Noterden Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Mirasın reddini her zaman yapamazsınız. Süresi içinde mirası ret etmelisiniz. Mirasın reddi için belirlenen süre 3 aydır. Miras bırakanınızın ölümünden haberdar olmanızla süreniz başlar.

Mirası ret eden kişi artık miras bırakanın borçlarından sorumlu olmaz. Miras bırakanın borçları sebebi ile size icra takibi başlatılmış olabilir. Böyle bir durumda, süresi içinde mirası red ettiğinizi ispat etmeniz gerekir. Eğer mirası ret ettiğinizi ispatlarsanız borçlardan sorumlu olmazsınız. Bir şekilde icra takibine itiraz süresini kaçırdığınızı kabul edelim. Bunun sonucu olarak takip kesinleşir ve cebinizden para çıkar. Haksız olarak sizden alınan paranın iadesi için dava açmalısınız. Açacağınız bu davada da mirası süresi içinde geçerli bir şekilde ret ettiğinizi ispat etmelisiniz.

Mirası ret etmek istiyorsanız mahkemeye başvurmalısınız. Mirasın ret işlemini noterden yapamazsınız. Noterlerin yapabilecekleri işlemler kanunla belirlenmiştir. Bunların arasında mirası ret yer almaz. Bu sebeple eğer bir şekilde noterden mirası ret etseniz bile bu işlem geçerli olmayacaktır. Mirası ret için sulh hukuk mahkemesine gitmelisiniz. Miras bırakan kişinin son ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurmalısınız. Miras bırakanın son ikametgahı İstanbul Kadıköy olsun. Bu durumda mirası ret için İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmalısınız. Mirası ret için dilekçe yazarak mahkeme kalemine verebilirsiniz. Dilekçede başvuran olarak tüm kimlik ve adres bilgilerinizi yazmalısınız. İletişim bilgisi olarak da telefon numaranız dilekçede yer almalıdır. Mirasını ret etmek istediğiniz kişinin adı soy adı ile kimlik numarasını da yazmanız da fayda bulunmaktadır. Miras bırakanın ne zaman öldüğünü ve aranızdaki akrabalık ilişkisini de dilekçenize yazmalısınız.

Mirası ret dilekçesinde ne sebeple mirası ret ettiğinizi yazmanız gerekmez. Borçlar sebebi ile mirası ret edebileceğiniz gibi kendisine kırgın olmanız sebebiyle de mirası ret edebilirsiniz. Yine benzer şekilde, bir başkasının mirastan faydalanması için de mirası ret edebilirsiniz.

Mirası ret ettikten sonra artık mirasçı sıfatınız kalmaz. Mirası ret etmekten vazgeçmek mümkün değildir. Dilekçenizi verdikten sonra bir daha geri alamazsınız. Onun için düşünerek mirası ret etmelisiniz. Son olarak noterden reddi miras yapılamaz.


Yorum yapın

Ara WhatsApp