Tapuda Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mirasın paylaşımı konusunda kardeşler arasında anlaşma sağlanması hâlinde, kardeşler mutabık kalarak tapuda mirasın paylaşımını gerçekleştirebilirler. Bu süreçte, tüm kardeşlerin onayıyla bir miras paylaşım sözleşmesi düzenlenir ve ilgili tapu dairesinde gerekli işlemler yürütülür. Böylece kardeşler arasında miras paylaşımı sorunsuzca tamamlanmış olur.

Tapuda kardeşler arasında miras paylaşımı gerçekleştirmek için, kardeşlerin hepsinin anlaşması ve buna dair bir sözleşme imzalanması şarttır. İmzalanan bu sözleşme tapu dairesine sunularak, mirasın yasal paylara göre dağıtılması sağlanır. Bu yöntem, kardeşler arasında herhangi bir uyuşmazlık olmadığı durumlarda tercih edilen hızlı ve pratik bir çözümdür.

Ancak, kardeşler arasında miras paylaşımı ile ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda, durum daha karmaşık bir hale gelir. Eğer kardeşlerden birisi mirasın paylaşımına ilişkin anlaşmalarda uzlaşma sağlanamadığını düşünüyorsa, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde miras paylaşım davası (miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi) açabilir. Davadan çıkacak karar doğrultusunda, mahkeme tarafından belirlenen paylara göre mirasın dağıtımı yapılır ve tapu kayıtları bu kararlar çerçevesinde güncellenir.


Yorum yapın

Ara WhatsApp