Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Süresi

Elinde tahliye taahhütname bulunan mal sahibi kiracıdan evi ya da işyerini boşaltılmasını isteyebilir. Bunun için mal sahibinin elinde geçerli bir tahliye taahhütnamesinin bulunmasıdır. Elinizde geçerli bir tahliye taahhütnamesi bulunuyorsa mahkemeye ya da icra müdürlüğüne başvurarak taşınmazın tahliye edilmesini ve tarafınıza teslim edilmesini talep edebilirsiniz. Fotokopi evrak ile işlem yapmamanızı taahhütnamenin aslını dosyaya sunmanızı öneririz. 

Tahliye talebi ile yapacağınız başvuruya kira sözleşmesinin bir örneğini de eklemelisiniz. Kira sözleşmesinin geçerli olması için yazılı olması zorunlu değildir ancak tahliye talebinde taraflar arasındaki kira ilişkisini ispat etmeniz gerekmektedir. Bu sebeple yazılı bir kira sözleşmesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. 

Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik süresi 1 aydır. Düzenlenen belgenin üzerinde yer alan tahliye tarihi geldiğinde artık hukuki süreci başlatabilirsiniz. Taahhüt edilen tarih gelmeden tahliye davası açamazsınız. Tahliye tarihinden itibaren bir ay içinde dava açılmalıdır. Aksi durumda tahliye taahhütnamesi geçerliliğini kaybeder. Bir aylık sürenin bitmesi ile artık eldeki taahhütname ile işlem yapılamaz. Burada yer alan süre hak düşürücü süredir. Hak düşürücü süre bittikten sonra açacağınız tahliye davası süre sebebiyle reddedilecektir. Bir aylık sürenin son günü resmi tatil olan Pazar gününe ya da resmi tatil gününe rastlayabilir. Böyle bir durumda ilk mesai günü de dava açılabilir. 

Geçerlilik süresinin tespiti için tahliye taahhütnamesi üzerindeki tarihe bakmak gerekmektedir. Bazı durumlarda tahliye tarihi daha sonra doldurulmak üzere boş bırakılmış olabilir. Taahhütname bilgisayar ya da daktilo ile yazılmış, tahliye tarihi ise el yazısı ile doldurulmuş olabilir. Tahliye tarihinin elle yazılmış olması, tek başına söz konusu tarihin sonradan anlaşmaya aykırı olarak düzenlendiğini göstermez. 

Tahliye Taahhütnamesi Tarihi

Tahliye tarihinin kira sözleşmenin düzenlenmesinden sonraki bir tarih olması zorunludur. Tarafların anlaşması ile tahliye tarihi değiştirilebilir. Örneğin taraflar noterde tahliye tarihini belirlemiş ve sonrasında da noterde düzenlenen aynı belgenin altına elle yazılarak hazırlanan adi yazılı belge ile taşınmazın tahliye edileceği tarihi değiştirilebilirler. 


Yorum yapın

Ara WhatsApp