Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesi miras bırakan ile olası mirasçısı arasında düzenlenir.  Miras bırakan bir mirasçısı ile karşılık alınarak veya karşılıksız olarak feragat sözleşmesi yapılabilir. Bu sözleşme ile miras payından vazgeçilir. Mirastan feragat sözleşmesi iki taraflı olumsuz bir miras sözleşmesidir. Bu sebeple de kanun gereğince mirastan feragatin resmi vasiyet şeklinde yapılması zorunludur. Bu sebeple el yazısı ile mirastan feragat yapılamaz. Sözleşme düzenlenirken iki şahitin bulunması zorunludur. Bu iki şahit de mirastan feragat sözleşmesini imzalarlar. Aksi durumda mirastan feragatin iptali talep ve dava edilebilir. Mirastan feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder ve mirasçı olamaz. Miras bırakanın ölümüyle başlayan mirasın paylaşılması sürecine katılamaz ve pay alamaz.

Mirastan Feragat Nedir?

Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasçı olabilecek kişi mirastan vazgeçer. Örneğin bir baba ile kızı mirastan feragat sözleşmesi düzenleyerek, babanın ölümünde kızının mirastan pay almayacağı konusunda anlaşabilirler. Mirastan feragat sözleşmesi Türk Medeni Kanununun 528, 529 ve 530 maddelerinde düzenlenmiştir. Miras bırakan, bir mirasçısı ile karşılık sağlayarak veya karşılıksız mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi
Mirastan Feragat Sözleşmesi 2

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

Mirastan feragat sözleşmesinin resmi şekilde noterde yapılması zorunludur. Noterde yapılmayan mirastan feragat sözleşmesi geçerli olmaz. Bu sözleşme yapılırken 2 tanığın bulunması zorunludur. Tanıkların bulunmaması veya tanıklık yapması yasak olan kişilerin tanık olması durumunda mirastan feragat sözleşmesi iptal edilebilir.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Çeşitleri Nelerdir?

Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı ve ivazsız olarak düzenlenebilir. Mirastan feragat sözleşmesinin ivazlı olup olmadığı, feragat edenin alt soyu için önemli sonuçlar doğurmaktadır.

İvazlı Mirastan Feragat 

İvazlı (karşılıklı) mirastan feragat sözleşmesinde, mirastan feragat eden mirasçıya bir karşılık verilir. Bu karşılık taşınmaz bir eşya olabilir; ev, arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi. Yine feragat karşılığında belli bir miktar para da verilebilir. İvazlı feragat sözleşmesi, genellikle miras bırakan hayattayken, mirasçılardan birine miras payını vermesi durumunda söz konusu olur. Bunun çok farklı sebepleri olabilir. Daha çok miras payının önceden verilmesi amacıyla yapılır. Feragat sözleşmesi ile feragat eden artık mirasçı olmayacaktır.

İvazsız Mirastan Feragat 

İvazsız (karşılıksız) mirastan feragat sözleşmesinde ise feragat edene herhangi bir karşılık verilmez. Feragat eden herhangi bir karşılık almamasına rağmen mirasçılık sıfatını kaybeder. Bazı mirasçılarının mirastan pay almasını istemeyen miras bırakanlar hayattayken bir yol bulup bu sözleşmeyi imzalatmaktadırlar. Böylelikle mirasın tamamını ya da büyük bir kısmını erkek çocuklarına devredenlerde bulunmakta.

Mirastan Feragat İptal Edilebilir mi?

Mirastan feragat sözleşmesi düzenleyenlerin hukuki ehliyetinin bulunmaması sebebiyle iptal edilebilir. Mirastan feragat sözleşmesini yapan kişinin ayırt etme gücüne sahip bir ergin olması gerekir. Ayrıca mirastan feragat sözleşmesini düzenleyen kişiler hakkında kısıtlama kararı bulunmamalıdır. Hukukumuza göre 18 yaşını dolduran kişiler ergin kabul edilir.

Miras bırakanın yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama etkisi altında yaptığı mirastan feragat sözleşmesi de geçersizdir. Mirastan feragat sözleşmesinin içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise iptal edilebilir.

Mirastan Feragattan Dönülür mü?

Feragat sözleşmesi gereğince sağlar arası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi halinde sözleşmeden dönebilir.

Noterde Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirasta yer alan haklarından feragat etmek isteyen kişiler, genellikle noter huzurunda düzenlenen bir sözleşme ile bu irade beyanlarını resmileştirebilirler. “Noterde Mirastan Feragat Sözleşmesi” adını taşıyan bu belge, hukuki bir prosedür çerçevesinde hazırlanmalıdır.

Mirastan Feragat ve Hukuki Temeller

Mirastan feragat, kişinin yasal olarak miras hakkından vazgeçme işlemidir. Hukuki olarak bu feragat, kişinin mirası reddetmesi anlamına gelir. Noterde Mirastan Feragat Sözleşmesi, bu feragatın resmi bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

İlginizi çekebilir; MİRAS PAYLARI NASIL HESAPLANIR

Noterde Mirastan Feragat Sözleşmesinin Unsurları

Noterde Mirastan Feragat Sözleşmesi, belirli unsurları içermelidir. Bunlar arasında:

  • Sözleşme Tarafları: Feragat eden kişi ile feragat alıcı kişilerin kimlik bilgileri belirtilmelidir.
  • Feragat Beyanı: Sözleşme, feragat eden tarafından miras hakkından feragat etme niyetini açıkça belirten bir beyan içermelidir.
  • Noter Onayı: Sözleşme, bir noter huzurunda düzenlenmelidir. Noter, tarafların kimliklerini teyit eder ve sözleşmenin geçerliliğini onaylar.
  • Tarih ve İmzalar: Sözleşme tarihi ve tarafların imzalarını içermelidir.

Hukuki Sonuçlar

Noterde Mirastan Feragat Sözleşmesi imzalandıktan sonra, feragat eden kişi miras hakkından vazgeçmiş olur. Bu, mirasın feragat eden kişi tarafından reddedildiği anlamına gelir. Feragat alıcı ise, mirası alma hakkını kazanır.

Sonuç: Noterde Mirastan Feragat Sözleşmesi, miras hakkından feragat etmek isteyen kişiler için hukuki bir çerçeve sunar. Ancak, bu tür sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması özel durumlara bağlı olarak değişebilir. Bireyler, söz konusu durumda bir avukattan profesyonel hukuki danışmanlık almalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Mirastan feragat etmek nasıl yapılır?

Mirastan feragat etmek için yasal bir süreç izlenmelidir. Bir avukata başvurarak mirasın reddedilmesi için gerekli belgeler hazırlanmalıdır. Daha sonra mahkemeye başvurarak mirasın resmi olarak reddedilmesi sağlanır. Bu süreçte uzman hukuki yardım almak önemlidir.

Mirastan feragat edilirse ne olur?

Mirastan feragat edilmesi durumunda, mirasçı ilgili haklardan vazgeçer. Mirasçının yükümlülükleri ortadan kalkar, ancak mirası reddetmek hukuki bir süreç gerektirir ve bu süreçte bir avukatın yardımı önemlidir.

Kardeşler arasında mirastan feragat olur mu?

Evet, kardeşler arasında mirastan feragat mümkündür. Ancak feragat için yasal prosedür takip edilmeli ve gerekli belgeler düzenlenip mahkemeye başvurulmalıdır. Uzman hukuki danışmanlık alınması önemlidir.


Yorum yapın

Ara WhatsApp