Kanser Hastasının Düzenlediği Vasiyetname İptal Edilir mi?

Kanser hastası olan vatandaş Neriman 01.06.2012 tarihinde Havza Noterliğinde vasiyetname düzenlemiştir. Düzenlediği bu vasiyetname ile taşınmaz mallarının büyük bir kısmını oğlu Mehmet’e vasiyet etmiştir. Neriman’ın ölümü üzerine kızı Elif vasiyetnamenin iptali davası açmıştır.

Annesinin vasiyetname düzenlediği tarihte kanser tedavisi gördüğünü, akli melekelerinin yerinde olmadığını, vasiyetnamenin abisi Mustafa’nın baskı ve zorlaması ile düzenlendiğini ileri sürülerek vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Vasiyetnameyi düzenleyen Neriman Hanım 1926 doğumlu olup, vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte 86 yaşındadır. Duruşmada dinlenen davacı ve davalı tanıkları; Neriman’ın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair beyanda bulunmamışlardır. Hukuki ehliyet durumunun doktor raporu ile kanıtlanması esas olup, tanık beyanları bu durumun saptanmasında nazara alınabilecek birer veridir.

Dava; hukuki ehliyetsizlik sebebine ve yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sebebine dayalı vasiyetnamenin iptali istemine ilişkindir. Mahkemece; murisin vasiyetname yaptığı tarihte hukuki ehliyete haiz olduğu, davacı tarafın murisin baskı altında olduğuna dair iddiasını da ispatlayamadığı, gerekçesiyle davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Bu tür davalarda; miras bırakanın vasiyetname tarihindeki sağlık durumunu gösterir hastane kayıt, reçete, rapor, sağlık karnesi ve benzeri deliller titizlikle toplanmalıdır. Vasiyetname düzenlendiği gün alınan sağlık raporu varsa, bu rapor da dava dosyasına sunulmalıdır.

Vasiyetnamenin iptali davası çok dikkat ve bilgi gerektiren bir davadır. Bu sebeple mutlaka bir avukattan yardım almanızı öneririz. Aksi takdirde, sonradan telafisi mümkün olmayan hak kayıpları yaşayabilirsiniz.

Hukuk büromuzda vasiyetnamenin iptali davası açılması ve aleyhinize açılan vasiyetnamenin iptali davasında hukuki hizmet vermekteyiz. Bize 0533 769 56 98 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 Yazımızın bu kısmı; Yargıtay 3 Hukuk Dairesi’nin 2013/15632 Esas, 2013/17809 Karar sayılı ilamına konu olmuş olaydan uyarlanmıştır.

 Vasiyetnamenin iptali örnek Yargıtay kararı.


Yorum yapın

Ara WhatsApp