Eşe Bedelsiz Tapu Devri

Bir kişi tapuda adına kayıtlı bir taşınmazını eşine bedelsiz olarak devredebilir. Bedel alınmadan yapılan tapu devir işleminin adı bağıştır. 

Diğer eşe herhangi bir ödeme yapılmaksızın mülkiyet hakkının aktarıldığı işleme eşe bedelsiz tapu devri denir. İster bedel alınsın ister bedel alınmasın tapu devrinin resmi olarak yapılması gerekir. Tapu müdürlüğünde yapılmayan devir işlemi yok sayılır. Öncelikle devretmek istediğiniz taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden randevu almalısınız. Yasal düzenleme gereğince taşınmazın bulunduğu yerden başka bir yerdeki tapu müdürlüğünden de işlem yapabilirsiniz. Eşinize bedelsiz tapu devri yapabilmeniz için tapu harcı ödemek zorundasınız. Tapu harcı taşınmazın değeri üzerinden alınır.  Tapudaki işlemlere iki tarafında katılması zorunludur. Bu işlemleri vekalet verdiğiniz bir kişi de sizin adınıza yapabilir. 

Kimi durumlarda eşe bedelsiz tapu devri ile mirasçılardan mal kaçırmak istenebilir. Bir kimsenin eline bedelsiz olarak tapu devretmesi için kimseden izin almasına gerek yoktur. Önemli olan devir sırasında ayırt etme gücünün bulunmasıdır. Mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla ya da saklı paylı mirasçıların pay almasını önlemek için eşe bedelsiz tapu devri yapılırsa mirasçılar tenkis davası açabilirler. 


Yorum yapın

Ara WhatsApp