72 Yaşında Düzenlenen Vasiyetnamenin İptali

Kanser tedavisi gören Sedat, 13.04.2010 tarihinde noterde vasiyetname düzenlemiştir. Sedat, gırtlak kanseri olması sebebi ile son yıldır konuşamamaktadır. Vasiyetname düzenleme tarihinde murisin 72 yaşında olduğu anlaşılmaktadır.

Vasiyetnamenin, murisin akli melekelerinin ve tasarruf ehliyetinin yerinde olmadığından iptalini talep ve dava etmiştir. Miras bırakanın vasiyetname düzenlendiği tarihte akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığı ileri sürüldüğüne göre, vasiyetname tarihinde murisin tasarruf ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda Adli Tıp Kurumundan rapor alınıp sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir.

Bilindiği üzere; davranışlarının, eylem ve işlemlerinin sebep ve sonuçlarını anlayabilme ve değerlendirme ve ayırt edebilme kudreti (gücü) bulunmayan bir kimsenin kendi iradesi ile hak kurabilme, borç (yükümlülük) altına girebilme ehliyetinden söz edilemez. Vasiyetname yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak gerekir. Ehliyetsiz kişilerin yaptığı vasiyetnameler kendiliğinden batıl olmaz. İptali için dava açılması gerekir.

Bu tür davalarda; vasiyetçinin vasiyetname tarihinde fiil ehliyetine sahip olup olmadığının saptanması, uzman bilirkişiler ve resmi sağlık kurulu raporu aracılığıyla yapılmalıdır.

Diğer yandan, dosyada mevcut vasiyetnamenin incelenmesinden, murisin rahatsızlığı nedeni ile imza atamadığı, bu nedenle de parmak izinin alındığı belirtilmiştir. Mahkemece, bu hususun da araştırılıp, vasiyetin geçerliliğine etkisinin bulunup bulunmadığı değerlendirilerek, sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekmektedir.

Vasiyetnamenin iptali davası çok dikkat ve bilgi gerektiren bir davadır. Bu sebeple mutlaka bir avukattan yardım almanızı öneririz. Aksi takdirde, sonradan telafisi mümkün olmayan hak kayıpları yaşayabilirsiniz.

Hukuk büromuzda vasiyetnamenin iptali davası açılması ve aleyhinize açılan vasiyetnamenin iptali davasında hukuki hizmet vermekteyiz. Bize 0533 769 56 98 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Yazımızın bu kısmı; Yargıtay 3 Hukuk Dairesi’nin 2013/7845 Esas, 2013/9218 Karar sayılı ilamına konu olmuş olaydan uyarlanmıştır.


Yorum yapın

Ara WhatsApp