Eşi Ölen Kadın Mirasın Kaçta Kaçını Alır?

Eşi Ölen Kadın Mirasın Kaçta Kaçını Alır? Eşi ölen kadın Türk Medeni Kanunu gereğince yasal mirasçılardandır. Bir kişi öldüğünde eşi hayatta ise, eşi yasal mirasçı olacaktır. Sağ kalan eş saklı paylı mirasçıdır. Sağ kalan eşin mirasçı olabilmesi için miras bırakanın öldüğü tarihte eşi sağ olmalıdır. Ayrıca miras bırakanın öldüğü tarihte eşlerin evlilikleri devam ediyor olmalıdır. Eğer evlilik boşanma ile son bulmuşsa, sağ kalan eş mirasçı olamaz. Boşanmış eşler birbirlerine mirasçı olamazlar. Boşanma davasının açılmış olması önemli değildir; çünkü boşanmanın kesinleşmesi ile evlilik son bulur. 

Ayrıca eşler arasındaki evliliğin resmi nikahla olması gerekir. İmam nikahı ile evli olanlar ile nikah olmaksızın birlikte yaşayanlar birbirlerine mirasçı olamazlar. Benzer şekilde nişanlılar da birbirlerine mirasçı olamazlar. Sağ kalan eşin mirastan pay alabilmesi için ayrıca mirasçılık sıfatının devam ediyor olması gerekir. Mirasçılık sıfatının sonlandıran bir durum söz konusu olmamalıdır. Sağ kalan eş mirastan feragat ettiyse, mirası ret ettiyse, mirastan yoksunluk sebepleri varsa veya  mirasçılıktan çıkarıldıysa mirasçılık sıfatı olmayacaktır. 

Sağ Kalan Eşin Miras Payı, Eşi Ölen Kadın Mirasın Kaçta Kaçını Alır?

Sağ kalan eşin mirastan alacağı pay kimlerle birlikte mirasçı olacağına göre değişecektir. Miras bırakanın eşi 3 farklı zümre ile birlikte mirasçı olabilir. 

İlk ihtimalde sağ kalan eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olur. Bu ihtimalde sağ kalan eş miras bırakanın çocukları ve torunları ile birlikte mirasçı olur. Bu durumda eşin miras payı dörtte bir olacaktır. 

Bunun yanı sıra miras bırakanın çocukları ve torunları yoksa mirasçıları anne ve babası veya kardeşleri olabilir. Kardeşleri hayatta değilse kardeşlerinin çocukları mirasçı olacaktır. İkinci ihtimalde sağ kalan eş miras bırakanın anne ve babası ile mirasçı olur. Miras bırakanın anne ve babası hayatta değilse ölenin kardeşi mirasçı olur. İkinci ihtimalde sağ kalan eşin miras payı terekenin yarısıdır. Mirasın yarısı sağ kalan eşe diğer yarısı ise anne ve babaya ait olur. Anne ve babanın miras payları eşittir. Her birinin miras payı dörtte birdir. 

Üçüncü ve son ihtimal ise sağ kalan eşin yukarıda yer alan mirasçılar dışındaki diğer mirasçılarla birlikte mirasçı olmasıdır. Bu durumda sağ kalan eşin miras payı mirasın dörtte üçüdür. 

Yorum yapın