Saklı Pay Oranı

Saklı pay, terekenin miras bırakanın ölümü günündeki durumuna göre hesaplanır. Tasarruf nisabı ve saklı paylar net tereke üzerinden hesaplanır. Altsoyun saklı pay oranı yasal miras oranın yarısıdır. Sağ kalan eş için, altsoy veya anne ve baba ile birlikte mirasçı olduğunda yasal miras payının tamamı saklı payıdır. Diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü eşin saklı payıdır. Anne ve babanın saklı payı yasal miras payının dörtte biri kadardır. 

Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler. Tenkis davası, saklı pay sahiplerine, miras bırakanın, saklı paylarına yönelik tecavüzünü gidermek ve temlik işlemlerini tasarruf nisabı sınırı içine sokmak imkanı veren, kişisel hakkın korunmasını amaçlayan, mahiyeti itibariyle yenilik doğurucu bir davadır. Tenkis davasının dinlenebilmesi için öncelikli koşul; miras bırakanın ölüme bağlı veya sağlar arası bir kazandırma işlemi ile saklı pay sahiplerinin haklarının zedelenmiş olmasıdır.

Saklı Paylı Mirasçılar

Saklı paylı mirasçılar üç gruptur. Saklı paylı mirasçılar kişinin altsoyu (çocukları ve torunları) anne ve babası ile eşidir. Bunların dışında saklı paylı mirasçı bulunmaz. Saklı paylı mirasçıların saklı pay oranları birbirinden farklıdır. Miras bırakanın kardeşinin çocukları saklı pay sahibi değildir. Bunun dışında miras bırakanın kardeşleri 04.05.2007 tarihinden önce saklı paylı mirasçıydılar; fakat artık değiller. Kardeşler saklı pay sahibi mirasçı olmaktan çıkarılmışlardır. 

Çocukların Saklı Pay Oranı

Saklı pay oranları hangi mirasçının kimlerle birlikte mirasçı olduğuna göre değişir. Diyelim ki bir kişinin eşi vefat etmiş ve 2 çocuğu da hayatta. Bu kişi öldüğünde mirasçıları sadece çocukları olacaktır. Bu iki kardeş mirastan eşit oranda pay alacaklardır. Her birinin payı yüzde elli olacaktır. Saklı payları ise miras paylarının yarısıdır. Bu durumda her birinin saklı payı toplam mirasın yüzde yirmibeşi olacaktır. 

Eşin Saklı Pay Oranı

Şimdiki örneğimizde ise miras bırakanın geride eşinin ve iki çocuğunun kaldığını var sayalım. Böyle bir ihtimalde mirasın dörtte biri eşe geriye kalan dörtte üçü ise çocuklara ait olacaktır. Eşin çocuklarla birlikte mirasçı olması durumunda saklı pay oranı miras payının tamamı olacaktır. Bu örnekte olduğu gibi eğer eş çocuklarla birlikte mirasçı olursa, saklı pay oranı yüzde yirmi beş olacaktır. 


Yorum yapın

Ara WhatsApp