Alzheimer Hastası Olan Bir Kişinin Yaptığı Vasiyetname İptal Edilebilir mi?

Alzheimer Hastası Olan Bir Kişinin Yaptığı Vasiyetname İptal Edilebilir mi?; Alzheimer hastası olan vatandaş Ahmet vasiyetname düzenlemiştir. Ahmet düzenlediği bu vasiyetname ile tüm mal varlığını oğlu Erol’a bırakmıştır. Ahmet’in bir de Ayşe adında kızı vardır; ancak ona hiçbir mal varlığı kalmamıştır. Ahmet vasiyetname düzenlemeden önce Elazığ Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi’nde tedavi görmüştür. Ayrıca Ayşe, babasının alzheimer hastası olduğu hususunda tanık dinletmek istemektedir. Bu konuda şahitleri vardır. Ayşe babasının düzenlediği vasiyetnamenin iptali için dava açmak istemektedir.

Bazı hastalıklar kişinin akla uygun hareket etmesini engellemektedir. Kişinin akla uygun hareket etmesini engellen bir hastalığının bulunması durumunda düzenlediği vasiyetnamenin iptali için dava açılabilir. Vasiyetnamenin iptali davası açmak süreye bağlıdır. Yani bu davayı kanunda belirlenen süre içerinde açmak zorundasınız. Süresi içinde açılmayan vasiyetnamenin iptali davasını kaybedersiniz. Yine size karşı açılan bir vasiyetnamenin iptali davası söz konusu ise, ilk önce davanın süresinde açılıp açılmadığını incelemelisiniz. Vasiyetnamenin iptali davası için kanunda öngörülen zaman aşımı ve hak düşürücü süre ile ilgili bilgi yazımızın devamında yer almaktadır.

Alzheimer Hastası Olan Bir Kişinin Yaptığı Vasiyetname İptal Edilebilir Mi
Alzheimer Hastası Olan Bir Kişinin Yaptığı Vasiyetname İptal Edilebilir Mi? 2

Akla uygun olarak hareket edemeyen kişilerin fiil ehliyetleri yoktur. Ayırt etme gücü bulunmayanların yaptıkları vasiyetnamelerin iptal edilmesi mümkündür. Bunun için yasal süresi içerisinde vasiyetnamenin iptali davası açılmalıdır.

Türk Medeni Kanunu; akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ya da benzeri sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olanların fiil ehliyetinin olmadığını kabul etmiştir.

Fiil ehliyeti yokluğu; yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk gibi salt biyolojik nedenlere değil, aynı zamanda bilinç, idrak, irade gibi psikolojik unsurlara da bağlı olduğundan, akıl hastalığı, akıl zayıflığı gibi biyolojik ve buna bağlı psikolojik nedenlerin belirlenmesi için adli tıp kurumundan rapor alınması gerekmektedir.
Böyle bir durumda; miras bırakanın vasiyetname düzenlediği tarihteki sağlık durumunu gösterir hastane kayıt, reçete, rapor, sağlık karnesi ve benzeri delilleri toplanması önem kazanmaktadır.

Vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte murisin hukuki ehliyete sahip olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.
Vasiyetnamenin iptali davası çok dikkat ve bilgi gerektiren bir davadır. Bu sebeple mutlaka bir avukattan yardım almanızı öneririz. Aksi takdirde, sonradan telafisi mümkün olmayan hak kayıpları yaşayabilirsiniz.
Hukuk büromuzda vasiyetnamenin iptali davası açılması ve aleyhinize açılan vasiyetnamenin iptali davasında hukuki hizmet vermekteyiz. Bize 0533 769 56 98 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Yazımızın bu kısmı; Yargıtay 3 Hukuk Dairesi’nin 2014/9904 Esas ve 2015/3101 Karar sayılı ilamına konu olmuş olaydan uyarlanmıştır. Vasiyetnamenin iptali örnek Yargıtay kararı.


Yorum yapın

Ara WhatsApp