Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Nasıl Çıkarılır

Tahliye taahhütnamesi, kiracının, kiralık taşınmazı belirlenmiş bir tarihte boşaltma konusunda yazılı olarak taahhüt verdiği bir belgedir. Bu belge, kiralanan yerin tahliyesi ile ilgili kesin bir niyetin ve sözün göstergesi olarak değerlendirilir. Kiracının tahliye taahhütnamesini imzalaması, mülk sahibine gayrimenkulün belirlenen tarihte boşaltılacağına dair bir güvence sunar.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının çıkarılması, genellikle kiracının gönüllü olarak belirlenen tarihte taşınması ile sonuçlanabilir. Kiracının taahhüdüne uymaması durumunda, kiraya veren yasal yollara başvurarak hakkını arayabilir. Bu süreç, tahliye davası aracılığıyla yürütülür.

Kiracının tahliye taahhütnamesi imzalaması ile belirtilen tarihte mülkü boşaltma yükümlülüğü doğar. Eğer kiracı, taahhütnamede belirtilen tarihte taşınmazı terk etmezse, kiraya veren kişi hukuki yollara başvurabilir.

Kiraya veren, taahhüte uyulmaması durumunda  kiracıyı taşınmazdan çıkarmak için taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde icra dairesine başvurarak tahliye icra işlemini başlatabilir. İcra dairesine yapılan başvuru ile  taşınmazın boşaltılması istenir.

Kiraya veren, taahhüt edilen tarihte taşınmazı boşaltmazsa, hiçbir ihtara gerek kalmadan, bir ay içinde icra dairesine başvurabilir. İcra dairesi bu durumda kiracıya taşınmazı boşaltılmasını içeren bir tahliye emri gönderir. Kiracı, bu emir kendisine ulaştıktan sonra 7 gün içinde itiraz hakkına sahiptir. Eğer itiraz gerçekleşir ise, kiraya veren icra mahkemesinde itirazın kaldırılmasını talep edebilir. Kiracı itiraz etmezse ya da itiraz kaldırılırsa, icra müdürlüğü taşınmazı zorla tahliye ederek taşınmazı kiraya verene teslim eder. Bu yasal süreç, çeşitli evrelerden geçer ve 6-8 ay arasında tamamlanabilir. 

Kiraya verenin Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak tahliye davası açması mümkündür. Tahliye davaları yaklaşık 1,5 yıl sürmektedir ve kiraya veren, davanın lehine sonuçlanması halinde ilamlı icra takibi başlatabilir. İlamlı icra takibi için mahkeme kararının kesinleşmesine gerek yoktur ve kiracı itiraz etse bile icra işlemi durdurulmaz.

Tahliye taahhütnamesine dayanarak tahliye davası açmak isteyen ev sahibinin, mahkeme tarafından davanın reddedilmemesi için öncelikle arabuluculuk sürecinden geçmesi şart olmuştur.

Eğer taraflar arasında anlaşmaya varılabilir ise, bu durum bir anlaşma metni ile resmiyet kazanır ve dava açmaya gerek kalmaz. Anlaşma sağlanamaması durumunda arabulucu, sürecin sonuçsuz kaldığını belirten bir tutanak düzenler. Bu tutanak, tahliye davasını açma hakkını elde etmek için gereklidir. Tahliye taahhütnamesi ile kiracının çıkarılabilmesi için zorunlu arabuluculuk sürecini doğru ve etkin bir şekilde yönetmek esastır. 

Tahliye Taahhütnamesinde, taşınmazın boşaltılacağı tarih net olarak ifade edilmelidir. Taahhütnamenin yazılı olması gerekir. Taahhütnameyi kiracının bizzat kendisi imzalamalıdır. Taahhütnamenin sonradan doldurulması, taraflar arasında var olan anlaşmaya uygun hareket edilmesi kaydıyla geçerlidir. Yani boş bırakılan tarihler, tarafların anlaşmasına uygun bir biçimde doldurulduğu takdirde hukuki bir sorun teşkil etmez.

Eğer kiracı, tahliye taahhütnamesinin sonradan anlaşmaya aykırı bir biçimde doldurulduğunu düşünüyorsa, bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. İspatın yazılı olarak yapılması gereklidir ve böylece belgenin geçerliliği konusunda itiraz edilebilir.

Yorum yapın