Kira Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş bir sözleşmedir. Konut, iş yeri, depo, arsa, tarla gibi taşınmaz mallar ile otomobil, bisiklet gibi taşınır mallar kira sözleşmesine konu olabilirler.

Kira sözleşmesiyle, kiracı, sözleşmeye konu eşyayı kullanması karşılığında belli aralıklar için ücret öder. Kiralayan ise kendisine ait olan eşyanın kiracı tarafından kullanılmasına razı olur.

Kira sözleşmesi sözlü olarak da yapılabilir, yazılı olması zorunlu değildir. Kira sözleşmesinin yazılı olmasının birçok faydası bulunmaktadır. Bu sebeple kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılmasını öneriyoruz. Kira sözleşmesinin yazılı olması hem sözleşme yapıldığının hem de sözleşme şartlarının ispatı için kolaylık sağlar. Kira sözleşmesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Öncelikle sözleşmeye kiralanan eşyanın ne olduğu açıkça yazılmalıdır. Eğer bir taşınmaz kiralanacaksa, açık adresinin ve ne amaçla kullanılacağının yazılması önemlidir. Aylık kira bedelinin ne kadar olduğu, ödemenin ne şekilde ve ne zaman yapılacağını da yazmalısınız. Kira bedelinin Türk Lirası olarak kararlaştırılması yasal bir zorunluluktur. Bu sebeple kiranın yabancı ülke parası ile ödeneceği kararlaştırılamaz. Ayrıca ödeme günündeki kur üzerinden Türk Lirası olarak ödeneceğinin kararlaştırılması da mümkün değildir.

Kira Sözleşmesinin Süresi

Kira sözleşmesinde yer alan önemli konulardan bir diğeri de kira süresidir. Sözleşme 1 yıl için yapılabileceği gibi 10 yıllık bir süre için de yapılabilir. Konut ve iş yeri kiraları bir yıl için de yapılmış olsa, her defasında sözleşme süresi aynı şartlarla 1 yıl uzamaktadır. Kira dönemi sonunda kiracı sözleşmeyi yenilemek istemiyorsa, bunu kiralayana bildirmelidir. Kiralayanın ise böyle bir hakkı yoktur.

Kira sözleşmesinin süresi taraflarca belirlenir. Genel olarak konut kira sözleşmeleri 1 yıl süre için imzalanır. Taraflar anlaşırlarsa kira sözleşmesi 10 yıllık süre için de yapılabilir. Kiracı kira süresi boyunca kira bedeli ödemek zorundadır. Kiralanan yer kullanılmasa bile kira bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Bir sebeple süresi dolmadan taşınmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda ev sahibi kalan kira bedellerini de ödemenizi istemiş olabilir. Peki, taşınmazı tahliye ettikten sonra da kira bedelini ödemeye devam etmek zorunda mısınız? Süresinden önce kiralananı boşaltmanız durumunda, yeniden kiraya verilmesine kadar geçen süre kadar kira bedelinden sorumlu olursunuz. Bu sebeple bu hususu da göz önünde bulundurarak kira sözleşmesinin süresini belirlemeniz yararınıza olacaktır.

Sözleşme süresinin çok uzun olması ise mal sahibinin aleyhine olabilir. Kiraya veren sözleşme süresi içinde, ihtiyaç sebebi ile taşınmazın tahliyesini isteyemez. Diyelim ki, bir dükkânınızı 10 yıl süre ile kiraya verdiniz. Aradan geçen sürede, benzer bir dükkâna ihtiyacınız olduğunu kabul edelim. Ne yazık ki ihtiyaç sebebiyle taşınmazınızı tahliye etmesini isteyemezsiniz.

Kira Artış Oranı

Sözleşme aynı şartlarda yenilenmesine rağmen kira bedeli aynı kalmayacaktır, artacaktır. Kira artış oranı kira sözleşmesine yazılabilir. Artış oranını yazılmasa da kira sözleşmesi geçerli olur. Kira artış oranı için kanunda bir sınır bulunmaktadır. Artış oranı en fazla, son 12 ayda açıklanan tüketici fiyat endeksinin ortalamasından fazla olamaz. Daha yüksek bir oranın kararlaştırılması durumunda, kira artış oranı, son 12 ayın tüketici fiyat endeksi kadar olur.

Kira sözleşmesinin taraflarca imzalanması gerekmektedir. Eğer bulunuyorsa kefilin de kira sözleşmesini imzalaması gerekiyor.


Yorum yapın

Ara WhatsApp