sadece konut ve işyeri kira sözleşmesine konu yerler için verilebilir. Konut ve işyerleri kira sözleşmesine konu yerler dışındaki taşınmazlar için tahliye taahhüdünde bulunulamaz. Örneğin kiraya verilmiş bir tarla için tahliye taahhütnamesi verilse de kullanılamaz.

Tahliye taahhüdünün yazılı olması zorunludur, sözlü olarak taahhüt verildiği tanıklarla ispat edilemez. Taahhüdün noterden verilmesinin faydaları bulunur ama zorunlu değildir. Kağıdı kalemi elinize alarak siz de tahliye taahhütnamesi düzenleyebilirsiniz.

Yorum yapın

Ara WhatsApp